Dni mieru a rodiny v Latinskej Amerike

bootstrap template
Mier sa začína mnou
Po podobných udalostiach vo Viedni sa dni mieru a rodiny uskutočnili v Sao Paule v Brazílii.

__________

Inaugurácia Mládeže a študentov za mier v Latinskej Amerike

3. augusta 2018 sa v Sao Paule stretlo vyše 1000 mladých ľudí a študentov, aby za prítomnosti Dr. Son Džin Munovej, medzinárodnej prezidentky Federácie rodín, inaugurovali mládežnícku organizáciu Mládež a študenti za mier (Youth and Students for Peace - YSP). Mladí ľudia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v smerovaní spoločnosti a ak dokážu žiť morálne a eticky, vyriešia sa tým mnohé problémy v spoločnosti, či už rozpad rodín alebo ničenie životného prostredia. Povedala: „Ako môžeme vytvoriť zdravé rodiny, ak si nevážime manželstvo? Ako môžeme vytvoriť zdravú spoločnosť, ak nám nezáleží na ostatných ľuďoch a iba s nimi súperíme?“ Zdôraznila, že riešenie problémov v spoločnosti sa začína každým z nás.  
Fotoreportáž a prejav:
https://www.facebook.com/familyfedihq/posts/1930846096976529

Mier sa začína mnou

__________

Prvý latinskoamerický samit a inaugurácia Medzináboženskej asociácie za mier a rozvoj v Latinskej Amerike

V dňoch 2. až 5. augusta 2018 sa v hoteli Renaissance v Sao Paule uskutočnil prvý latinskoamerický samit organizovaný Univerzálnou mierovou federáciou (UPF) na tému „Mier a rozvoj v Latinskej Amerike: Vzájomná závislosť, spoločná prosperita a univerzálne hodnoty“. Na konferencii sa zúčastnilo 400 predstaviteľov spoločnosti z viac ako z 40 krajín Latinskej Ameriky vrátane šiestich bývalých prezidentov (Julio María Sanguinetti Coirolo z Uruguaja, Luis Federico Franco Gómez z Paraguaja, Anthony Thomas Aquinas Carmona z Trinidadu a Tobaga, José Arnoldo Alemán Lacayo z Nikaraguy, Jocelerme Privert z Haiti, Ramsewak Shankar zo Surinamu), členov parlamentov z rôznych krajín a náboženských predstaviteľov (napr. arcibiskup katolíckej cirkvi Anglicka a Walesu Altamiro Pereira do Amaral z Brazílie, kardinál Kelvin Edward Felix z Dominika, arcibiskup paraguajskej národnej katolíckej apoštolskej kresťanskej cirkvi Rafael Ruiz Gaona, Agricol Lozano Gómez z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní z Mexika a imám Muhammed Shafiqul Islam z Jamajky). Boli tam tiež hostia z USA, Európy, Japonska a Kórey.
Samit začal 2. augusta privítaním a úvodnými prejavmi. Mal šesť zasadnutí, pričom na prvom zasadnutí 3. augusta sa k účastníkom prihovorila Dr. Hak Ča Han Munová, zakladateľka mierovej ceny Sonhak, v ktorom uviedla, že Severná a Južná Amerika zohrávajú v Božej prozreteľnosti dôležitú úlohu a preto majú spolupracovať. Taktiež uviedla, že história je poznačená šovinistickým vplyvom mužov v spoločnosti, čo spôsobovalo mnohé problémy, a preto je dôležité, aby ženy zohrávali dôležitú úlohu v spoločnosti. Druhé zasadnutie bolo venované téme mieru a rozvoja v Latinskej Amerike, na ktorom prehovorili zúčastnení bývalí prezidenti. Tretie zasadnutie sa týkalo činnosti Medzinárodnej asociácie členov parlamentov za mier (IAPP). Bývalý senátor USA Dan Burton uviedol, že odvtedy, čo bol v roku 2016 spoločne s Jose de Venecia Jr. poverený vedením IAPP, bola asociácia inaugurovaná vo vyše 80 krajinách sveta a združuje viac ako 3000 súčasných členov parlamentov. Na štvrtom zasadnutí boli prezentované projekty UPF, napr. Cesta mieru (Peace Road) a mierová cena Sonhak. 4. augusta bolo piate zasadnutie, ktoré bolo venované inaugurácii Medzináboženskej asociácie za mier a rozvoj (IAPD) v Latinskej Amerike, počas ktorej prehovorili zúčastnení náboženskí predstavitelia a spoločne vyjadrili jednotu vyliatím vody zo svojho pohára do jednej misy, čo symbolizovalo sútok rôznych prúdov do jedného oceánu lásky, života a mieru. Na záver bolo prečítané vyhlásenie IAPD, ktoré účastníci podpísali. Šieste zasadnutie bolo venované plánom do budúcnosti. Poobede sa účastníci samitu zúčastnili na festivale rodiny na futbalovom štadióne Allianz Parque. Po festivale sa samit skončil podpísaním mierovej deklarácie zo Sao Paula, ktorou účastníci vyjadrili rozhodnutie podporovať mierové iniciatívy a úsilie o vytvorenie sveta vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity, a univerzálnych hodnôt - globálnej rodiny v centre s Bohom.
Fotoreportáž:
https://www.facebook.com/familyfedihq/posts/1936457366415402
Videozáznam:
https://vimeo.com/283175135

Mier sa začína mnou

__________

Festival mieru a rodiny - Od šťastnej rodiny k svetu mieru

Po podobnej udalosti „Mier sa začína mnou“ v Madison Square Garden, USA (http://is.gd/msg2017) a v mestskej hale vo Viedni (https://is.gd/vieden2018) sa 4. augusta 2018 na futbalovom štadióne Allianz Parque (http://www.allianzparque.com.br) v Sao Paule v Brazílii zišlo na festivale mieru a rodiny (http://www.festivalfamilia.com.br, https://www.facebook.com/FestivalFamilia2018) približne 30 000 ľudí prevažne z Latinskej Ameriky, aby podporili úsilie o vytvorenie kultúry mieru založenej na rodine. „Od šťastnej rodiny k svetu mieru“ bolo hlavnou témou festivalu.
Program začal vystúpením dvoch známych speváckych duí Fernando & Sorocaba a Thaeme & Thiago. Potom vystúpilo taekwondo, ktoré oslávilo 48. výročie svojej činnosti v krajine. Nasledoval zbor zložený zo stoviek spevákov. Pred hlavným prejavom prehovorila Daniela De Cássia Santos Brito, primátorka mesta Monteiro Lobato, a Anthony Thomas Aquinas Carmona, bývalý prezident Trinidadu a Tobaga. Po videu o živote manželov Munovcov (https://vimeo.com/284366105) nasledoval prejav Dr. Hak Ča Han Munovej, zakladateľky mierovej ceny Sonhak, v ktorom povedala: „Svet mieru je možné vytvoriť, ak praktizujeme pravú lásku a žijeme pre druhých.“ Po prejave bývalý prezident zákonodarného zhromaždenia Kostariky, José Alberto Alfaro Jiménez s manželkou, venovali Dr. Munovej kvety. Festival pokračoval hudobným programom.
Fotoreportáž:
https://www.facebook.com/familyfedihq/posts/1936474486413690
Videozáznam:
https://vimeo.com/283387325

Mier sa začína mnou

__________

Zhromaždenie Federácie žien

Zhromaždenie Federácie žien (WFWP) sa nieslo v duchu motta: „Podpora žien v Latinskej Amerike vo vedúcich pozíciách ako vzdelávateliek o kultúre mieru a rodinných hodnotách“. Na zhromaždení bolo viac ako 700 prevažne účastníčok, medzi nimi primátorky a bývalé prvé dámy.
Medzinárodná prezidentka WFWP Jon A Mun vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť žien pri napĺňaní Božej túžby vytvorenia nebeského kráľovstva. Povedala: „Prostredie trvalého mieru a harmónie môžu vytvoriť ľudia, ktorí žijú pre iných a podporujú kultúru vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a univerzálne zdieľaných hodnôt. Musíme mať na pamäti, že je to láska a zodpovednosť, ktoré nás vedú k vytvoreniu harmonického sveta, a že mier sa začína nami.“
Po nej prehovorili prvé dámy, Emilia Alfaro de Franco, bývalá prvá dáma Paraguaja, Reema Harrysingh-Carmona, bývalá prvá dáma Trinidadu a Tobaga, a María Fernanda Flores de Alemán bývalá prvá dáma Nikaraguy. Stretnutie pokračovalo kultúrnym programom.
Viac na:
http://familyfedihq.org/2018/08/brazil-general-assembly-wfwp

Mier sa začína mnou

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia