Medzinárodná konferencia spoločenských predstaviteľov a inaugurácia Medzináboženskej asociácie za mier a rozvoj v Európe a na Blízkom východe

free css templates
Mier sa začína mnou
V dňoch 28. a 29. apríla 2018 sa v Parkhoteli Schönbrunn vo Viedni uskutočnila konferencia organizovaná Univerzálnou mierovou federáciou (UPF) na tému „Vzájomná závislosť a prosperita: úloha náboženských predstaviteľov a poslancov parlamentov“. 
Mier sa začína mnou
Na konferencii bolo 250 poslancov parlamentov, politických a náboženských predstaviteľov, teológov, učencov a predstaviteľov mimovládnych organizácií zo 45 krajín, väčšinou z Európy a Blízkeho východu, no i z Afriky, Ázie, Oceánie a Severnej Ameriky. Náboženskí predstavitelia pochádzali z budhistického, hinduistického, islamského, kresťanského, sikhského, židovského náboženstva a iných. V rámci kresťanstva boli predstavitelia anglikánskej, katolíckej, husitskej, luteránskej, maronitskej, moravskej (Jednota bratská), ortodoxnej, presbyteriánskej cirkvi a iných. 
Mier sa začína mnou
Na konferencii boli predstavené dva najnovšie projekty UPF - Medzinárodná asociácia poslancov parlamentov za mier (IAPP), ktorá bola v Európe inaugurovaná v roku 2016, a Medzináboženská asociácia za mier a rozvoj (IAPD), ktorej inaugurácia v Európe a na Blízkom východe bola súčasťou programu tejto konferencie.
Mier sa začína mnou
Konferencia začala 28.4. prvým zasadnutím s názvom „Vízia a iniciatívy Univerzálnej mierovej federácie“. 
Moderator: Mr. Jacques Marion, Secretary General, UPF Europe
Welcoming Remarks: Dr. Kacumi Ocuka, President, UPF Europe & Middle East
a Ms. Carolyn Handschin, UN Office Director, Women’s Federation for World Peace, International
Founders’ Vision and UPF Initiatives: Jack Corley, UPF Europe East Region and Balkans 
Mier sa začína mnou
Do konca dňa boli ešte dve zasadnutia. Prvé zasadnutie s názvom „Náboženskí predstavitelia a poslanci parlamentov ako mierotvorcovia“.  
Moderator: Mr. Peter Haider, President, UPF Austria
Dr. Elmar Kuhn, Dean, Class of World Religions, European Academy of Sciences and Arts
H.E. Fatmir Sejdiu, President of Kosovo (2006 – 2010)
Hon. Angela Guerra, Member of Parliament, Portugal
Hon. Andrey Svintsov, Member of the State Duma, Russia
Dr. Mohamad Habash, Syrian Islamic scholar, former Member of Parliament 
Mier sa začína mnou
Druhé zasadnutie s názvom „Úloha a dôležitosť náboženstva pri vytváraní otvorenej, mierovej a prosperujúcej spoločnosti“.  
Moderator: Mr. David Fraser Harris, Secretary General, UPF Middle East
Dr. Viggo Mortensen, Professor emeritus in Systematic Theology, University of Aarhus, Denmark
Mr. Shlomi Perlmuter, Senior Lecturer, Elul College, Israel
Dr. Raffaella Di Marzio, Director, Center for Studies on Freedom of Religion, Belief and Conscience (LIREC), Italy
Hon. Dr. Andriy Yurash, Head, State Department of Religion, Ukraine
Dr. Ismail Yasin, Lecturer, University of Vienna, Austria 
Mier sa začína mnou
Počas večere IAPP pripravila pre poslancov parlamentov recepciu, na ktorej sa bývalý juhokórejský veľvyslanec v Rusku Čong Te-ik zmienil o aktuálnych udalostiach tých dní na Kórejskom polostrove týkajúcich sa stretnutia severokórejského vodcu Kim Čong-una a juhokórejského prezidenta Mun Če-ina.
Mier sa začína mnou
Na záver recepcie bola od UPF v Kórei odovzdaná zástava dlhoročnej UPF iniciatívy „Cesta mieru“ veľvyslancom mieru na Balkáne, ktorých zastupovali bývalý prezident Albánska a bývalý prezident Kosova.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Druhý deň začal zasadnutím na tému „Nad rámec spolužitia: zaoberanie sa výzvami vzájomnej závislosti“, ktoré bolo rozdelené do štyroch súbežných panelových diskusií. 
Mier sa začína mnou
Prvý panel bol organizovaný Federáciou žien za mier vo svete na tému „Výchova k hodnotám a zdravé rodiny - rozvíjanie prostredia pre prosperitu, občianske povedomie a medzináboženskú harmóniu“.
Moderator: Ms. Carolyn Handschin, UN Office Director, Women's Federation for World Peace, International  
Prof. Yeon Ah Moon, President, Women's Federation for World Peace, International
Hon. Dr. Vasilika Hysi, Deputy Speaker of the Parliament, Albania
Hon. Nina Nováková, Member of Parliament (2013-2017), Czech Republic
Rev. Ivo Sasek, President, Organische Christus Generation (OCG), Switzerland
Ms. Tahirih Danesh, Senior Programme Consultant, the Ward and Brown Foundation, United Kingdom
Mier sa začína mnou
Druhý panel bol na tému „Mierové iniciatívy na Blízkom východe: posúdenie úlohy náboženstiev“.
