spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 2 - 10/2005 arrow Historické rodiny

Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Federácia rodín vidí podstatu rodiny v aktívnej prítomnosti Rodiča ľudstva - Boha - v rodine. Pravá rodina je založená na Bohom požehnanom manželskom zväzku jedného muža a jednej ženy na večnosť, pričom Boh je centrom takéhoto manželstva a rodiny na ňom založenej.

Federácia rodín sa usiluje o obnovenie tohto ideálu rodiny, avšak to si vyžaduje pochopenie tohto ideálu a spôsobu jeho naplnenia. Základ pochopenia spočíva v tom, že ešte pred objavením sa prvých ľudí nazývaných Adam a Eva, a dokonca ešte pred existenciou kozmu, ideál pravej rodiny existoval u Boha. Na základe neho Boh stvoril kozmos a nakoniec človeka. Preto Adam a Eva stvorení na Boží obraz mali potenciál naplniť tento ideál a Boh ako ich rodič očakával, že sa tento ideál rozhodnú na základe slobodnej vôle danej im Ním naplniť (slobodná vôľa je nevyhnutnou podmienkou existencie lásky).

Avšak Adam a Eva neboli stvorení ako dokonalí. Boli však dokonale stvorení nato, aby dosiahli dokonalosť, pretože to bolo ich osobnou zodpovednosťou stať sa dokonalými ako je Boh. Dokonalosť v tomto ponímaní znamená dokonalosť z pohľadu lásky. Stať sa dokonalým ako Boh znamená milovať ako Boh. Adam a Eva si svoju schopnosť milovať mali rozvíjať ako deti voči Bohu - rodičovi, ako súrodenci navzájom, ako manželia v Bohom požehnanom manželstve a ako rodičia voči svojim deťom. Stanúc sa rodičmi by odzrkadľovali Božiu povahu rodiča a boli by pre svoje deti živým stelesnením Boha a Jeho lásky.

Takto by Adam a Eva vytvorili pravú rodinu a odovzdávaním štandardu Božej lásky svojim deťom by sa vytvorila pravá spoločnosť. Bola by to oblasť Božej lásky, v ktorej by nebolo zla a hriechu, tzv. Božie kráľovstvo na zemi. V ňom by náboženstvo, cirkev, mesiáš, spasenie, pokánie, násilie, zločin, vojna, smilstvo, nevera, a i., boli úplne neznámymi pojmami. Po svojom pobyte na zemi by ľudia odchádzali do duchovného sveta, ktoré by bolo Božím kráľovstvom v duchovnom svete.

Jediná vec, ktorú mali Adam a Eva urobiť a tým dosiahnuť dokonalosť, bolo dodržať Božie varovanie o „nejedení ovocia zo stromu poznania dobra a zla“. To znamená, nemali mať sexuálny vzťah bez Božieho súhlasu (požehnania). Dodržaním tohto varovania by dosiahli zrelosť lásky vo vzťahu k Bohu ako svojmu rodičovi a vyjadrili by tým absolútnu jednotu s Ním. Následne by im Boh požehnal do manželstva, v ktorom by sa prostredníctvom sexuálneho vzťahu z lásky a v prostredí lásky počali deti. Takto by Adam a Eva vytvorili pravú rodinu v centre s Bohom a naplnili by tak zmysel života a zároveň Boží účel stvorenia.

To, čo sa však stalo, bolo hroznou tragédiou, ktorá spôsobila Bohu nevýslovné utrpenie. Adam a Eva neuposlúchli rodičovské varovanie a mali nedovolený sexuálny vzťah, čím vytvorili rodinu v centre so satanom. Tento skutok dvoch ľudí bol počiatkom ľudskej histórie plnej násilia, zločinov, vojen, smilstva, nevier, a i.. Namiesto histórie Božieho kráľovstva sa začala história pekla na zemi i v duchovnom svete.

Avšak účel stvorenia je absolútny a dôvod, prečo Boh stvoril kozmos a človeka bol, aby sa vytvorilo Božie kráľovstvo na zemi a v duchovnom svete. Preto Boh už v rodine Adama a Evy pracoval na tom, aby sa odčinil skutok, ktorí spáchali a aby ľudia mohli vytvoriť rodinu v centre s Ním.

V tejto rubrike postupne uvedieme príbehy o jednotlivých rodinách, ako v rámci Božej prozreteľnosti obnovy ideálu rodiny ich skutky ovplyvnili spoločnosť.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer