Mier sa začína mnou
Prvý africký samit za mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj

free html site templates
Mier sa začína mnou
Pri príležitosti Prvého afrického samitu za mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj Dr. Hak Ča Han Munová pricestovala 16.1.2018 do Senegalu, aby prehovorila počas otvorenia tohto samitu. Na letisku ju privítala delegácia Ministerstva zahraničných vecí Senegalu a 17.1.2018 ju privítal prezident Senegalu Macky Sall v Paláci republiky (prezidentské sídlo).
Mier sa začína mnou
Vo vyše 40-minútovom rozhovore Dr. Munová priblížila prezidentovi Boží plán vytvorenia mierového sveta. Prezident na to reagoval, že pre mier vo svete sú naozaj potrební ľudia, ktorých stredobodom života je Boh. Nasledujúci deň Dr. Munová a Macky Sall spoločne otvorili samit.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Samit sa uskutočnil v dňoch 18.-19. januára 2018 v Dakare v priestoroch Medzinárodného konferenčného centra Abdou Diouf (CICAD) na tému „Nová Afrika: Vzájomná závislosť, spoločná prosperita a univerzálne hodnoty“. 
Mier sa začína mnou
Samit organizovala Univerzálna mierová federácia (UPF) v spolupráci s vládou Senegalu (prezident Senegalu Macky Sall) a národným zhromaždením Senegalu (predseda Moustapha Niasse). Na samite sa zúčastnili aj predstavitelia krajín mimo Afriky.
18.1.2018 sa uskutočnilo úvodné zasadnutie za účasti približne 1200 vládnych, náboženských a iných predstaviteľov spoločnosti a kmeňových náčelníkov z krajín celej Afriky. Po spoločnom príchode a privítaní spoluzakladateľky UPF, Dr. Hak Ča Han Munovej, a prezidenta Senegalu, Mackyho Salla,
Mier sa začína mnou
zaznela hymna Senegalu (Červený lev) v podaní súboru Little Angels z Kórey (https://is.gd/LittleAngels).
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Následne arcibiskup Dr. Johannes Ndanga zo Zimbabwe
Mier sa začína mnou
a imám Cheikh Ahmed Tidiane Cissé zo Senegalu otvorili zasadnutie modlitbami.
Mier sa začína mnou
Cheikh Mansour Diouf, predseda organizačného výboru samitu, vyjadril vďaku prítomným za ich účasť na samite, prezidentovi Sallovi za zvolanie samitu a Dr. Munovej za jej život pre mier.
Mier sa začína mnou
Dr. Thomas Walsh za Univerzálnu mierovú federáciu poďakoval Dr. Munovej za myšlienku zorganizovať tento samit a prezidentovi Sallovi za zvolanie samitu. Zdôraznil, že tento samit nepredstavuje koniec úsilia organizátorov, ale začiatok spolupráce všetkých afrických krajín.
Mier sa začína mnou
Dioncounda Traoré, bývalý prezident Mali, priblížil život Dr. Munovej, matky 14 detí, ktorá aj po smrti svojho manžela, Rev. Son Mjong Muna, pokračuje v úsilí o vytvorenie mierového sveta.
Mier sa začína mnou
Po videu o živote manželov Munovcov predniesla Dr. Munova hlavný prejav samitu, v ktorom uviedla: „Začnime éru altruizmu, života pre druhých, éru mieru, rovnosti, šťastia – nebeské kráľovstvo na zemi. Urobme všetko pre to, aby sme zrealizovali tento ideál.“
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Nasledovalo video o prezidentovi Sallovi, po ktorom mu Dr. Thomas Walsh a Dr. Munová odovzdali ocenenie za vedenie a dobré spravovanie (Leadership and Good Governance Award).
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Následne prezident Sall predniesol prejav, v ktorom poďakoval manželom Munovcom za ich život pre mier a UPF za princípy mieru. Uviedol, že v Senegale moslimovia, kresťania a tradičné vierovyznania žijú v harmónii a že Afrika v duchu témy samitu má potenciál stať sa mierovým a prosperujúcim kontinentom.
Mier sa začína mnou
Samit pokračoval týmito zasadnutiami: Zasadnutie II: Nová Afrika,
Mier sa začína mnou
Zasadnutie III: Mierové iniciatívy,
Mier sa začína mnou
Zasadnutie IV malo štyri súbežné programy: IV A: Úloha členov parlamentov pri vytváraní mieru,
Mier sa začína mnou
IV B: Úloha náboženských predstaviteľov pri vytváraní mieru a rozvoja,
Mier sa začína mnou
IV C: Tradiční náčelníci, hnutie Novej dediny a udržateľný ekonomický rozvoj,
Mier sa začína mnou
IV D: Výchova mládeže a formovanie národa.
Mier sa začína mnou
V nasledujúci deň 19.1.2018 samit pokračoval Zasadnutím V, v rámci ktorého sa uskutočnila inaugurácia Medzinárodnej asociácie poslancov parlamentov za mier (IAPP).
Mier sa začína mnou
[Podpis rezolúcie Medzinárodnej asociácie poslancov parlamentov za mier (IAPP)]
Mier sa začína mnou
Zasadnutie VI malo štyri súbežné programy: VI A: Inaugurácia Medzinárodnej asociácie pre mier a rozvoj (IAPD),
Mier sa začína mnou
[Podpis rezolúcie Medzinárodnej asociácie pre mier a rozvoj (IAPD)]
Mier sa začína mnou
VI B: Inaugurácia Medzinárodnej asociácie náčelníkov pre mier a prosperitu (IACPP),
Mier sa začína mnou
VI C: Mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj: Úloha žien,
Mier sa začína mnou
VI D: Výchova k charakteru, manželstvo a rodina.
Mier sa začína mnou
Počas Zasadnutia VII zazneli príhovory delegátov z Nepálu, Toga, Ghany, Burundi, Madagaskaru, Senegalu, Egypta a Kamerunu.
Mier sa začína mnou
Počas záverečného zasadnutia
Mier sa začína mnou
sa uskutočnilo udeľovanie ocenenia Vyslanec mieru
Mier sa začína mnou
a bola prijatá Dakarská mierová deklarácia, ktorú prečítal Cheikh Mansour Diouf.
Mier sa začína mnou
Obrad oslobodenia na ostrove Gorée (Senegal)
Mier sa začína mnou
Dr. Munová okrem svojej účasti na Prvom africkom samite za mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj využila svoj pobyt v Senegale na to, aby 19.1.2018 navštívila smutne známy ostrov Gorée neďaleko Dakaru. Na ostrov však neprišla iba ako turistka, ale aby uskutočnila špeciálny obrad oslobodenia pre všetkých Afričanov, ktorí boli európskymi kresťanmi namiesto šírenia lásky voči svojim blížnym po stáročia odvážaní do otroctva v Amerike.
Mier sa začína mnou
Dr. Munovú na ostrove privítal starosta Augustin Senghor, ktorý sa taktiež zúčastnil na obrade oslobodenia. Augustin Senghor na počesť Dr. Munovej odhalil plaketu s jej menom
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
a venoval jej ocenenie pútnika ostrova Gorée.
Mier sa začína mnou

Záznam z otvorenia samitu na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia