spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 2 - 10/2005 arrow Štyri veľké oblasti srdca

Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Rodina vo všeobecnosti býva z dôvodu nepochopenia jej podstaty a významu zaznávaná a zdôrazňuje sa potreba individuálnej slobody pre naplnenie osobných cieľov. Toto však vedie k ešte menšiemu uspokojeniu zo života, pretože človek v honbe za osobnými cieľmi nedokáže vytvárať plnohodnotné vzťahy s ostatnými ľuďmi. Avšak rodina založená na požehnanom manželstve jedného muža a jednej ženy je nenahraditeľná, pretože je cestou k naplneniu účelu života, ktorým je prežívať šťastie, čo znamená milovať a byť milovaný. Šťastie nevzniká samo osebe, vzniká prostredníctvom vzájomného vzťahu, ktorý prináša zúčastneným radosť. Preto človek túži a potrebuje lásku, aby mohol prežívať radosť a bol šťastným. Nešťastie vzniká preto, ak človek „nenachádza“ lásku, čo vedie ku hľadaniu náhrad za lásku v podobe alkoholu, cigariet, drog, voľného sexu, a iných deštrukčných aktivít.

Rodina je školou lásky
Rodina je základom nášho bytia v tom najhlbšom zmysle slova. Vzťahy v našom živote sú založené na prvotných vzťahoch s našimi rodičmi, súrodencami a príbuznými. Toto v nás vytvára základ nášho vnímania Boha, spoločnosti a seba samého. Rodina je najideálnejším prostredím jestvovania človeka. Je školou lásky, ktorej absolvovanie vedie k naplneniu zmyslu života. Táto škola lásky spočíva v prežívaní štyroch oblastí srdca - detskej, súrodeneckej, manželskej a nakoniec rodičovskej oblasti srdca. Každá z týchto oblastí má svoju vlastnú kvalitu a účel. Postupne sa učíme rozvíjať si svoje srdce prostredníctvom vzťahov lásky existujúcich v týchto oblastiach. Tento postup je chronologický a mali by sme postúpiť do ďalšej oblasti až po dosiahnutí štandardu požadovaného pre predchádzajúcu oblasť. Každá vyššia úroveň má v sebe zahrňovať predchádzajúce nižšie úrovne. Úspešné zvládnutie jednej oblasti nás posúva bez problémov do ďalšej, vyššej oblasti. Ak nedokážeme naplno zvládnuť predchádzajúcu oblasť, potom máme deficit v ďalšej, čo sa prejavuje na kvalite vzájomných vzťahov. Preto nie je vhodné vstupovať do vyššej oblasti bez zvládnutia predchádzajúcej práve tak, ako ísť rovno na univerzitu bez absolvovania základnej a strednej školy. Mnohé problémy v manželstvách exitujú aj preto, lebo predchádzajúce oblasti detskej a súrodeneckej lásky sa náležite nerozvinuli.

Všetky problémy spoločnosti sú v konečnom dôsledku spojené s problémami v rodine a v nedostatočnom rozvoji týchto štyroch oblastí srdca. Spoločnosť je totiž rozšírením rodiny a to, čo sa „zaseje v rodine, sa žne v spoločnosti“. Zvyčajne si myslíme, že spravodlivosť, sloboda, mier a prosperita sú výsledkom práce politikov, vedcov a filozofov. Avšak základy týchto hodnôt sa vytvárajú predovšetkým v rodine vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi, a medzi súrodencami. V tejto rubrike postupne priblížime jednotlivé oblasti srdca a ich význam pre život človeka a pre spoločnosť.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer