Festival Mier sa začína mnou - Mier a Požehnanie

create your own website
Mier sa začína mnou
Po polnoci zo soboty na nedeľu 6. júna 2021 nášho času sa uskutočnil ďalší festival Mier sa začína mnou, ktorý bol vysielaný z Las Vegas, USA. Udalosť bola organizovaná Federáciou rodín (FFWP) v USA a Konferenciou predstaviteľov amerického duchovenstva (ACLC).
Mier sa začína mnou
Po úvodnom videu o predchádzajúcich podujatiach, ktoré výstižne dopĺňala pieseň „Faith“ (Viera) od EMAN8, spevácky zbor Soul Children of Chicago zaspieval pieseň „Put a Little Love in Your Heart“ (Pusť trochu lásky do svojho srdca).
Mier sa začína mnou
Programom festivalu sprevádzali Joshua Holmes, riaditeľ Konferencie predstaviteľov mladých kresťanov (YCLC), a Liz Black, moderátorka kresťanského rozhlasového vysielania.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po pozdravení online účastníkov uviedli biskupa Hezekiaha Walkera, dvojnásobného držiteľa ceny Grammy, ktorý so zborom Love Fellowship Choir zaspieval pieseň „Better“ (Lepší).
Mier sa začína mnou
Po piesni moderátori priblížili požehnanie manželstva, ktoré z manželstva vytvára večný vzťah lásky, a o svoj jedinečný život v požehnanom manželstve sa podelili štyri požehnané manželské páry.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Pre získanie viac informácií o požehnaní manželstva bol zobrazený odkaz na webovú stránku blessingamerica.org.
Mier sa začína mnou
Po týchto životných príbehoch požehnaného spolužitia biskup Noel Jones zo City of Refuge Church v Los Angeles, USA, prehovoril o tom, že svet sa nachádza v bode obratu a uviedol kľúčovú osobu tejto zmeny, Matku mieru, ako oslovujú Dr. Hak Ča Han Munovú za jej úsilie o vytvorenie mierového sveta.
Mier sa začína mnou
Dr. Munová pricestovala do USA špeciálne pre toto podujatie, po ktorom sa vrátila do Kórey. Vo svojom príhovore Dr. Munová zdôraznila dôležitosť vnímania Boha ako nášho Nebeského rodiča a vyzvala predovšetkým Ameriku, aby naplnila svoje Bohom dané poslanie pri vytváraní spoločnosti založenej na rodine a mierového sveta.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po prejave gospelová speváčka Yolanda Adams, päťnásobná držiteľka ceny Grammy, zaspievala pieseň „I Gotta Believe“ (Musím veriť).
Mier sa začína mnou
Následne pastor Ron Thomas z Reconciliation Apostolic Ministries v Las Vegas, USA, a jeho manželka Jennifer prehovorili o svojom požehnaní manželstva, ktoré prijali od manželov Munovcov, a vyzvali ostatných kresťanských duchovných, aby sa zoznámili s podstatou požehnania manželstva a umožnili všetkým vo svojich kongregáciách prijať tento vzácny dar od Boha.
Mier sa začína mnou
Potom pastorka Joann Rosario Condrey z Rainfire Church Maranatha v Douglasville, USA, zaspievala pieseň „When I Enter Your Rest“ (V Tebe nachádzam pokoj) v španielskom prevedení.
Mier sa začína mnou
Po piesni pastor a gospelový spevák Deitrick Haddon z Hill City Church v Los Angeles, USA, prehovoril o výnimočnosti týchto dní a o napĺňaní Božej vôle, ako to opísala Dr. Munová vo svojich memoároch, a vyzval všetkých, aby priložili ruku k dielu.
Mier sa začína mnou
Potom pastorka Kim Burrell, držiteľka ceny Stellar, zaspievala pieseň „I Surrender All“ (Všetkého sa vzdávam).
Mier sa začína mnou
Po piesni prehovoril regionálny prezident Federácie rodín v Severnej Amerike Čong Šik Jong o transformatívnej sile Božieho požehnania na manželstvo a rodinu miliónov ľudí, či už išlo o bežných občanov, alebo až prezidentov štátov.
Mier sa začína mnou
Po tomto príhovore gospelový spevák Israel Houghton, šesťnásobný držiteľ ceny Grammy, zaspieval pieseň o mieri a požehnaní.
Mier sa začína mnou
Na záver moderátori pre záujemcov o získanie viac informácií o požehnaní manželstva opäť upriamili pozornosť na webovú stránku blessingamerica.org. Podujatie skončilo piesňou „Let There Be Peace on Earth“ (Nech je mier na zemi) od Jill Jackson-Miller v podaní virtuálneho speváckeho zboru.
Mier sa začína mnou

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia