Mier sa začína mnou
Druhý africký samit s požehnaním manželstva

how to build a site for free
Mier sa začína mnou
Po festivale mieru a rodiny „Mier sa začína mnou“ v Zimbabwe odcestovala Dr. Hak Ča Han Munová do Južnej Afriky, aby prehovorila na 2. africkom samite venovanom odkazu Nelsona Mandelu (1918-2018) a udelila požehnanie manželstva.
Druhý africký samit na tému „Mier a ľudský rozvoj v Afrike“ sa uskutočnil v dňoch 21.-24.11.2018 v Medzinárodnom konferenčnom centre v Kapskom Meste (CTICC).
Mier sa začína mnou
Samit bol spoluorganizovaný Univerzálnou mierovou federáciou (UPF) a Royal House of Mandela. Na samite sa zúčastnilo 700 hostí z celej Afriky vrátane prezidentov, členov vlád a parlamentov, náboženských predstaviteľov a tradičných náčelníkov afrických kmeňov. Náčelník Zwelivelile "Mandla" Mandela, vnuk Nelsona Mandelu a poslanec juhoafrického parlamentu, pozval svojich kolegov z parlamentu a poslancov Panafrického parlamentu (orgán Africkej únie).
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Samotný program samitu začal 22.11.2018 juhoafrickou hymnou, ktorú zaspievala populárna juhoafrická speváčka Khanyo Maphumulo.
Mier sa začína mnou
Nasledovali úvodné modlitby náboženských predstaviteľov.
Mier sa začína mnou
Dr. Thomas Walsh, medzinárodný prezident UPF, privítal prítomných
Mier sa začína mnou
a následne prehovoril náčelník Mandela: „Práve tak, ako sa Nelson Mandela stal symbolom mieru pre milióny ľudí na svete, tak podobne činnosť UPF získala celosvetové uznanie. Kapské Mesto srdečne víta Matku Munovú (Dr. Hak Ča Han Munová) v materskom meste.“ (Kapské Mesto je hovorovo nazývané ako „materské mesto“, Mother City - Mother Moon).
Mier sa začína mnou
Roger Nkodo Dang z Kamerunu, predseda Panafrického parlamentu a poslanec Národného zhromaždenia Kamerunu, vyjadril vďaku UPF za zorganizovanie samitu na počesť Nelsona Mandelu a hovoril o význame tohto veľkého mierotvorcu pre africký kontinent.
Mier sa začína mnou
Baleka Mbete, predsedníčka Národného zhromaždenia Južnej Afriky, hovorila o svojich zážitkoch s Nelsonom Mandelom počas oslobodzovania Južnej Afriky od apartheidu.
Mier sa začína mnou
Eric Houndete, podpredseda Národného zhromaždenia Beninu, uviedol spoluzakladateľku UPF, Dr. Hak Ča Han Munovú, pričom vyzdvihol celoživotnú snahu manželov Munovcov o vytvorenie sveta mieru prostredníctvom života pre iných.
Mier sa začína mnou
Dr. Munová hovorila o smerovaní histórie k naplneniu pôvodného Božieho ideálu pre ľudstvo: „Musíme si uvedomiť, že Boh je naším Nebeským rodičom... Hnutie pravých rodín je jediná cesta k vytvoreniu sveta mieru a Božieho kráľovstva.“
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Po prejave predstavitelia z 20 štátov, vrátane 13, ktoré podpísali dohodu na Projekte Nebeskej Afriky, spoločne s Dr. Munovou uviedli projekt Medzinárodnej diaľnice mieru, ktorého cieľom je i po dopravnej stránke vytvoriť zo sveta jednu prepojenú komunitu.
Mier sa začína mnou
Poobede program pokračoval víziou a aktivitami UPF v Afrike. Adama Doumbia, generálny tajomník UPF Afrika, priblížil Projekt Nebeskej Afriky, ktorý je založený na vzájomnej závislosti, vzájomnej prosperite a univerzálnych hodnotách. Do tohto projektu sú zaangažovaní poslanci parlamentov, náboženskí predstavitelia a tradiční náčelníci, pričom jeho záber je od pravých rodinných hodnôt k výchove k charakteru až po udržateľný ekonomický rozvoj. Dr. Paterne Zinsou, zástupca generálneho tajomníka UPF priblížil aktivity Medzinárodnej asociácie poslancov parlamentov za mier (IAPP). Philbert Seka, prezident organizácie Mládež a študenti za mier (YSP) v Afrike priblížil toto nové hnutie mládeže a jeho vzdelávacie aktivity. Dr. Taj Hamad, medzinárodný viceprezident UPF, priblížil súčasnú prácu UPF s OSN. Rev. Moruti Ledwaba, predstaviteľ Federácie rodín (FFWP) v Južnej Afrike, priblížil kampaň za oživenie rodinných hodnôt v Južnej Afrike prostredníctvom požehnania manželstva.

V ďalšej časti, venovanej odkazu Nelsona Mandelu, prehovoril náčelník Mandela, ktorý sa ujal tejto funkcie po svojom starom otcovi, o osobných zážitkoch s ním. Predstavitelia hinduistickej, muslimskej a kresťanskej komunity v Južnej Afrike, ktorí spolupracovali s Nelsonom Mandelom na zrušení apartheidu, hovorili o jeho prínose pre vytvorenie modernej Južnej Afriky.
Na záver prvého dňa samitu Dr. Il Sik Hong, predseda výboru mierovej ceny Sonhak, oznámil laureátov tretej ceny pre rok 2019,
Mier sa začína mnou
ktorými sú Waris Dirie
Mier sa začína mnou
a Akinwumi Ayodeji Adesina.
Mier sa začína mnou
Dr. Hong uviedol: „Cena Sonhak bola ustanovená na základe vízie ‘Jedna rodina v centre s Bohom’. Cena pre rok 2019 sa sústreďuje na mier a ľudský rozvoj v Afrike.“ Cena bude udelená vo februári 2019 v Soule, Južná Kórea.

Druhý deň samitu (23.11.2018) bol venovaný trom projektom UPF, ktoré boli inaugurované v Afrike: Medzinárodná asociácia poslancov parlamentov za mier (IAPP),
Mier sa začína mnou
Medzináboženská asociácia za mier a rozvoj (IAPD)
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
a Medzinárodná asociácia tradičných náčelníkov za mier (IATP).
Mier sa začína mnou
Na záver dňa účastníci po skupinách diskutovali o implementácií obsahu samitu. Skupina 15 vládnych ministrov diskutovala o realizácii spomínaných projektov v Afrike.
Mier sa začína mnou
V posledný deň samitu (24.11.2018) z medzinárodných hostí prehovoril Rev. Hjörtur Magni Johannsson, pastor Free Lutheran Church z Islandu, a Wilson Santamaria z parlamentu Bolívie o celosvetovom vplyve odkazu Nelsona Mandelu.
Mier sa začína mnou
Na záver náčelník Mandela hovoril o tom, aké to bolo pre neho, keď bol jeho starý otec vo väzení. Na konci samitu bola všetkými podpísaná Kapštianka deklarácia, v ktorej sa na začiatku uvádza: „Rozhodli sme praktizovať vzájomný rešpekt, harmóniu a spoluprácu ako členovia jednej rodiny v centre s Bohom.“ Dr. Titus Thwala, bývalý poslanec parlamentu vo Svazijsku, o samite povedal: „Stačí, keď si zoberieme inšpiráciu od Nelsona Mandelu a od Otca Muna a Matky Munovej, a vykročíme vpred. Nič nás nezastaví.“
Mier sa začína mnou
Požehnania manželstva
Mier sa začína mnou
Po skončení samitu nasledoval obrad požehnania manželstva pre 3000 párov z rôznych náboženstiev. Dr. Prophet Samuel Radebe z Revelation Church of God uviedol Dr. Munovú: „Nie som formálny rečník. Hovorím zo srdca. Toto je dielo Pravej matky, že sa všetky náboženstvá stretli spolu... Na tento deň sa bude stále spomínať. Nikdy sa naň nezabudne.“
Mier sa začína mnou
Dr. Munová sa po obrade so svätou vodou
Mier sa začína mnou
a prednesení manželského sľubu
Mier sa začína mnou
modlila za požehnania pre Nebeskú Afriku: „Nekonečne ďakujeme Nebu za novú históriu, ktorá sa začína prostredníctvom týchto požehnaných párov. Modlím sa, aby sa stali rodinami, ktoré zoberú zodpovednosť za budúce generácie a vytvoria svet mieru a šťastia pre svoje deti a vnúčatá.“
Mier sa začína mnou
[Páry počas modlitby požehnania manželstva]
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
[Vyhlásenie platnosti požehnania manželstva]
Mier sa začína mnou
[Venovanie kvetov]
Mier sa začína mnou
[Venovanie daru]
Mier sa začína mnou
Mahamane Ousmane, bývalý prezident Nigeru, vo svojom gratulačnom príhovore povedal: “Z celého srdca ďakujem Matke Munovej za tento obrad požehnania. Keď sa pozrieme späť na tento pozoruhodný obrad, vidíme, že predstavuje historický obrat v tom, že vyjadril všetky najhlbšie hodnoty, ideály a túžby existujúce v srdciach nášho ľudu.“
Mier sa začína mnou
Po obrade požehnania nasledovala oslava požehnania kultúrnym programom a tancom prítomných párov a hostí.
Mier sa začína mnou
Týmto obradom požehnania manželstva skončil Druhý africký samit, ktorý umožnil stretnutie významných osobností z celej Afriky, ktoré sa snažia o vytvorenie sveta vzájomného pochopenia, trvalého mieru a prosperity.

Prejav Dr. Munovej s anglickými titulkami na Vimeo.

Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia