Festival kultúry a hudby 
Mier sa začína mnou

make a website
Mier sa začína mnou
15. júla 2017 sa v Madison Square Garden, New York, USA, zišlo približne 25000 ľudí z USA a z iných krajín sveta, aby podporili obnovu spoločnosti v duchu mierového spolunažívania všetkých ľudí. Zmena spoločnosti sa môže udiať jedine prostredníctvom zmeny každého z nás a preto riešenie pre našu spoločnosť začína tichou revolúciou v nás samotných.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Programom sprevádzali arcibiskup George Augustus Stallings Jr. a Dr. Michael Balcomb.
Mier sa začína mnou
Atmosféru svojimi piesňami rozprúdil gospelový spevák biskup Hezekiah Walker, držiteľ ceny Grammy.
Mier sa začína mnou
Kazateľka Rev. Paula White-Cain upriamila pozornosť na dôležitosť Boha v živote človeka. 
Mier sa začína mnou
Kontinentálny prezident Federácie rodín Dr. Ki Hun Kim priblížil pozadie samotnej udalosti.
Mier sa začína mnou
Prezident Federácie rodín v USA Dr. Michael Balcomb prečítal vyhlásenia od niektorých predstaviteľov New Yorku.
Mier sa začína mnou
Nasledovala pieseň od Richarda Smallwooda „Total Praise“ v podaní 2000 členného zboru pod vedením A. Curtis Farrowa, držiteľa ceny Emmy, a Sheily Carpenter.
Mier sa začína mnou
Po videu, v ktorom bol priblížený život manželov Munovcov a ich neúnavná práca pre mier, pastor T. L. Barrett so svojou manželkou vyzval k jednote všetkých vierovyznaní a poďakoval za všetko, čo reverend Son Mjong Mun s manželkou urobili pre svet. Okrem toho im poďakoval za záchranu svojho manželstva. 
Mier sa začína mnou
Zároveň predstavil manželku reverenda Muna, Dr. Hak Ča Han Munovú, zakladateľku mierovej ceny SonHak, ktorá predniesla hlavný prejav. 
Mier sa začína mnou
Okrem rôznych historických súvislostí zdôraznila potrebu vnímania Boha ako rodiča ľudstva a nutnosti Pravých rodičov pre naplnenie Božieho ideálu stvorenia: „Ak sa zjednotíte s Pravými rodičmi a žijete pre blaho druhých, svet pravej slobody, mieru, rovnosti, jednoty a šťastia je na dosah.“
Mier sa začína mnou
Po prejave deti rôzneho veku venovali Dr. Munovej kvety.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Poslankyňa kongresu Yvette D. Clarke hovorila o vzájomnej prepojenosti všetkých ľudí.
Mier sa začína mnou
Nasledovala pieseň „Blessings“ (požehnania) od Adrumu Victoriu v podaní Sheimyrahy Mighty a megazboru zostaveného pre toto podujatie, na ktorú tancovala skupina New Hope Youth Dance Company.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Bývalý senátor Dan Burton zdôraznil, aby si každý odniesol domov odkaz mieru.
Mier sa začína mnou
Nasledoval koncert dvoch skupín Apple Heaven Korea a Apple Heaven USA.
Mier sa začína mnou
Po nich svojimi piesňami gospelová speváčka Yolanda Adams roztancovala publikum.
Mier sa začína mnou

Záznam z podujatia na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia