spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Hľadanie pôvodu univerza

Hľadanie pôvodu univerza PDF Tlač E-mail
Príspevok pridal turumi   
29.09.2005
____________________
Hľadanie pôvodu univerza

(Rev. Son Mjong Mun - prejav z inaugurácie FFWP v roku 1996)Vzácni hostia, dámy a páni!

Po skončení studenej vojny sa po celom svete rýchlo rozšírila nová nádej pre mier a spravodlivosť. Poprední predstavitelia, ktorí si nedokážu, prípadne nechcú uvedomiť nové medzinárodné skutočnosti, sa strácajú v prílive zmien. Verím, že v dobe, keď stojíme na prahu nového tisícročia, by sme mali prehodnotiť svoje tradičné spôsoby myslenia a smelo sa chopiť nových príležitostí, ktoré táto doba poskytuje. Je preto pre mňa cťou sa s Vami podeliť o svoj celoživotný postoj zástancu svetového mieru a pravých rodinných hodnôt.

V našom svete existujú dva druhy ľudí: muži a ženy. Môžu si títo dvaja vymeniť pozície? Je to, že ste sa narodili ako muž alebo žena, výsledkom Vášho osobného želania? Pohlavie, ktoré je nám dané, je absolútne a nie je vecou voľby. Neuvažovali sme o tom, ani sme potom netúžili. Bez toho, aby sme poznali príčinu, výsledok alebo proces narodenia, sme sa jednoducho narodili takí, akí sme.

Preto nemôžeme poprieť, že nezávisle od toho, aký je ten či onen človek veľký, on alebo ona nie sú bytím príčinným, ale výsledným. Preto musí existovať prvotné bytie - príčina. Čo je týmto bytím - príčinou? Je to muž? Je to žena? Toto bytie prvej príčiny môžeme nazývať Boh, prípadne mu môžeme dať iné meno, ale takéto bytie musí existovať. Dnes sa tu zišli sami významní ľudia z celého sveta. Môžete si položiť otázku: "Kde je Boh? Ukážte mi ho, a ja v neho potom uverím." Chcem Vás však varovať, aby ste nepopierali existenciu tohto príčinného bytia.

Téma dnešného príhovoru je "Hľadanie pôvodu univerza". Keď vo svojom hľadaní príčiny sveta ideme hlbšie a hlbšie, nakoniec prídeme k Bohu. Zistíme, že Boh má dvojakú povahu - mužskú a ženskú. Ako vznikol svet? Odložme na okamih svoju diskusiu o Bohu a zaoberajme sa ľudstvom. Je zrejmé, že ľudstvo pozostáva z mužov a žien, respektíve subjektu a objektu. Vo svete minerálov sú molekuly tvorené aniónmi a katiónmi. Rastliny sa množia cez tyčinky a piestiky. Zvieratá žijú ako samce a samice, človek ako muž a žena. Ak skúmame stvorenie, či už na úrovni ríše minerálov, rastlín alebo zvierat, zisťujeme, že plus a mínus na vyššej úrovni môže existovať a vyvíjať sa, iba ak pohltí plus a mínus na nižšej úrovni. Prečo je to tak? Je to preto, lebo existujúci svet je zodpovedný za zdokonalenie ľudí, ktorí sú pánmi celého stvorenstva.

Vo svete minerálov existujú plus a mínus (to je subjekt a objekt), na základe svojej jednoty v centre s ideálom lásky. To isté platí pre rastlinnú ríšu, kde tyčinka a piestik, respektíve subjekt a objekt, existujú na základe svojej jednoty upriamenej na lásku. Súčasná lekárska veda dokonca preukázala, že aj baktérie existujú ako plus a mínus.

Ako sa môže zjednotiť subjekt a objekt alebo plus a mínus? Bozkávaním? Láska nie je pojem. Láska je reálna skutočnosť. Čo umožňuje láske, aby mohla vzniknúť? Prezident Ford a prezident Bush, ktorí sa zúčastnili na celosvetovej inauguračnej konferencii Federácie rodín za svetový mier, a rovnako aj vy, vzácni hostia, ste známi. Je tu však niečo, čo neviete. Neviete, čo robí muža mužom a ženu ženou. Odpoveď znie - pohlavné orgány. Je tu niekto, kto nemá rád pohlavné orgány? Ak ich máte radi, ako veľmi? Až doteraz ste možno nepovažovali za rozumné vážiť si pohlavné orgány, ale odteraz si ich musíte ctiť. Ako bude vyzerať svet v budúcnosti? Ak to bude svet, ktorý si ctí pohlavné orgány absolútne; bude to dobrý alebo zlý svet? Bude prekvitať, alebo zanikne? To nie je žart! Keď Boh tvoril ľudské bytosti, do ktorej časti človeka investoval najviac svojho úsilia? Do očí? Do nosa? Do srdca? Do mozgu? Všetky tieto orgány časom zahynú, mám pravdu? Čo je účelom Federácie rodín za svetový mier? Ak by sa ľudstvo dostalo za hranice tradičných kategórií ako je cnosť, náboženstvo a všetky ostatné ľudské normy a žilo by v absolútnej harmónii s pohlavnými orgánmi, získajúc si súhlas od Boha, ako by taký svet vyzeral?

Keď sa narodíme ako muž alebo žena, kto je vlastníkom nášho pohlavného orgánu? V skutočnosti je vlastníkom manželovho pohlavného orgánu jeho žena a manželkin pohlavný orgán vlastní jej muž. Nevedeli sme, že vlastníkom pohlavného orgánu je druhé pohlavie. Je to jednoduchá pravda. Táto pravda je nepopierateľná. Nezmení sa ani o tisíc rokov. Každý muž si myslí, že jeho sexuálny orgán patrí jemu, a každá žena si myslí, že jej pohlavný orgán patrí jej. To je príčina, prečo súčasný svet zaniká. V otázke, kto vlastní pohlavné orgány, sa všetci mýlia. Všetci chápeme lásku ako niečo absolútne, večné a fantastické, ale keď jasne pochopíme, že vlastníctvo večnej lásky spočíva vo vzájomnom vlastníctve pohlaví, svet nebude viac taký, ako ho poznáme. Existuje veľa učencov a doktorov vied, ale nikto z nich na niečo podobné zatiaľ neprišiel.

Môže to niekto z Vás poprieť? Ak sa opýtate svojich rodičov, starých rodičov a prarodičov, svojich predkov, ba dokonca samého Boha, ktorý je príčinou univerza, všetci s tým budú súhlasiť. Je to univerzálny zákon. Táto pravda zostane pravdou, aj keď bude vesmír existovať miliardy rokov. Prirodzeným dôsledkom je, že keď raz budete stáť pred Bohom, Boh Vás bude súdiť ako spravodlivého alebo nespravodlivého podľa tohto nemenného zákona.

Dokonca aj pád Adama a Evy sa odohral na základe porušenia tohto zákona. Adam a Eva obaja zblúdili, pretože si mysleli, že ich pohlavný orgán patrí im. Zamyslite sa nad tým. Vyhnal by Boh Adama a Evu len preto, že zjedli skutočné ovocie? Boh nie je taký bezcitný. Boh ich vyhnal preto, lebo nesplnili tú najzákladnejšiu podmienku, na základe ktorej funguje vesmír. Keďže zlyhali v najzákladnejšom bode lásky, v univerze pre nich nezostalo miesto, kde by ich niekto bol ochotný uznať. V ríši minerálov, v ríši rastlín a aj v ríši zvierat je pozitivita a negativita, to znamená pohlavný orgán, vyhradený pre vzájomného partnera v láske. Adam a Eva to nevedeli.

Načo potom existujú pohlavné orgány? Existujú pre lásku. Muži a ženy existujú preto, aby našli lásku. Aké vlastnosti má Boh? Boh je absolútny, jedinečný, večný a nemenný. Kto je potom vlastníkom lásky? Lásku nevlastní muž alebo žena. Lásku vlastní Boh. V centre s láskou a prostredníctvom lásky sa Boh a ľudstvo stávajú jedným celkom. Je to tak preto, lebo Boh a ľudia lásku absolútne potrebujú.

Akú lásku potom potrebuje Boh? Boh potrebuje absolútnu lásku. A čo Vy? Pre Vás aj pre mňa platí to isté. Rovnako ako potrebuje absolútnu, jedinečnú, nemennú a večnú lásku Boh, potrebujeme absolútnu, jedinečnú, nemennú a večnú lásku aj my. Vyzerá to tak, že my všetci sa podobáme na Boha.

Boh sám má vlastnosti mužskosti a ženskosti, respektíve pozitivity a negativity. Ľudia stvorení ako substanciálny objekt Boha, boli stvorení ako muži a ženy. Keď sa muž ožení so ženou, stávajú sa substanciálnym plusom a mínusom a reprezentujú Boha. Je Božou vôľou, že keď vstúpime do manželstva, mali by sme sa dokonale horizontálne zjednotiť v centre s Božou vertikálnou láskou. Telo človeka je horizontálne a reprezentuje zem. Na druhej strane svedomie vždy miluje vertikálnosť a túži po vyššej perspektíve. Preto ľudia nezadržateľne túžia dosiahnuť bod, kde by sa mohli zjednotiť s vertikálnym štandardom Boha. Tento bod sa musí stať centrom a muž a žena sa musia navzájom stretnúť práve v tomto bode.

V tomto zmysle predstavuje dospelé telo každého človeka, ktorý sa z takéhoto bodu narodí a dospieva cez prežívanie lásky dieťaťa, súrodeneckej lásky i lásky vzájomnej, zem. Dospelá myseľ takéhoto človeka je upriamená na Boha. V tomto cieľovom bode sa telo a myseľ vertikálne a horizontálne zjednocujú, čím vytvárajú základ pre šťastie. Je to jediný bod, kde sa Boh, absolútna bytosť, môže tešiť v centre s absolútnou láskou. V tomto bode prežívajú zároveň radosť aj partneri v láske, manžel a manželka.

Keď sa okolo tohto centrálneho bodu vytvorí dokonalá jednota vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, manželom a manželkou, bratom a sestrou (ktoré reprezentujú sever a juh, východ a západ, prednú a zadnú stranu), vytvorí sa ideálny sférický tvar.

V Oriente existuje porekadlo, že rodiča a deti tvoria jedno telo. Hovorí sa tam aj to, že i manžel s manželkou a brat so sestrou tvoria jedno telo. Odkiaľ pochádza táto tradičná múdrosť? Niečo také je možné iba vtedy, keď sa tieto tri vzťahy v centre s pravou láskou rozšíria všetkými smermi a vytvoria sféru. Tieto tri vzťahy musia vytvoriť sféru, ktorá má iba jeden stred. Stred musí byť iba jeden. Zjednotenie je možné iba vďaka tomu, že tieto vzťahy majú v skutočnosti spoločný stred. Vzťah medzi Bohom a človekom je vzťahom medzi rodičom a dieťaťom. Boh a človek sa teda musia zjednotiť v centre s pravou láskou.

Vážené dámy a páni, ako vysoko smeruje túžba človeka? Vaša myseľ túži po vyšších métach ako Boh sám. Nezávisle od toho, ako je človek nízko, každý túži po svete, ktorý je veľkolepejší ako svet, po ktorom túži Boh. Keď Vy, milovaní synovia alebo dcéry Boha, poviete Bohu: "Otče, prosím príď", myslíte si, že nepríde? Nech by bola manželka akákoľvek škaredá, ak ju manžel skutočne miluje a jeho žena ho zavolá, manžel ju bude nasledovať. V duchu jednoty, ktorá je upriamená na pravú lásku, bude manžel reflektovať na manželkino volanie, starší bude nasledovať volanie mladšieho a mladší volanie staršieho. Nikto z nich ani nepomyslí na to, aby sa od svojho druha oddelil.

Cíti Boh samotu, keď je sám, alebo nie? Ako to môžeme vedieť, či cíti samotu? Vážené dámy a páni, máte lásku? Máte život? Máte vajíčka a spermie? Máte svedomie? Tvrdíte, že áno, ale videl niekto z Vás lásku? Videli ste život, videli ste rodovú líniu? Videli ste svedomie? Dotýkali ste sa niekedy týchto vecí? Viete, že existujú, ale nemôžete sa ich dotknúť alebo ich vidieť. Poznáte ich iba na základe intuície svojej mysle. Podobne, hoci ste nikdy nevideli Boha, ani ste sa Ho nedotýkali, nemôžete povedať, že neexistuje.

Čo je dôležitejšie? To, čo je viditeľné, alebo to, čo je neviditeľné? Som si istý, že si uvedomujete, že neviditeľné veci sú dôležitejšie. Veci ako peniaze, postavenie alebo sláva sú viditeľné a môžeme sa ich dotknúť, kým láska, život, rodová línia a svedomie sú neviditeľné a nemôžeme sa ich dotknúť. Všetci ich máme, prečo ich potom nemôžeme vidieť? Je to preto, lebo sú v nás. Keď sú myseľ a telo vo vzájomnej harmónii, necítime ich.

Cítite, že Vaše oči žmurkajú? Pokúste sa tri hodiny počítať žmurkanie svojich očí. Počítate počet dychov, ktoré každý deň urobíte? Dotknite sa ľavej časti svojho hrudníka pravou rukou. Cítite, že tam niečo bije? To, čo cítite, je tlkot Vášho srdca. Koľkokrát za deň počujete zvuk svojho tlčúceho srdca? Cez stetoskop tento tlkot srdca znie ako výbuch bomby. Ale keď sme zaneprázdnení, plynú týždne a mesiace, a my necítime nič. Zamyslite sa nad tým! Ak si čo i len najmenšia mucha sadne na našu hlavu, okamžite to cítime, ale svoje tlčúce srdce necítime, hoci jeho zvuk je tisíckrát silnejší ako bzukot muchy. Je to preto, lebo sme zjednotení so svojím telom. To, čo Vám teraz poviem, sa Vám možno bude zdať negustiózne, ale chcel by som uviesť niekoľko príkladov. Každé ráno chodíme na toaletu. Keď idete na veľkú potrebu, beriete si so sebou plynovú masku? Nehovorím to ako žart, myslím to vážne. Ak ste vedľa niekoho, kto si vykonáva veľkú potrebu, veľmi rýchlo od neho odídete na bezpečnú vzdialenosť. Keď však vnímate vlastné výkaly, často ich ani necítite. Je to preto, lebo matéria výkalov je zjednotená s naším telom. Preto ich nepociťujeme ako niečo špinavé.

Keď ste boli malí, nevyskúšali ste chuť suchých hlienov zo svojho nosa? Mali sladkú chuť alebo boli slané? Boli slané, však? Pretože poznáte odpoveď, museli ste ich niekedy ochutnať! Prečo ste ich nepociťovali ako niečo nechutné? Bolo to preto, lebo boli časťou Vášho tela. Reverend Mun zistil niečo, čo nevedel nikto na svete.

Keď vykašliavate hlieny, niekedy ich prehltnete, však? Ako je to s Vami, ktorí ste tu dnes prítomní? Zažili ste niekedy takúto príhodu? Buďte úprimní. Prečo ste nemali pocit, že je to nechutné? Pretože hlien bol časťou Vášho tela. My všetci jeme trikrát denne, ráno, na obed a večer. Keď prejdeme tridsať centimetrov smerov nadol od úst, je tam továreň na hnojivo. Keď jeme trikrát denne, poskytujeme tým tejto továrni na hnojivo suroviny pre výrobu. Keď ste sa to teraz dozvedeli, budete ešte stále schopní prijímať vidličkou a lyžičkou potravu do svojich úst? Vieme, že v našom žalúdku je továreň na hnojivo, ale žijeme bez toho, aby sme si to uvedomovali. Prečo si to neuvedomujeme? Je to preto, lebo sme s ňou jedno. Rovnako máme lásku, život, rodovú líniu a svedomie, ale pretože sú našou harmonickou súčasťou, necítime ich. Podobne necítime atmosferický tlak, ktorý nás obklopuje.

Podobne ako my, aj Boh má lásku, život, rodovú líniu a svedomie, ale nedokáže ich cítiť sám v sebe. Pretože sú v dokonalej harmónii, Boh ich necíti. Preto aj Boh potrebuje partnera - objekt. V tomto zmysle chápeme potrebu partnera - objektu. Keď je človek sám, nedokáže cítiť sám seba. Ale keď sa objaví muž pri žene, respektíve žena pri mužovi, so silou blesku a hromu medzi nimi exploduje náboj lásky a línie. Musíte si byť toho plne vedomí. Žili sme bez poznania tejto pravdy. Ľudia nerozumeli tomu, že Boh absolútne potrebuje svojho partnera v láske.

Kto je potom partnerom Boha v láske? Je to opica? Ak sú ľudia výslednými bytosťami, môžu byť opice bytosťami, ktoré sú našou príčinou? Môžu byť opice zakladateľmi nášho rodu? Ani sa nepokúšajte pomyslieť na takýto nezmysel. Aby mohol život začať z améby a dosiahnuť formu človeka, musel prejsť bránami lásky na tisícich úrovniach. Vyvíja sa život automaticky? Absolútne nie. Rovnako je to so všetkými zvieratami. Rozdelenie na druhy je veľmi prísne. Hranice medzi druhmi nesmie prekračovať nikto. Keby materialisti, ktorí veria, že našimi predkami sú opice, skrížili človeka s opicou - myslíte, že by z toho vznikol nový druh? Nech by to skúšali hoci aj tisíc rokov, nikdy by to nefungovalo. Prečo by to nefungovalo? Musíte sa nad tým zamyslieť.

Čo teda Boh potrebuje? Ktorú časť Vášho tela potrebuje najviac? Vaše oči? Ruky? Vašich päť zmyslov? Boh v sebe obsahuje rovnako mužskosť i ženskosť, ale aby existoval ako Otec, Jeho bytie je mužským subjektom. Môžeme s vedomím tejto skutočnosti tvrdiť, že Boh potrebuje partnera v láske?

Kto alebo čo môže potom v Jeho stvorenstve vystupovať ako Jeho partner v láske? Môže to byť muž sám? Alebo môže sa stať žena sama partnerom Boha v láske? Po akom partnerovi túži Boh? Potrebuje Boh partnera, ktorý je veľmi bohatý? Potrebuje partnera, ktorý je vzdelaný alebo má veľký vplyv? Nie, žiadna z týchto vecí tu nie je rozhodujúca. Boh túži po partnerovi lásky. Preto je centrom, kde sa nám Boh túži zjaviť a stretnúť sa s nami miesto, kde sa muž a žena stávajú jednotou prostredníctvom svojich pohlavných orgánov.

Prečo je to práve toto miesto, kde sa muž a žena stávajú jednotou v centre s Bohom? Je to tak preto, lebo láska je absolútna a toto miesto je bodom, kde muž a žena absolútne túžia vytvoriť jednotu. Ak celú situáciu vnímame horizontálne, muž, ktorý je plus, sa približuje k tomuto centru, a žena, ktorá je mínus, sa tak isto približuje k tomuto centru. V Bohu samom sa mužské a ženské vlastnosti stávajú jednotou ako plus a mínus. Táto jednota v Bohu sa ako väčšie plus stáva jednotou s väčším mínusom, ktorým je jednota muža a ženy. Najdôležitejšou otázkou je, za akých podmienok môže takáto jednota vzniknúť.

Čo je manželstvo? Prečo je manželstvo dôležité? Manželstvo je dôležité, pretože je to cesta, ako nájsť lásku. Je to cesta k stvoreniu života. Je to cesta, kde sa život muža a ženy spájajú do jednoty. Je to miesto, kde sa mužova pokrvná línia spája so ženinou pokrvnou líniou. Z manželstva vznikli dejiny, z manželstva vzišiel aj národ a z manželstva sa začína ideálny svet. Bez manželstva nemá existencia jednotlivcov, národov ani ideálneho sveta význam. Toto je pravidlo. Muž a žena musia vytvoriť absolútnu jednotu. Rodičia a deti musia vytvoriť absolútnu jednotu s Bohom, musia Ho milovať a musia žiť a zomrieť s Bohom. A keď zomrú a odídu do duchovného sveta, miesto, kde budú, sa bude nazývať Nebom. Doteraz však neexistoval jednotlivec, rodina alebo národ, ktorí by splnili tento ideál; svet a ľudstvo tento ideál ešte nevytvorili a preto je Nebeské kráľovstvo, po ktorom Boh túži, prázdne. Všetci ľudia, ktorí až doteraz zomreli, padli do pekla. Do Kráľovstva nebeského nevstúpil nik.

Z tohto hľadiska môžeme vidieť, že Ježiš prišiel ako Spasiteľ ľudstva, ale nemohol vstúpiť do Nebeského kráľovstva. Namiesto toho išiel do Raja. Aby Ježiš mohol vstúpiť do Nebeského kráľovstva, musel by vytvoriť rodinu, milovať Boha a žiť s Ním v tejto rodine a potom by s touto rodinou mohol vstúpiť do Nebeského kráľovstva. Do Nebeského kráľovstva nemohol vstúpiť sám. Preto je povedané v Biblii: Čo je zviazané na zemi, je zviazané v nebi a čo je rozviazané na zemi, je rozviazané aj v nebi. Problémy musíme vyriešiť na zemi. Pretože choroba vznikla na zemi, musí byť vyliečená na zemi. Ľudstvo vzišlo z pádu. Preto zotrvávame v oblasti pádu a nemôžeme vstúpiť do Nebeského kráľovstva, kým nepoložíme základ na vystúpenie z tejto oblasti. Človek v sfére pádu musí túto oblasť zničiť, nech by to bolo akokoľvek ťažké. Preto Ježiš povedal: Ktokoľvek hľadá svoj život, stratí ho, a ktokoľvek stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Aby sme preklenuli túto cestu smrti, musíme ju prejsť a dostať sa nad ňu, riskujúc pri tom naplno svoj život. Vaše rodiny sú v oblasti pádu. Rovnako aj Vaše kmene a národy. Musíte bojovať, aby ste vyhrali. Pád sa odohral v Adamovej rodine. Mali Adam a Eva deti predtým, ako boli vyhnaní zo záhrady Eden, alebo potom? Mali deti potom, ako boli vyhnaní a svoju rodinu si vytvorili bez akéhokoľvek vzťahu k Bohu. Ako by ste mohli ísť do Nebeského kráľovstva bez toho, aby ste to vedeli? To nedáva zmysel. Dokonalý ideál nemôžete dosiahnuť cez nevedomosť. Chcem Vás týmto varovať.

Modlite sa, aby ste zistili, či sú slová reverenda Muna pravdivé. Nikto nevie, koľko príkoria som musel zniesť, aby som spoznal túto cestu. Hoci som nevykonal žiaden zločin, bol som šesťkrát uväznený, kým som túto cestu našiel. Vďaka tejto pravde dokážem napraviť a vychovať výnimočných mladých ľudí v priebehu jednej hodiny. Niektorí ľudia tvrdia, že mladým ľuďom vymývam mozgy, ale ja ich v skutočnosti osvecujem logickou pravdou. Keď ateisti neuspeli vo svojej snahe vedecky a logicky dokázať, že Boh neexistuje, zmĺkli, pretože pravdou je opak. Na druhej strane kresťania na nás hľadajú chyby a kričia, že sme kacíri, pretože máme odlišné doktríny a snažia sa nás zničiť. Ale v danom prípade je táto takzvaná kacírska sekta na strane pravdy.

Satan nenávidí všetko, čo je na Božej strane, a Boh nenávidí všetko, čo je na strane Satana. Mal niekto na svete rád reverenda Muna? Prišli ste sem iba na základe toho, že ste sa dopočuli, čo reverend Mun robí. Keby ste to nevedeli, neprišli by ste.

Mládež v bývalom Sovietskom zväze taktiež videla a spoznala, čo robí reverend Mun a žijúc v ideologickom vákuu, sa intelektuálne vybavuje unifikačným svetonázorom, študujúc učebnice všeobecnej etiky na stredných školách, vysokých školách i univerzitách, ba dokonca aj vo väzeniach. Tritisícšesťsto škôl v bývalom Sovietskom zväze používa tieto učebnice. Veria, že moje učenie poskytuje jediný spôsob, ako prekonať zhubný vplyv dekadentnej západnej kultúry homosexuality a voľného sexu. Vyhlasujú, že musia prekonať Ameriku, ktorá je proti reverendovi Munovi! V otázke nasledovania reverenda Muna chcú Ameriku predbehnúť.

Dámy a páni, máte Boha radi? Páči sa Bohu pozerať sa na dielo reverenda Muna? Je učenie Vatikánu v súlade s učením reverenda Schullera, ktorý sa zúčastnil na inauguračnej konferencii Federácie rodín za svetový mier? Ich učenia sa líšia. Opýtajte sa teda Boha, čie učenie je pravdivé. Aký význam má, keď Vám hovorím, že Vaše chápanie Ježiša a jeho matky Márie je nesprávne? Musíte veľmi jasne pochopiť jednu skutočnosť: bez toho, aby sa to vyriešilo na zemi, sa to nevyrieši na nebi. Reverend Mun poznal tieto skutočnosti ešte v mladom veku a venoval celý svoj život tomu, aby kráčal cestou, ktorá Ježiša a Máriu oslobodí.

Mal sa Ježiš oženiť? Ježiš sa mal oženiť. Je Ježiš žena alebo muž? Keby existovala žena - svätica, netúžil by sa s ňou oženiť? Boh dal počas stvorenia Adamovi a Eve sexuálne orgány. Prečo to urobil? Plánoval ich Boh zosobášiť po tom, ako dosiahli zrelosť, alebo nie?

Problém tkvie v ich páde. V dôsledku pádu sa ich pokrvná línia premenila z Božej na Satanovu. Preto ich Boh zo záhrady Eden vyhnal. Pôvodne sa Adam a Eva mali stať Božím telom, v pozícii nevesty Boha. Svojím spôsobom mal pád za následok, že do Božieho tela a ideálu vnikla choroba, pretože Adam a Eva vystupovali ako nepriatelia Boha. Viete si predstaviť, akú bolesť Boh cítil, keď videl, ako sa to stalo? Pád človeka je hrobom, v ktorom sme pochovaní. Bol to akt vydedenia. Bol to koreň voľného sexu a tiež pôvod individualizmu.

Akým národom je dnešná Amerika? Amerika sa stala národom extrémneho individualizmu, národom, kde sa ľudia starajú o súkromné záujmy, sú príliš orientovaní na sebauspokojenie, nadmerné jedenie a praktizujú voľný sex. Uznáva Boh takéto hodnoty? Kde je konečná stanica týchto extrémnych individualistov? Sú to ľudia, ktorí opúšťajú nebo i zem, svet, národ, spoločnosť, svoje príbuzenstvo i svojich prarodičov. Okrem toho strácajú svojich rodičov, bratov a sestry. Preto žijú ako cigáni a blúdia koldokola ako hippies, nemajúc sa kde uchýliť, keď prší alebo sneží. A tak ich to ťahá k tomu, aby ukončili svoj život samovraždou. Tam vedie individualizmus.

Pôvodná myseľ človeka netúži obhajovať takýto extrémny individualizmus a smiešne vyzdvihovanie súkromia. Pôvodná myseľ túži žiť a prijímať lásku od univerza, národa, rodnej obce a od vlastných rodičov. Ale pretože ľudia kráčajú opačným smerom, ich svedomie prestalo fungovať a cítia opak ako ich pôvodná myseľ. Preto stále viac a viac ľudí túži radšej zomrieť ako žiť a fakticky uskutočňujú samovraždu tak, že užívajú drogy. Stávame sa svedkami naplnenia pravdy, ktorá hovorí, že budete žať to, čo ste zasiali. Aké semená zasiali Adam a Eva v záhrade Eden? Bolo to semeno voľného sexu. Dá sa to poprieť? To bola príčina, prečo si obaja zakryli svoje lono. Či nie je pravda, že dokonca aj deti vedia, že si musia zakryť ústa alebo ruky, keď napríklad zjedia pečivo, ktoré pred nimi rodičia skryli? To je jednoducho funkcia povahy človeka. Keby ovocie Stromu poznania dobrého a zlého bolo doslovné ovocie, nezakryli by si Adam a Eva radšej svoje ústa alebo ruky? Prečo si teda zakryli svoje loná?

Reverend Mun je inteligentný človek. To, čo robím, nerobím preto, že som horší ako Vy. To, že pád bol spôsobený smilstvom, sa nedá poprieť. Aby sa odčinili následky pádu Adama a Evy, je veľmi logické uvažovať, že treba ísť cestou, ktorá sa od pádu líši o 180 stupňov. V dôsledku pádu sme zdedili pokrvnú líniu, ktorá vedie do pekla. Preto musí prísť Mesiáš.

Mesiáš prichádza ako vlastník, ktorý má vytvoriť rodinu v záhrade Eden tak, ako to pôvodne plánoval Boh. Toto musíme jasne pochopiť. Musí to byť logické. Mesiáš musí byť prvý, kto vytvorí rodinu, ktorá bude slúžiť Bohu. Cez túto rodinu musí vytvoriť národ. Preto je rodina rozhodujúca. V centre s Mesiášovou rodinou tu musí byť proces zaštepenia sa. Problém však znie, kto nás môže zachrániť z tohto sveta smrti? Preto treba ísť opačnou cestou.

Pozrime sa na obdobie Starého zákona. Odškodnenie, ktoré tu platilo, sa opieralo o princíp "oko za oko, zub za zub". Pozrime sa na Rebeku, manželku Izáka. Či to nebola ona, kto ukradol požehnanie pre Jákoba tak, že oklamala svojho staršieho syna Ezaua i vlastného manžela Izáka? Prečo by mal Boh milovať takúto ženu? Ako vôbec môžeme veriť v takéhoto Boha? Na tieto otázky dodnes neodpovedal nik. Reverend Mun je prvý človek, ktorý na ne odpovedal, pretože reverend Mun je jediný človek, ktorý pozná všetky tajomstvá Boha.

Poďme sa teraz zaoberať čiarou, ktorá oddeľuje nebo a peklo. Kde sa nachádza? Je hore vo vzduchu? Nie, je to Váš pohlavný orgán. To je veľmi vážna vec. Je to to, čo prevrátilo nebo a zem hore nohami. Kto to môže poprieť? Je to všetko vysvetlené v druhej kapitole o páde človeka v Božom princípe, učení reverenda Muna. Ak o tom pochybujete, opýtajte sa Boha. Boží princíp reverenda Muna, ktorý obsahuje veci presahujúce Vaše najodvážnejšie sny, sformulované do logických vysvetlení a pekne usporiadané, je niečo, čo nemôžete odmietnuť.

Ak Vás zaujíma, či reverend Mun pôjde do pekla alebo do neba, prosím, zomrite a prejdite do duchovného sveta. Tak to zistíte. Ak Vás pohoršuje to, čo Vám dnes večer hovorím, môžete spáchať samovraždu a zistiť, ako to je naozaj. Mali by ste si ale uvedomiť, že aby reverend Mun našiel túto cestu, prekonal smrť stokrát. Reverend Mun je človek, ktorý stokrát doviedol Boha k slzám. Nikto v dejinách nemiloval Boha viac ako reverend Mun. To je aj dôvod, prečo reverend Mun nezanikol napriek tomu, že sa ho svet pokúša zničiť. Je to tak preto, lebo ma Boh chráni. Ak vstúpite do oblasti pravdy, ktorú učí reverend Mun, aj Vy získate Božiu ochranu.

Ak sa pohlavný orgán používa podobne, ako keď blúdi slepec bez cieľa a bez smeru, nepochybne privedie svojho vlastníka do pekla. Na základe tej istej logiky bude človek, ktorý používa svoj pohlavný orgán v súlade s Božou normou absolútnej lásky, pozdvihnutý vysoko do neba. To je jednoznačný záver.

Dnes sme konfrontovaní s veľmi vážnym problémom, ktorý je dôsledkom semena voľného sexu, zasiateho Adamom a Evou v tieni záhrady Eden, počas ich pádu v dobe svojej mladosti. V Posledných dňoch, v dobe žatvy, bude existovať celosvetový fenomén masového voľného sexu medzi mládežou.

Satan vie, že Pán druhého príchodu príde v Posledných dňoch a predloží stratégiu na spasenie ľudstva, ktoré je ponorené do ríše pádu, aby ho pozdvihol do oblasti absolútnej lásky, v centre s Božou pravou láskou. Satan nemôže nájsť žiadnu inú normu lásky než voľný sex, ktorý archanjel zaviedol v záhrade Eden. Preto sme svedkami toho, ako sa celý svet vyzlieka donaha a je cez voľný sex tlačený smerom k smrti. V dobe Posledných dní je celé ľudstvo, ako potomkovia archanjela, tlačené touto cestou. Pretože dnešné ľudstvo pochádza z Adama a Evy, ktorí padli pod nadvládu Satana v záhrade Eden, Satan si môže pred Bohom smelo nárokovať právo robiť si s mužmi a ženami v tomto svete, čo chce.

Boh vie, čo chce Satan. Satan chce cez voľný sex zabrániť každému jednému človeku, aby sa vrátil k Bohu. Inými slovami, Satan chce zničiť celé ľudstvo a vytvoriť na zemi peklo. Či nie je svet, v ktorom dnes žijeme, peklom na zemi? Preto cestu do neba nájdeme, keď pôjdeme o 180 stupňov odlišným smerom, než je toto peklo na zemi. Keď príde Pán druhého príchodu, ukáže nám o 180 stupňov odlišnú cestu, ako prostriedok na spasenie sveta a aby nás viedol do neba.

Aká je teda cesta, ktorá je o 180 stupňov odlišná od cesty voľného sexu? Cesta voľného sexu bola položená v dôsledku falošných rodičov. Preto musia prísť Praví rodičia, aby vyrovnali nesprávnu cestu. Boh do toho nemôže zasiahnuť. Nemôže to urobiť ani žiadna iná moc, ani vojenská, ekonomická či politická. Celé to spôsobili falošní rodičia. Preto potrebujeme Pravých rodičov, aby túto ranu otvorili skalpelom. Praví rodičia by mali operovať svojím skalpelom; to je jediný spôsob, ako možno ľudstvo zachrániť.

Človek, ktorý zhrešil, musí odškodniť svoj hriech. Bola to rodina, kde sa uskutočnilo falošné manželstvo, ktoré poškodilo ľudskú rodovú líniu a posunulo ju o 180 stupňov. Preto musia prísť Pravé rodičia, aby založili manželstvo, ktoré je o 180 stupňov odlišné, aby otvorili cestu do neba.

Čo vlastne očakával Boh od Adama a Evy. Boh od nich očakával absolútny sex. Vy, ktorí ste poprednými osobnosťami svetovej verejnosti a ktorí ste sa tu dnes zišli, pochopte túto pravdu, a odneste si ju so sebou do svojich krajín. Ak vo svojich krajinách zahájite kampaň na zabezpečenie absolútneho sexu, Vaše rodiny a Vaše národy pôjdu rovno do neba. Tam, kde je absolútny sex, vznikne automaticky absolútny pár. Také slová ako voľný sex, homosexuál a lesbička, prirodzene zaniknú.

Reverend Mun prežil celý svoj život v prekonávaní cesty utrpenia, aby mohol založiť takéto celosvetové hnutie. Teraz nastala doba, aby reverend Mun zatrúbil na fanfáry víťazstva a pohol celý svet. Preto som vďačný Bohu.

Rodina predstavuje základný kameň na ceste k svetovému mieru. Rodina môže tak isto túto cestu zničiť. Bola to Adamova rodina, kde bol zničený základ ľudskej nádeje a šťastia. Keď teda teraz zakladáme Federáciu rodín za svetový mier, otvára sa smer o 180 stupňov odlišný od satanského sveta. Za to nemôžeme urobiť nič iné, iba poďakovať Bohu. Bez nasledovania tejto cesty nebude sloboda, šťastie ani ideál!

Prajem si, aby ste sa dokázali upriamiť na absolútny pohlavný orgán, jedinečný a nemenný pohlavný orgán, ktorý by ste použili ako svoj základ pri hľadaní Boha. Mali by ste si uvedomiť, že tento orgán sa má stať základom lásky, života, rodovej línie a svedomia. Taktiež by sme si mali uvedomiť, že Kráľovstvo Božie na zemi a na nebi sa začína z tohto základu.

Ak si všetci muži a ženy priznajú, že ich pohlavný orgán patrí partnerovi, keď nám náš partner bude dávať lásku, všetci skloníme svoje hlavy a pocítime pokoru. Láska k nám prichádza iba od nášho partnera. Neexistuje iná láska ako láska pre druhých. Musíme si pamätať, že absolútnu lásku môžeme nájsť iba tam, kde sa absolútne žije pre iných. Keď sa vrátite domov, mali by ste začať vojnu proti satanskému svetu.

Kamkoľvek pôjdete, snažte sa šíriť odkaz reverenda Muna cez televíziu a média. Nikdy nezaniknete. Aká sila môže napraviť tento svet pekla? Nie je to možné ináč, ako keď budete používať svoj pohlavný orgán v súlade s absolútnou, jedinečnou, nemennou a večnou láskou. Boh je pôvodným vlastníkom pohlavných orgánov.

Vykročme všetci spolu vpred s týmto spoločným krédom. Staňme sa avantgardou, ktorá bude nositeľom Božej pravej lásky. Toto je skutočná misia Federácie rodín za svetový mier. Teraz sa, prosím, vráťte do svojich domovov a sľúbte si spolu so svojimi partnermi, že Vaše pohlavné orgány sú absolútne, jedinečné a nemenné. Sľúbte si navzájom, že Váš pohlavný orgán patrí skutočne Vášmu partnerovi, a to, čo si Váš partner tak dobre chránil až doteraz, patrí skutočne Vám. A sľúbte si taktiež, že prežijete svoj život s vďakou a večne slúžiac svojmu partnerovi. V takýchto rodinách bude Boh prebývať večne a v centre s takýmito rodinami sa rozmnoží rodina na celosvetovej úrovni. Úprimne dúfam, že každý z Vás sa zúčastní na nasledujúcom požehnaní do manželstva, na ktorom sa zúčastní tri milióny šesťstotisíc párov. Tým vytvoríte pravú rodinu, ktorá sa môže zaregistrovať v Kráľovstve Božom na zemi. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Amen!____________________
Zmenené ( 16.10.2005 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer