spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 27 - 01/2018 arrow Mier sa začína mnou

Mier sa začína mnou PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.06.2018
____________________
Mier sa začína mnou

(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej počas festivalu mieru a rodiny 29. apríla 2018 vo Wiener Stadthalle, Viedeň, Rakúsko) Vážení hostia, náboženskí predstavitelia a vyslanci mieru z celého sveta, ktorí ste prišli práve kvôli tejto udalosti, zvlášť vyslanci mieru a členovia Federácie rodín, ktorí cestovali tridsať hodín z Ruska, aby tu mohli dnes byť, dámy a páni, predstavitelia nebeskej Afriky, ktorí prišli do nebeskej Európy, ďakujem vám.

Ako dosiahnuť, aby sme žili v mierovom a šťastnom svete? V súčasnosti veľmi premýšľame o tom, čo máme urobiť, aby sme žili v mierovom a šťastnom svete. Pretože udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, v nás vyvolávajú obavy o budúcnosť.

Európu vnímam predovšetkým ako región, ktorý bol pripravovaný Bohom. Keď Ježiš kráčal cestou kríža, predpovedal, že sa vráti. Kresťanstvo začalo apoštolmi, ktorí boli vzkriesení prostredníctvom Ducha Svätého, keď čakali na návrat Mesiáša. Raní kresťania zažívali nesmierne prenasledovanie. Keď Rímska ríša uznala kresťanstvo, to sa rozšírilo po celom európskom kontinente, z Apeninského polostrova až do ostrovnej krajiny, súčasnej Veľkej Británie. Následne Británia a ostatné európske krajiny rozšírili v mene Ježiša Krista kresťanskú vieru do sveta a začalo sa tak obdobie atlantickej civilizácie. Avšak nepochopili podstatu Ježišových slov. Uviaznutí vo svojom egoizme uprednostňovali záujmy svojich krajín. Nakoniec bol výsledok iný, než aký mal pôvodne byť. Namiesto hnutia šíriaceho pravú lásku vytvorili kultúru charakterizovanú braním iným.

Z tej vonkajšej stránky, v Európe sa začala priemyselná revolúcia. Ľudia vytvorili rozvinutú civilizáciu a vďaka rozvoju vedy dosiahli komfortný život. Napriek tomu sa objavili mnohé problémy, pretože ľudia nie sú schopní udržať rovnováhu. Ak budú pokračovať týmto spôsobom, tak existencia samotného ľudského života a dokonca ani našej planéty nemôže byť zaručená. V skutočnosti sa nachádzame v situácii, keď sú obavy viac než na mieste. Dosiahli sme hranicu toho, čo môžeme urobiť vlastnými silami. Ľudia musia vedieť, kto je Boh, vlastník univerza a náš stvoriteľ. Jedine takto môžeme vyriešiť všetky problémy.

Na počiatku, keď Boh stvoril nebo, zem a všetky veci, stvoril ich na základe svojej podoby. Minerálnu ríšu vytvoril na základe kladných a záporných častíc, rastlinnú ríšu s tyčinkami a piestikmi, a živočíšnu ríšu so samčekmi a samičkami. Nakoniec stvoril ľudí ako muža a ženu, Adama a Evu, ako sa nazývajú podľa Biblie. Boh stvoril ľudí tak, aby prešli určitým obdobím osobného rastu. Počas toho obdobia mali Adam a Eva žiť tak, aby sa úplne zjednotili s Bohom, stvoriteľom. Avšak v tomto období, keď boli ešte nezrelými, objavila sa u nich žiadostivosť. Následkom ich hriešneho skutku sa zrodilo padlé ľudstvo, ktoré nemá žiaden vzťah s Bohom.

Avšak Boh nezanevrel na padlé ľudstvo. Vševediaci a všemohúci Boh nemôže zlyhať. Pretože Boh dal ľuďom zodpovednosť, pokiaľ sa neobjaví človek, ktorý prijme Božiu vôľu a stane sa dobrým predkom ľudstva, Boh nemôže naplniť svoj účel stvorenia. Preto Boh nemal žiadnu inú možnosť, ako kráčať trpkou a náročnou prozreteľnosťou obnovenia cez odškodnenie.

Boh povolal Izraelitov ako vyvolený ľud v nádeji, že na osobnej, kmeňovej, spoločenskej a národnej úrovni vytvoria pevný základ. Aké ťažké to muselo byť, keď to trvalo až štyritisíc rokov? Po dlhom období štyritisíc rokov Boh poslal Mesiáša, Ježiša Krista. Dlhoočakávaný Mesiáš prišiel, ale Mária, ktorá ho porodila, predstavitelia judaizmu a Izraeliti si nenaplnili svoju zodpovednosť. Centrálna postava, ktorá by prijala Božiu vôľu a naplnila Boží účel stvorenia, a ktorú Boh poslal po dlhých štyritisíc rokoch, prišla, avšak nenašla podporujúce prostredie. Nakoniec nemal Ježiš žiadnu inú možnosť, než ísť cestou kríža. Ježiš šiel cestou kríža a predpovedal, že sa vráti. Jeho prostredníctvom sa zrodila kresťanská kultúrna oblasť.

Kresťania majú zodpovednosť. Nemôžu iba slepo čakať na príchod Mesiáša na oblakoch. Musia pochopiť, čo bude Mesiáš po svojom návrate robiť, a pripraviť sa na to. Mesiáš prišiel ako jednorodený Boží syn a povedal, že po svojom návrate uskutoční Baránkovu svadbu. Potom sa musí v kresťanskej kultúrnej oblasti narodiť jednorodená Božia dcéra, ktorá môže byť partnerkou Mesiáša. Avšak Európa, kde sa kresťanstvo začalo, nebola schopná vytvoriť na to podmienky.

Počas histórie Božej prozreteľnosti dostávali ľudia od Boha rôzne zodpovednosti. Ak jednotlivec alebo ľudia neboli schopní naplniť svoju zodpovednosť, Boh už s nimi ďalej nepracoval. To preto, lebo takto vytvorili stav, ktorý bolo treba odškodnením napraviť.

Boh si vyvolil iný ľud, z ktorého sa mohla narodiť jednorodená Božia dcéra. Preto sa na Východe v roku 1943 na Kórejskom polostrove narodila jednorodená Božia dcéra. Táto udalosť bola výsledkom prozreteľnosti. Kórea bola oslobodená spod japonskej nadvlády v roku 1945. Čoskoro nato bola na základe komunistickej a demokratickej ideológie rozdelená. V tom čase duchovné kresťanské skupiny verili, že sa návrat Mesiáša uskutoční niekde v okolí Pchjongjangu. Preto tri generácie mojej rodiny, ktoré mali oddanú vieru, neuvažovali o odchode do južnej časti Kórey. Narodila som sa po šesťtisíc rokoch a Boh vedel, že potrebujem obdobie na svoj rast, a preto ma viedol na juh do bezpečia. V roku 1950 vypukla kórejská vojna. V tom čase nemala Južná Kórea dostatočnú silu na konfrontáciu so Severnou Kóreou. Pretože som potrebovala obdobie na svoj rast, aby som mohla naplniť Božiu prozreteľnosť, Boh zmobilizoval jednotky OSN zo šestnástich krajín. Takto vznikla demokratická Južná Kórea.

Môžeme vidieť, ako veľmi si Boh želal narodenie víťaznej osoby, ktorá môže naplniť Boží účel stvorenia. Tiež môžeme vidieť, ako úpenlivo čakal na deň, keď noví predkovia ľudstva prinesú padlým ľuďom obradom Požehnania znovuzrodenie a Boh ich potom môže objať a povedať im "môj syn" a "moja dcéra". Musíte poznať túto historickú pravdu.

Vek Starého zákona je minulosťou. Vek Nového zákona je tiež minulosťou. Predpovedaný Mesiáš sa vrátil v roku 1960, stretol jednorodenú Božiu dcéru a stali sa Pravými rodičmi. Kresťanstvo malo pripraviť prostredie pre túto udalosť, avšak stále nie je schopné pochopiť tieto skutočnosti. No i napriek tomu prozreteľnosť napreduje. Praví rodičia vytvorili na zemi pevný základ. Preto Boh mohol dať zrod mnohým požehnaným rodinám, ktoré zapustili pevné korene.

V Európe je tomu už päťdesiat rokov. V tom čase prechádzali mnohými ťažkosťami v dôsledku toho, že ich kresťania nechápali. Okrem toho existovali mnohé ťažkosti v dôsledku komunistickej ideológie, ktorá vzišla z kresťanskej oblasti. Napríklad raní európski členovia sa podujali na misionársku činnosť prostredníctvom podzemných aktivít v rámci tzv. Misie Motýľ, aby oslobodili ľudí v krajinách trpiacich pod komunistickým režimom. Pravdou je, že museli priniesť mnohé obete. Avšak tí, ktorí chápali prozreteľnosť a Božiu situáciu, sa rozhodli ísť cestou absolútnej viery.

Rada by som zdôraznila toto: kresťanská prozreteľnosť v Európe sa nenaplnila, pretože kresťania nepochopili podstatu Ježišových slov. Avšak teraz, vďaka Pravým rodičom vieme, že Boh, stvoriteľ, je naším Nebeským rodičom.

Nebeský rodič trpel počas trpkých šesťtisíc rokov, plných sĺz a bolesti, hľadajúc svoje vytúžené deti. Nadišiel čas, aby ste prišli pred Nebeského rodiča ako požehnané deti znovuzrodené prostredníctvom Pravých rodičov, a tak si mohli naplniť svoju zodpovednosť. Spasenie nie je iba pre vás samotných. Každý z vás musí spasiť svoj kmeň. Preto som povedala požehnaným rodinám, aby si naplnili svoju zodpovednosť kmeňových mesiášov. Mali by na celom svete urobiť všetko, čo je v ich silách, a naplniť si svoju zodpovednosť kmeňových mesiášov. Nemali by ste byť mesiášom iba svojho kmeňa, ale mesiášom svojej krajiny a sveta, aby ste sa stali oddanými deťmi Nebeského rodiča a vlastencami Nebeského kráľovstva.

Praví rodičia začali obdobie pacifickej civilizácie, v ktorom šírime pravú lásku. Majte na pamäti, že požehnané rodiny a členovia druhej a tretej generácie žijú pravou láskou pre iných v duchu kultúry oddaného srdca. To je jediná cesta pre ľudstvo, aby žilo v mierovom svete.

Aké to bude bolestivé pre 7,5 miliardy ľudí tohto sveta, keď odídu do duchovného sveta nepoznajúc Pravých rodičov, hoci žili v tom istom čase ako Praví rodičia! Vaši predkovia šli do sveta v Ježišovom mene. Dúfam, že sa v mene Pravých rodičov stanete hrdými Európanmi, ktorí si naplnia svoju zodpovednosť kmeňových a národných mesiášov a mesiášov sveta.

Ďakujem vám!

____________________
Zmenené ( 25.02.2019 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer