Festival kultúry a hudby 
Mier sa začína mnou

free site creation software
Mier sa začína mnou
Po vlaňajšom úspešnom festivale Mier sa začína mnou v Madison Square Garden, New York, USA, sa 12. novembra 2018 v Nassau Veterans Memorial Coliseum v New Yorku uskutočnil ďalší festival v tomto duchu. Zúčastnilo sa na ňom viac než 15 000 ľudí z vyše 200 vierovyznaní, aby vyzvali na ozdravenie nielen americkej spoločnosti. Udalosť bola spoluorganizovaná Federáciou rodín (FFWP) a Konferenciou predstaviteľov amerického duchovenstva (ACLC).
Mier sa začína mnou
Programom sprevádzali Liz Black, arcibiskup George Augustus Stallings Jr. a Demian Dunkley.
Mier sa začína mnou
Deň predtým, 11. novembra, bolo 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny a v tejto súvislosti sa slávi Deň veteránov. Podujatie sa za účasti nastúpených veteránov začalo piesňou God Bless America (Boh žehnaj Amerike), ktorú zaspievala námorná seržantka Elizabeth A. Quinones.
Mier sa začína mnou
Potom na choreografiu „Let There Be Peace on Earth“ (Nech je mier na zemi) od Georgea Faisona, držiteľa ceny Emmy za choreografiu a ceny Tony, zatancovala s ďalšími tanečníkmi primabalerína Valeria Ivleva z Baltimore Ballet.
Mier sa začína mnou
Nasledovala kresťanská popová skupina Citizen Way z Chicaga, ktorá zahrala svoju úspešnú pieseň „Wave Walker“ (Chodiaci po vlnách).
Mier sa začína mnou
Prezident Federácie rodín v USA, Dr. Richard Buessing, v modlitbe zdôraznil, že hoci mier sa začína mnou, rozvíja sa v rodine: „Láskyplné rodiny žijúce v mieri sú začiatkom Nebeského kráľovstva na zemi“.
Mier sa začína mnou
Po nej zaspieval gospelový spevák Israel Houghton, šesťnásobný držiteľ ceny Grammy, svoje piesne „Friend of God“ (Priateľ Boha) a „Reckless Love“ (Nehľadiaca láska).
Mier sa začína mnou
Nasledoval zbor Love Fellowship Choir a biskup Hezekiah Walker, dvojnásobný držiteľ ceny Grammy, so svojou piesňou „Souled Out“ (Oduševnený pre Boha) a „Every Praise“ (Každá chvála), na ktorú tancovalo 500 tanečníkov tanec chvály.
Mier sa začína mnou
Ľudia sa pochytali za ruky a spoločne sa pridali k spevu.
Mier sa začína mnou
Nasledovalo video o rôznych osobnostiach, ktoré svoj život zasvätili mieru. Po ňom prehovoril biskup Don D. Meares, ktorý okrem iného uviedol biskupa Noela Jonesa z cirkvi City of Refuge Church v Los Angeles.
Mier sa začína mnou
Biskup Jones hovoril o vzťahu k Bohu a k ľuďom: „Nemôžem povedať, že milujem Boha, ak nemilujem svojich blížnych, ktorých vidím každý deň. Nemôžem žiť v mieri s Bohom, pokiaľ nežijem v mieri so svojimi blížnymi okolo seba. Mier sa začína mnou.“
Mier sa začína mnou
Nasledovalo video o živote Dr. Munovej s názvom „Matka mieru“. Po ňom pastor T. L. Barrett z cirkvi Life Center Church of God in Christ v Chicagu vyjadril svoju hlbokú vďaku Pravým rodičom (manželia Munovci): „Keď premýšľam o všetkom, čo urobili Praví rodičia pre pozdvihnutie padlého ľudstva, cítim, že povedať ,Vďaka Ti, Bože‘ nestačí. Cítim, že povedať Bohu iba vďaka nie je dosť za všetko, čo nám dal. Musím vyjadriť najväčšiu chválu Bohu, keď povedať ďakujem nestačí. Chvála patrí Bohu. Vďaka Ti, Bože, za Pravých rodičov.“
Mier sa začína mnou
Atmosféra vyjadrenia spoločnej chvály Bohu bola ešte umocnená piesňou od Richarda Smallwooda „Total Praise“ (Najväčšia chvála) v podaní 5000-členného zboru pod vedením A. Curtis Farrowa, držiteľa ceny Emmy.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po tomto vyjadrení vďaky Dr. Munová vo svojom príhovore vyzvala prítomných, aby sa zjednotili v naplnení Božieho sna o mierovom svete: „Všetci máme zodpovednosť. Pomôžete mi rozšíriť Božie požehnanie? Toto je cesta, ako môže ľudstvo naplniť túžbu po svete mieru. Zjednoťme sa, aby sme to dosiahli. Pomôžete mi v naplnení tohto poslania? Amerika je Bohom požehnaná krajina. Ak však nič neurobíme, svet nemá žiadnu budúcnosť. Budete sa nečinne pozerať, ako sa svet rúti do záhuby, alebo sa precitnete a niečo s tým urobíte? Vytvorme spoločne kráľovstvo mieru.“
Mier sa začína mnou
Po prejave deti rôzneho veku venovali Dr. Munovej kvety.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Viceprezident Federácie rodín v USA a vedúci produkcie Demian Dunkley pripomenul prítomným, že nikto nechce mier viac, než veteráni. Dr. Munová preto po prejave venovala 52-tisíc USD štyrom organizáciám veteránov na podporu ich práce, každej po 13-tisíc.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Túto úžasnú hudobnú, spevácku a duchovnú atmosféru obohatila gospelová speváčka Yolanda Adams, päťnásobná držiteľka ceny Grammy, piesňami „Since The Last Time I Saw You“ (Odvtedy, čo som Ťa naposledy videla), „I Believe I Can Fly“ (Verím, že viem lietať), „Victory“ (Víťazstvo).
Mier sa začína mnou
Nasledoval koncert skupiny Apple Heaven USA s piesňami „Unconditional“ (Bezpodmienečná) a „How great is our God“ (Aký úžasný je Boh).
Mier sa začína mnou
Kontinentálny prezident Federácie rodín Dr. Ki Hun Kim prevzal od Clementa Jamesa, Jr, riaditeľa Aktívnej pomoci založenej na viere, vyhlásenie o Dni veteránov od guvernéra štátu New York, Andrewa M. Cuoma.
Mier sa začína mnou
A keďže Dr. Munová po tomto festivale odchádzala do Zimbabwe a Južnej Afriky na samit i udelenie požehnania manželstva tisíckam párov, africká skupina bubeníkov a tanečníkov D-Limitz na záver programu vytvorila „africkú atmosféru“. Federácia rodín v USA venovala výťažok z predaja vstupeniek na podporu aktivít v Afrike.
Mier sa začína mnou
Po skončení festivalu sa uskutočnilo stretnutie vyše 200 duchovných s Dr. Munovou, ktorá vyjadrila nádej, že duchovní využijú svoj potenciál pre naplnenie Božieho sna: „Účelom tohto národa je vytvoriť základ pre privítanie navráteného mesiáša. Kto je centrom tohto národa? Nie je to prezident. Ste to Vy, duchovní, ktorí ste dnes prišli. Prezident sa mení každé štyri roky, avšak vaše poslanie je večné. Ako duchovní by ste mali všetci prijať požehnanie manželstva a viesť k tomu tiež všetkých vo svojej kongregácii. To je sen Boha, Nebeského rodiča. Viete si predstaviť, ako výrazne sa zmení tento národ, ak vytvoríme ideálne rodiny? Vy ste vlastníkom tohto národa, čo s tým urobíte?“
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou

Prejav Dr. Munovej s anglickými titulkami na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Stránka festivalu:  https://www.peacestartswithme.com 

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia