Festival mieru a požehnania Mier sa začína mnou

free html5 templates
Mier sa začína mnou
Po úspešných festivaloch Mier sa začína mnou v Madison Square Garden v New Yorku a v Nassau Veterans Memorial Coliseum v New Yorku sa 6. apríla 2019 v City of Refuge Church v Los Angeles uskutočnil ďalší festival v tomto duchu na pôde USA. Zúčastnilo sa na ňom viac než 6000 ľudí z vyše 200 vierovyznaní, aby prijali požehnanie manželstva, a tak ukázali spôsob ozdravenia nielen americkej spoločnosti. Udalosť bola spoluorganizovaná City of Refuge Church, Federáciou rodín (FFWP) a Konferenciou predstaviteľov amerického duchovenstva (ACLC).
Mier sa začína mnou
Podujatie otvoril 500-členný spevácky zbor pod vedením Jasona McGeeho, vedúceho speváckeho zboru City of Refuge Church.
Mier sa začína mnou
Následne herec Jonathan Slocumb, ktorý sprevádzal programom, privítal všetkých prítomných s tým, že sa stretli, aby podporili mier a požehnanie na celom svete.
Mier sa začína mnou
Potom uviedol programového riaditeľa rádia 102.3 KJLH Aundraeho Russella (KJLH vlastní Stevie Wonder, ktorý na názov rádia vytvoril slogan „Kindness, Joy, Love & Happiness“ - Vľúdnosť, radosť, láska a šťastie). Aundrae Russell predstavil Jasona McGeeho a 500-členný spevácky zbor, ktorý zaspieval ďalšiu pieseň.
Mier sa začína mnou
Potom študenti z organizácie CARP (Collegiate Association for the Research of Principles - Vysokoškolská asociácia pre štúdium princípov) zaspievali známu kórejskú pieseň „Mudžogon“ (Bezpodmienečná [láska]), na ktorú predviedli zaujímavú tanečnú choreografiu.
Mier sa začína mnou
Následne arcibiskup George Augustus Stallings Jr. z Imani Temple African-American Catholic Congregation vyzval prítomných, aby si dali okolo krku štólu pripravenú na túto udalosť a takto spoločne v modlitbe poďakovali za tento deň. Vo svojej modlitbe povedal: „Ste Božími chrámami a nech vo vás prebýva Duch Svätý“.
Mier sa začína mnou
Po ňom privítal prítomných Edwin Perry, senior pastor zo City of Refuge Church.
Mier sa začína mnou
Za Federáciu rodín pozdravil prítomných kontinentálny prezident Federácie rodín pre Severnú Ameriku Dr. Ki Hun Kim: „Byť za mier nie je jednoduchá úloha. Aby sme prekonali násilie a iné problémy v našej spoločnosti, musíme sa povzniesť nad naše rozdiely a spolupracovať v láske s našimi bratmi a sestrami pri vytváraní pravého mieru.“
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovoril predseda Federácie rodín Západného regiónu v USA Rev. Larry Krishnek.
Mier sa začína mnou
Po piesni v podaní speváckeho zboru nasledoval obrad požehnania manželstva, ktorý viedla Crescentia DeGoede, vedúca oddelenia požehnania manželstva a rodín v USA.
Mier sa začína mnou
Po videu o význame požehnania manželstva spolupredseda ACLC Rev. Luonne Rouse s manželkou Marie udelili požehnanie manželstva prítomným párom, ktoré pozostávalo z obradu so svätým vínom, so svätou vodou, manželského sľubu, modlitby požehnania a vyhlásenia platnosti požehnania manželstva.
Mier sa začína mnou
Po ňom Jonathan Slocumb pozdravil predstaviteľov rôznych vierovyznaní a náboženstiev, predstaviteľov spoločnosti, Univerzálnej mierovej federácie a The Washington Times, a účastníkov zo zahraničia. Nasledovalo tanečné vystúpenie Divine Praise Dancers z Los Angeles.
Mier sa začína mnou
Po ňom Jonathan Slocumb pozdravil predstaviteľov rôznych vierovyznaní a náboženstiev, predstaviteľov spoločnosti, Univerzálnej mierovej federácie a The Washington Times, a účastníkov zo zahraničia. Nasledovalo tanečné vystúpenie Divine Praise Dancers z Los Angeles. Po ňom pastor Edwin Perry uviedol biskupa Noela Jonesa zo City of Refuge Church, ktorý vo svojom príhovore povedal: „Bez pochýb verím tomu, že Boh si vyvolil Dr. Hak Ča Han Munovú, aby sme sa zjednotili. ... Boh nás priviedol na zem, aby sme tu žili v mieri. Verím tomu, že aj tu je nás dosť, aby sme zmenili svet k lepšiemu.“
Mier sa začína mnou
Nasledovalo video o živote Dr. Munovej s názvom „Matka mieru“ a po ňom pieseň od Richarda Smallwooda „Total Praise“ (Najväčšia chvála) v podaní 500-členného zboru pod vedením A. Curtis Farrowa, držiteľa ceny Emmy.
Mier sa začína mnou
Po piesni biskup Jones uviedol Matku mieru, ako oslovujú Dr. Munovú, aby predniesla príhovor s názvom „Misia kresťanstva z pohľadu Božej prozreteľnosti a zodpovednosť Spojených štátov amerických“.
Mier sa začína mnou
V ňom hovorila o nenaplnení Božieho ideálu sveta mieru, ktorý sa mal vytvoriť v čase Ježiša, a ako sa môže naplniť tento ideál v súčasnosti: „Tento svet, ktorý nám dal náš Stvoriteľ, Boh, trpí v dôsledku našej nevedomosti. Ako Božie pravé deti sa nemôžeme na to nečinne prizerať. ... Mali by sme nasledovať Boha, žiť v súlade s večnými princípmi stvorenia a nájsť správne riešenie. Iba tak môže vyriešiť problémy. ... Musíme spojiť naše sily a zjednotiť sa, aby sme to dokázali.“
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Prezident Federácie rodín v USA Demian Dunkley poďakoval Dr. Munovej za jej príhovor
Mier sa začína mnou
a deti rôzneho veku venovali Dr. Munovej kvety.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Dr. Munová venovala po 5-tisíc USD štyrom organizáciám vykonávajúcim verejnoprospešné aktivity - Christ Our Redeemer Community Development Corporation, Solomon's Corner, Community Action Partnership a Nipsey’s foundation na pamiatku Nipsey Hussleho.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Potom biskupovi Jonesovi odovzdala zástavu Federácie rodín, ktorej logo zobrazuje ideál Božej rodiny. Okrem toho jemu a ešte Rev. Luonnemu Rousemu a Rev. Markovi Abernathymu z Connect Point Christian Center venovala spomienkové darčeky. V tejto súvislosti Dr. Munová povedala o zástave Federácie rodín, že všade tam, kde veje táto zástava, prichádza Božie požehnanie.
Mier sa začína mnou
Biskup Jones poďakoval Matke Munovej za všetko a biskup Hezekiah Walker, dvojnásobný držiteľ ceny Grammy, so svojimi piesňami „Souled Out“ (Oduševnený pre Boha), You're All I Need (Si všetko, čo potrebujem) a „Every Praise“ (Každá chvála) ukončil toto veľkolepé podujatie.
Mier sa začína mnou

Videozáznam z udalosti na Vimeo.

Záznam prejavu Dr. Munovej s anglickými titulkami na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Stránka festivalu:  https://www.peacestartswithme.com 

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia