Siedme Zhromaždenie nádeje 12.9.2021

free portfolio web templates
Mier sa začína mnou
V nedeľu 12. septembra 2021 sa v nočných hodinách nášho času uskutočnilo siedme celosvetové podujatie pre vytvorenie mierového sveta s názvom Zhromaždenie nádeje, ktoré organizovali Univerzálna mierová federácia (UPF) a Federácia rodín za svetový mier (FFWP). Predchádzajúcich šesť podujatí videli dokopy viac než tri miliardy ľudí na celom svete. Toto podujatie nadväzovalo na predchádzajúce podujatie z mája tohto roku, ktorým odštartoval projekt združujúci svetových odborníkov s cieľom mierového zjednotenia Kórey v duchu princípov vzájomnej závislosti, spoločnej prosperity a univerzálnych hodnôt Think Tank 2022. Podujatie s témou „Mier v ázijsko-pacifickom regióne“ bolo vysielané zo Svetového mierového centra Čongšim v Kórei, kde bolo z dôvodu opatrení súvisiacich s prevenciou pred šírením koronavírusu prítomných iba niekoľko desiatok divákov, no tisícky divákov z celého sveta boli súčasťou online obecenstva s použitím technológie rozšírenej reality. Podujatie sledovalo naživo vo všetkých časových pásmach viac než päťsto miliónov divákov.
Mier sa začína mnou
Po úvodnom videu o rozdelenej Kórei, problémoch vo svete, predchádzajúcich zhromaždeniach a mierových aktivitách manželov Munovcov vrátane projektu Think Tank 2022 podujatie začalo baletným tancom a hrou na bubny.
Mier sa začína mnou
Po slávnostnom prinesení vlajok štátov sveta na pódium
Mier sa začína mnou
prítomných a online účastníkov privítal generálny riaditeľ medzinárodného ústredia Federácie rodín a predseda organizačného výboru prebiehajúceho zhromaždenia Jun Jong-ho.
Mier sa začína mnou
Uviedol, že toto zhromaždenie je venované nedávnemu 9. výročiu odchodu reverenda Son Mjong Muna, spoluzakladateľa UPF a FFWP, do duchovného sveta a zdôraznil skutočnosť, že zjednotenie Kórey je dôležité pre vytvorenie zjednoteného mierového sveta, pričom na tomto zhromaždení bude v rámci projektu Think Tank 2022 inaugurovaný organizačný výbor nadchádzajúceho samitu o mieri na Kórejskom polostrove.
Mier sa začína mnou
Po jeho príhovore sa uskutočnil obrad mieru a jednoty.
Mier sa začína mnou
Tentoraz sa obrad uskutočnil simultánne predstaviteľmi siedmich vierovyznaní v USA a v Japonsku prostredníctvom online pripojenia a predstaviteľmi v Kórei z miesta konania podujatia.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Jeho obsah spočíva v symbolickom vyjadrení jednoty prostredníctvom spoločného vliatia vody do jednej nádoby, po ktorom nasleduje reprezentatívna modlitba za jednotu všetkých ľudí.
Mier sa začína mnou
Reprezentatívnu modlitbu predniesol predseda výboru Konferencie predstaviteľov svetového kresťanstva (WCLC) Kim Ki-hun.
Mier sa začína mnou
Po obrade zaznela Hymna mieru.
Mier sa začína mnou
V USA bolo v čase konania podujatia 11. septembra a v tomto roku uplynulo 20 rokov od útokov z 11. septembra 2001. Za obete týchto útokov nasledovala minúta ticha.
Mier sa začína mnou
Po nej zazneli príhovory osobností z celého sveta angažovaných v projekte Think Tank 2022, ktoré vyzdvihli úsilie manželov Munovcov a nimi založených a iniciovaných organizácií o vytvorenie mierového sveta. Najprv prehovorili predstavitelia z Kórey. Prvý príhovor predniesol primátor Soulu O Se-hun.
Mier sa začína mnou
Po ňom guvernér provincie Južný Čungčong Jang Sung-džo,
Mier sa začína mnou
guvernér provincie Severný Čungčong I Ši-džong,
Mier sa začína mnou
guvernér provincie Severná Džola Song Ha-džin,
Mier sa začína mnou
primátor Kwangdžu I Jong-sop,
Mier sa začína mnou
guvernér provincie Severný Kjongsang I Čol-wu,
Mier sa začína mnou
primátor Pusanu Pak Hjong-džun,
Mier sa začína mnou
predseda Zhromaždenia provincie Kjongi Džang Hjon-kuk
Mier sa začína mnou
a predseda Rady provincie Kangwon Kwak Do-jong.
Mier sa začína mnou
Po týchto úvodných príhovoroch nasledovalo vystúpenie skupiny tradičnej kórejskej hudby so spevákom Nam Sang-il,
Mier sa začína mnou
ktorý zaspieval piesne „Let's Launch the Boat“ (Spusťme loď)
Mier sa začína mnou
a „Arirang“.
Mier sa začína mnou
Ďalšiu časť príhovorov otvoril bývalý prezident USA Donald Trump.
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovoril bývalý premiér Japonska Šinzo Abe.
Mier sa začína mnou
Ďalší príhovor predniesol bývalý premiér Portugalska a bývalý predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovorila bývala prezidentka Filipín Gloria Macapagal Arroyo.
Mier sa začína mnou
Ďalší príhovor predniesol bývalý premiér Indie Deve Gowda.
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovorila bývalá dočasná prezidentka Srbska Nataša Mićić.
Mier sa začína mnou
Túto časť príhovorov ukončil bývalý prezident Trinidadu a Tobaga Anthony Carmona.
Mier sa začína mnou
Nasledovalo vystúpenie kórejského detského umeleckého súboru Little Angels, ktorý zatancoval vejárový tanec.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po umeleckom vystúpení predniesla prejav Matka mieru, ako oslovujú spoluzakladateľku UPF a FFWP pani Hak Ča Han Munovú za jej úsilie o vytvorenie mierového sveta.
Mier sa začína mnou
V ňom povedala: „Tento národ [Kórejčania] má zodpovednosť stať sa národom, ktorý nasleduje Boha, nášho Nebeského rodiča. Preto by mal viesť ľudí k tomu, aby podporovali mier, a aby si žijúc pre Nebeského rodiča naplnili svoju zodpovednosť ako Jeho oddané deti. Na tomto základe sa vek ázijsko-pacifickej civilizácie rozšíri do celého sveta.“
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po jej prejave nasledovala inaugurácia organizačného výboru samitu o mieri na kórejskom polostrove, ktorý sa uskutoční pri príležitosti nadchádzajúceho 30. výročia návštevy manželov Munovcov Severnej Kórey v 1991, počas ktorej sa stretli s Kim Ir-senom a navštívili svoje rodisko. Túto časť podujatia viedol online medzinárodný predseda Univerzálnej mierovej federácie Thomas Walsh.
Mier sa začína mnou
V ňom priblížil memorandum o porozumení, na ktorom sa dohodli premiér Kambodže Hun Sen a generálny riaditeľ medzinárodného ústredia Federácie rodín Jun Jong-ho. V ňom sa uvádza, že premiér Hun Sen bude spolupredsedom organizačného výboru, že ázijsko-pacifický sekretariát projektu ThinkTank 2022 bude vytvorený v Phnom Penhi, Kambodža, v spolupráci s Asia Vision Institute (AVI), a že UPF bude spolupracovať s AVI a inými medzinárodnými organizáciami na rozvoji mekonského regiónu.
Mier sa začína mnou
Toto memorandum o porozumení medzi UPF a AVI podpísali Jun Jong-ho, podpredsedníčka Národného zhromaždenia Kambodže Khuon Sudary a poradca kráľovskej vlády Kambodže právnik Sok Siphana.
Mier sa začína mnou
Po podpísaní memoranda Khuon Sudary vo svojom online príhovore ocenila túto iniciatívu
Mier sa začína mnou
a slávnostne odhalila tabuľu o memorande o porozumení a inaugurácii ázijsko-pacifického sekretariátu projektu ThinkTank 2022.
Mier sa začína mnou
Následne prehovoril online premiér Kambodže Hun Sen a podporil úsilie o posilnenie kultúry mieru a vzájomnej dôvery v rámci medzinárodnej spolupráce v ázijsko-pacifickom regióne.
Mier sa začína mnou
Ako prejav uznania mu za UPF v mene Dr. Munovej venoval Jun Jong-ho špeciálnu medailu.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Následne Jun Jong-ho a vedúca sekretariátu Hak Ča Han Munovej Wondžu McDevitt odovzdali pani Munovej rezolúciu o tejto spolupráci medzi UPF a AVI. 
Mier sa začína mnou
Potom im pani Munová odovzdala poverovacie dekréty o vytvorení občianskeho výboru na podporu samitu o mieri na kórejskom polostrove. Jun Jong-ho a Wondžu McDevitt sú predstaviteľmi tohto výboru, ktorý pozostáva z občianskych aktivistov zasadzujúcich sa o mier na kórejskom polostrove.
Mier sa začína mnou
Po tejto časti programu pani Munová simultánne online s premiérom Hun Senon trikrát udreli na gong, čím formálne odštartovali zorganizovanie samitu o mieri na kórejskom polostrove.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Na záver na scénu pribicyklovali účastníci dlhoročnej celosvetovej iniciatívy „Cesta mieru“ reprezentujúci jednotlivé krajiny sveta, v ktorých prebieha táto iniciatíva za zjednotenie oboch Kóreí.
Mier sa začína mnou
Za spevu známej kórejskej piesne „Tongil“ (Jednota) v podaní súboru Little Angels postupne do makety zjednoteného kórejského polostrova pozapichovali kvety ako prejav túžby po zjednotení.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou

Záznam z podujatia: vimeo.com/602964640

Report z podujatia: upf.org/peace-and-security-reports/9738

Web: thinktank2022.org

----------

Keďže priamy prenos podujatia bol v našom časovom pásme v nočných hodinách, tak Univerzálna mierová federácia a Federácia rodín v Európe a na Blízkom východe odvysielali v nedeľu 12. septembra 2021 o 18. hod. SEČ zostrih z podujatia.
Mier sa začína mnou
Programom sprevádzala Melanie Komagata z UPF vo Švajčiarsku.
Mier sa začína mnou
Na záver pripomenula nedávno vydanú knihu o živote Dr. Hak Ča Han Munovej pod názvom „Matka mieru, ktorá zotiera slzy ľudstva“ a už niekoľko rokov vydanú knihu o živote Rev. Dr. Son Mjong Muna pod názvom „Hľadanie strateného mieru“, ktorá je dostupná aj v slovenčine.
Mier sa začína mnou
Taktiež spomenula možnosť získať viac informácií o tomto a iných podujatiach aj na webovej stránke európskej UPF.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia