Festival jednoty a požehnania Mier sa začína mnou

amp template
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po festivale mieru a požehnania v Los Angeles v USA a festivale požehnania a rodiny v Johannesburgu v Južnej Afrike sa 22. júna 2019 v Las Vegas uskutočnil ďalší festival v tomto duchu na pôde USA. V Marquee Ballroom v MGM Grand v Las Vegas sa zišlo niekoľko tisíc ľudí z rôznych vierovyznaní, aby prijali požehnanie manželstva, a tak ukázali spôsob ozdravenia nielen americkej spoločnosti. Udalosť bola spoluorganizovaná Federáciou rodín (FFWP) a Konferenciou predstaviteľov amerického duchovenstva (ACLC) a City of Refuge Church.
Mier sa začína mnou
Podujatie otvoril 500-členný spevácky zbor piesňou od Israela Houghtona „You Are Good“ (Si dobrý).
Mier sa začína mnou
Nasledovali ďalšie piesne, po ktorých prítomných privítal Edwin Perry, senior pastor zo City of Refuge Church,
Mier sa začína mnou
a Demian Dunkley, prezident Federácie rodín v USA, ktorí sprevádzali programom.
Mier sa začína mnou
Demian Dunkley okrem iného medzi jednotlivými bodmi programu hádzal do obecenstva tričká s logom Peace starts with me (Mier sa začína mnou).
Mier sa začína mnou
Úvodnú modlitbu predniesol Dr. Prophet Samuel Radebe z The Revelation Church of God z Južnej Afriky, v ktorej povedal: „Modlíme sa za mier v každom jednotlivcovi, ... modlíme sa za mier v každej rodine, ... modlíme sa za mier vo všetkých národoch. Modlíme sa za pravú jednotu a za vytvorenie jednej rodiny v centre s Bohom. Modlíme sa za Pravú matku, šampiónku mieru.“
Mier sa začína mnou
Po modlitbe zaznela skladba „Procession Of The Levites“ (Pochod Levítov) a pieseň „Anthem Of Praise“ (Hymna chvály) od Richarda Smallwooda, na ktoré tancovali Praise Dancers.
Mier sa začína mnou
Potom A. Curtis Farrow, držiteľ ceny Emmy, uviedol zborové piesne „All in His Hands“ (Všetko je v Jeho rukách) a „The Blood Still Works“ (Krv stále účinkuje).
Mier sa začína mnou
Piesňami pokračoval Jason Crabb, dvojnásobný držiteľ ceny Grammy, ktorý zaspieval piesne „Washed By The Water“ (Očistený vodou) a „The Blood Will Never Lose Its Power“ (Krv nikdy nestratí svoju moc).
Mier sa začína mnou
Následne študenti z organizácie CARP (Collegiate Association for the Research of Principles - Vysokoškolská asociácia pre štúdium princípov) zaspievali známu kórejskú pieseň „Mudžogon“ (Bezpodmienečná [láska]), na ktorú predviedli zaujímavú tanečnú choreografiu.
Mier sa začína mnou
Po piesňach pozdravil prítomných kontinentálny prezident Federácie rodín pre Severnú Ameriku Dr. Ki Hun Kim: „Zišli sme sa tu, pretože túžime po jednote medzi ľuďmi. Všetci sme Božími deťmi.“
Mier sa začína mnou
Potom Joann Rosario Condrey zaspievala pieseň „Way Maker“ (Tvorca cesty) od Osinachi Joseph v anglicko-španielskom prevedení.
Mier sa začína mnou
Následne arcibiskup George Augustus Stallings Jr. z Imani Temple African-American Catholic Congregation vyzval prítomných, aby si dali okolo krku štólu pripravenú na túto udalosť
Mier sa začína mnou
a takto sa pripravili na obrad požehnania manželstva, ktorý viedla Crescentia DeGoede, vedúca oddelenia požehnania manželstva a rodín v USA.
Mier sa začína mnou
Po videu o význame požehnania manželstva nasledovala slávnostná pieseň s modlitebným príhovorom arcibiskupa Stallingsa o význame manželstva a Božieho požehnania manželstva. Po nej spolupredseda ACLC Rev. Luonne Rouse s manželkou Marie udelili požehnanie manželstva prítomným párom, ktoré pozostávalo z obradu so svätým vínom, so svätou vodou, manželského sľubu, modlitby požehnania a vyhlásenia platnosti požehnania manželstva.
Mier sa začína mnou
Po obrade nasledovalo video o živote Dr. Munovej s názvom „Matka mieru“ a po ňom pieseň od Richarda Smallwooda „Total Praise“ (Najväčšia chvála) v podaní speváckeho zboru pod vedením A. Curtis Farrowa
Mier sa začína mnou
a sólistky Tashi Page House, držiteľky ceny Stellar.
Mier sa začína mnou
Po piesni pastor Edwin Perry uviedol biskupa Noela Jonesa zo City of Refuge Church, ktorý vo svojom príhovore povedal: „Boh stvoril človeka na svoj obraz, na svoju podobu. ... Ako môžete povedať, že milujete Boha, ktorého ste nikdy nevideli, pričom nemilujete všetky Jeho viditeľné obrazy, ktoré sú okolo nás každý deň?“
Mier sa začína mnou
Následne na pódiu privítal Matku mieru, ako oslovujú Dr. Munovú, ktorá prišla v sprievode svojej dcéry Son Džin, a uviedol ju, aby predniesla príhovor.
Mier sa začína mnou
V ňom hovorila o nenaplnení Božieho ideálu sveta mieru, ktorý sa mal vytvoriť v čase Ježiša, a ako sa môže naplniť tento ideál v súčasnosti: „Iba nasledovaním Boha môžu byť ľudia spasení a naša planéta uzdravená. ... Vyriešme problémy spoločne. ... Vytvorme z Ameriky nebeské kráľovstvo na zemi.“
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Prezident Federácie rodín v USA Demian Dunkley poďakoval Dr. Munovej za jej príhovor a deti rôzneho veku venovali Dr. Munovej kvety.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Potom Kim Burrell, držiteľka ceny Stellar, zaspievala piesne „Father I Stretch My Hands To Thee“ (Otče, k Tebe vystieram ruky) a „Let There Be Peace On Earth“ (Nech je mier na zemi) od Jill Jackson-Miller.
Mier sa začína mnou
Piesňami pokračoval biskup Hezekiah Walker, dvojnásobný držiteľ ceny Grammy, ktorý zaspieval svoje hity „Souled Out“ (Oduševnený pre Boha) a „Every Praise“ (Každá chvála).
Mier sa začína mnou
Potom Rev. John Jackson z FFWP predstavil dve organizácie vykonávajúce verejnoprospešné aktivity, ktorým Dr. Munová venovala po 7,5-tisíc USD - Family Education and Empowerment Foundation a SafeNest.
Mier sa začína mnou
Úžasné podujatie plné duchovnej atmosféry ukončil oduševnenou modlitbou Rev. Mark Abernathy z Connect Point Christian Center, v ktorej vyjadril, aby sa sloboda, mier a jednota stali realitou v živote každého človeka.
Mier sa začína mnou
Tomuto festivalu predchádzalo zhromaždenie Konferencie predstaviteľov amerického duchovenstva Unity Convocation 2019.
Mier sa začína mnou

Videozáznam z udalosti na Vimeo (1. časť, 2. časť).

Záznam prejavu Dr. Munovej s anglickými titulkami na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Stránka festivalu:  https://www.peacestartswithme.com 

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia