spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 26 - 02/2016 arrow Prečo Federácia rodín?

Prečo Federácia rodín? PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2016
____________________
Prečo Federácia rodín?

V roku 1996 sa uskutočnila výnimočná udalosť. Vek cirkví a náboženstiev skončil. Čo tomu predchádzalo?

Svet po 2. svetovej vojne bol v stave prijať navráteného mesiáša. Keby pripravované kresťanské prostredie v Kórei prijalo reverenda Muna, ktorý bol Ježišom poverený zavŕšiť dielo spasenia začaté pred takmer dvetisíc rokmi, tak by sa počas siedmich rokov (1945-1952) vytvoril základ pre obnovenie sveta. Následne by boli vyhlásení Praví rodičia a začalo by sa budovať Božie kráľovstvo. Tým, že nebol prijatý, toto obdobie bolo stratené a od roku 1945 začalo 40-ročné odškodňovanie, aby sa vytvorili podobné podmienky na svetovej úrovni. Podobne ako Ježiš, ani reverend Mun neprišiel založiť cirkev. Ježiš, nepochopený a odmietnutý pripravovanými ľuďmi, musel sám vytvoriť základ, na ktorom mohol začať šíriť myšlienky Božieho kráľovstva a po svojom „zmŕtvychvstaní“ inicioval hnutie očakávajúce návrat mesiáša (kresťanstvo). Reverend Mun, po tom, čo bol odmietnutý pripravovanými kresťanskými skupinami v Kórei, musel sám vytvoriť základ, na ktorom mohol začať napĺňať víziu Božieho kráľovstva. Preto 1. mája 1954 založil v Soule Spoločnosť Ducha Svätého za zjednotenie svetového kresťanstva, ktorú média a cirkvi „premenovali“ na Cirkev zjednotenia. Účelom existencie Spoločnosti bolo vytvoriť základ, na ktorom by bol mesiáš svetovo akceptovaný.

Neprijatím reverenda Muna pripravovanými kórejskými kresťanmi sa začala po svete šíriť komunistická ideológia. V roku 1985, po 40 rokoch odškodňovania zlyhania kresťanov, reverend Mun ohlásil koniec komunizmu a počas nasledujúcich siedmich rokov sa naplnili podmienky pre ukončenie národnej úrovne a vyhlásenie Pravých rodičov na svetovej úrovni. Dovtedy Boh pracoval na objavení sa dokonalého Adama, Pravého otca. 10. apríla 1992 reverend Mun vyhlásil dokonalú Evu, Pravú matku (Hak Dža Han Mun, manželka reverenda Muna). Týmto bola Pravá matka na rovnakej pozícii s Pravým otcom a taktiež to predstavovalo oslobodenie žien. Keďže kresťanstvo, ako mesiášova nevesta, zlyhalo, bola to Pravá matka, ktorá otvorila cestu pre mesiáša. Zároveň ako prezidentka Federácie žien za svetový mier, ktorá bola v tento deň založená, vyhlásila, že spoločne so svojím manželom sú Pravými rodičmi. Reverend Mun pri tejto príležitosti vyhlásil začiatok „veku žien“. 24. augusta 1992 počas 1. Svetového festivalu kultúry a športu reverend Mun na svetovej úrovni vyhlásil, že on a jeho manželka sú mesiášom a Pravými rodičmi ľudstva. To znamenalo začiatok veku Splneného zákona. 25. augusta 1992 v rámci 1. Svetového festivalu kultúry a športu Praví rodičia udelili Požehnanie 30 000 párom na svetovej úrovni. Zdôraznili, že jediným spôsobom, ako naplniť ideál Božej rodiny, je Požehnanie manželstva. Počas turné na jeseň 1992 pani Munová hlásala o Pravých rodičoch prejavom „Úloha žien pri zachovaní mieru vo svete“, v ktorom uviedla:
„Dámy a páni, kto je to Mesiáš? Mesiáš - to sú Praví rodičia ľudstva. Božím pôvodným plánom bolo ustanoviť dokonalého Adama a Evu ako pravých predkov ľudstva. Ale Satan napadol tento ideál a Boh odvtedy pracoval na tom, aby sa objavili ideálni Praví rodičia, cez ktorých sa môže celé ľudstvo obnoviť. Ako praví otcovia a pravé matky my sami musíme poraziť Satana, oslobodiť ľudstvo a vybudovať Nebeské kráľovstvo na zemi. Ako Boží synovia a dcéry musíme zdediť Božiu lásku, život a rodovú líniu. Ba čo viac, musíme tiež zdediť lásku, život a rodovú líniu Pravých rodičov. Potom dosiahneme jednotu neba a zeme, vertikály a horizontály a mysle a tela. To bude začiatok večného mieru vo svete.“

V roku 1993 pani Munová počas svetového turné s prejavom „Praví rodičia a vek Splneného zákona“ prehovorila v júli na pôde amerického Kongresu a v septembri na pôde OSN v New Yorku. V júli 1993 americký Kongres prijal rezolúciu, ktorá určila 28. júl za Deň rodičov (v októbri 1994 Bill Clinton schválil zákon, podľa ktorého sa štvrtá júlová nedeľa začala sláviť ako Deň rodičov). V auguste 1995 sa uskutočnilo Požehnanie 360 000 párov v rámci 2. Svetového festivalu kultúry a športu. 30. júla až 1. augusta 1996 sa vo Washingtone, D.C., uskutočnilo svetové inauguračné zhromaždenie Federácie rodín za svetový mier (FFWP). Pri tejto príležitosti zazneli prejavy od pani Munovej s názvom „Praví rodičia a pravá rodina“ a od reverenda Muna s názvom „Hľadanie pôvodu univerza". Následne sa uskutočnilo prednáškové turné pani Munovej po celom svete, počas ktorého boli inaugurované národné pobočky FFWP. Na Slovensku bola FFWP inaugurovaná 13. októbra v Bratislave (Reduta) a neskôr bola registráciou na Ministerstve vnútra založená 13. decembra 1996 ako občianske združenie. Založenie FFWP predstavovalo novú úroveň. Spoločenstvo Ducha Svätého za zjednotenie svetového kresťanstva ako náboženská organizácia malo iba dočasnú úlohu a preto založením Federácie rodín prestalo existovať. V roku 1997 to reverend Mun vyjadril takto:
S dovŕšením misie Spoločenstva Ducha svätého za zjednotenie svetového kresťanstva bola ukončená misia náboženstva. Po prvýkrát v ľudskej histórii sme vstúpili do nového veku, ktorý si nevyžaduje spasenie cez náboženstvo. Cieľom FFWP je vytvoriť z rodín ideálne rodiny a touto premenou obnoviť Boží ideál stvorenia, dosiahnuť jeho dokonalosť a ustanoviť ideálny nebeský svet. ... Až doteraz bolo náboženstvo sústredené na jednotlivca. Ani jedno náboženstvo sa nesústredilo na rodinu. Nábožní ľudia sa kvôli viere zriekali sveta a opúšťali svoje rodiny, ale teraz žijeme v inej dobe. Všetky náboženstvá bez výnimky kázali o spasení jednotlivca a nikdy nespomenuli spasenie rodiny, rodu alebo národa. Ale FFWP hlása spasenie národa a sveta, ktoré vychádza zo základu rodiny. (8.4.1997)

Aj keď samotná inaugurácia FFWP na Slovensku bola významnou spoločenskou udalosťou, ktorá upriamila pozornosť na našu činnosť, jedna z najvýznamnejších udalostí svetového významu, ktorá sa v roku 1998 udiala aj na Slovensku, to ešte umocnila. Po 40-miliónovom Požehnaní manželstva v novembri 1997 vo Washingtone, D.C. v rámci 3. Svetového festivalu kultúry a športu sa o niekoľko mesiacov malo konať stámiliónové Požehnanie manželstva. Od 11. do 14. júna 1998 sa v New York City, USA, konal 4. Svetový festival kultúry a športu, v rámci ktorého 13. júna prijalo Požehnanie manželstva celosvetovo 120 miliónov párov rôznych vierovyznaní. Táto udalosť bola výnimočná rozšírením požehnania manželstva pre ľudí v duchovnom svete. Slovensko sa zapísalo do histórie festivalov tým, že sa Bratislava stala jedným z 12 miest sveta a jediným mestom v Európe, kde sa uskutočnila pridružená časť festivalu za účasti párov z celej Európy. Samozrejme, táto udalosť neunikla médiám a cirkvám, ktoré ešte viac voči FFWP pritvrdili svoju rétoriku.

Je smutné, že kresťania v Kórei nepochopili varovanie reverenda Muna pred komunizmom, v USA nepochopili jeho varovanie pred morálnym a sexuálnym úpadkom, a obrátili spoločnosť proti nemu. Aj slovenská spoločnosť prebrala tento averzný postoj. Dnes je jasné, že toto zlyhanie spôsobilo hodnotový úpadok v spoločnosti a ani cirkvi a ani veriaci ľudia v súčasnosti nedokážu z pozície náboženstva obhájiť ideál rodiny zoči-voči teroru morálneho a sexuálneho relativizmu. FFWP však naďalej ponúka spoluprácu, pretože aj keď má spôsob, ako obnoviť spoločnosť, nemá dostatočné zázemie na jeho realizovanie.

- redakcia -

FFWP je organizáciou, ktorá vedie ľudí k vytvoreniu a spravovaniu takej spoločnosti, ktoré stojí na Božom ideáli rodiny. Preto FFWP pôsobí ako nezávislá, apolitická a nadnáboženská organizácia združujúca rodiny i jednotlivcov bez rozdielu rasy, náboženstva a národnosti. Vychádza z presvedčenia, že rodiny v centre s Božou láskou sú základom spoločnosti. V takýchto rodinách manžel a manželka zachovávajú ideál manželskej vernosti a ako rodičia vedú svoje deti k sexuálnej zdržanlivosti pred manželstvom, ktorá je najlepšou prípravou pre pevné manželstvo a harmonickú rodinu. Dá sa povedať, že FFWP je hnutím požehnaných rodín. Preto ťažiskom činnosti FFWP v súčasnosti je obnovovanie spoločnosti prostredníctvom požehnaných manželstiev.

____________________
Zmenené ( 25.02.2019 )
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer