Festival mieru a hudby 
Mier sa začína mnou,
mier sa začína mojou rodinou

how to develop own website
Mier sa začína mnou
Po druhom festivale kultúry a hudby „Mier sa začína mnou“ v USA odcestovala Dr. Hak Ča Han Munová do Zimbabwe, aby 21.11.2018 prehovorila na Národnom športovom štadióne v Harare a udelila požehnanie manželstva tisíckam párov.
Mier sa začína mnou
Po prílete 19.11.2018 ju na letisku privítala ministerka obrany Oppah Muchinguri Kashiri
Mier sa začína mnou
a 20.11.2018 sa stretla s prezidentom Zimbabwe Emmersonom Mnangagwom v prezidentskom paláci.
Mier sa začína mnou
Na druhý deň od rána začali na štadión prichádzať účastníci festivalu, ktorý organizovali Federácia rodín a Univerzálna mierová federácia, a aj napriek veľkej horúčave prišlo okolo 20 000 párov. Po hudbe a speve v podaní policajnej kapely a detského zboru
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
reverend Mwalagho Kililo, ktorý moderoval udalosť, privítal účastníkov a uviedol arcibiskupa Johannesa Ndangu z Apostolic Christian Council of Zimbabwe.
Mier sa začína mnou
Arcibiskup Ndanga privítal účastníkov na významom podujatí spojenom s udelením požehnania manželstva, hovoril o Božom pláne pre ľudí a aktivitách manželov Munovcov. Nasledovalo video One family under God - God bless Africa (Jedna rodina v centre s Bohom - Boh žehnaj Afrike). Pred obradom požehnania manželstva prorok Paul N. Bendera z cirkvi The Revelation Church of Tanzania
Mier sa začína mnou
a biskup Albert Chikuni z Family Life Ministries predniesli slávnostné modlitby.
Mier sa začína mnou
Nasledovalo požehnanie manželstva, ktoré bolo prvé v takomto rozsahu mimo Kórey, ktoré udelila osobne Dr. Munová. Požehnanie začalo obradom so svätou vodou,
Mier sa začína mnou
nasledovala modlitba Dr. Munovej, prednesenie sľubu manželstva, modlitba požehnania Dr. Munovej za páry
Mier sa začína mnou
a jej vyhlásenie požehnania manželstva za platné pred Bohom (http://zpff.org/home/blessing-ceremony).
Mier sa začína mnou
Po požehnaní manželstva náčelník Misheck Njelele s manželkou venoval Dr. Munovej kvety
Mier sa začína mnou
a reverend Bosako Iyolangomo s manželkou jej venovali dar.
Mier sa začína mnou
Gospeloví speváci, súrodenci Kuda a Mercy Mutsvene, zaspievali zúčastneným párom Amazing grace (Úžasná milosť) a iné piesne.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Arcibiskup Ndanga uviedol Dr. Munovú,
Mier sa začína mnou
ktorá predniesla prejav o zodpovednosti vytvoriť Božie kráľovstvo: „Vy, ktorí ste dnes prijali požehnanie manželstva, získali ste kvalifikáciu byť občanmi Nebeského kráľovstva, kde nás objíma Nebeský rodič. Avšak s tým prichádza zodpovednosť.“ (http://familyfedihq.org/2018/12/true-mothers-at-the-peace-and-family-festival).
Mier sa začína mnou
Námestník ministra informácií, propagácie a vysielania Energy Mutodi uviedol štátneho ministra a guvernéra provincie Masvingo,
Mier sa začína mnou
Josiaha Duniru Hungweo, ktorý v mene prezidenta Zimbabwe prečítal jeho prejav. Prezident v ňom okrem vďaky Dr. Munovej za jej úsilie o mier uviedol, že vláda zváži vyhlásenie 21. novembra za národný deň mieru a rodiny.
Mier sa začína mnou
Festival skončil slávnostným zvolaním pre šťastie, ktoré viedol prezident Federácie rodín v Nigérii George Ogurie.
Mier sa začína mnou
Po tomto festivale Dr. Munová odcestovala do Južnej Afriky, aby prehovorila na 2. africkom samite venovanom odkazu Nelsona Mandelu a udelila požehnanie manželstva.

Záznam festivalu na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Stránka festivalu:  https://www.peacestartswithme.com 

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia