Africký samit a festival požehnania manželstva a mieru vo Svätom Tomáši

make your own site for free
Mier sa začína mnou
V januári 2018 sa v Dakare, Senegal, uskutočnil Prvý africký samit za mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj, na ktorom prehovorila Dr. Hak Ča Han Munová.
V novembri 2018 sa v Kapskom Meste, Južná Afrika, za jej účasti uskutočnil Druhý africký samit, ktorý bol venovaný odkazu Nelsona Mandelu. V dňoch 5.-7. septembra 2019 sa vo Svätom Tomáši, hlavnom meste ostrovnej krajiny Svätý Tomáš a Princov ostrov - STP, uskutočnil ďalší africký samit na tému „Vzájomná závislosť, spoločná prosperita a univerzálne hodnoty“ s následným festivalom požehnania manželstva a festivalom mieru. Jednotlivé podujatia organizovala Univerzálna mierová federácia (UPF), Federácia rodín (FFWP) a Mládež a študenti za mier (YSP) v spolupráci s krajinou Svätý Tomáš a Princov ostrov. O podujatiach informovali domáce a zahraničné médiá.

Dr. Munová pricestovala do krajiny na pozvanie prezidenta Evarista Carvalhu, ktorý sa vo februári tohto roku zúčastnil na svetovom samite World Summit 2019 organizovanom UPF v Kórei.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po prílete Dr. Munovej 4.9.2019 ju na letisku privítala ministerka zahraničných vecí Elsa Teixeira Pinto.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
V nasledujúci deň 5.9.2019 sa v dopoludňajších hodinách stretla s prezidentom Carvalhom v prezidentskom paláci.
Mier sa začína mnou
Počas rozhovoru s ním a následného interview pre štátnu televíziu a medzinárodné médiá Dr. Munová hovorila o možnostiach vytvorenia mierového sveta.
Mier sa začína mnou
Po rozhovore prezident Carvalho venoval Dr. Munovej obraz od miestneho umelca.
Mier sa začína mnou
Počas interview pre médiá povedala: „Ak nasledujeme Nebeského rodiča, potom sa všetky krajiny stanú v Jeho očiach súrodencami. Takto určite dosiahneme jednotu. Potom už viac nebude vojen alebo iných konfliktov.“
Mier sa začína mnou
Potom odišli na otvorenie samitu do budovy Národného zhromaždenia,
Mier sa začína mnou
pred ktorou im vzdala poctu čestná stráž
Mier sa začína mnou
a Dr. Munovú privítal predseda Národného zhromaždenia Delfim Santiago Neves s ďalšími štátnymi činiteľmi.
Mier sa začína mnou

Na samite sa zúčastnilo viac než 800 predstaviteľov krajiny i zo zahraničia (prezident Evaristo Carvalho, predseda vlády Jorge Bom Jesus, podpredseda vlády, všetci ministri, predseda Národného zhromaždenia Delfim Santiago Neves, všetci členovia Národného zhromaždenia, primátori a starostovia, politickí a náboženskí predstavitelia, súčasné a bývalé hlavy štátov alebo ich zástupcovia).

Po príchode Dr. Munovej a prezidenta Carvalha na samit

Mier sa začína mnou
zaznela štátna hymna
Mier sa začína mnou
a samit otvorili modlitbami náboženskí predstavitelia (biskup Afonso Nunes z Angoly, arcibiskup Emmanuel Dicka z Konga a imám Manuel Paixão Lima z STP).
Mier sa začína mnou
Prítomných za UPF privítala Kathy Rigney, predsedníčka UPF Africa.
Mier sa začína mnou
Úvodný príhovor predniesol predseda vlády Jorge Bom Jesus.
Mier sa začína mnou
Potom prehovoril Manuel Serifo Nhamadjo, bývalý prezident Guiney-Bissau,
Mier sa začína mnou
Mahamane Ousmane, bývalý prezident Nigeru,
Mier sa začína mnou
a Delfim Santiago Neves, predseda Národného zhromaždenia.
Mier sa začína mnou
Minister vládnych a parlamentných záležitostí Wuando Castro Andrade
Mier sa začína mnou
uviedol prezidenta Carvalha, ktorý vo svojom príhovore privítal Dr. Munovú v krajine: „Sme potešení a poctení privítať Vás v našej krajine a zúčastniť sa na tomto samite“.
Mier sa začína mnou
Potom bývalý prezident Nigérie a súčasný predseda Medzinárodnej rady najvyšších predstaviteľov za mier (ISCP) Goodluck Jonathan
Mier sa začína mnou
uviedol Dr. Munovú, ktorá vo svojom príhovore s názvom „Vytvorme zo Svätého Tomáša a Princovho ostrova nebo na zemi“ vyzvala predstaviteľov krajiny, aby vytvorili modelovú krajinu Nebeského kráľovstva: „Ak sa Svätý Tomáš a Princov ostrov stane krajinou, ktorá nasleduje Boha, Nebeského rodiča, a jej obyvatelia sa stanú Božími deťmi, tak sa z krajiny stane Nebeské kráľovstvo.“
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po príhovore jej predseda Národného zhromaždenia Delfim Santiago Neves venoval kyticu kvetov
Mier sa začína mnou
a následne Dr. Munová za asistencie Goodlucka Jonathana udelila medailu ISCP prezidentovi Carvalhovi a ďalším predstaviteľom krajiny i zo zahraničia.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Na záver samitu spoločne podpísali Deklaráciu Svätý Tomáš a Princov ostrov. 
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po skončení samitu sa na počesť Dr. Munovej uskutočnila slávnostná štátna večera, na ktorej povedala: „Nebeský rodič je naším rodičom a ako Jeho deti sa stávame jednou rodinou.“
Mier sa začína mnou
V dopoludňajších hodinách 6.9.2019 sa Dr. Munová v hoteli Pestana São Tomé stretla s približne 150 predstaviteľmi mládežníckej organizácie YSP, ktorá bola v STP inaugurovaná v januári 2019.
Mier sa začína mnou
Po tanci, ktorým mládež z YSP v predchádzajúcich týždňoch propagovala na verejnosti festival mládeže, Dr. Munová povedala, že Svätý Tomáš a Princov ostrov je prvá krajina, ktorá sa zjednotila s Božou voľou a chce naplniť Božiu prozreteľnosť.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Na záver svojho príhovoru vyzvala zhromaždenú mládež, aby sa stala čistou vodou, ktorá očistí spoločnosť a pomôže vytvoriť nebeské kráľovstvo v krajine.
Mier sa začína mnou
V popoludňajších hodinách sa v budove Národného zhromaždenia uskutočnil festival požehnania manželstva s témou „mier sa začína v rodine“.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Vyše 1300 účastníkov z celej spoločnosti vrátane 600 reprezentatívnych párov spomedzi tisícov párov, ktoré sa pripravovali na tento obrad v celej spoločnosti, prišli, aby sa ich zväzok stal Bohom uznaným manželstvom.
Mier sa začína mnou
Účastníci si najprv vypočuli špeciálnu prezentáciu o význame požehnania manželstva a o pravých rodinných hodnotách. Nasledoval kultúrny program, po ktorom Dr. Munová a prezident Carvalho prišli na pódium, na ktorom boli zhromaždení predstavitelia krajiny (predseda vlády, podpredseda vlády, predseda Národného zhromaždenia a ministri vlády) a predstavitelia zo zahraničia, ktorí sa predchádzajúci deň zúčastnili na samite.
Mier sa začína mnou
Slávnostný obrad začal modlitbami náboženských predstaviteľov. 
Mier sa začína mnou
Po príhovore ministra práce, solidarity a rodiny Adlandera Costu Matosa
Mier sa začína mnou
nasledoval samotný obrad požehnania manželstva, ktorý celebrovala Dr. Munová. Obrad začal pokropením párov svätou vodou, počas ktorého sa na pódiu vystriedalo 60 párov - 5 skupín po 12 párov, ktoré predstavovali rôzne oblasti spoločnosti.
Mier sa začína mnou
Nasledovalo prednesenie manželského sľubu, modlitba požehnania za páry,
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
výmena prsteňov
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
a vyhlásenie platnosti požehnania manželstva pred Bohom.
Mier sa začína mnou
Po požehnaní manželstva minister práce, solidarity a rodiny Adlander Costa Matos venoval Dr. Munovej kyticu kvetov
Mier sa začína mnou
a predseda Národného zhromaždenia Delfim Santiago Neves predniesol gratulačný príhovor.
Mier sa začína mnou

Za účasti prezidenta a ďalších štátnych predstaviteľov sa týmto Svätý Tomáš a Princov ostrov stal prvou krajinou na svete, na ktorej sa uskutočnil obrad požehnania manželstva na štátnej úrovni. V modlitbe za požehnané páry Dr. Munová povedala: „Budúcnosť tejto krajiny závisí od jej jednoty s Bohom, Nebeským rodičom, a od uvedomenia si toho, že požehnané páry môžu vytvoriť nebeské kráľovstvo v krajine“.

Po obrade požehnania manželstva nasledoval kultúrny program v podaní viac než 200 mladých ľudí z YSP, po ktorom slávnostne sľúbili zachovať si čistotu a vytvoriť pravé rodiny.

Mier sa začína mnou
Potom Dr. Munová venovala prezidentovi Carvalhovi ocenenie za vedenie a dobré spravovanie
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
a predsedovi vlády Jesusovi a predsedovi Národného zhromaždenia Nevesovi plakety uznania.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Okrem toho venovala hasičským zložkám špeciálne hasičské vozidlo vyrobené v kórejskom závode pre špeciálne vozidlá Shinjeong Development Co., LTD.
Mier sa začína mnou
Na záver bola prekrojená trojposchodová torta
Mier sa začína mnou
a udalosť skončila slávnostným zvolaním pre šťastie, ktoré viedol regionálny prezident Federácie rodín pre Afriku Rev. Bakary Camara.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po skončení prezident Carvalho povedal Dr. Munovej: „Tento národ je Vaším domovom a Vaším národom. Príďte, kedykoľvek budete chcieť.“
V nasledujúci deň 7.9.2019 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil festival mieru s témou „staňme sa svetlom národa“ organizovaný YSP.
Mier sa začína mnou
Zúčastnilo sa na ňom vyše 40-tisíc prevažne mladých ľudí, čo bolo v histórii krajiny najväčšie zhromaždenie na jednom mieste.
Mier sa začína mnou
Program trval až do večera a obsahoval niekoľko hudobných vystúpení a taktiež ukážku bojového umenia tongil mudo.
Mier sa začína mnou
Na festivale sa zúčastnil primátor hlavného mesta Svätý Tomáš José Maria Fonseca a niektorí vládni činitelia.
Mier sa začína mnou
Mladí ľudia tvoria v tejto ostrovnej krajine väčšinu populácie a od mája 2019 sa na základe memoranda o porozumení medzi STP a UPF v krajine zavádza výchovno-vzdelávací projekt rozvoja charakteru.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Aj v tomto je STP prvou krajinou na svete, ktorá vytvára podmienky pre svoju mládež, aby dosiahla najvyšší možný osobnostný štandard, a tak sa čo najlepšie pripravila na manželstvo a rodinu, ktoré sú nevyhnutným základom zdravej spoločnosti.
Mier sa začína mnou

Videozáznam z udalosti na Vimeo.

Záznam prejavu Dr. Munovej na samite s anglickými titulkami na Vimeo.

Záznam modlitby Dr. Munovej počas obradu požehnania manželstva s anglickými titulkami na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia