spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Základ mieru je v pravej láske

Základ mieru je v pravej láske PDF Tlač E-mail
Príspevok pridal turumi   
25.03.2006
____________________
Základ mieru je v pravej láske
(Prejav Reverenda Son Mjong Muna pri príležitosti zahájenia Zhromaždenia 2002 Medzináboženskej a medzinárodnej federácie za svetový mier počas Svetového festivalu kultúry a športu 2002)

Vážený predseda, súčasní a bývalí predstavitelia štátov, čestní hostia!

Chcem Vám poďakovať za účasť na Svetovom festivale kultúry a športu 2002 v tomto druhom roku nového tisícročia nádeje a za prispenie k veľkému úspechu tejto udalosti.

Ľudstvo žije v dobe, v ktorej sa zmeny uskutočňujú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Svet cíti potrebu dialógu medzi náboženstvami, harmónie medzi rasami a vzájomného porozumenia kultúr. Verím, že práve z tohto dôvodu motto Svetového festivalu kultúry a športu 2002 znie "K svetu kultúry mieru novej dimenzie". Ako iniciátor tejto konferencie rád by som využil túto príležitosť podeliť sa s Vami s časťou filozofie mieru, ktorej verím a ktorú som žil a učil prostredníctvom svojho života.

Vážení hostia,

čo si myslíte, že je nevyhnutným základom mieru, po ktorom tak neustále túžime a voláme? Kam musíme ísť, čo musíme urobiť pre dosiahnutie mieru a čo je prekážkou, ktorá stojí ľudstvu na ceste k mieru? Existuje vôbec nejaká nádej, že môžeme priniesť mier do tohto zmäteného sveta, v ktorom sa bezuzdne rozširuje individualizmus a sebectvo?

Aby sme spoznali nevyhnutný základ mieru, musíme preskúmať Boží ideál stvorenia. Mier nemôžeme zrealizovať bez poznania Boha a duchovného sveta. Stvorenie neba a zeme nie je ničím iným, ako prejav Božej pravej lásky, a ľudia, ktorí boli stvorení ako páni tohto sveta, mali naplniť Boží ideál stvorenia - kráľovstvo neba na zemi, ktoré je svetom Božieho pôvodného ideálu stvorenia - a potom ľudia majú po odchode do duchovného sveta vytvoriť kráľovstvo neba večného pokoja. Pokiaľ nevytvoríme kráľovstvo neba na zemi, ktoré je svetom mieru, nemôžeme očakávať, že budeme žiť v takomto svete v duchovnej oblasti. Kráľovstvo neba je takým miestom, kde stvorenstvo a ľudstvo žijú jeden pre druhého a kde všetci ľudia žijú jeden pre druhého v harmonickej jednote.

Avšak následkom Pádu, ktorého sa dopustili ľudskí predkovia, Boží ideál stvorenia bol kruto zničený a stále nie je naplnený. Ľudia upadli do takej nevedomosti, že ani nevedeli, že vzťah medzi Bohom a ľudstvom bol ako rodič a dieťa. Prosím, pozrite sa na súčasný svet, ktorý vznikol následkom Pádu. Podvody a rozvody decimujú rodiny, ktoré by mali byť preplnené melódiami šťastia a mieru. Deti, ktoré by mali rozvíjať svoje sny o budúcnosti a kultivovať svoj neohraničený potenciál pod žiarou lásky svojich rodičov, utekajú do ulíc z pocitu zlyhania a sklamania stávajúc sa otrokmi alkoholu drog a dokonca dávajúc svoje telá na voľný sex. Toto je absurdná realita, ktorej sme svedkami. Čo vidíme, keď sa dívame na národných predstaviteľov, ktorí by mali byť zodpovední za občanov a viesť svoje národy smerom k dobru? Mnohí sa viac zaujímajú o udržanie vlastnej moci ako o budúcnosť národa alebo šťastia občanov. Podobne je medzi národmi súčasnou realitou disharmónia, boje a vojny namiesto porozumenia a mieru. Takto je pre ľudstvo cesta k mieru zablokovaná.

Preto Boh nemal na výber inú možnosť, než uskutočňovať svoju prozreteľnosť spasenia, prostredníctvom ktorej napĺňa ideál pravej lásky a mieru, ktorý pôvodne plánoval. Božia prozreteľnosť spasenia je prozreteľnosťou na obnovenie pôvodného stavu, to znamená, že je prozreteľnosťou obnovenia. Za účelom tejto prozreteľnosti obnovenia Boh počas histórie vytvoril náboženstvá v každej dobe, tradícii a kultúre ako spôsob rozšírenia oblasti dobra.

V ranných rokoch svojho života som dostal výzvu z neba za účelom ľudského spasenia. Odvtedy som počas svojho života prekonával prenasledovanie a utrpenie až po 13. január 2001, keď som mohol odovzdať nebu Korunovačný obrad Božieho kraľovania. Oslobodil som srdce Boha a vrátil som Mu možnosť kraľovania, na ktoré čakal tisícky rokov od ľudského pádu. Na základe tejto udalosti svet vstúpil do doby, v ktorej sa duchovný a fyzický svet môžu zjednotiť a navzájom slobodne komunikovať. Duchovný svet dýcha v harmónii s ľuďmi vo fyzickom svete. Ježišovi dvanásti učeníci a dokonca štyria veľkí svätci poslali posolstvá svedčiace o mne ako o pravom rodičovi ľudstva a spasiteľovi. Týmto spôsobom bariéry, ktoré oddeľovali tieto dva svety, boli úplne odstránené. Vyhlasujem pred Vami, že sa približujeme dobe, keď nikto nebude schopný žiť inak, ako nasledovať cestu neba.

Ľudstvo musí v súčasnosti vytvoriť pravé rodiny, ktoré budú nasledovať Boha ako svojho prvo-generačného Rodiča, byť v pozícii dokonalého Adam a Evy za účelom vytvorenia oblasti druhej generácie a stania sa manželmi, a nakoniec mať deti a tak zavŕšiť oblasť tretej generácie. Iba pomocou nasledovania tejto cesty môžeme vytvoriť bezhriešny svet naplnený slobodou, mierom a šťastím a zabezpečiť to, že Božia priama línia bude pokračovať na zemi z generácie na generáciu až naveky. Keď spoznáme Boha a duchovný svet, je tu cesta na vytvorenie mieru.

Čo je to mier? V medziľudských vzťahoch mier znamená, že subjekt a objekt sa navzájom zjednotia a vytvoria horizontálny vzťah. To znamená stav úplnej harmónie, kde nie je dokonca ani tá najmenšia disharmónia. V čínskych znakoch slovo pre mier pozostáva z dvoch znakov - prvý znamená rovný alebo horizontálny a druhý znamená harmónia alebo zmierenie. Takže mier nie je izolovaným mierom vytvorený iba jednou osobou. Nikto, bez ohľadu na to ako sa snaží, nemôže byť šťastným sám osebe. Pravý mier nastane jedine vtedy, keď existuje harmónia vo všetkých vzťahoch - hornom a dolnom, ľavom a pravom, predným a zadným. Tam nie je odklon do žiadnej strany a všetky vzťahy sú v harmónii. Svet mieru je svetom, v ktorom sú osi vytvorené vo vertikálnom, horizontálnom a predozadnom smere a kde všetky veci navzájom existujú v absolútnom súlade. Keď je skombinovaných sedem farieb dúhy, vytvoria bielu farbu, ktorá symbolizuje harmóniu a mier. V tomto zmysle je mier čistá biela farba, v ktorej sú všetky podmienky a okolnosti splynuté a zharmonizované na jednom mieste. Keď všetky smery vytvoria úplnú harmóniu v jedinom bode, potom je dvojrozmerná úroveň automaticky rozšírená, vznikne tretí rozmer a je získaná večná povaha. Toto je spôsob, ako môže medzi ľuďmi nastať trvalý mier.

Mier neexistuje v izolácii, ale má svoj základ v pravej láske. Takisto, ako sloboda a šťastie majú svoj základ v pravej láske, i pravý mier nemôže nastať dovtedy, pokiaľ nebude existovať pravá láska. Akou láskou je však pravá láska? To je láska, ktorá dáva a potom zabudne, že dala, to znamená, že je to láska dávajúca bezpodmienečne. Je to obetujúca sa láska. Takisto ako rodičia, ktorí ničím nepodmieňujú lásku, z ktorej sa zrodia, vychovávajú a zabezpečujú deti, i pravá láska je láskou, ktorá dáva bezpodmienečne. To je láska, ktorá dokonca odpúšťa a dáva nepriateľovi. Je to láska, ktorá dáva a pokračuje v dávaní. Pretože dáva bezpodmienečne, pravá láska si dokonca ani nepamätá skutočnosť, že už dala. Je to láska neobmedzeného dávania. To je druh lásky, ktorý dal Boh ľuďom v čase, keď nás stvoril. Preto je pôvod pravej lásky v Bohu. Keď nastane mier na základe takejto pravej lásky, potom takýto mier bude pravým mierom a dokonca prinesie so sebou slobodu a šťastie.

Aké sú potom podmienky, ktoré musia existovať za účelom dosiahnutia pravého mieru? Po prvé, prosím, pouvažujte nad vzťahom medzi Vašou mysľou a telom. Princíp neba pre telo, ktoré je v pozícii objektu, znamená po celý čas nasledovať vedenie mysle, ktorá je v pozícii subjektu. Bez ohľadu na čas, miesto alebo okolnosti, telo musí byť voči mysli absolútnym objektom a konať v súlade s mysľou. To je cesta nebeského zákona. Osoba, ktorej myseľ a telo sa takto úplne zjednotili, je dokonalým človekom. Sú to práve takéto pravé osoby, po ktorých Boh od počiatku tak veľmi túžil. Takéto pravé osoby sú schopné nasledovať Boha ako svojho skutočného Otca a zdieľať s ním všetky pocity.

Ani nemusíme do hĺbky skúmať naše životy, aby sme cítili, ako sme vzdialení od obrazu takýchto pravých ľudí. Zistíme, že náš stav je taký, že cítime veľké zahanbenie nad tým, keď sa nazývame Božími synmi alebo dcérami. Je mnoho prípadov, keď myseľ je v správnom stave, no telo ju nenasleduje alebo keď sme dovolili, že sme sa stali otrokmi našich tiel i keď idú proti vedomiu a poprípade sa dopustia nevedomej chyby.

Bez ohľadu na to, čo to obnáša, musíme zjednotiť našu myseľ a telo, stať sa stelesnením pravej lásky a potom sa dostať na úroveň dokonalosti. Každý z nás sa musí stať pravou osobou, ktorá môže zvolať, "Boh, môj Otec", bez najmenšej hanby alebo zaváhania. Ak tak učiníme, staneme sa večnými žiariacimi telami svetla pravdy a lásky nášho Otca v nebi. Keď sa naplní náš život na zemi, budeme žiť večne v duchovnom svete ako synovia a dcéry neba, ktoré sa stali Božími priamymi deťmi.

Po druhé, ako členovia spoločnosti musíme žiť životom pre iných a na základe toho musíme rešpektovať ľudské práva iných. Za žiadnych okolností sa nesmieme dopustiť porušenia ľudských práv inej osoby. Ľudia všetkých rás sú narodení s rovnakou hodnotou. Čo sa týka rás, Boh je farboslepý. Rasová diskriminácia, náboženské konflikty a egoistický nacionalizmus umožňujú vznik situácií končiacich porušovaním ľudských práv. Doba, keď ľudia mohli byť ovládaní násilím, skončila. Dvadsiate prvé storočie je dobou, keď ľudia žijú spolu preklenujúc rasy, národy a náboženstvá. To znamená, že začala doba vlády prostredníctvom pravej lásky. Vážení svetoví predstavitelia, Ježiš tiež povedal, "Pretože Syn človeka tiež prišiel, nie aby mu bolo slúžené, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých". Ježiš jasne ukázal, že cesta vytvorenia sveta mieru spočíva v žití pre iných, čo je nebeská cesta. Ja som prehlásil, že základ mieru je v pravej láske. Z tohto dôvodu všetci musíme veriť v Boha, ktorý je pôvodom a pánom pravej lásky a nasledovať správnu cestu nasledovaním nebeského zákona. Nebeská šťastena bude s tým človekom, ktorý tak činí a taký človek bude schopný čokoľvek uskutočniť. Úprimne Vás žiadam, aby každý z Vás dosiahol dokonalý charakter prostredníctvom jednoty mysle a tela, žil pre iných a zabezpečil základ pre mier vo Vašej mysli.

Keď odpustíme dokonca i našim nepriateľom a budeme žiť svoj život pre nich, budeme schopní vytvoriť kultúru mieru na každej úrovni od jednotlivca až na úroveň sveta. Z tohto dôvodu som minulý rok prehlásil celému nebu a zemi začiatok Čonilguk (Národ kozmickej jednoty). Čonilguk znamená svet, v ktorom dvaja ľudia žijú ako jeden. Na najnižšej úrovni to znamená, že myseľ a telo jednotlivca sa zjednotia a stane sa z neho dokonalá osoba. Na vyššej úrovni sa manželia navzájom zjednotia, a rodičia a deti sa zjednotia a takto vytvorená rodina je v jednote v rámci troch generácií. Potom celé ľudstvo môže vytvoriť svet, v ktorom všetci ľudia sú pod Bohom ako bratia a sestry a vzájomne zdieľajú svoje pocity. Aby sa mohol Čonilguk vo svete rozšíriť, vyslal som do celého sveta viac než desať tisíc vyslancov mieru. V tomto zmysle som prehovoril na pôde Organizácie spojených národoch za účelom odstránenia všetkých národných hraníc. Tiež som vyzval Organizáciu spojených národov, aby vytvorila sekciu s autoritou konečného rozhodovania, ktorá prekračuje národy, rasy a náboženstvá, aby renomovaní duchovní predstavitelia z celého sveta mohli ísť na čele pri vytváraní sveta mieru.

Po tretie, musíme vytvoriť rodiny, v ktorých kvety pravej lásky rozkvitnú v celej svojej kráse. Vytvorenie rodiny si vyžaduje viac než jednu osobu. Keď muž a žena, ktorí sú dokonalí v pravej láske, vstúpia do manželského vzťahu, splodia deti a vychovávajú ich, potom sa takáto rodina stáva pravou rodinou. V takejto rodine bude mier samozrejmý a tá bude preplnená šťastím. Deti si majú udržiavať svoju sexuálnu čistotu dovtedy, pokiaľ nestretnú partnera, s ktorým ich rodičia zosobášia. Po manželstve musia zachovávať vernosť svojmu partnerovi takisto, ako ich rodičia. Toto rozšíri pravú rodinu do druhej generácie. Ak sa pravá línia, ktorá pozostáva z pravých rodín, rozšíri do tretej generácie, potom sa Boh usadí v takejto rodine a kráľovstvo neba na zemi, po ktorom ľudstvo dlho úpenlivo túžilo, bude realitou.

Rozšírená verzia takejto pravej rodiny je kráľovstvo neba na zemi a v nebi. To je svet vzájomného prepojenia, vzájomnej prosperity, univerzálne zdieľaných hodnôt a vzájomnej lásky. Bude svetom mieru, v ktorom sa staneme jeden pre druhého bratmi a sestrami, budeme spolu žiť, prosperovať a vytvoríme spravodlivý svet, v ktorom všetci budeme žiť pre iných. Z tohto dôvodu je rodina tak dôležitá. Rodina je najvzácnejším darom, ktorý dal Boh ľudstvu. Rodina je základnou jednotkou pre mier a šťastie medzi ľuďmi a základnou jednotkou pre vybudovanie kráľovstva neba na zemi. Aj keď nejaký jednotlivec dosiahne dokonalosť, toto sa skončí práve v jednej generácii, pokiaľ nevytvorí rodinu a nebude mať deti, ktorým môže odovzdať svoju pravú líniu. Vnímané z perspektívy Božieho účelu stvorenia, trend ku homosexualite, rozširujúci sa v súčasnosti po celom svete ako mor, môže byť označený za jav, ktorý je počiatkom zániku ľudstva. Dúfam, že nikdy nezabudnete na tento fakt, pretože ako predstavitelia, je Vašou zodpovednosťou osvietiť ľudstvo a byť zodpovedným za svet. Ak veríte pravde danej z neba a prijmete ju, potom čoho sa máte obávať? Prosím, buďte na čele snahy zbaviť svet takých chorôb akými sú voľný sex a homosexualita, ktoré sa podieľajú na zničení nebeskej pravej línie a ohrozujú nielen mier, ale dokonca i samotnú existenciu ľudstva. Vyzývam Vás zobrať na seba úlohu priekopníkov pracujúcich na rozširovaní kultúry mieru v tomto svete naplnenom bojmi a nenávisťou.

Po štvrté, ako predstavitelia spoločnosti a národov musíme v každom prípade zakázať akékoľvek správanie vedúce k zneužitiu alebo k sprenevere verejných prostriedkov. Nielenže sa musíme vyvarovať používaniu verejných prostriedkov pre vlastnú potrebu, ale taktiež musíme eliminovať všetko, čo ničí prostredie, ktoré nám umožňuje existenciu a prináša nám radosť. Spreneveriť verejné prostriedky a dať ich dieťaťu je horší skutok, ako dať dieťaťu jed. Ničenie životného prostredia, o ktorom hovorím, nezahŕňa iba ničenie prírodného prostredia a následné znečistenie a vyčerpanie zdrojov. To taktiež zahŕňa ničenie sociálneho prostredia, ktoré nám umožňuje žiť spolu. Predtým, než Boh stvoril ľudí, stvoril prostredie a Jeho túžbou je, aby sme sa starali o prostredie v súlade s Jeho vôľou a v harmónii s prostredím prežívali radosť vo svojom živote. Musíme sa stať pravými ľuďmi, ktorí cítia vďaku voči nebu vždy, keď vidia i jediné steblo trávy alebo jediný oblak na oblohe, a musíme byť na čele snahy odstrániť všetko znečistenie. Musíme vytvoriť svet Božieho pôvodného ideálu a žiť pred týmto ideálom s pokorným srdcom. Musíme žiť s vďačným srdcom nielen voči svojim rodičom, ktorí nás zrodili, ale aj voči každému okolo nás. Máme byť vždy vďační za skutočnosť, že žijeme.

Dúfam, že počas tejto konferencie budete mať konštruktívne diskusie a štúdie, ktoré prispejú k rozvoju mieru pre ľudstvo.

Ďakujem Vám.

____________________
Zmenené ( 25.03.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 4
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer