Zhromaždenie za mierové zjednotenie Kórejského polostrova

build a website
Mier sa začína mnou
11. novembra 2017 sa na štadióne majstrovstiev sveta vo futbale v Soule za účasti približne 80000 ľudí z Kórey a z iných krajín sveta uskutočnilo zhromaždenie s témou „Nech sa Kórea stane svetlom mieru“.
Mier sa začína mnou
Zhromaždenie otvorila hudobná skupina z Kórey.
Mier sa začína mnou
Nasledovali árie v podaní sopranistky Seiko Lee.
Mier sa začína mnou
Spevácky zbor zaspieval slávnostné piesne.
Mier sa začína mnou
Náboženskí predstavitelia z rôznych náboženstiev a vierovyznaní predniesli modlitby za mier a zjednotenie Kórejského polostrova.
Mier sa začína mnou
Bývalý riaditeľ CIA Robert James Woolsey Jr. zdôraznil nevyhnutnosť zjednotenia oboch Kóreí, pretože po tisícky rokov Kórejčania žili v jednote.
Mier sa začína mnou
Biskup Don D. Meares z USA vyjadril, že náboženskí predstavitelia nielen v USA, ale i na celom svete sa modlia sa mierové zjednotenie oboch Kóreí, a poďakoval Dr. Hak Ča Han Munovej za jej snahu, aby všetky vierovyznania spolupracovali pri vytváraní mierového sveta.
Mier sa začína mnou
Prítomných roztancoval gospelový spevák biskup Hezekiah Walker, držiteľ ceny Grammy, spoločne s 1200 členným speváckym zborom pod vedením A. Curtis Farrowa, držiteľa ceny Emmy.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po videu o živote manželov Munovcov a ich snahe o mier vo svete nasledoval prejav Dr. Munovej, zakladateľky mierovej ceny SonHak. V ňom zdôraznila, že viera samotná nestačí a zodpovednosťou ľudí je pozvať Boha do svojich rodín: „Mierové zjednotenie Kórejského polostrova a mier vo svete sa nedosiahne samotným ľudským úsilím. Musí to byť upriamené na Boha. Keď bude Boh prebývať v našich rodinách a národoch, potom príde aj Božie večné požehnanie.“
Mier sa začína mnou
Arcibiskup Dr. Johannes Ndanga zo Zimbabwe zdôraznil, že náboženskí predstavitelia sú vyzývaní svojím svedomím konať správne veci, a preto sa spoločne zišli na tomto svetovom zhromaždení, aby podporili zjednotenie Kórejského polostrova.
Mier sa začína mnou
Rev. Dr. Marcus Braybrooke zo Spojeného kráľovstva, spoluprezident Svetového kongresu vierovyznaní, vyjadril, že ak sa má udiať skutočná zmena, veriaci ľudia musia aktívne pôsobiť na ľudí v politike, ekonomike, vzdelávaní a médiách, aby blaho druhých bolo taktiež prioritou.
Mier sa začína mnou
Zúčastnení predstavitelia potvrdili svoje rozhodnutie podporiť mierové zjednotenie Kórejského polostrova odtlačkom svojich rúk do pripravenej zarámovanej formy.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Následne Dr. Munová trikrát udrela na gong mieru.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Zhromaždenie pokračovalo kultúrnym programom.
Mier sa začína mnou

Záznam z podujatia na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia