Japonský samit a festival mieru a rodiny v Nagoji

site maker
Mier sa začína mnou
V novembri 2017 sa na štadióne majstrovstiev sveta vo futbale v Soule za účasti približne 80 000 ľudí z Kórey a iných krajín uskutočnilo zhromaždenie na tému „Nech sa Kórea stane svetlom mieru“, na ktorom prehovorila Dr. Hak Ča Han Munová. V snahe o upevnenie mieru v tejto ďalekovýchodnej oblasti sa v dňoch 5. októbra 2019 v Nagoji, Japonsko, uskutočnil Japonský samit a Konferencia predstaviteľov spoločnosti 2019 na tému „Mier vo východnej Ázii a možnosti spolupráce medzi Japonskom, Kóreou a USA v ére pacifickej civilizácie“ s následným festivalom mieru a rodiny. Jednotlivé podujatia organizovala Univerzálna mierová federácia (UPF), Federácia rodín (FFWP) a mládežnícka organizácia Študenti a mládež za mier (YSP). O podujatiach informovali domáce a zahraničné médiá.

Samit sa uskutočnil 5. októbra 2019 v hoteli Nagoya Castle a zúčastnilo sa na ňom takmer 700 predstaviteľov nielen z Japonska, Kórey a USA. Na začiatku úvodného zasadnutia prítomných privítal a programom sprevádzal riaditeľ ústredia UPF v Japonsku Hiroaki Takeuči
Mier sa začína mnou
a uviedol detský a mládežnícky spevácky zbor Sonhak.
Mier sa začína mnou
Po piesňach nasledovalo video o aktivitách UPF, po ktorom samit otvorili modlitbami štyria náboženskí predstavitelia (islam, šintoizmus, kresťanstvo - kardinál Kelvin Edward Felix, a budhizmus).
Mier sa začína mnou
Po modlitbách prítomných pozdravil prezident UPF v Japonsku Kadžikuri Masajoši.
Mier sa začína mnou
Po predstavení popredných hostí z celého sveta prehovoril poslanec Snemovne reprezentantov japonského parlamentu a bývalý minister životného prostredia Jošiaki Harada.
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovoril poslanec kórejského Národného zhromaždenia Kim Gju-hwan.
Mier sa začína mnou
Potom prehovoril poslanec Snemovne reprezentantov USA Andrew Steven Biggs.
Mier sa začína mnou
Nasledovali hlavné príhovory. Najprv prehovoril bývalý predseda Snemovne reprezentantov USA Newt Gingrich, ktorého manželka Callista je veľvyslankyňou USA vo Vatikáne.
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovoril poslanec Snemovne reprezentantov japonského parlamentu Hirojuki Hosoda.
Mier sa začína mnou

Nasledovalo video o aktivitách Dr. Munovej s názvom „Matka mieru - cesta k mieru“. Po ňom prehovoril bývalý predseda Snemovne poradcov japonského parlamentu Čuiči Date,

Mier sa začína mnou
ktorý priblížil nedávne aktivity UPF a uviedol spoluzakladateľku UPF Dr. Munovú.
Mier sa začína mnou
Vo svojom príhovore uviedla možné mierové riešenia konfliktov vo svete a zdôraznila, že bariéry medzi politikou a náboženstvom sú výsledkom zlyhania ľudí, a preto majú predstavitelia oboch oblastí nasledovať Boží hlas a snažiť sa napraviť chyby z minulosti: „Predstavitelia tejto krajiny [Japonsko] musia požiadať o odpustenie za previnenia svojich predkov. Toto je morálna povinnosť každého človeka. Potom sa zjednoťme pre zaistenie mieru vo svete. Politika a náboženstvá sa musia zjednotiť.“
Mier sa začína mnou
Po prejave jej poslanec Snemovne radcov japonského parlamentu Kioši Edžima venoval kyticu kvetov.
Mier sa začína mnou
Potom poslanec Snemovne poradcov japonského parlamentu Cuneo Kitamura prečítal Nagojskú deklaráciu, v ktorej sa uvádza spoločné úsilie o naplnenie vízie mierového sveta prostredníctvom zmierenia a spolupráce.
Mier sa začína mnou
Úvodné zasadnutie skončilo spoločným podpísaním tejto deklarácie.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Poobede počas ďalšieho zasadnutia zazneli príspevky o intenzívnejšej spolupráci medzi Japonskom, Kóreou a USA v otázkach stability mieru a bezpečnosti vo východnej Ázii. Počas posledného zasadnutia sa účastníci venovali problematike klesajúcej pôrodnosti a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na revitalizáciu rodiny a spoločnosti. Po skončení samitu sa uskutočnil záverečný banket, počas ktorého bol kultúrny program v podaní detského umeleckého súboru Little Angels z Kórey.
Videozáznam zo samitu

Mierová cena Sonhak
Poobede sa za účasti približne 120 hostí vrátane 79 zástupcov médií z 50 krajín uskutočnila tlačová konferencia s Dr. Munovou,
Mier sa začína mnou
počas ktorej hovorila o podstate Božej prozreteľnosti a zdôraznila poslanie médií: „S vašou pomocou sa všetci ľudia dozvedia o Božom slove. Veďte ich k tomu, aby nasledovali svoju pôvodnú myseľ, prijali požehnanie manželstva a stali sa občanmi nebeského kráľovstva“.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Následne generálny tajomník medzinárodnej FFWP Jun Jong-ho priblížil prípravy na svetový samit World Summit 2020 v Kórei, počas ktorého budú udelené ceny Mierovej ceny Sonhak.
Mier sa začína mnou
Potom generálny tajomník výboru Mierovej ceny Sonhak Nam In-sog uviedol základné informácie o tejto cene.
Mier sa začína mnou
Po ňom predseda výboru Mierovej ceny Sonhak Hong Il-šik oznámil,
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
že výbor Mierovej ceny Sonhak vybral spomedzi 86 kandidátov z celého sveta Muniba A. Younana (vek 70 rokov, bývalý predseda Svetového luteránskeho zväzu) a Mackyho Salla (vek 59 rokov, prezident Senegalu) za laureátov Mierovej ceny Sonhak pre rok 2020. Okrem toho uviedol, že pri príležitosti 100. výročia narodenia spoluzakladateľa ceny, reverenda Dr. Son Mjong Muna, bude Pan Ki-munovi (vek 76 rokov, bývalý generálny tajomník OSN) udelená osobitná Cena zakladateľov (manželia Munovci). Viac na https://is.gd/Sonhak2020.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
V nasledujúci deň 6. októbra 2019 sa v medzinárodnom kongresovom a výstavnom centre Aichi Sky Expo v prefektúre Aiči za účasti takmer 40 000 hostí vrátane účastníkov samitu uskutočnil festival mieru a rodiny s požehnaním manželstva.
Mier sa začína mnou
Udalosť požehnania manželstva začala kultúrnym programom v podaní mládeže z YSP.
Mier sa začína mnou
Prítomných privítal a programom sprevádzal viceprezident FFWP v Japonsku Masaiči Hori.
Mier sa začína mnou
Za organizátorov festivalu prítomných privítal Kotoda Jošizumi.
Mier sa začína mnou
Nasledovalo video o požehnaní manželstva. Po ňom Masaiči Hori vyzval prítomných, aby si dali okolo krku štólu pripravenú na túto udalosť a takto sa pripravili na obrad požehnania manželstva. Zastupujúc Dr. Munovú obrad celebroval prezident FFWP v Japonsku Ejdži Tokuno s manželkou Hisae.
Mier sa začína mnou
Na pódium prišlo 36 reprezentatívnych párov.
Mier sa začína mnou
Nasledoval obrad so svätou vodou
Mier sa začína mnou
a po ňom prednesenie manželského sľubu
Mier sa začína mnou
a modlitba požehnania za páry.
Mier sa začína mnou
Na záver obradu zaznelo vyhlásenie platnosti požehnania manželstva pred Bohom.
Mier sa začína mnou
Po obrade nasledovalo video o aktivitách mládeže pre spoločnosť s následným kultúrnym programom mládeže o hodnote rodiny.
Mier sa začína mnou
Po prečítaní pozdravného listu od guvernéra prefektúry Aiči Hideakiho Omuru a predstavení popredných hostí z celého sveta predniesol príhovor poslanec Snemovne reprezentantov japonského parlamentu Šozo Kudo zastupujúci v nej prefektúru Aiči.
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovoril poslanec kórejského Národného zhromaždenia Kim Gju-hwan.
Mier sa začína mnou
Medzinárodný prezident UFP Michael Jenkins
Mier sa začína mnou

uviedol bývalého predsedu Snemovne reprezentantov USA Newta Gingricha, ktorého manželka Callista je veľvyslankyňou USA vo Vatikáne.

Mier sa začína mnou
Po jeho príhovore nasledoval obrad harmónie, počas ktorého siedmi predstavitelia rôznych náboženstiev a vierovyznaní spoločne vliali vodu zo svojich pohárov do veľkej sklenej nádoby symbolizujúc tak vzájomnú jednotu.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Na záver obradu Ejdži Tokuno predniesol v mene ich všetkých modlitbu o harmónii medzi ľuďmi, národmi a náboženstvami.
Mier sa začína mnou
Nasledovalo video o aktivitách Dr. Munovej, po ktorom privítali na pódiu Matku mieru, ako oslovujú Dr. Munovú za jej snahu o vytvorenie mierového sveta.
Mier sa začína mnou
Vo svojom príhovore povedala: „Sľúbila som Bohu, že kým budem žiť, budem viesť ľudí k Bohu. Preto cestujem po svete a udeľujem požehnanie manželstva. Požehnané rodiny sa stávajú Bohom požehnanými rodinami.“
Mier sa začína mnou
Okrem toho v ňom vyhlásila vytvorenie Ázijsko-pacifickej únie, ktorá bude združovať v mierovej spolupráci krajiny v ázijsko-pacifickej oblasti.
Mier sa začína mnou
Po príhovore deti rôzneho veku venovali Dr. Munovej kytice kvetov.
Mier sa začína mnou
Potom jej jeden z čerstvo požehnaných párov v mene všetkých párov venoval dar.
Mier sa začína mnou
Nasledovalo video o iniciatíve „Cesta mieru“, ktorej účastníci z Japonska a Kórey prišli na pódium pozdraviť Dr. Munovú.
Mier sa začína mnou
Následne mládež z YSP zatancovala v celej hale na známu kórejskú pieseň „Mudžogon“ (Bezpodmienečná [láska]).
Mier sa začína mnou
Potom na javisko prišli účastníci Japonského samitu a Konferencie predstaviteľov spoločnosti 2019 aj s nimi podpísanou deklaráciou a Dr. Munová k nej pripojila svoj podpis.
Mier sa začína mnou
Na záver zapálili Plameň mieru, ktorý bol prvýkrát zapálený v Kórei na hore Balwang, a Dr. Munová ho prináša na mierové podujatia ako symbol neustáleho úsilia o mier.
Mier sa začína mnou
Podujatie skončilo slávnostným zvolaním pre šťastie, ktoré viedol viceprezident FFWP v Japonsku Lee Seong-man.
Mier sa začína mnou
Po skončení nasledoval kultúrny program v podaní detského umeleckého súboru Little Angels z Kórey.
Mier sa začína mnou

Videozáznam z festivalu

Pozrite tiež materiály na Facebooku.


Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia