spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Dohodnuté manželstvá

Dohodnuté manželstvá PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
15.07.2012
____________________

Prečo dohodnuté manželstvá fungujú

12. marca 2012 Cirkev zjednotenia uskutočnila v hoteli New Yorker tlačovú konferenciu s názvom „Prečo dohodnuté manželstvá fungujú“. Na konferencii prehovoril aj známy psychológ Dr. Robert Epstein, ktorý k tejto téme uviedol:

Môj výskum, ktorý som robil v roku 2003, viedol k záveru, že dohodnuté manželstvá v Cirkvi zjednotenia fungujú práve tak isto, ako iné dohodnuté manželstvá, a vo všeobecnosti fungujú určite lepšie než bežné manželstvá v USA. Dívajúc sa na bežné, Hollywoodom inšpirované manželstvá, ktoré sa vo veľkom rozpadajú, domnievam sa, že sa musíme bližšie pozrieť na iné, úspešnejšie modely manželstiev. Manželstvá v Cirkvi zjednotenia a iné dohodnuté manželstvá nám môžu priblížiť možnosť vytvorenia manželstva, v ktorom dvaja navzájom si oddaní ľudia postupom času spoločne pracujú na vytvorení silnejších pút, na vytvorení lásky, ktorá sa rokmi prehlbuje. 

Zdroj: http://www.familyfed.org/news/index.php?id=388&page=4

Prečo dohodnuté manželstvá fungujú: Interview s Dr. Robertom Epsteinom

16. januára 2012

Robert Epstein, bývalý šéfredaktor časopisu Psychology Today a Ph.D. z psychológie z Harvardskej univerzity, vyjadruje svoj názor na tému dohodnutých manželstiev s Jackom LaValley, zakladateľom true4ever, čo je na informáciách založený projekt, ktorý pomáha mužom a ženám naučiť sa, ako vytvoriť romantické partnerstvo, ktoré počas života prerastie vlásku a dôvernosť. Dr. Epstein je autorom diela Teen 2.0: Saving Our Children and Families from the Torment of Adolescence (Tínedžer 2.0: Uchráňme naše deti a rodiny od útrap dospievania); The Case Against Adolescence: Rediscovering the Adult in Every Teen (Prípad proti dospievaniu: Znovuobjavenie dospelého v každom tínedžerovi); a The Big Book of Creativity Games: Quick, Fun Activities for Jumpstarting Innovation (Veľká kniha kreatívnych hier: Rýchle a zábavné činnosti pre naštartovanie inovácií).

LaValley: Vitajte, Dr. Epstein. Bol som veľmi inšpirovaný, keď som sa dozvedel, že ste skúmali spôsoby, akými vzniká láska mimo romantických vzťahov, s ktorými sa ľudia zo Západu väčšinou stretajú. Ja sám som zažil dohodnuté manželstvo a uvedomil som si, že princípy kultúry dohodnutých manželstiev a jej pochopenie môžu byť významným prínosom pre ľudí, ktorí chcú byť úspešní vo svojich vzťahoch. Keď som sa stretol s Vaším výskumom o dohodnutých manželstvách spojeným s Vašimi behaviorálnymi štúdiami, v ktorých skúmate, ako sa ľudia môžu naučiť ako milovať, cítil som potrebu sa s Vami skontaktovať a dozvedieť sa niečo nové z Vášho výskumu, ktorý by mohol naozaj pomôcť ľuďom v tejto dobe.

Začal by som tou „vedeckou“ stránkou. Na základe výskumu, ktorý ste uskutočnili, tvrdíte, že veda nám môže pomôcť zaľúbiť sa. Môžete nám povedať, čo tým myslíte?

Dr. Epstein: Mám na mysli dve rozdielne veci. Ako vedec som skúmal, ako vzniká láska v dohodnutých manželstvách, a snažil som sa zistiť, ako sa to stane. Nestane sa to síce v každom dohodnutom manželstve, ale stane sa. Niekedy sú ľudia veľmi vedomí toho, že chcú postupom času vytvoriť lásku. Napríklad v indickej kultúre sa hovorí, „Najprv príde manželstvo, potom láska.“ Takže existuje vedomie toho, že je možné vytvoriť lásku. Študoval som to tak, že som robil interview s ľuďmi z dohodnutých manželstiev, nechal som ich vyplniť určité dotazníky a analyzoval som získané údaje.

Tou druhou stránkou je to, že po desaťročia výskumníci zo Západu skúmali procesy, v ktorých sa vytvárajú emocionálne putá. V laboratóriu môžete totiž dosiahnuť to, že sa dvaja úplne neznámi ľudia v priebehu niekoľkých minút začnú mať radi alebo sa dokonca do seba zamilujú, a to tak, že ich necháte absolvovať rôzne cvičenia. Nemusíme nechať náš život lásky iba na náhodu. Môžeme urobiť A a B až po Z a byť veľmi rozvážni pri vytváraní lásky v našom vzťahu. Uvedomiť si túto skutočnosť predstavuje obrovskú výhodu, pretože to znamená, že je možné pre nás na Západe, po prvýkrát po stovkách rokov, dať sa skutočne dokopy s niekým, kto je pre nás vhodný, a postupom času s touto osobou vytvoriť lásku. 

LaValley: Som si istý, že každý chce urobiť správne rozhodnutie a aby to vyšlo na prvýkrát. Spomínali ste, že počas rôznych cvičení a aktivít boli ľudia schopní zažiť pocity lásky. Môžete nám dať niekoľko príkladov toho, čo sa stalo a ako sa to prejavilo?

Dr. Epstein: Pred niekoľkými rokmi som na univerzite University of California v San Diegu prednášal na túto tému a pomyslel som si, že by mohlo byť pre študentov zábavné vidieť, ako tento proces rozvážneho vytvárania lásky funguje. Takže som nechal prísť niekoľko ľudí v pároch dopredu alebo som požiadal poslucháčov, aby sa obrátili k svojmu susedovi a robili cvičenia. V každom cvičení sa študentov pýtam, „Na stupnici od jedna po desať, ako veľmi máte radi túto osobu, ako veľmi milujete túto osobu, ako veľmi sa vám páči táto osoba, ako blízko vnímate túto osobu?“ Najprv zistíme čísla pred cvičením a potom po cvičení. Výsledky boli jednoducho pôsobivé. Najjednoduchšie cvičenie nazývam „hľadenie do duše“. Jednoducho hľadíte veľmi upriamenie do očí druhej osoby a snažíte sa pozerať hlboko do duše dotyčnej osoby, pričom ju nevnímate ako sexuálny objekt. Toto robiac iba dve minúty výrazne zvyšuje štyri rozmery emocionálneho puta. Počas iba dvoch minút môžete naozaj vyvolať v ľuďoch väčší pocit blízkosti voči druhému človeku. Toto je to najjednoduchšie cvičenie. Výraznejšie výsledky môžete dosiahnuť inými cvičeniami.

LaValley: Zamilovali sa niektorí študenti počas cvičenia do seba a zosobášili sa? [Smiech]

Dr. Epstein: Nemám záznamy o tomto konkrétnom prípade, no ukázalo sa, že v publikovanej literatúre na túto tému sa úplne prvý pár, ktorý sa zúčastnil takéhoto experimentu u výskumníka Arthura Aarona, zamiloval a zosobášil. Takže nepochybujem o tom, že som na týchto prednáškach vytvoril mnoho hlbokých, dlhotrvajúcich vzťahov.

LaValley: To je veľmi zaujímavé. Vo svojej štúdii dohodnutých manželstiev uvádzate prípady, v ktorých sa láska postupom času rozvíjala. Uviedli ste niekoľko faktorov, ktoré ste zistili. Mohli by ste o nich niečo povedať?

Sila oddanosti

Dr. Epstein: Uskutočnil som nedávno dve štúdie o ľuďoch žijúcich v dohodnutých manželstvách. V prvej štúdií som sa ich pýtal otvorené otázky, aby sa rozhovorili. Z mojej strany to bola prieskumná štúdia, nikto doteraz neskúmal, ako vzniká láska v dohodnutých manželstvách. Vieme, že keď vznikne, môže byť dokonca stabilnejšia než láska, ktorá sa objaví v manželstvách z lásky. Existuje veľmi zaujímavá štúdia uskutočnená v Indii, ktorá porovnávala lásku v manželstvách z lásky s láskou v dohodnutých manželstvách, a výsledky boli naozaj pôsobivé. V manželstvách z lásky je najprv veľa lásky, avšak postupom času sa vytráca. V dohodnutých manželstvách nie je na začiatku takmer žiadna láska, ale potom sa postupom času rozvíja a približne po piatich rokoch prekoná lásku v manželstvách z lásky. Po desiatich rokoch je dvakrát silnejšia. Takže v mojej prvej štúdii sa jednoducho pýtam ľudí v dohodnutých manželstvách, „Ako veľmi ste milovali svojho partnera, keď ste sa zosobášili? Ako veľmi ho milujete teraz? Čo si myslíte, čo spôsobilo, že sa láska rozvíjala?“

Druhá štúdia je podrobnejšia a väčšinou sa realizuje prostredníctvom internetu na webstránke arrangedmarriagesurvey.com. V tejto štúdii sme porovnávali 36 rôznych faktorov, ktoré môžu postupom času prispievať k rozvoju lásky. V oboch štúdiách tým najväčším výsledkom alebo zistením bolo to, že oddanosť je faktorom, ktorý je pravdepodobne najviac zodpovedný za rozvoj lásky. Tým sa myslí skutočná oddanosť, nie ten typ, ktorý často vytvoríme v tunajších manželstvách, a ktorý je iba formálny. Skutočná oddanosť znamená, „Naozaj budem s Tebou v dobrom i zlom, v zdraví i v chorobe.“ To ma viedlo k vytvoreniu teórie nazvanej Teória zraniteľnosti emocionálneho puta. Tieto faktory vyvolávajú u ľudí pocit zraniteľnosti voči druhej osobe a keď sa dvaja ľudia cítia zraniteľní v rovnakom čase, spája ich to. Preto dôvod, prečo je oddanosť taká silná pri vytváraní emocionálneho puta, je v tom, že oddanosť je najvyšším vyjadrením zraniteľnosti. Keď sa jasne rozhodnete byť s niekým bez ohľadu na čokoľvek, tým vlastne vyjadrujete, „Som úplne zraniteľný voči tebe. Bez ohľadu na to, čo sa stane, budem tu pre teba.“ A ak dvaja ľudia navzájom uskutočnia takéto vyjadrenie oddanosti, stávajú sa veľmi blízkymi, a ak každý z nich žije podľa tejto oddanosti, postupom času sú si ešte bližší. 

Robil som interview s vysoko vzdelanou ženou z Pakistanu a povedal som jej, „Na stupnici od jedna po desať, pričom jedna je najnižšie a desať je najvyššie, ako veľmi ste milovali svojho manžela v deň sobáša?“ Odpovedala, „Nula.“ Opýtal som sa jej, „Ako veľmi ho milujete teraz?“ a ona odpovedala, „Jedenásť.“ Spýtal som sa jej, „Ako dlho ste zosobášení?“ a ona odpovedala, „45 rokov.“

Mať realistické očakávania

LaValley: Pri tomto by som sa chcel trochu pristaviť. Ľudia predstúpia pred kňaza alebo rabína a čítajú tieto sľuby, v ktorých sa jasne uvádza, „v dobrom i zlom, v zdraví i v chorobe“, ale naozaj nevedia, ako urobiť rozhodnutie oddanosti? Naozaj nevedia, čo to znamená, keď sa sobášia a vyslovujú tieto slová?

Dr. Epstein: Takmer 50 percent prvých manželstiev skončí. Dve tretiny druhých manželstiev skončí a takmer tri štvrtiny tretích manželstiev skončí. Opakovanie zjavne nepomáha. Treba si uvedomiť, že keď ľudia hovoria tieto slová, v skutočnosti ich vnímajú iba pre ten okamih. Vo všeobecnosti majú ľudia veľké očakávania, keď sa sobášia. Keď sa všetko rozpadne, súvisí to s očakávaniami, ktoré mali v manželstve. Predstava, ktorú dostávame z filmov, rozprávok a románov je o tom, že láska trvá naveky, že osoba, ktorú si beriete, je tá jediná osoba, vaša spriaznená duša a že budete žiť šťastne až do konca života. Máme predstavu, že dobré pocity budú pokračovať. Všetky tieto očakávania sú nesprávne.

Ľudia z dohodnutých manželstiev, s ktorými som robil interview, sa z nás smejú, pretože sme veľmi naivní o tom, čo sa postupom času stane vo vzťahu. Vstupujeme do neho s veľmi nerealistickými očakávaniami a po niekoľkých rokoch sme sklamaní, naše očakávania sa nenaplnili, a často hovoríme, „Stala sa chyba a ty si pre mňa nesprávna osoba.“ Jedného dňa sa precitneme a hovoríme, „Kto si?“ alebo „Ty si sa zmenil.“ Toto všetko je nezmysel. 

V prvom rade, ak vstupujeme do vzťahu s realistickými očakávaniami, že v skutočnosti budeme musieť niečo urobiť, aby sa vzťah rozvíjal a stal sa postupom času pevnejším, to veľmi pomôže. Ďalšou vecou je to, že sme zaslepený láskou do takej miery, že v skutočnosti nepoznáme osobu, ktorú si berieme. Silné emócie, ktoré prežívame, nás niekedy zaslepia a nevidíme vlastnosti nášho partnera. 

LaValley: Dohodnuté manželstvá sa zvyčajne uzatvárajú v náboženskom prostredí, medzi ľuďmi rovnakej viery, ktorí vedia, že sa sobášia preto, lebo chcú mať deti, očakávajú rozvoj lásky v rodinnom prostredí a málo fantazírujú o tom, ako by to všetko malo vyzerať. Sú viac praktickejší a v určitom zmysle sa skôr držia pri zemi.

Dr. Epstein: Úplne s tým súhlasím. Títo ľudia vstupujú do vzťahu s omnoho realistickejšími očakávaniami. Veľmi často, pretože existujú v prostredí určitej komunity, majú okolo seba vzory. Niekedy samotní rodičia žijú v úspešných dohodnutých manželstvách. A majú podporu náboženskej komunity alebo kultúrneho prostredia, v ktorom žijú. Takže existuje veľa faktorov týkajúcich sa toho, prečo sa im takmer isto bude dariť lepšie než v manželstvách z lásky. [Jeden prieskum uvádza, že] v Indii je približne 90 % dohodnutých manželstiev a že krajina má najnižšiu mieru rozvodovosti na svete, aj keď rozvod je tam legálny. Nemyslím si, že v USA sme pripravení na prijatie dohodnutých manželstiev, no domnievam sa, že sa môžeme veľa naučiť z toho, čo sa deje v úspešných dohodnutých manželstvách.

Manželstvo: Dobrodružstvo vzájomného spoznávania sa

LaValley: Hovoríte, že na Západe zlyhávame čiastočne preto, lebo vstupujeme do vzťahu so slabými zručnosťami udržať ho, a taktiež preto, že máme veľmi nerealistické očakávania. Vyberáme si nevhodných partnerov, chybne sa domnievame, že sme „zaľúbení“ iba preto, lebo cítime fyzickú príťažlivosť. V určitom zmysle to takmer vyzerá ako krutý žart prírody. Bez tejto chémie medzi ľuďmi a euforickými stavmi by mnohí ľudia necítili príťažlivosť a nezačali by vzťah, avšak keď tak urobia, chcú vytvoriť puto. A vy tvrdíte, že toto je v podstate časť problému.

Dr. Epstein: Nevyzerá to ako krutý žart. Je tu niekto, kto vám vyvolá príjemné pocity v žalúdku, no tá osoba nie je pre vás vhodným partnerom. Jednoducho ten pocit v žalúdku vás zavádza.

Strávil som niekoľko rokov vytváraním testu kompatibility. Je teraz na internete na webstránke areyougoodtogether.com. Je to najkomplexnejší text kompatibility, aký bol kedy vytvorený, a dvaja ľudia, ktorí sa majú radi alebo sú do seba zaľúbení, sa môžu otestovať. Test som robil so svojou manželkou, so štyrmi bývalými priateľkami, a je veľmi poučný, pretože ukazuje, kde váš partner spĺňa alebo nespĺňa vaše najdôležitejšie potreby pre vzťah. Zobrazí stav ako na tácke, jasne a okamžite. Niekedy ste s nesprávnou osobou, niekedy ste s niekým, kto má potenciál, ale cesta je zarúbaná. Musíte si urobiť plán a bojovať s démonmi, ktorí môžu zničiť váš vzťah. 

LaValley: Ale to si vyžaduje určitú úroveň zrelosti a uvedomenia, aby si obaja partneri sadli a všetko prebrali. Domnievam sa, že sa tak vraciame k tomu, ako sa dvaja zaľúbení ľudia chystajú urobiť rozhodnutie oddanosti. Povedali ste, že to znamená viac než vysloviť slová pred oltárom. Je potrebné tomu venovať nejaký čas ešte predtým, než sa začnú spoznávať.

Dr. Epstein: Áno, ale taktiež pochopenie toho, že po uskutočnení manželského rozhodnutia oddanosti ten proces spoznávania osoby pokračuje. Treba si uvedomiť, že ľudia sa menia, sú veľmi komplexní, a že tento proces stále pokračuje. V prípade jedného páru z mojej štúdie bolo jedným z dôvodov rozvoja ich lásky postupom času to, že sa rozhodli navzájom sa spoznávať. To je čiastočne to, o čom bolo ich manželstvo - dobrodružstvo vzájomného spoznávania sa. A toto sa mi naozaj páči. Opäť spomeňme klamnú predstavu, že sme zaľúbení preto, lebo poznáme tu druhú osobu. To jednoducho nie je pravda. Existuje laboratórny výskum o ľuďoch, ktorí boli veľmi zaľúbení, pričom vôbec nepoznali veľmi dôležité charakteristiky druhej osoby.

LaValley: Keď mám povedať za seba, tak je pre mňa ťažšie poznať sám seba.

Dr. Epstein: Presne tak. Veľmi dobre vyjadrené. Plynutím nášho života sa učíme sami o sebe.

Praktiky na Východe verzus praktiky na Západe

LaValley: Niektorí autori a výskumníci hovoria o tejto prvotnej predstave, ktorú majú mnohí ľudia, a keď sa nedokážu odpútať od tejto predstavy, ako ste hovorili predtým, je veľmi pravdepodobné, že vzťah bude prechádzať ťažkosťami. [Prvotná predstava je pojem, ktorý opisuje názor, že existuje určitá osoba, ktorá sa zázračne objaví v živote človeka, ktorý sa do nej zamiluje a bude zaľúbený naveky.]

Dr. Epstein: Avšak domnievam sa, že na tieto problémy existujú riešenia. Keď sa prenesieme do 50-tych, 60-tych rokov 20. storočia, vo všeobecnosti sme nevedeli nič o východných metódach meditácie, o joge a tajči, a preto sme mali veľmi obmedzené možnosti, ako sme mohli robiť niečo pre našu duševnú pohodu a duševný pokoj. Jednou z hlavných možností bolo pitie alkoholu, v podstate sme mali málo pozitívnych, konštruktívnych možností na zmenu našej duševnej pohody. Avšak skupiny ako Beatles a Beach Boys priniesli kúsky východnej kultúry do západnej kultúry a vynikajúce techniky pre navodenie pocitu duševnej pohody. Neprijali sme náboženstvo a ani kultúru, prijali sme iba praktiky. Preto sa domnievam, že sa môžeme učiť z úspešných dohodnutých manželstiev a prijať s tým súvisiace praktiky. Používajme naše hlavy o niečo viac, prenesme sa cez iba fyzické charakteristiky, a potom si môžeme rozvinúť zručnosti a uvedomelosť, čo nám môže pomôcť nielen lásku udržovať, ale ju aj postupom času prehlbovať.

LaValley: Úplne súhlasím s týmto pohľadom. Chcem romantizmus, ktorý zahrňuje muža a ženu spojených v láske, ale taktiež nech to stojí na pevných základoch, aby sa to mohlo postupom času rozvíjať. Moja manželka a ja sme vstúpili do vzťahu so spoločnými očakávaniami, podobnými hodnotami a zhodným svetonázorom. Niektoré z týchto chápaní a ponaučení, ktoré nám dohodnuté manželstvá môžu poskytnúť, sú hlboko zakorenené v kultúrnom kontexte, ktorý je pre ľudí na Západe stále veľmi neznámy. No domnievam sa, že vybratie týchto vecí a aplikovanie ich takým spôsobom, aby ich ľudia prijali, môže byť naozaj veľmi prospešné pre manželstvo.

Dr. Epstein: Som o tom veľmi presvedčený, že sa to dá urobiť, a našiel som niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť. V roku 2010 ma Maria Shriver pozvala, aby som bol jedným z rečníkov na konferencii pre 14000 žien. Hovorila tam Michelle Obama a tiež Oprah Winfrey. Maria nazvala môj prejav „Je čas prevziať kontrolu nad svojím životom lásky.“ Sústredil som sa na to, čo nazývam „posledná forma kvalifikovania sa pre ženy“, pretože ženy urobili veľký pokrok vo vzdelávaní a v zamestnaní, avšak stále sú obeťami rozprávok a naivných predstáv, čo končí utrpením ich samotných a ich rodín. Požiadal som ich, aby verili v realistické predstavy, konkrétne, že môžu prevziať kontrolu nad svojím životom lásky, že môžu byť s niekým, kto je pre nich vhodný, a že obaja môžu vytvoriť lásku, ktorá bude rokmi silnejšia. Rokmi sa presvedčujem, že je to možné, a že to môže pomôcť miliónom ľudí vytvoriť stabilitu, ktorá nám chýbala mnohé desaťročia.

LaValley: Úplne s tým súhlasím, pretože v mojom prípade to bolo rozhodnutie. Rozhodol som sa milovať ženu, ktorá je teraz mojou manželkou.

Dr. Epstein: Toto veľmi silné rozhodnutie, ktoré ste urobili a ktoré bolo rozhodnutím otvoriť svoje srdce, je voľba, ktorú ľudia môžu urobiť. Potrebujeme zvýšiť takéto uvedomenie a dať ľudom prostriedok, ktorý potrebujú, aby mohli urobiť to, čo aj vy, a čo robia milióny ľudí, pretože väčšina manželstiev na svete sú dohodnuté manželstvá.

Potrebujeme používať naše hlavy viac než predtým, nielen naše srdcia a určite nie iba naše sexuálne orgány. Musíme si byť viacej vedomí toho, kto je ten človek, s ktorým sa chceme dať dokopy, a musíme byť realistickejší o tom, čo sa môže v budúcnosti stať. Musíme byť otvorení myšlienke, že môžeme mať kontrolu nad tým, čo sa stane, že nemusíme byť iba zamilovaní, ale že môžeme lásku vytvoriť a postupom času ju prehlbovať.  

Dr. Epstein - http://www.drrobertepstein.com

Zdroj: http://www.familyfed.org/news/index.php?id=356&page=9

____________________
Zmenené ( 24.09.2020 )
Hodnotenie čitateľov: / 8
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
24.4.2024, 0:00:00- 23:59:00
Svadba Pravých rodičov
24.4.2024, 0:00:00- 23:59:00
Deň pravých rodičov
24.4.2024, 0:00:00- 23:59:00
Deň Nebeského rodiča
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
apríl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
máj 2024
P U S Š P S N
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962