Medzinárodné zhromaždenie mládeže a inaugurácia Mládeže a študentov za mier v Európe

free html website templates
Mier sa začína mnou
28.4.2018 sa v mestskej hale vo Viedni (Wiener Stadthalle, hala E) stretlo vyše 800 mladých ľudí a študentov z viac ako 45 krajín, aby v duchu motta tohtoročných dní mieru a rodiny „Mier sa začína mnou“ diskutovali o svojich možnostiach pre pozitívnu zmenu spoločnosti. 
Mier sa začína mnou
Programom sprevádzal Jonathan Makkonen, sociálny pedagóg.
Mier sa začína mnou
Zhromaždenie bolo bohaté na kultúrny program, ktorý odštartoval Victor Yugire z Veľkej Británie emocionálnym predvedením svojej piesne „Amen“. 
Mier sa začína mnou
Nasledovali inšpiratívne príhovory. Ali Can, nemecký spisovateľ a aktivista, zakladateľ projektu Concerned Citizens Hotline, hovoril o dôležitosti odstránenia kultúrnych bariér. „Mier sa začína mnou znamená zamyslieť sa nad svojím postojom,“ povedal. 
Mier sa začína mnou
Dr. Alma Zadić, rakúska právnička a poslankyňa parlamentu, hovorila o výzvach, ktoré ako utečenka z bývalej Juhoslávie musela prekonávať. „Chcela som každému ukázať, že bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, môže dosiahnuť to, po čom túži,“ povedala.
Mier sa začína mnou
Matteo Bergamini, zakladateľ Shout Out UK, poskytol hodnotný pohľad na dôležitosť rozhovorov medzi mladými ľuďmi a vymieňania si svojich názorov. „Pre mňa mier znamená dialóg a odvahu,“ povedal.
Mier sa začína mnou
V ďalšom bode programu nazvanom „World Café“ účastníci diskutovali v skupinkách na jedenásť tém v kontexte mieru - umenie a kultúra, viera a filozofia, rodina, životné prostredie, vzdelávanie, šport, spoločenská angažovanosť, mládež a politika, ženy, ekonomika, a duševné zdravie.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Druhú časť zhromaždenia začal hudobník Aeso Friesacher skladbou „Heal The World“ od Michaela Jacksona. 
Mier sa začína mnou
Potom prišiel na pódium Dr. Robert Kittel, medzinárodný prezident organizácie Mládež a študenti za mier (Youth and Students for Peace - YSP), aby uviedol inauguráciu európskej sekcie tejto organizácie. „Podstata toho, kto sme, pochádza zo silných, nenarušiteľných vzťahov lásky,“ povedal. 
Mier sa začína mnou
Nasledoval inauguračný prejav Dr. Son Džin Munovej, medzinárodnej prezidentky Federácie rodín, jednej z organizácií spoluorganizujúcich dni mieru a rodiny. Povedala: „Hľadáme mier a naplnenie, avšak často na nesprávnych miestach. ... Musíme žiť pre lásku, mier a prosperitu. Kráčajme spoločne vpred ako jedna rodina v centre s Bohom.“
Mier sa začína mnou
Na záver Dr. Son Džin Munová prečítala báseň od svojho otca, reverenda Muna, Koruna slávy, ktorú napísal ako 15-ročný. 
Mier sa začína mnou
Vymenovaní predstavitelia Mládeže a študentov za mier
Mier sa začína mnou
Po hudobnom vystúpení Victora Yugiru zaspievala Laureen Mobo pieseň „Unity“ a „Lord Forgive Us“. 
Mier sa začína mnou
Ďalším vystupujúcim bola skupina WAIT UK so svojím tanečným číslom. 
Mier sa začína mnou
Po nich vystúpili so svojím programom mladí rôznych vekových kategórií prevažne z Ruska.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Na záver skupina WAIT UK zaspievala pieseň „This Is Me“ z filmu Najväčší showman, čím strhujúco ukončila celé zhromaždenie. 
Mier sa začína mnou
Pozrite tiež materiály na Facebooku.

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia