Štvrté Zhromaždenie nádeje 5.12.2020

portfolio website templates
Mier sa začína mnou
Zo soboty 5. na nedeľu 6. decembra 2020 sa v nočných hodinách nášho času zo Svetového mierového centra Čongšim v Kórei a z Medzinárodného mierového vzdelávacieho centra v Las Vegas s použitím technológie rozšírenej reality uskutočnilo štvrté celosvetové podujatie pre vytvorenie mierového sveta s názvom Zhromaždenie nádeje, ktoré organizovali Univerzálna mierová federácia (UPF) a Federácia rodín za svetový mier (FFWP). Podujatie sa konalo pri príležitosti prvého výročia inaugurácie Konferencie predstaviteľov svetového kresťanstva (WCLC) a bolo vyvrcholením dvojdňovej konferencie WCLC a Medzináboženskej asociácie za mier a rozvoj (IAPD).
Mier sa začína mnou
Naživo ho vo všetkých časových pásmach sledovalo viac než sto miliónov divákov.
Program začal piesňou „Better“ (Lepší) v podaní biskupa Hezekiaha Walkera, dvojnásobného držiteľa ceny Grammy.
Mier sa začína mnou
Po videu o úsilí veriacich ľudí vytvoriť mierový svet prítomných a online účastníkov privítal generálny riaditeľ medzinárodného ústredia Federácie rodín Jun Jong-ho a priblížil pozadie založenia Konferencie predstaviteľov svetového kresťanstva a jej poslania pri vytváraní zjednotenej svetovej rodiny v centre s Bohom, naším Nebeským rodičom.
Mier sa začína mnou
Následne uviedol predsedu Medzináboženskej asociácie za mier a rozvoj (IAPD) v USA arcibiskupa Georga Augustusa Stallingsa Jr. z Imani Temple African-American Catholic Congregation, ktorý sprevádzal programom.
Mier sa začína mnou
Zaznela ďalšia pieseň v podaní biskupa Hezekiaha Walkera „Every Praise“ (Každá chvála).
Mier sa začína mnou
Po piesni predstavitelia siedmich vierovyznaní uskutočnili obrad mieru a jednoty. 
Mier sa začína mnou
Jeho obsah spočíva v symbolickom vyjadrení jednoty prostredníctvom spoločného vliatia vody do jednej nádoby.
Mier sa začína mnou
Po ňom nasledovali príhovory osobností z celého sveta, ktoré vyzdvihli úsilie manželov Munovcov a nimi založených a iniciovaných organizácií o vytvorenie mierového sveta a vyjadrili vďaku i podporu tomuto úsiliu.
Prvý príhovor predniesol pastor T. L. Barrett z cirkvi Life Center Church of God in Christ v Chicagu, USA.
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovoril arcikňaz Vladimir Fjodorov z moskovského patriarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Mier sa začína mnou
Ďalší príhovor predniesol predseda výboru WCLC Kim Ki-hun.
Mier sa začína mnou
Po ňom prehovoril spolupredseda Konferencie predstaviteľov amerického duchovenstva (ACLC) Luonne Rouse.
Mier sa začína mnou
Nasledovala ďalšia pieseň v podaní biskupa Hezekiaha Walkera „Souled Out“ (Oduševnený pre Boha).
Mier sa začína mnou
Po piesni prehovorila poradkyňa prezidenta USA Donalda Trumpa v duchovných otázkach kazateľka Paula White.
Mier sa začína mnou
Ďalší príhovor predniesol biskup Noel Jones zo City of Refuge Church v Los Angeles, USA.
Mier sa začína mnou
Prvú časť príhovorov uzavrel biskup Don D. Meares z Evangel Cathedral v Upper Marlboro, USA.
Mier sa začína mnou
Zaznela pieseň od Richarda Smallwooda „Najväčšia chvála“ (Total Praise) pod vedením A. Curtis Farrowa, držiteľa ceny Emmy.
Mier sa začína mnou
Po piesni predniesla prejav Matka mieru, ako oslovujú spoluzakladateľku UPF a FFWP Hak Ča Han Munovú za jej úsilie o vytvorenie mierového sveta. V ňom povedala: „Duchovní majú zodpovednosť viesť ľudí k jednote. Naplnením tejto zodpovednosti začne nová éra. Iba keď sa zbavíme individualistického spôsobu života a upriamime svoj život na Nebeského rodiča, potom bude Boh, náš Nebeský rodič prebývať s nami. Dajte ľuďom vedieť o Božom srdci túžiacom byť s nami.“
Mier sa začína mnou
Po príhovore jej deti rôzneho veku venovali kytice kvetov.
Mier sa začína mnou
Mier sa začína mnou
Záverečnú časť príhovorov začal kardinál Kelvin Edward Felix z Dominika, emeritný arcibiskup Castries vo Svätej Lucii.
Mier sa začína mnou
Po ňom pokračoval arcibiskup metropolita pravoslávnej cirkvi v Ekvádore Chrysostomos Celi
Mier sa začína mnou
a na záver prehovoril prorok Samuel Radebe z The Revelation Church of God v Južnej Afrike.
Mier sa začína mnou
Na záver v podaní mládeže z USA zaznela pieseň Unity (Jednota) vyjadrujúca túžbu po jednote všetkých ľudí.
Mier sa začína mnou

Záznam z podujatia: youtu.be/31ZCzEeP1iM

Report z podujatia: is.gd/4thROH

Web: rallyofhope.org

Na projekte Mier sa začína mnou spolupracujú

Federácia žien za mier vo svete

Federácia žien
za mier vo svete

Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín
za svetový mier

Univerzálna mierová federácia

Univerzálna mierová federácia