Moderator: Ms. Natascha Schellen, Communications Advisor, WFWP Europe; Vice-President, WFWP Germany
Mr. Oraib Al Rantawi, General Director, Al Quds Center for Political Studies, Jordan
Hon. Tahani Abu Daqqa, Former Minister of Sports, Palestine
Dr. Jihad Naaman, Professor, Lebanese University, Lebanon
Rev. Anders Gadegaard, Dean of the Cathedral, Evangelical Lutheran Church, Denmark
Mier sa začína mnou
Tretí panel bol na tému „Nový dialóg medzi Európou a Euroáziou“.  
Moderator: Dr. Vladimir Petrovskiy, Chief Academic Researcher, Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences, Russia
Dr. Walter Schwimmer, Secretary General, Council of Europe (1999-2004) 
Dr. Alexander Dubowy, Researcher, Austrian National Defence Academy, Austria 
Ms. Dalila Khorava, President, Georgia for Refugees, Georgia 
Hon. Viktor Ielensky, Member of Parliament, Ukraine 
Dr. Leo Gabriel, Journalist and Anthropologist, Austria 
Mier sa začína mnou
Štvrtý panel bol na tému „Mierové iniciatívy na Balkáne“.
Moderator: Prof. Anis Bajrektarevic, Head, IFIMES Permanent Mission to Austria and Vienna-based Intl Organisations
Hajji Baba Edmond Brahimaj, World Leader, Bektashi Order, Albania
Mr. Mirnes Kovač, Journalist, Preporod Islamic News Magazine, Bosnia and Herzegovina
Hon. Dr. Skender Recica, Minister of Labour and Social Welfare, Kosovo
Mr. Alksandar Pekovic, Ljubljana Creative Forum, Serbia
Ms. Manjola Vasmatics, Secretary General, Tirana UPF Peace Council, Albania 
Mier sa začína mnou
Jeden z bežných momentov takýchto konferencií, napriek rozdielom vo viere - rabín, imám a kňaz - bratia v Bohu
Mier sa začína mnou
Po prestávke nasledovalo piate zasadnutie venované inaugurácii Medzináboženskej asociácie za mier a rozvoj (IAPD) v Európe a na Blízkom východe, na ktorej sa zúčastnilo 350 účastníkov. Vzhľadom na aktuálne udalosti tých dní na Kórejskom polostrove, týkajúce sa stretnutia severokórejského vodcu Kim Čong-una a juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, na úvod zasadnutia špeciálne prehovoril o tejto udalosti juhokórejský veľvyslanec v Rakúsku Šin Dong-ik.
Mier sa začína mnou
Potom nasledovali príhovory.
Moderator: Mr. Jacques Marion, Secretary General, UPF Europe
Keynote speech: Dr. Felix Unger, President, European Academy of Sciences and Arts
Archbishop Dr. Johannes Ndanga, President, Apostolic Christian Council of Zimbabwe
Ms. Asmaa Kftaro, Women's Advisory Board, UN Envoy for Peacebuilding in Syria
Rev. Dr. William McComish, Dean Emeritus, Geneva St. Peter’s Cathedral, Switzerland
Rev. Dr. Marcus Braybrooke, President, World Congress of Faiths, United Kingdom
Mier sa začína mnou
Po príhovoroch nasledoval mierový obrad, ktorý začal skladbou Kánon od Johanna Pachelbela v podaní sláčikového kvarteta. Nasledovala modlitba katolíckeho kňaza zo Španielska a predstaveného mešity z Francúzska. 
Mier sa začína mnou
Samotný obrad spočíval v zapálení sviečok a zmiešaní vody, svetlo ako symbol duchovného života a voda ako symbol fyzického života. Dvanásť mladých ľudí v odeve s mottom festivalu mieru a rodiny Peace Starts with Me (mier sa začína mnou) prišli na pódium držiac šesť zapálených sviečok a šesť pohárov s vodou, ktorú priniesli účastníci konferencie z rôznych častí sveta.
Mier sa začína mnou
Potom dvanásť účastníkov konferencie, každý predstavujúci iné náboženstvo alebo vierovyznanie, prišlo na pódium a šesť z nich spoločne zapálilo sviečkami od mladých ľudí sviečky pripravené na jednom stole a zároveň ďalších šesť spoločne vlialo vodu z pohárov od mladých ľudí do veľkej sklenej misy na ďalšom stole. 
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po tomto obrade bolo prečítané vyhlásenie IAPD a tým bola inaugurácia IAPD v Európe a na Blízkom východe zavŕšená. 
Mier sa začína mnou
Na záver tejto časti účastníci podpísali veľkoplošne vytlačené vyhlásenie IAPD.
Mier sa začína mnou
Po obede sa účastníci konferencie zúčastnili na festivale mieru a rodiny Mier sa začína mnou vo Wiener Stadthalle. Konferencia sa skončila večer banketom v Parkhoteli Schönbrunn.
Mier sa začína mnou
Videopríhovor Jána Figeľa
Na konferenciu bol pozvaný aj Ján Figeľ, ktorý je od mája 2016 je osobitným vyslancom EÚ pre náboženskú slobodu vo svete. Pre zaneprázdnenosť sa na nej nemohol zúčastniť, a tak poslal tento videopríhovor:
Videoreportáž z inaugurácie IAPD:
Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia