Tretí Festival mieru 3.10.2021

site builder
Mier sa začína mnou
V nedeľu 3. októbra 2021 sa v nočných hodinách nášho času uskutočnilo tretie celosvetové podujatie pre vytvorenie mierového sveta s názvom Festival mieru Spoločnosti Nebeského rodiča s témou „Ste vzácnosťou pre Nebo“, ktoré organizovala Federácia rodín za svetový mier (FFWP). Toto podujatie bolo vysielané zo vzdelávacieho strediska HJ Heaven and Earth CheonBo Training Center na Čongpjongu v Kórei, kde bolo z dôvodu opatrení súvisiacich s prevenciou pred šírením koronavírusu prítomných iba niekoľko desiatok divákov, no tisícky divákov z celého sveta boli súčasťou online obecenstva s použitím technológie rozšírenej reality.
Mier sa začína mnou
Podujatie otvorilo kórejské spevácke kvarteto Spero Spera piesňami „World“ (Svet) a „The one who gives happiness“ (Si to ty, kto prináša šťastie).
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Potom prítomných a online účastníkov privítal generálny riaditeľ medzinárodného ústredia Federácie rodín Jun Jong-ho, ktorý zdôraznil, že každý sme pre druhého vzácnosťou, za ktorú môžeme byť vďační, a že i pre Boha sme vzácnosťou, za ktorú je vďačný.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Na záver svojho príhovoru uviedol moderátorsky pár podujatia - Pak No-hi a Mun Nan-jong, dlhoročných nasledovníkov Pravých rodičov, ako oslovujú manželov Munovcov (reverend Son Mjon Mun a Hak Ča Han Munová) za ich úsilie o vytvorenie svetovej rodiny všetkých ľudí.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po privítaní účastníkov podujatia priblížili význam požehnania manželstva, ktoré aj oni pred desiatkami rokov prijali od manželov Munovcov, a ktoré počas tohto podujatia prijmú prítomné páry a taktiež tie zúčastnené online. Potom uviedli dramatizované spracovanie dvoch kórejských príbehov - Šim Čong o detskej oddanosti a Čunhjang o manželskej láske pod názvom Šimčun Hjodžong. 
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po skončení predstavenia bola pieskovým umením stvárnená téma vytvorenia Nebeského kráľovstva požehnanými rodinami.
Mier sa začína mnou
Nasledovalo video o živote manželov Munovcov a ich úsilí o vytvorenie mierového sveta v centre s Bohom, naším Nebeským rodičom. Po videu Mun Šin-ju, dcéra najstaršieho syna manželov Munovcov Hjo Džina, zaspievala pieseň „Going home“ (Ísť domov).
Mier sa začína mnou
Po slávnostnom prinesení vlajok štátov sveta na pódium sa začal samotný obrad požehnania manželstva, ktoré z manželstva vytvára Bohom požehnaný večný vzťah lásky manžela a manželky.
Mier sa začína mnou
Šesť požehnaných párov zastupujúc manželov Munovcov celebrovalo obrad požehnania na pódiu pre dvanásť reprezentatívnych párov.
Mier sa začína mnou
Požehnanie manželstva sa začalo obradom so svätou vodou,
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
nasledovalo prednesenie sľubu manželstva,
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
modlitba požehnania za páry,
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
výmena prsteňov
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
a vyhlásenie platnosti požehnania manželstva pred Bohom.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po obrade celebrujúce páry venovali požehnaným párom kytice kvetov.
Mier sa začína mnou
Potom na pódium prišlo dvanásť reprezentatívnych čonbo párov, z toho šesť párov reprezentujúcich páry v Kórei a šesť párov reprezentujúcich páry vo svete. Čonbo (nebeský poklad/nebeská vzácnosť) páry sú tie požehnané páry, ktoré umožnili prijať požehnanie manželstva minimálne 430 manželským párom nielen na zemi, ale i 430 generáciám predkov v duchovnom svete.
Mier sa začína mnou
Celebrujúce páry im v mene pani Munovej odovzdali ocenenie v podobe pamätnej plakety a špeciálneho rúcha a taktiež kytice kvetov.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Jedno z takýchto ocenení odovzdal Jun Jong-ho v mene pani Munovej online spôsobom prorokovi Samuelovi Radebe z The Revelation Spiritual Home v Južnej Afrike, ktorý sa v krátkom príhovore poďakoval za toto ocenenie.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Potom jeden pár reprezentujúci požehnané páry a jeden pár reprezentujúci čonbo páry venovali pani Munovej kvety a dary, ktoré pre pani Munovú prevzali dva celebrujúce páry. Pani Munová sledovala toto podujatie online.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Na záver tejto časti programu manželia z dvoch požehnaných párov (metodistický pár a budhistický pár) vo svojich ďakovných príhovoroch priblížili svoju cestu k prijatiu požehnania manželstva.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Potom nasledovali pozdravné príhovory týchto svetových osobností: bývalý prezident USA Donald Trump,
Mier sa začína mnou
bývalý kongresman USA Dan Burton s manželkou Samiou,
Mier sa začína mnou
taiwanský politik Liao Kuo-tung,
Mier sa začína mnou
podpredseda vlády Kambodže Bin Chhin,
Mier sa začína mnou
manželka prezidenta Albánska Monika Kryemadhi,
Mier sa začína mnou
bývalý premiér Nigeru Brigi Rafini,
Mier sa začína mnou
bývalý prezident Nigérie Goodluck Jonathan
Mier sa začína mnou
a juhoafrický politik Mathole Motshekga.
Mier sa začína mnou
Pred záverečnými pozdravnými príhovormi známa kórejská speváčka Insuni
Mier sa začína mnou
zaspievala piesne „Amazing Grace“ (Úžasná milosť), Passion (Vášeň) a zmes rezkých piesní.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Na záver zazneli pozdravné príhovory týchto svetových osobností: bývalý senátor Zákonodarného zhromaždenia Colorada, USA, Sam Zakhem,
Mier sa začína mnou
bývalý senátor USA Orrin Hatch, 
Mier sa začína mnou
predseda správnej rady The Washington Times Tom McDevitt,
Mier sa začína mnou
bývalá poslankyňa nepálskeho parlamentu Geeta Rana Chetri,
Mier sa začína mnou
indický politik Vijay Jolly,
Mier sa začína mnou
poslanec indického parlamentu Bhubaneswar Kalita,
Mier sa začína mnou
predseda dolnej komory parlamentu Eswatini Petros Mavimbela,
Mier sa začína mnou
bývalá ministerka vlády Beninu Christine Gbedji Vyaho,
Mier sa začína mnou
biskup Albert Chikuni z Family Life Ministries v Zimbabwe,
Mier sa začína mnou
známa kórejská herečka Džong Hje-son,
Mier sa začína mnou
bývalý tajomník Ministerstva zjednotenia v Južnej Kórei Kim Hjong-sok
Mier sa začína mnou
a osobností zo Spoločnosti Nebeského rodiča na celom svete.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia