spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis

Životopis
Hľadanie pôvodu univerza PDF Tlač E-mail
Príspevok pridal turumi   
29.09.2005
____________________
Hľadanie pôvodu univerza

(Rev. Son Mjong Mun - prejav z inaugurácie FFWP v roku 1996)Vzácni hostia, dámy a páni!

Po skončení studenej vojny sa po celom svete rýchlo rozšírila nová nádej pre mier a spravodlivosť. Poprední predstavitelia, ktorí si nedokážu, prípadne nechcú uvedomiť nové medzinárodné skutočnosti, sa strácajú v prílive zmien. Verím, že v dobe, keď stojíme na prahu nového tisícročia, by sme mali prehodnotiť svoje tradičné spôsoby myslenia a smelo sa chopiť nových príležitostí, ktoré táto doba poskytuje. Je preto pre mňa cťou sa s Vami podeliť o svoj celoživotný postoj zástancu svetového mieru a pravých rodinných hodnôt.

V našom svete existujú dva druhy ľudí: muži a ženy. Môžu si títo dvaja vymeniť pozície? Je to, že ste sa narodili ako muž alebo žena, výsledkom Vášho osobného želania? Pohlavie, ktoré je nám dané, je absolútne a nie je vecou voľby. Neuvažovali sme o tom, ani sme potom netúžili. Bez toho, aby sme poznali príčinu, výsledok alebo proces narodenia, sme sa jednoducho narodili takí, akí sme.

Preto nemôžeme poprieť, že nezávisle od toho, aký je ten či onen človek veľký, on alebo ona nie sú bytím príčinným, ale výsledným. Preto musí existovať prvotné bytie - príčina. Čo je týmto bytím - príčinou? Je to muž? Je to žena? Toto bytie prvej príčiny môžeme nazývať Boh, prípadne mu môžeme dať iné meno, ale takéto bytie musí existovať. Dnes sa tu zišli sami významní ľudia z celého sveta. Môžete si položiť otázku: "Kde je Boh? Ukážte mi ho, a ja v neho potom uverím." Chcem Vás však varovať, aby ste nepopierali existenciu tohto príčinného bytia.

Téma dnešného príhovoru je "Hľadanie pôvodu univerza". Keď vo svojom hľadaní príčiny sveta ideme hlbšie a hlbšie, nakoniec prídeme k Bohu. Zistíme, že Boh má dvojakú povahu - mužskú a ženskú. Ako vznikol svet? Odložme na okamih svoju diskusiu o Bohu a zaoberajme sa ľudstvom. Je zrejmé, že ľudstvo pozostáva z mužov a žien, respektíve subjektu a objektu. Vo svete minerálov sú molekuly tvorené aniónmi a katiónmi. Rastliny sa množia cez tyčinky a piestiky. Zvieratá žijú ako samce a samice, človek ako muž a žena. Ak skúmame stvorenie, či už na úrovni ríše minerálov, rastlín alebo zvierat, zisťujeme, že plus a mínus na vyššej úrovni môže existovať a vyvíjať sa, iba ak pohltí plus a mínus na nižšej úrovni. Prečo je to tak? Je to preto, lebo existujúci svet je zodpovedný za zdokonalenie ľudí, ktorí sú pánmi celého stvorenstva.

Vo svete minerálov existujú plus a mínus (to je subjekt a objekt), na základe svojej jednoty v centre s ideálom lásky. To isté platí pre rastlinnú ríšu, kde tyčinka a piestik, respektíve subjekt a objekt, existujú na základe svojej jednoty upriamenej na lásku. Súčasná lekárska veda dokonca preukázala, že aj baktérie existujú ako plus a mínus.

Ako sa môže zjednotiť subjekt a objekt alebo plus a mínus? Bozkávaním? Láska nie je pojem. Láska je reálna skutočnosť. Čo umožňuje láske, aby mohla vzniknúť? Prezident Ford a prezident Bush, ktorí sa zúčastnili na celosvetovej inauguračnej konferencii Federácie rodín za svetový mier, a rovnako aj vy, vzácni hostia, ste známi. Je tu však niečo, čo neviete. Neviete, čo robí muža mužom a ženu ženou. Odpoveď znie - pohlavné orgány. Je tu niekto, kto nemá rád pohlavné orgány? Ak ich máte radi, ako veľmi? Až doteraz ste možno nepovažovali za rozumné vážiť si pohlavné orgány, ale odteraz si ich musíte ctiť. Ako bude vyzerať svet v budúcnosti? Ak to bude svet, ktorý si ctí pohlavné orgány absolútne; bude to dobrý alebo zlý svet? Bude prekvitať, alebo zanikne? To nie je žart! Keď Boh tvoril ľudské bytosti, do ktorej časti človeka investoval najviac svojho úsilia? Do očí? Do nosa? Do srdca? Do mozgu? Všetky tieto orgány časom zahynú, mám pravdu? Čo je účelom Federácie rodín za svetový mier? Ak by sa ľudstvo dostalo za hranice tradičných kategórií ako je cnosť, náboženstvo a všetky ostatné ľudské normy a žilo by v absolútnej harmónii s pohlavnými orgánmi, získajúc si súhlas od Boha, ako by taký svet vyzeral?

Keď sa narodíme ako muž alebo žena, kto je vlastníkom nášho pohlavného orgánu? V skutočnosti je vlastníkom manželovho pohlavného orgánu jeho žena a manželkin pohlavný orgán vlastní jej muž. Nevedeli sme, že vlastníkom pohlavného orgánu je druhé pohlavie. Je to jednoduchá pravda. Táto pravda je nepopierateľná. Nezmení sa ani o tisíc rokov. Každý muž si myslí, že jeho sexuálny orgán patrí jemu, a každá žena si myslí, že jej pohlavný orgán patrí jej. To je príčina, prečo súčasný svet zaniká. V otázke, kto vlastní pohlavné orgány, sa všetci mýlia. Všetci chápeme lásku ako niečo absolútne, večné a fantastické, ale keď jasne pochopíme, že vlastníctvo večnej lásky spočíva vo vzájomnom vlastníctve pohlaví, svet nebude viac taký, ako ho poznáme. Existuje veľa učencov a doktorov vied, ale nikto z nich na niečo podobné zatiaľ neprišiel.

Môže to niekto z Vás poprieť? Ak sa opýtate svojich rodičov, starých rodičov a prarodičov, svojich predkov, ba dokonca samého Boha, ktorý je príčinou univerza, všetci s tým budú súhlasiť. Je to univerzálny zákon. Táto pravda zostane pravdou, aj keď bude vesmír existovať miliardy rokov. Prirodzeným dôsledkom je, že keď raz budete stáť pred Bohom, Boh Vás bude súdiť ako spravodlivého alebo nespravodlivého podľa tohto nemenného zákona.

Dokonca aj pád Adama a Evy sa odohral na základe porušenia tohto zákona. Adam a Eva obaja zblúdili, pretože si mysleli, že ich pohlavný orgán patrí im. Zamyslite sa nad tým. Vyhnal by Boh Adama a Evu len preto, že zjedli skutočné ovocie? Boh nie je taký bezcitný. Boh ich vyhnal preto, lebo nesplnili tú najzákladnejšiu podmienku, na základe ktorej funguje vesmír. Keďže zlyhali v najzákladnejšom bode lásky, v univerze pre nich nezostalo miesto, kde by ich niekto bol ochotný uznať. V ríši minerálov, v ríši rastlín a aj v ríši zvierat je pozitivita a negativita, to znamená pohlavný orgán, vyhradený pre vzájomného partnera v láske. Adam a Eva to nevedeli.

Načo potom existujú pohlavné orgány? Existujú pre lásku. Muži a ženy existujú preto, aby našli lásku. Aké vlastnosti má Boh? Boh je absolútny, jedinečný, večný a nemenný. Kto je potom vlastníkom lásky? Lásku nevlastní muž alebo žena. Lásku vlastní Boh. V centre s láskou a prostredníctvom lásky sa Boh a ľudstvo stávajú jedným celkom. Je to tak preto, lebo Boh a ľudia lásku absolútne potrebujú.

Akú lásku potom potrebuje Boh? Boh potrebuje absolútnu lásku. A čo Vy? Pre Vás aj pre mňa platí to isté. Rovnako ako potrebuje absolútnu, jedinečnú, nemennú a večnú lásku Boh, potrebujeme absolútnu, jedinečnú, nemennú a večnú lásku aj my. Vyzerá to tak, že my všetci sa podobáme na Boha.

Boh sám má vlastnosti mužskosti a ženskosti, respektíve pozitivity a negativity. Ľudia stvorení ako substanciálny objekt Boha, boli stvorení ako muži a ženy. Keď sa muž ožení so ženou, stávajú sa substanciálnym plusom a mínusom a reprezentujú Boha. Je Božou vôľou, že keď vstúpime do manželstva, mali by sme sa dokonale horizontálne zjednotiť v centre s Božou vertikálnou láskou. Telo človeka je horizontálne a reprezentuje zem. Na druhej strane svedomie vždy miluje vertikálnosť a túži po vyššej perspektíve. Preto ľudia nezadržateľne túžia dosiahnuť bod, kde by sa mohli zjednotiť s vertikálnym štandardom Boha. Tento bod sa musí stať centrom a muž a žena sa musia navzájom stretnúť práve v tomto bode.

V tomto zmysle predstavuje dospelé telo každého človeka, ktorý sa z takéhoto bodu narodí a dospieva cez prežívanie lásky dieťaťa, súrodeneckej lásky i lásky vzájomnej, zem. Dospelá myseľ takéhoto človeka je upriamená na Boha. V tomto cieľovom bode sa telo a myseľ vertikálne a horizontálne zjednocujú, čím vytvárajú základ pre šťastie. Je to jediný bod, kde sa Boh, absolútna bytosť, môže tešiť v centre s absolútnou láskou. V tomto bode prežívajú zároveň radosť aj partneri v láske, manžel a manželka.

Keď sa okolo tohto centrálneho bodu vytvorí dokonalá jednota vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, manželom a manželkou, bratom a sestrou (ktoré reprezentujú sever a juh, východ a západ, prednú a zadnú stranu), vytvorí sa ideálny sférický tvar.

V Oriente existuje porekadlo, že rodiča a deti tvoria jedno telo. Hovorí sa tam aj to, že i manžel s manželkou a brat so sestrou tvoria jedno telo. Odkiaľ pochádza táto tradičná múdrosť? Niečo také je možné iba vtedy, keď sa tieto tri vzťahy v centre s pravou láskou rozšíria všetkými smermi a vytvoria sféru. Tieto tri vzťahy musia vytvoriť sféru, ktorá má iba jeden stred. Stred musí byť iba jeden. Zjednotenie je možné iba vďaka tomu, že tieto vzťahy majú v skutočnosti spoločný stred. Vzťah medzi Bohom a človekom je vzťahom medzi rodičom a dieťaťom. Boh a človek sa teda musia zjednotiť v centre s pravou láskou.

Vážené dámy a páni, ako vysoko smeruje túžba človeka? Vaša myseľ túži po vyšších métach ako Boh sám. Nezávisle od toho, ako je človek nízko, každý túži po svete, ktorý je veľkolepejší ako svet, po ktorom túži Boh. Keď Vy, milovaní synovia alebo dcéry Boha, poviete Bohu: "Otče, prosím príď", myslíte si, že nepríde? Nech by bola manželka akákoľvek škaredá, ak ju manžel skutočne miluje a jeho žena ho zavolá, manžel ju bude nasledovať. V duchu jednoty, ktorá je upriamená na pravú lásku, bude manžel reflektovať na manželkino volanie, starší bude nasledovať volanie mladšieho a mladší volanie staršieho. Nikto z nich ani nepomyslí na to, aby sa od svojho druha oddelil.

Cíti Boh samotu, keď je sám, alebo nie? Ako to môžeme vedieť, či cíti samotu? Vážené dámy a páni, máte lásku? Máte život? Máte vajíčka a spermie? Máte svedomie? Tvrdíte, že áno, ale videl niekto z Vás lásku? Videli ste život, videli ste rodovú líniu? Videli ste svedomie? Dotýkali ste sa niekedy týchto vecí? Viete, že existujú, ale nemôžete sa ich dotknúť alebo ich vidieť. Poznáte ich iba na základe intuície svojej mysle. Podobne, hoci ste nikdy nevideli Boha, ani ste sa Ho nedotýkali, nemôžete povedať, že neexistuje.

Čo je dôležitejšie? To, čo je viditeľné, alebo to, čo je neviditeľné? Som si istý, že si uvedomujete, že neviditeľné veci sú dôležitejšie. Veci ako peniaze, postavenie alebo sláva sú viditeľné a môžeme sa ich dotknúť, kým láska, život, rodová línia a svedomie sú neviditeľné a nemôžeme sa ich dotknúť. Všetci ich máme, prečo ich potom nemôžeme vidieť? Je to preto, lebo sú v nás. Keď sú myseľ a telo vo vzájomnej harmónii, necítime ich.

Cítite, že Vaše oči žmurkajú? Pokúste sa tri hodiny počítať žmurkanie svojich očí. Počítate počet dychov, ktoré každý deň urobíte? Dotknite sa ľavej časti svojho hrudníka pravou rukou. Cítite, že tam niečo bije? To, čo cítite, je tlkot Vášho srdca. Koľkokrát za deň počujete zvuk svojho tlčúceho srdca? Cez stetoskop tento tlkot srdca znie ako výbuch bomby. Ale keď sme zaneprázdnení, plynú týždne a mesiace, a my necítime nič. Zamyslite sa nad tým! Ak si čo i len najmenšia mucha sadne na našu hlavu, okamžite to cítime, ale svoje tlčúce srdce necítime, hoci jeho zvuk je tisíckrát silnejší ako bzukot muchy. Je to preto, lebo sme zjednotení so svojím telom. To, čo Vám teraz poviem, sa Vám možno bude zdať negustiózne, ale chcel by som uviesť niekoľko príkladov. Každé ráno chodíme na toaletu. Keď idete na veľkú potrebu, beriete si so sebou plynovú masku? Nehovorím to ako žart, myslím to vážne. Ak ste vedľa niekoho, kto si vykonáva veľkú potrebu, veľmi rýchlo od neho odídete na bezpečnú vzdialenosť. Keď však vnímate vlastné výkaly, často ich ani necítite. Je to preto, lebo matéria výkalov je zjednotená s naším telom. Preto ich nepociťujeme ako niečo špinavé.

Keď ste boli malí, nevyskúšali ste chuť suchých hlienov zo svojho nosa? Mali sladkú chuť alebo boli slané? Boli slané, však? Pretože poznáte odpoveď, museli ste ich niekedy ochutnať! Prečo ste ich nepociťovali ako niečo nechutné? Bolo to preto, lebo boli časťou Vášho tela. Reverend Mun zistil niečo, čo nevedel nikto na svete.

Keď vykašliavate hlieny, niekedy ich prehltnete, však? Ako je to s Vami, ktorí ste tu dnes prítomní? Zažili ste niekedy takúto príhodu? Buďte úprimní. Prečo ste nemali pocit, že je to nechutné? Pretože hlien bol časťou Vášho tela. My všetci jeme trikrát denne, ráno, na obed a večer. Keď prejdeme tridsať centimetrov smerov nadol od úst, je tam továreň na hnojivo. Keď jeme trikrát denne, poskytujeme tým tejto továrni na hnojivo suroviny pre výrobu. Keď ste sa to teraz dozvedeli, budete ešte stále schopní prijímať vidličkou a lyžičkou potravu do svojich úst? Vieme, že v našom žalúdku je továreň na hnojivo, ale žijeme bez toho, aby sme si to uvedomovali. Prečo si to neuvedomujeme? Je to preto, lebo sme s ňou jedno. Rovnako máme lásku, život, rodovú líniu a svedomie, ale pretože sú našou harmonickou súčasťou, necítime ich. Podobne necítime atmosferický tlak, ktorý nás obklopuje.

Podobne ako my, aj Boh má lásku, život, rodovú líniu a svedomie, ale nedokáže ich cítiť sám v sebe. Pretože sú v dokonalej harmónii, Boh ich necíti. Preto aj Boh potrebuje partnera - objekt. V tomto zmysle chápeme potrebu partnera - objektu. Keď je človek sám, nedokáže cítiť sám seba. Ale keď sa objaví muž pri žene, respektíve žena pri mužovi, so silou blesku a hromu medzi nimi exploduje náboj lásky a línie. Musíte si byť toho plne vedomí. Žili sme bez poznania tejto pravdy. Ľudia nerozumeli tomu, že Boh absolútne potrebuje svojho partnera v láske.

Kto je potom partnerom Boha v láske? Je to opica? Ak sú ľudia výslednými bytosťami, môžu byť opice bytosťami, ktoré sú našou príčinou? Môžu byť opice zakladateľmi nášho rodu? Ani sa nepokúšajte pomyslieť na takýto nezmysel. Aby mohol život začať z améby a dosiahnuť formu človeka, musel prejsť bránami lásky na tisícich úrovniach. Vyvíja sa život automaticky? Absolútne nie. Rovnako je to so všetkými zvieratami. Rozdelenie na druhy je veľmi prísne. Hranice medzi druhmi nesmie prekračovať nikto. Keby materialisti, ktorí veria, že našimi predkami sú opice, skrížili človeka s opicou - myslíte, že by z toho vznikol nový druh? Nech by to skúšali hoci aj tisíc rokov, nikdy by to nefungovalo. Prečo by to nefungovalo? Musíte sa nad tým zamyslieť.

Čo teda Boh potrebuje? Ktorú časť Vášho tela potrebuje najviac? Vaše oči? Ruky? Vašich päť zmyslov? Boh v sebe obsahuje rovnako mužskosť i ženskosť, ale aby existoval ako Otec, Jeho bytie je mužským subjektom. Môžeme s vedomím tejto skutočnosti tvrdiť, že Boh potrebuje partnera v láske?

Kto alebo čo môže potom v Jeho stvorenstve vystupovať ako Jeho partner v láske? Môže to byť muž sám? Alebo môže sa stať žena sama partnerom Boha v láske? Po akom partnerovi túži Boh? Potrebuje Boh partnera, ktorý je veľmi bohatý? Potrebuje partnera, ktorý je vzdelaný alebo má veľký vplyv? Nie, žiadna z týchto vecí tu nie je rozhodujúca. Boh túži po partnerovi lásky. Preto je centrom, kde sa nám Boh túži zjaviť a stretnúť sa s nami miesto, kde sa muž a žena stávajú jednotou prostredníctvom svojich pohlavných orgánov.

Prečo je to práve toto miesto, kde sa muž a žena stávajú jednotou v centre s Bohom? Je to tak preto, lebo láska je absolútna a toto miesto je bodom, kde muž a žena absolútne túžia vytvoriť jednotu. Ak celú situáciu vnímame horizontálne, muž, ktorý je plus, sa približuje k tomuto centru, a žena, ktorá je mínus, sa tak isto približuje k tomuto centru. V Bohu samom sa mužské a ženské vlastnosti stávajú jednotou ako plus a mínus. Táto jednota v Bohu sa ako väčšie plus stáva jednotou s väčším mínusom, ktorým je jednota muža a ženy. Najdôležitejšou otázkou je, za akých podmienok môže takáto jednota vzniknúť.

Čo je manželstvo? Prečo je manželstvo dôležité? Manželstvo je dôležité, pretože je to cesta, ako nájsť lásku. Je to cesta k stvoreniu života. Je to cesta, kde sa život muža a ženy spájajú do jednoty. Je to miesto, kde sa mužova pokrvná línia spája so ženinou pokrvnou líniou. Z manželstva vznikli dejiny, z manželstva vzišiel aj národ a z manželstva sa začína ideálny svet. Bez manželstva nemá existencia jednotlivcov, národov ani ideálneho sveta význam. Toto je pravidlo. Muž a žena musia vytvoriť absolútnu jednotu. Rodičia a deti musia vytvoriť absolútnu jednotu s Bohom, musia Ho milovať a musia žiť a zomrieť s Bohom. A keď zomrú a odídu do duchovného sveta, miesto, kde budú, sa bude nazývať Nebom. Doteraz však neexistoval jednotlivec, rodina alebo národ, ktorí by splnili tento ideál; svet a ľudstvo tento ideál ešte nevytvorili a preto je Nebeské kráľovstvo, po ktorom Boh túži, prázdne. Všetci ľudia, ktorí až doteraz zomreli, padli do pekla. Do Kráľovstva nebeského nevstúpil nik.

Z tohto hľadiska môžeme vidieť, že Ježiš prišiel ako Spasiteľ ľudstva, ale nemohol vstúpiť do Nebeského kráľovstva. Namiesto toho išiel do Raja. Aby Ježiš mohol vstúpiť do Nebeského kráľovstva, musel by vytvoriť rodinu, milovať Boha a žiť s Ním v tejto rodine a potom by s touto rodinou mohol vstúpiť do Nebeského kráľovstva. Do Nebeského kráľovstva nemohol vstúpiť sám. Preto je povedané v Biblii: Čo je zviazané na zemi, je zviazané v nebi a čo je rozviazané na zemi, je rozviazané aj v nebi. Problémy musíme vyriešiť na zemi. Pretože choroba vznikla na zemi, musí byť vyliečená na zemi. Ľudstvo vzišlo z pádu. Preto zotrvávame v oblasti pádu a nemôžeme vstúpiť do Nebeského kráľovstva, kým nepoložíme základ na vystúpenie z tejto oblasti. Človek v sfére pádu musí túto oblasť zničiť, nech by to bolo akokoľvek ťažké. Preto Ježiš povedal: Ktokoľvek hľadá svoj život, stratí ho, a ktokoľvek stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Aby sme preklenuli túto cestu smrti, musíme ju prejsť a dostať sa nad ňu, riskujúc pri tom naplno svoj život. Vaše rodiny sú v oblasti pádu. Rovnako aj Vaše kmene a národy. Musíte bojovať, aby ste vyhrali. Pád sa odohral v Adamovej rodine. Mali Adam a Eva deti predtým, ako boli vyhnaní zo záhrady Eden, alebo potom? Mali deti potom, ako boli vyhnaní a svoju rodinu si vytvorili bez akéhokoľvek vzťahu k Bohu. Ako by ste mohli ísť do Nebeského kráľovstva bez toho, aby ste to vedeli? To nedáva zmysel. Dokonalý ideál nemôžete dosiahnuť cez nevedomosť. Chcem Vás týmto varovať.

Modlite sa, aby ste zistili, či sú slová reverenda Muna pravdivé. Nikto nevie, koľko príkoria som musel zniesť, aby som spoznal túto cestu. Hoci som nevykonal žiaden zločin, bol som šesťkrát uväznený, kým som túto cestu našiel. Vďaka tejto pravde dokážem napraviť a vychovať výnimočných mladých ľudí v priebehu jednej hodiny. Niektorí ľudia tvrdia, že mladým ľuďom vymývam mozgy, ale ja ich v skutočnosti osvecujem logickou pravdou. Keď ateisti neuspeli vo svojej snahe vedecky a logicky dokázať, že Boh neexistuje, zmĺkli, pretože pravdou je opak. Na druhej strane kresťania na nás hľadajú chyby a kričia, že sme kacíri, pretože máme odlišné doktríny a snažia sa nás zničiť. Ale v danom prípade je táto takzvaná kacírska sekta na strane pravdy.

Satan nenávidí všetko, čo je na Božej strane, a Boh nenávidí všetko, čo je na strane Satana. Mal niekto na svete rád reverenda Muna? Prišli ste sem iba na základe toho, že ste sa dopočuli, čo reverend Mun robí. Keby ste to nevedeli, neprišli by ste.

Mládež v bývalom Sovietskom zväze taktiež videla a spoznala, čo robí reverend Mun a žijúc v ideologickom vákuu, sa intelektuálne vybavuje unifikačným svetonázorom, študujúc učebnice všeobecnej etiky na stredných školách, vysokých školách i univerzitách, ba dokonca aj vo väzeniach. Tritisícšesťsto škôl v bývalom Sovietskom zväze používa tieto učebnice. Veria, že moje učenie poskytuje jediný spôsob, ako prekonať zhubný vplyv dekadentnej západnej kultúry homosexuality a voľného sexu. Vyhlasujú, že musia prekonať Ameriku, ktorá je proti reverendovi Munovi! V otázke nasledovania reverenda Muna chcú Ameriku predbehnúť.

Dámy a páni, máte Boha radi? Páči sa Bohu pozerať sa na dielo reverenda Muna? Je učenie Vatikánu v súlade s učením reverenda Schullera, ktorý sa zúčastnil na inauguračnej konferencii Federácie rodín za svetový mier? Ich učenia sa líšia. Opýtajte sa teda Boha, čie učenie je pravdivé. Aký význam má, keď Vám hovorím, že Vaše chápanie Ježiša a jeho matky Márie je nesprávne? Musíte veľmi jasne pochopiť jednu skutočnosť: bez toho, aby sa to vyriešilo na zemi, sa to nevyrieši na nebi. Reverend Mun poznal tieto skutočnosti ešte v mladom veku a venoval celý svoj život tomu, aby kráčal cestou, ktorá Ježiša a Máriu oslobodí.

Mal sa Ježiš oženiť? Ježiš sa mal oženiť. Je Ježiš žena alebo muž? Keby existovala žena - svätica, netúžil by sa s ňou oženiť? Boh dal počas stvorenia Adamovi a Eve sexuálne orgány. Prečo to urobil? Plánoval ich Boh zosobášiť po tom, ako dosiahli zrelosť, alebo nie?

Problém tkvie v ich páde. V dôsledku pádu sa ich pokrvná línia premenila z Božej na Satanovu. Preto ich Boh zo záhrady Eden vyhnal. Pôvodne sa Adam a Eva mali stať Božím telom, v pozícii nevesty Boha. Svojím spôsobom mal pád za následok, že do Božieho tela a ideálu vnikla choroba, pretože Adam a Eva vystupovali ako nepriatelia Boha. Viete si predstaviť, akú bolesť Boh cítil, keď videl, ako sa to stalo? Pád človeka je hrobom, v ktorom sme pochovaní. Bol to akt vydedenia. Bol to koreň voľného sexu a tiež pôvod individualizmu.

Akým národom je dnešná Amerika? Amerika sa stala národom extrémneho individualizmu, národom, kde sa ľudia starajú o súkromné záujmy, sú príliš orientovaní na sebauspokojenie, nadmerné jedenie a praktizujú voľný sex. Uznáva Boh takéto hodnoty? Kde je konečná stanica týchto extrémnych individualistov? Sú to ľudia, ktorí opúšťajú nebo i zem, svet, národ, spoločnosť, svoje príbuzenstvo i svojich prarodičov. Okrem toho strácajú svojich rodičov, bratov a sestry. Preto žijú ako cigáni a blúdia koldokola ako hippies, nemajúc sa kde uchýliť, keď prší alebo sneží. A tak ich to ťahá k tomu, aby ukončili svoj život samovraždou. Tam vedie individualizmus.

Pôvodná myseľ človeka netúži obhajovať takýto extrémny individualizmus a smiešne vyzdvihovanie súkromia. Pôvodná myseľ túži žiť a prijímať lásku od univerza, národa, rodnej obce a od vlastných rodičov. Ale pretože ľudia kráčajú opačným smerom, ich svedomie prestalo fungovať a cítia opak ako ich pôvodná myseľ. Preto stále viac a viac ľudí túži radšej zomrieť ako žiť a fakticky uskutočňujú samovraždu tak, že užívajú drogy. Stávame sa svedkami naplnenia pravdy, ktorá hovorí, že budete žať to, čo ste zasiali. Aké semená zasiali Adam a Eva v záhrade Eden? Bolo to semeno voľného sexu. Dá sa to poprieť? To bola príčina, prečo si obaja zakryli svoje lono. Či nie je pravda, že dokonca aj deti vedia, že si musia zakryť ústa alebo ruky, keď napríklad zjedia pečivo, ktoré pred nimi rodičia skryli? To je jednoducho funkcia povahy človeka. Keby ovocie Stromu poznania dobrého a zlého bolo doslovné ovocie, nezakryli by si Adam a Eva radšej svoje ústa alebo ruky? Prečo si teda zakryli svoje loná?

Reverend Mun je inteligentný človek. To, čo robím, nerobím preto, že som horší ako Vy. To, že pád bol spôsobený smilstvom, sa nedá poprieť. Aby sa odčinili následky pádu Adama a Evy, je veľmi logické uvažovať, že treba ísť cestou, ktorá sa od pádu líši o 180 stupňov. V dôsledku pádu sme zdedili pokrvnú líniu, ktorá vedie do pekla. Preto musí prísť Mesiáš.

Mesiáš prichádza ako vlastník, ktorý má vytvoriť rodinu v záhrade Eden tak, ako to pôvodne plánoval Boh. Toto musíme jasne pochopiť. Musí to byť logické. Mesiáš musí byť prvý, kto vytvorí rodinu, ktorá bude slúžiť Bohu. Cez túto rodinu musí vytvoriť národ. Preto je rodina rozhodujúca. V centre s Mesiášovou rodinou tu musí byť proces zaštepenia sa. Problém však znie, kto nás môže zachrániť z tohto sveta smrti? Preto treba ísť opačnou cestou.

Pozrime sa na obdobie Starého zákona. Odškodnenie, ktoré tu platilo, sa opieralo o princíp "oko za oko, zub za zub". Pozrime sa na Rebeku, manželku Izáka. Či to nebola ona, kto ukradol požehnanie pre Jákoba tak, že oklamala svojho staršieho syna Ezaua i vlastného manžela Izáka? Prečo by mal Boh milovať takúto ženu? Ako vôbec môžeme veriť v takéhoto Boha? Na tieto otázky dodnes neodpovedal nik. Reverend Mun je prvý človek, ktorý na ne odpovedal, pretože reverend Mun je jediný človek, ktorý pozná všetky tajomstvá Boha.

Poďme sa teraz zaoberať čiarou, ktorá oddeľuje nebo a peklo. Kde sa nachádza? Je hore vo vzduchu? Nie, je to Váš pohlavný orgán. To je veľmi vážna vec. Je to to, čo prevrátilo nebo a zem hore nohami. Kto to môže poprieť? Je to všetko vysvetlené v druhej kapitole o páde človeka v Božom princípe, učení reverenda Muna. Ak o tom pochybujete, opýtajte sa Boha. Boží princíp reverenda Muna, ktorý obsahuje veci presahujúce Vaše najodvážnejšie sny, sformulované do logických vysvetlení a pekne usporiadané, je niečo, čo nemôžete odmietnuť.

Ak Vás zaujíma, či reverend Mun pôjde do pekla alebo do neba, prosím, zomrite a prejdite do duchovného sveta. Tak to zistíte. Ak Vás pohoršuje to, čo Vám dnes večer hovorím, môžete spáchať samovraždu a zistiť, ako to je naozaj. Mali by ste si ale uvedomiť, že aby reverend Mun našiel túto cestu, prekonal smrť stokrát. Reverend Mun je človek, ktorý stokrát doviedol Boha k slzám. Nikto v dejinách nemiloval Boha viac ako reverend Mun. To je aj dôvod, prečo reverend Mun nezanikol napriek tomu, že sa ho svet pokúša zničiť. Je to tak preto, lebo ma Boh chráni. Ak vstúpite do oblasti pravdy, ktorú učí reverend Mun, aj Vy získate Božiu ochranu.

Ak sa pohlavný orgán používa podobne, ako keď blúdi slepec bez cieľa a bez smeru, nepochybne privedie svojho vlastníka do pekla. Na základe tej istej logiky bude človek, ktorý používa svoj pohlavný orgán v súlade s Božou normou absolútnej lásky, pozdvihnutý vysoko do neba. To je jednoznačný záver.

Dnes sme konfrontovaní s veľmi vážnym problémom, ktorý je dôsledkom semena voľného sexu, zasiateho Adamom a Evou v tieni záhrady Eden, počas ich pádu v dobe svojej mladosti. V Posledných dňoch, v dobe žatvy, bude existovať celosvetový fenomén masového voľného sexu medzi mládežou.

Satan vie, že Pán druhého príchodu príde v Posledných dňoch a predloží stratégiu na spasenie ľudstva, ktoré je ponorené do ríše pádu, aby ho pozdvihol do oblasti absolútnej lásky, v centre s Božou pravou láskou. Satan nemôže nájsť žiadnu inú normu lásky než voľný sex, ktorý archanjel zaviedol v záhrade Eden. Preto sme svedkami toho, ako sa celý svet vyzlieka donaha a je cez voľný sex tlačený smerom k smrti. V dobe Posledných dní je celé ľudstvo, ako potomkovia archanjela, tlačené touto cestou. Pretože dnešné ľudstvo pochádza z Adama a Evy, ktorí padli pod nadvládu Satana v záhrade Eden, Satan si môže pred Bohom smelo nárokovať právo robiť si s mužmi a ženami v tomto svete, čo chce.

Boh vie, čo chce Satan. Satan chce cez voľný sex zabrániť každému jednému človeku, aby sa vrátil k Bohu. Inými slovami, Satan chce zničiť celé ľudstvo a vytvoriť na zemi peklo. Či nie je svet, v ktorom dnes žijeme, peklom na zemi? Preto cestu do neba nájdeme, keď pôjdeme o 180 stupňov odlišným smerom, než je toto peklo na zemi. Keď príde Pán druhého príchodu, ukáže nám o 180 stupňov odlišnú cestu, ako prostriedok na spasenie sveta a aby nás viedol do neba.

Aká je teda cesta, ktorá je o 180 stupňov odlišná od cesty voľného sexu? Cesta voľného sexu bola položená v dôsledku falošných rodičov. Preto musia prísť Praví rodičia, aby vyrovnali nesprávnu cestu. Boh do toho nemôže zasiahnuť. Nemôže to urobiť ani žiadna iná moc, ani vojenská, ekonomická či politická. Celé to spôsobili falošní rodičia. Preto potrebujeme Pravých rodičov, aby túto ranu otvorili skalpelom. Praví rodičia by mali operovať svojím skalpelom; to je jediný spôsob, ako možno ľudstvo zachrániť.

Človek, ktorý zhrešil, musí odškodniť svoj hriech. Bola to rodina, kde sa uskutočnilo falošné manželstvo, ktoré poškodilo ľudskú rodovú líniu a posunulo ju o 180 stupňov. Preto musia prísť Pravé rodičia, aby založili manželstvo, ktoré je o 180 stupňov odlišné, aby otvorili cestu do neba.

Čo vlastne očakával Boh od Adama a Evy. Boh od nich očakával absolútny sex. Vy, ktorí ste poprednými osobnosťami svetovej verejnosti a ktorí ste sa tu dnes zišli, pochopte túto pravdu, a odneste si ju so sebou do svojich krajín. Ak vo svojich krajinách zahájite kampaň na zabezpečenie absolútneho sexu, Vaše rodiny a Vaše národy pôjdu rovno do neba. Tam, kde je absolútny sex, vznikne automaticky absolútny pár. Také slová ako voľný sex, homosexuál a lesbička, prirodzene zaniknú.

Reverend Mun prežil celý svoj život v prekonávaní cesty utrpenia, aby mohol založiť takéto celosvetové hnutie. Teraz nastala doba, aby reverend Mun zatrúbil na fanfáry víťazstva a pohol celý svet. Preto som vďačný Bohu.

Rodina predstavuje základný kameň na ceste k svetovému mieru. Rodina môže tak isto túto cestu zničiť. Bola to Adamova rodina, kde bol zničený základ ľudskej nádeje a šťastia. Keď teda teraz zakladáme Federáciu rodín za svetový mier, otvára sa smer o 180 stupňov odlišný od satanského sveta. Za to nemôžeme urobiť nič iné, iba poďakovať Bohu. Bez nasledovania tejto cesty nebude sloboda, šťastie ani ideál!

Prajem si, aby ste sa dokázali upriamiť na absolútny pohlavný orgán, jedinečný a nemenný pohlavný orgán, ktorý by ste použili ako svoj základ pri hľadaní Boha. Mali by ste si uvedomiť, že tento orgán sa má stať základom lásky, života, rodovej línie a svedomia. Taktiež by sme si mali uvedomiť, že Kráľovstvo Božie na zemi a na nebi sa začína z tohto základu.

Ak si všetci muži a ženy priznajú, že ich pohlavný orgán patrí partnerovi, keď nám náš partner bude dávať lásku, všetci skloníme svoje hlavy a pocítime pokoru. Láska k nám prichádza iba od nášho partnera. Neexistuje iná láska ako láska pre druhých. Musíme si pamätať, že absolútnu lásku môžeme nájsť iba tam, kde sa absolútne žije pre iných. Keď sa vrátite domov, mali by ste začať vojnu proti satanskému svetu.

Kamkoľvek pôjdete, snažte sa šíriť odkaz reverenda Muna cez televíziu a média. Nikdy nezaniknete. Aká sila môže napraviť tento svet pekla? Nie je to možné ináč, ako keď budete používať svoj pohlavný orgán v súlade s absolútnou, jedinečnou, nemennou a večnou láskou. Boh je pôvodným vlastníkom pohlavných orgánov.

Vykročme všetci spolu vpred s týmto spoločným krédom. Staňme sa avantgardou, ktorá bude nositeľom Božej pravej lásky. Toto je skutočná misia Federácie rodín za svetový mier. Teraz sa, prosím, vráťte do svojich domovov a sľúbte si spolu so svojimi partnermi, že Vaše pohlavné orgány sú absolútne, jedinečné a nemenné. Sľúbte si navzájom, že Váš pohlavný orgán patrí skutočne Vášmu partnerovi, a to, čo si Váš partner tak dobre chránil až doteraz, patrí skutočne Vám. A sľúbte si taktiež, že prežijete svoj život s vďakou a večne slúžiac svojmu partnerovi. V takýchto rodinách bude Boh prebývať večne a v centre s takýmito rodinami sa rozmnoží rodina na celosvetovej úrovni. Úprimne dúfam, že každý z Vás sa zúčastní na nasledujúcom požehnaní do manželstva, na ktorom sa zúčastní tri milióny šesťstotisíc párov. Tým vytvoríte pravú rodinu, ktorá sa môže zaregistrovať v Kráľovstve Božom na zemi. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Amen!____________________
Zmenené ( 16.10.2005 )
Hodnotenie čitateľov: / 0Stručný životopis PDF Tlač E-mail
Príspevok pridal turumi   
29.09.2005
____________________
Zakladatelia Federácie rodín

Federácia rodín bola založená z iniciatívy reverenda Son Mjong Muna a jeho manželky Hak Ča Han Munovej. Reverend Mun sa narodil v roku 1920 v malej dedine na území dnešnej Severnej Kórey. Keď sa na Veľkú noc ako 15-ročný chlapec modlil na kopci neďaleko ich domu, zjavil sa mu Ježiš. Hovoril mu o svojom živote, misii a požiadal ho, aby pokračoval v práci na ukončení Božieho a ľudského utrpenia a vytvorení nebeského kráľovstva.

V nasledujúcich rokoch sa Son Mjong Mun tvrdo pripravoval na svoju verejnú misiu, ktorú začal v roku 1945 po skončení druhej svetovej vojny. Potom, čo kresťanskí predstavitelia odmietli jeho učenie, odišiel na sever Kórey, ktorá začínala byť pod vplyvom komunizmu. Po trojročnej činnosti ho komunistický režim odsúdil za "narušovanie spoločenského poriadku" na 5 rokov nútených prác do tábora Hung-Nam. V takýchto pracovných táboroch väzni zvyčajne zomierali už po niekoľkých mesiacoch. V októbri 1950 počas Kórejskej vojny bol tábor oslobodený vojskami OSN a Son Mjong Mun odišiel na juh do mesta Pusan. Tu si spolu s učeníkom Won Pil Kimom postavil z kamenia a kartónov jednoduchú chatrč a pokračoval vo svojej misii.

V roku 1954 založil "Asociáciu Ducha Svätého pre zjednotenie svetového kresťanstva", ktorá sa stala známa ako "Cirkev zjednotenia". Jeho činnosť vyvolávala na jednej strane podporu a spoluprácu, na druhej strane prenasledovanie a opozíciu.

V roku 1960 sa oženil s Hak Ča Han, ktorá ho neúnavne podporuje v jeho misii.

Napriek šesťnásobnému uväzneniu, rôznym obvineniam, prenasledovaniu členov hnutia a silnej opozícii, pokračoval Rev. Son Mjong Mun vo svojej misii a zasvätil svoj život vytvoreniu mieru vo svete. Za týmto účelom inicioval založenie mnohých organizácií a nadácií, novín a časopisov, niekoľko základných a stredných škôl, univerzít, umeleckých súborov, a iných projektov.

Náboženská skupina pozostávajúca z niekoľkých ľudí sa rozrástla na celosvetové hnutie pôsobiace vo všetkých oblastiach spoločenského života usilujúce o ich obrodu v súlade s Božím ideálom fungovania ľudskej rodiny a spoločnosti.
____________________
Zmenené ( 18.10.2005 )
Hodnotenie čitateľov: / 8Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.09.2005
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Rodina vo všeobecnosti býva z dôvodu nepochopenia jej podstaty a významu zaznávaná a zdôrazňuje sa potreba individuálnej slobody pre naplnenie osobných cieľov. Toto však vedie k ešte menšiemu uspokojeniu zo života, pretože človek v honbe za osobnými cieľmi nedokáže vytvárať plnohodnotné vzťahy s ostatnými ľuďmi. Avšak rodina založená na požehnanom manželstve jedného muža a jednej ženy je nenahraditeľná, pretože je cestou k naplneniu účelu života, ktorým je prežívať šťastie, čo znamená milovať a byť milovaný. Šťastie nevzniká samo osebe, vzniká prostredníctvom vzájomného vzťahu, ktorý prináša zúčastneným radosť. Preto človek túži a potrebuje lásku, aby mohol prežívať radosť a bol šťastným. Nešťastie vzniká preto, ak človek „nenachádza“ lásku, čo vedie ku hľadaniu náhrad za lásku v podobe alkoholu, cigariet, drog, voľného sexu, a iných deštrukčných aktivít.


Rodina je školou lásky
Rodina je základom nášho bytia v tom najhlbšom zmysle slova. Vzťahy v našom živote sú založené na prvotných vzťahoch s našimi rodičmi, súrodencami a príbuznými. Toto v nás vytvára základ nášho vnímania Boha, spoločnosti a seba samého. Rodina je najideálnejším prostredím jestvovania človeka. Je školou lásky, ktorej absolvovanie vedie k naplneniu zmyslu života. Táto škola lásky spočíva v prežívaní štyroch oblastí srdca - detskej, súrodeneckej, manželskej a nakoniec rodičovskej oblasti srdca. Každá z týchto oblastí má svoju vlastnú kvalitu a účel. Postupne sa učíme rozvíjať si svoje srdce prostredníctvom vzťahov lásky existujúcich v týchto oblastiach. Tento postup je chronologický a mali by sme postúpiť do ďalšej oblasti až po dosiahnutí štandardu požadovaného pre predchádzajúcu oblasť. Každá vyššia úroveň má v sebe zahrňovať predchádzajúce nižšie úrovne. Úspešné zvládnutie jednej oblasti nás posúva bez problémov do ďalšej, vyššej oblasti. Ak nedokážeme naplno zvládnuť predchádzajúcu oblasť, potom máme deficit v ďalšej, čo sa prejavuje na kvalite vzájomných vzťahov. Preto nie je vhodné vstupovať do vyššej oblasti bez zvládnutia predchádzajúcej práve tak, ako ísť rovno na univerzitu bez absolvovania základnej a strednej školy. Mnohé problémy v manželstvách exitujú aj preto, lebo predchádzajúce oblasti detskej a súrodeneckej lásky sa náležite nerozvinuli.

Všetky problémy spoločnosti sú v konečnom dôsledku spojené s problémami v rodine a v nedostatočnom rozvoji týchto štyroch oblastí srdca. Spoločnosť je totiž rozšírením rodiny a to, čo sa „zaseje v rodine, sa žne v spoločnosti“. Zvyčajne si myslíme, že spravodlivosť, sloboda, mier a prosperita sú výsledkom práce politikov, vedcov a filozofov. Avšak základy týchto hodnôt sa vytvárajú predovšetkým v rodine vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi, a medzi súrodencami. V tejto rubrike postupne priblížime jednotlivé oblasti srdca a ich význam pre život človeka a pre spoločnosť.


Detská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a prvou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť detskej lásky. Každé dieťa má právo vyrastať v láskyplnom prostredí. Takéto prostredie je najideálnejšie vytvárané láskou rodičov. V tomto prostredí sa v dieťati rozvíja nielen jeho srdce, ale aj jeho duchovná povaha, aby odzrkadľovala Božiu povahu. Pre dieťa najlepšie zabezpečuje podmienky na uvedomenie si svojej identity a na jeho harmonický vývoj.

Detská oblasť srdca je najviac pasívna a zároveň prijímajúca zo všetkých oblastí srdca. Detská láska sa rozvíja následkom prijímania a reagovania na rodičovskú lásku. Podobne ako slnečné svetlo spôsobuje rast rastlín smerom nahor a vyháňanie lístkov do strán, rodičovská láska „prichádzajúca zhora“ stimuluje detskú lásku, aby smerovala k rodičom, a zároveň vedie k rozvoju horizontálnej lásky voči súrodencom. Bezpodmienečná láska rodičov rozvíja v dieťati pocit istoty, sebaúctu, dôveru a otvorenosť.

Rodičia sú kanálom Božej lásky. Sú pre dieťa prvým vyjadrením Boha a prostredníctvom ich lásky si môže uvedomiť Božiu existenciu. Dieťa takto spoznáva Boha a vytvára si predstavu o svete a živote. Všetko, čo povedia rodičia, vníma ako pravdu, pokiaľ ho niečo neprinúti o tom pochybovať. Do tej miery, v akej dostáva rodičovskú lásku, bude vnímavé na Božiu lásku a pravdu. U mnohých ľudí, ktorí majú zdeformované vnímanie Boha, chýbal práve tento aspekt rodičovskej lásky.

Detská láska sa rozvíja od vnímavosti na lásku po túžbu potešiť rodičov. Toto je začiatok detskej oddanosti voči rodičom. Deti prirodzene prejavujú lásku a rešpekt svojim rodičom formou poslušnosti, vďačnosti a dôvery. Detská úcta ako forma poslušnosti voči rodičom sa rozvíja v láskyplnej atmosfére domova. Deti ju cítia a sú za to vďačné. Vytvára v nich pocit istoty a preto rodičom dôverujú.

Detská láska taktiež zahŕňa napodobňovanie. Dieťa vidí vo svojich rodičoch prvý obraz toho, čím sa môže stať a snaží sa dosiahnuť ich štandard. Správanie rodičov , ich „áno“ a „nie“ sa preň stávajú jeho vlastnými hodnotami. Stačí niekoľkokrát zdôrazniť, že je vhodné niečo najprv vypýtať a až potom zobrať, než si začne veci pýtať. To poteší rodičov, pretože nie je nič radostnejšie, ako vidieť svoje deti stávať sa zodpovednými ľuďmi zdieľajúcimi ich hodnoty. Deti sú akýmsi obrazom rodičov a milujúci rodičia si želajú, aby ich dieťa bolo ešte lepšie, ako sú oni sami.

Oblasť detskej lásky je kľúčovou oblasťou pre kultiváciu svedomia. Svedomie je akýmsi „vnútorným hlasom“, ktorý radí nasledovať správnu cestu. Prekračuje osobné záujmy a vidí hodnotu v pomáhaní iným. Deti majú prirodzenú túžbu zistiť, čo je správne a čo nie. Sú plné zvedavosti a spoznávania chtivé, čo môže viesť k experimentovaniu bez uvedomovania si následkov. Tiež skúšajú, „pokiaľ sa dá ísť“, pretože chcú vedieť, čo môžu a čo nie. Preto sa deťom uľaví, keď rodičia povedia „nie“, pretože potom vedia, kde je hranica. Kultivovanie svedomia dieťaťa však okrem uplatňovania disciplíny zahrňuje aj vyzdvihovanie jeho dobrých skutkov. Dieťa si takto jasne vštepuje do svojho srdca rozlíšenie správneho od nesprávneho.

Detská oblasť srdca je základom rozvoja osobnosti človeka. Čím viac bude mať dieťa možnosť zažívať lásku svojich rodičov, tým pevnejší bude tento základ.


Súrodenecká oblasť srdca
Rodina je školou lásky a druhou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť súrodeneckej lásky, ktorá je pokračovaním detskej oblasti srdca. Vzťah lásky sa rozširuje zo vzťahu k rodičom k súrodencom. Deti sa učia rešpektovať a mať radi svojich súrodencov prostredníctvom lásky, ktorú im prejavujú rodičia. Deti prirodzene majú radi toho, koho majú radi ich rodičia. Preto je láska rodičov k deťom nevyhnutná pre rozvoj lásky medzi nimi samotnými.

Deti sa učia zdieľať spoločné veci, pomáhať jeden druhému, starať sa jeden o druhého, mať radosť zo vzájomného dávania a prijímania. Toto vedie k vytváraniu priateľstva a v konečnom dôsledku k tolerancii, rešpektovaniu a spolupráci. Okrem toho je táto oblasť lásky nenahraditeľne dôležitá pre rozvoj schopnosti milovať pravou láskou, čo je nevyhnutnou podmienkou pre lásku v manželstve. Ako súrodenci sa deti učia žiť pre toho druhého a zároveň žiť spoločne s opačným pohlavím bez problémov sexuálneho charakteru. Ak je táto súrodenecká láska, ktorá spočíva na priateľstve a nie na sexualite, rozšírená i na priateľov, spolužiakov, vrstovníkov, tak vzťah k budúcemu partnerovi nebude spočívať na sexuálnej príťažlivosti, ale na príťažlivosti srdca, ktorá v manželstve prirodzene vyústi v naplňujúci sexuálny život. Preto je sexuálna zdržanlivosť pred manželstvom veľmi dôležitá. Sexuálne vzťahy pred manželstvom ničia schopnosť milovať pravou láskou a rozvíjať si svoje srdce, a v následnom manželstve nie sú zárukou vernosti a šťastia. Žiadna alebo málo rozvinutá súrodenecká láska a predmanželské sexuálne vzťahy často bývajú skrytou príčinou rozvodov.

Na spoločenskej úrovni správne rozvinutá oblasť súrodeneckej lásky umožňuje vnímať svet ako rozšírenú rodinu s jedným spoločným rodičom a ostatných ľudí ako súrodencov. Láska k blížnemu je v podstate takouto súrodeneckou láskou. Existujúce konflikty, spory a vojny vo svete sú dôsledkom nedostatku súrodeneckej lásky. Dokonca i konkurencia či už v podnikaní alebo v politike je toho prejavom. Je to akoby dôsledok toho, že v prvej rodine ľudstva sa bratia Kain a Ábel navzájom nedokázali mať radi a nedokázali spolupracovať. Ak si deti navzájom konkurujú, navzájom bojujú, prináša to ich rodičom smútok, pretože oni túžia po tom, aby sa ich deti mali navzájom radi. Podobne náboženské, rasové, národnostné a iné konflikty spôsobujú Bohu ako nášmu rodičovi nevýslovnú bolesť, pretože On túži po tom, aby sme sa mali navzájom radi. Je preto veľmi dôležité rozvinúť si súrodeneckú oblasť lásky, aby sme mali radi nielen tých, ktorí sú nám blízki alebo sympatickí, ale aj tých, ktorí sú iní a dokonca i tých, ktorí nás nemusia mať radi, aby sme ich nenávisť dokázali láskou zmeniť na lásku.

Súrodenecká oblasť srdca je veľmi dôležitá na ceste k duchovnej a citovej zrelosti. Táto zrelosť spočíva v harmónii medzi myšlienkami a skutkami, ktoré sú orientované na konanie dobra vo vzťahu k sebe, svojej rodine a spoločnosti. Rodina, a spoločnosť ako rozšírená rodina, môže prosperovať jedine na základe vzájomnej spolupráce za účelom všeobecnej spokojnosti.


Manželská oblasť srdca
Rodina je školou lásky, a treťou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť manželskej lásky. Po dosiahnutí duchovnej a citovej zrelosti v oblasti súrodeneckej lásky je človek pripravený na vstup do manželskej oblasti srdca. Tá sa vytvorí vtedy, keď sú muž a žena rozhodnutí žiť jeden pre druhého vo večnom zväzku lásky a toto ich rozhodnutie je požehnané Bohom. Takýto manželský pár sa potom stáva jedným, duchovne nerozlučným celkom.

Manželstvo otvára nekonečný priestor pre objavovanie novej dimenzie lásky, radosti a šťastia pochádzajúce z Božej prítomnosti v manželstve, ktorá je centrom manželského zväzku. Láska manželov je ukotvená v Bohu a takáto láska je pravá, absolútna a večná. Je založená na absolútnej dôvere a vedie manželov k tomu, aby patrili jeden druhému dušou i telom. Takáto láska vylučuje žiarlivosť alebo neveru. Manžel miluje manželku, akoby bola jedinou ženou na svete, a manželka miluje manžela, akoby bol jediným mužom na svete. V manželstve je láska dovedená k dokonalosti, lebo v ňom môžu manželia naplno vyjadriť svoju lásku a stať sa pravými rodičmi odzrkadľujúci Boha, ktorý je rodičom ľudstva.

Manželstvo je jediná oblasť, v ktorej môže byť naplno vyjadrená sexuálna láska a naplnený jej zmysel. Sexuálna láska je nesmierna sila, ktorá použitá mimo manželstva je deštruktívna a spôsobuje obrovské utrpenie ako jednotlivcovi, tak i spoločnosti (neschopnosť milovať, tehotenstvá mladistvých, rozpad rodín, atď). Pravá manželská láska je schopná usmerňovať silu sexuálnej lásky tak, aby naplnila svoj účel. V sexuálnej láske manželov manžel a manželka vyjadrujú Boží tvorivý charakter, keď podobne ako Boh, sú tvorcami nového života. Preto je sexuálna láska v rámci manželstva posvätná a má božskú hodnotu. Avšak sexuálna láska nie je iba pre účel rozmnožovania. Je to vzácny dar od Boha určený iba pre manželov prinášajúci neopísateľne naplňujúci zážitok substanciálneho vyjadrenia lásky medzi nimi. Čím je láska medzi manželmi hlbšia, tým je aj jej sexuálne vyjadrenie kvalitnejšie bez ohľadu na techniku vzťahu, a prípadné problémy v sexuálnej oblasti môžu manželia ľahko zvládnuť a naďalej sa tešiť z Božieho daru lásky.

Aj keď tým najerotickejším orgánom človeka a kľúčom ku kvalitnému sexu je myseľ, sexuálna láska sa vyjadruje prostredníctvom sexuálnych orgánov. Prostredníctvom nich sa substanciálne prejavuje manželská láska, ktorá je ukotvená v Božej láske. Takto je Božia láska priamo prítomná v sexuálnom vzťahu a preto sú sexuálne orgány tou najposvätnejšou časťou nášho tela, prostredníctvom ktorých sa rodí nový život majúci svoj pôvod v Bohu. Sexualita v manželstve je posvätná a sexuálna láska v ňom je v skutočnosti najvzácnejšou príležitosťou stretnúť Boha a zažiť Jeho lásku.

Preto je veľmi dôležité, aby sexuálne orgány boli používané iba v rámci svätého aktu manželstva, čím sa uchová ich posvätnosť. Tvrdenie „moje telo patrí iba mne a môžem si s ním robiť, čo chcem“, je prejavom vrcholnej neúcty voči životu daného nám Bohom. V manželstve je manželova láska určená výlučne manželke a manželkina láska manželovi. Podobne i sexuálne orgány manžela patria iba manželke a manželkine iba manželovi.

Manželstvo je posvätným a vzácnym zväzkom. Umožňuje manželom odzrkadľovať Boha a dávajúc vznik novému životu byť ako Boh. Účel života nemôže byť naplnený mimo manželstva, pretože je základom rodičovskej lásky a rodiny. Preto akýkoľvek iný vzťah než manželský (homosexuálny, celibátny, promiskuitný) je vzťahom zabraňujúci človeku naplniť účel svojho života.


Rodičovská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a štvrtou, poslednou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť rodičovskej lásky. V nej môže Bohom požehnaný manželský pár naplno odzrkadľovať Boha. Boh z pohnútky lásky stvoril ľudí ako svoje deti, aby žili v láske, manželia z pohnútky lásky dávajú život deťom, aby žili v láske. V rodičovstve sa takto uzatvára cyklus života a lásky - žiť životom lásky, aby z lásky vznikol nový život, ktorý bude žitý v láske.

Zrod prvých ľudí znamenal, že sa z Boha stal rodič, narodenie sa dieťaťa znamená, že sa z manželov stávajú rodičia a môžu prežívať rodičovskú lásku i zodpovednosť. Zároveň môžu pochopiť Božie rodičovské srdce, ako sa tešil, ale i ako trpel podľa toho, ako sa ľudia správali voči Nemu i voči sebe navzájom.

Rodičia pre svoje dieťa stelesňujú Boha a na základe toho, ako ich dieťa vníma, si vytvára svoju predstavu o svete a Bohu. Preto by rodičia mali svojím životom a prostredníctvom svojej rodičovskej lásky, ktorá má odzrkadľovať Božiu rodičovskú lásku, viesť deti tak, aby sa z nich stali pravé ženy a muži žijúci pravou láskou, pretože byť dokonalý ako Boh znamená žiť pravou láskou. Ak dieťa kráča cestou pravej lásky a v dospelosti sa stane rodičom odovzdávajúc túto štafetu pravej lásky ďalej, rodičovská láska naplnila svoje poslanie a rodičia sú nevýslovne šťastní. Vtedy si ich deti už ako rodičia dokážu uvedomiť a pochopiť konanie svojich rodičov a byť im dodatočne vďačné i za to, čo predtým odmietali. Takto sa rodičia tešia nielen vnúčatám, ale i tomu, že sa vytvoril hlbší vzťah s ich deťmi. Týmto sa v rodičovskej oblasti srdca uzatvára cyklus štyroch veľkých oblastí srdca, v ktorých sa ľudia a Boh stávajú jednou rodinou. Staním sa rodičmi a odzrkadľujúc Božiu rodičovskú lásku naplňujeme účel, pre ktorý nás Boh stvoril a ktorý je účelom nášho života. Takýchto rodičov nazývame pravými rodičmi a Boh bude nevýslovne šťastný, keď uvidí ľudí žiť pravou láskou a tradíciu pravej lásky prechádzať z generácie na generáciu.

Ak však rodičia nie sú schopní poskytnúť dieťaťu adekvátnu lásku a žiť príkladným životom, jeho srdce sa nemusí dostatočne rozvinúť a byť schopné milovať pravou láskou. Potom hlavne počas dospievania dochádza k rozporom medzi ním a rodičmi, stáva sa rebelujúcim a hľadá rôzne náhrady chýbajúcej lásky. Preto sa mladí ľudia uchyľujú k voľnému sexu, drogám, zločinnosti alebo dokonca k samovraždám. Bez pravej rodičovskej lásky si deti nedokážu správne rozvinúť ani súrodeneckú oblasť srdca, čo sa môže odraziť na ich vzťahoch v manželstve a neskôr v rodičovstve, keď ako rodičia nedokážu dať svojim deťom pravú rodičovskú lásku, lebo ju nezažili od svojich rodičov.

Avšak aj keď rodičia poskytnú svojim deťom adekvátnu lásku a žijú príkladným životom, ešte to nezaručuje, že deti budú kráčať cestou pravej lásky. Ak spoločnosť glorifikuje individualizmus, promiskuitu a rôzne sexuálne úchylky, deti aj napriek snahe svojich rodičov môžu byť ľahko strhnuté prúdom falošnej lásky. Ako veľmi musel trpieť Boh, ktorý všetko investoval do svojich detí Adama a Evy, keď neposlúchli Jeho varovanie a na navádzanie Lucifera sa dopustili predmanželského sexuálneho vzťahu, ktorým zničili možnosť dosiahnuť pravú lásku a odzrkadľovať tak Boha. Deti sú neustále vystavené takýmto pokušeniam a rodičia zažívajú podobnú bolesť ako Boh, keď sa ich deti odklonia od cesty pravej lásky.

Preto je odhodlanie stať sa pravým rodičom a byť pravým rodičom nesmiernou úzkosťou, či budú deti kráčať cestou pravej lásky, ale aj nesmiernou radosťou, keď sa z detí stanú praví rodičia. Preto by malo byť prirodzené, že praví rodičia sú tými ľuďmi, ktorým prináleží najväčšie uznanie spoločnosti.


Problémy v rodine a v spoločnosti
Doteraz sme si priblížili štyri oblasti srdca v rodine (detská, súrodenecká, manželská a rodičovská), ktoré, keď sú správne rozvinuté, vytvárajú z rodiny prostredie lásky. Ak však niektorá oblasť srdca nie je dostatočne rozvinutá, vzniknuté problémy sa neohraničujú iba na samotnú rodinu, ale aj na spoločnosť, ktorá je rozšírením rodiny.

Spoločnosť je zdravá a prosperujúca iba v takej miere, v akej sú zdravé a prosperujúce rodiny, ktoré ju tvoria. Smilstvo, promiskuita, homosexualita, nevera, rozvod, narkománia, pornografia, zločinnosť a iné deštruktívne prvky sú prejavmi neriešených problémov v rodinách. Je to začarovaný kruh začínajúci problémami v rodinách, ktoré sa prenášajú do spoločnosti. Vzniknutá situácia v spoločnosti ovplyvňuje iné rodiny a problémy sa znásobujú. Pokiaľ sa neodstráni príčina problémov v rodinách, problémy spoločnosti nezmiznú. Napríklad v USA náklady spojené s tehotenstvom tínedžeriek dosahujú ročne desiatky miliárd dolárov vo forme dodatočných sociálnych dávok, nehovoriac o škodách pre spoločnosť, ktoré ich deti spôsobia, keď sa dostanú do gangov.

Keď sú rodičia nezrelí, nemôžu dať svojim deťom náležitú lásku a ani nie sú schopní odzrkadľovať Boha. Toto ochromuje schopnosť detí rozvíjať si svoju lásku a uvedomovať si existenciu Boha a jeho lásku, čo v nich môže vytvoriť sklon k ateizmu a materializmu. Bez pocitu byť milovaní rodičmi môže spôsobiť depresie a nízky pocit sebaúcty. Hľadanie chýbajúcej rodičovskej lásky môže viesť k užívaniu alkoholu, drog, promiskuite, homosexualite a dokonca až k násilnostiam.

Nezrelá rodičovská láska nemusí vytvoriť bezprostredný vzťah srdca medzi nimi a ich deťmi, ktoré cítiac nezrelosť rodičov sa s nimi nemusia stotožniť. Donucovacie prostriedky ešte viac zhoršujú vzájomný vzťah a deti rebelujú nielen voči nim, ale autoritám vo všeobecnosti. Výsledkom je generačný problém. Iným, no veľmi drastickým prejavom nezrelej rodičovskej lásky, je incest. Zneužitím dôvery svojho dieťaťa rodič ničí v dieťati schopnosť dôverovať a milovať.

Bez pravej rodičovskej lásky si deti nebudú môcť naplno rozvinúť súrodeneckú oblasť srdca. Keď sú súrodenci voči sebe ľahostajní alebo neznášanliví, vytvára to pocit ľahostajnosti a neznášanlivosti voči ľuďom vo všeobecnosti. Bez pocitu spolupatričnosti nie je ťažké rozdeľovať ľudí podľa národnosti, rasy, vierovyznania a následne z tohto dôvodu prepuká národnostná, rasová a náboženská neznášanlivosť.

Zlyhanie v oblasti manželskej lásky je hlavnou príčinou rozpadu rodín. Trvalé manželstvo si vyžaduje duchovnú zrelosť a dobrý charakter, ktoré sa budujú prostredníctvom žitia pre iných. V opačnom prípade osobné záujmy každého z partnerov prevážia nad romantickými ideálmi, z ktorých začal vzťah. Keď následne manželstvo zlyhá, deti sú tým poznačené, pretože namiesto očakávanej rodičovskej lásky boli zradené. Jedine keď Božia láska prebýva uprostred manželstva a vernosť je samozrejmosťou, manželia môžu vytvoriť trvalé a neotrasiteľné manželstvo. Cudzoložstvo ničí manželstvo a predmanželský sex ničí základ pre trvalé manželstvo. Preto náboženstvá považujú smilstvo za horšie od vraždy. Vraždou sa zabije telo, no nie duch, zatiaľ čo smilstvo poškodzuje aj ducha a schopnosť milovať. Ak je zavraždený príkladný rodič, deti môžu byť na neho naďalej hrdé. Avšak rodič spáchajúci cudzoložstvo zničí predstavu svojich detí nielen o ňom, ale taktiež o pravej láske a trvalom manželstve.

Predstavitelia spoločnosti sú akoby v pozícii rodičov. Keď nie sú dostatočne zrelí, nie sú schopní naplniť si svoje spoločenské zodpovednosti s pravou láskou. Namiesto toho zneužívajú svoje postavenie na presadzovanie svojich záujmov na úkor občianskych a spoločenských. Výsledkom je naša nespokojnosť s nimi a rozhorčujeme sa nad ich mocou a privilégiami. Preto svet túži po predstaviteľoch, ktorí by spravovali spoločnosť s pravou láskou.


Kráľovský majestát lásky
Dosiahnutím Štyroch veľkých oblastí srdca rodina vytvára základ Troch veľkých kráľovských majestátov. Kráľovský majestát je bežne vnímaný v zmysle moci a suverenity. Moc pravého kráľovského majestátu má však pôvod v pravej láske a vzniká z autority, vznešenosti a múdrosti rodičov pri spravovaní svojej rodiny.

Kráľovský majestát má niekoľko významov. Po prvé, hovorí o tom, že láska v rodine má tú najvzácnejšiu hodnotu. Žiadna svetská pocta sa nevyrovná sláve človeka, ktorý prešiel Štyrmi veľkými oblasťami srdca a dosiahol najvyššiu úroveň duchovnej zrelosti. Takýto človek má Boží charakter a je pravým rodičom, pravým vlastníkom a pravým učiteľom. S láskou sa stará o svoju rodinu, spravuje vlastníctvo a vedie svoje deti správnou cestou. Ako pravý predstaviteľ svojej rodiny má kvalifikáciu byť predstaviteľom spoločnosti, pretože základom spoločnosti je rodina.

Druhý význam sa týka vznešenosti pravej lásky. Ak niekomu chýba základ dobrého charakteru a zrelého ducha, nemôže sa odrazu ako predstaviteľ spoločnosti stať vznešeným a cnostným. Miestom kultivácie tohto základu je rodina, škola lásky. Rodičia, ktorí prešli Štyrmi veľkými oblasťami srdca, si rozvinuli duchovnú zrelosť a dobrý charakter, čo je nutné pre pravú vznešenosť. Majú vnútorné prostriedky nato, aby boli altruistickými, obetavými a zodpovednými konať v každej situácii s láskou, v prospech celku. V tom spočíva pravá vznešenosť kráľovského majestátu.

Tretí význam sa týka autority lásky. Rodičia, ktorí prešli Štyrmi veľkými oblasťami srdca, dosiahli zrelosť charakteru a osobnej integrity. Preto sú schopní správne viesť svoje deti, ktoré im na odplatu preukazujú náležitú úctu a nasledujú ich vedenie. Je to autorita toho, ktorý vedie na základe svojej vlastnej integrity a príkladu. No zvyčajne je svetská moc zabezpečovaná nespravodlivými zákonmi, fyzickou silou alebo hrozbou použitia sily. Preto ľudia túžia po spoločnosti, v ktorej láska a moc budú spolu vychádzať, pretože moc a autorita majú pochádzať z pravej lásky.

Štvrtý význam sa týka moci lásky „vládnuť“ iným na základe radosti. Aj ľudia, ktorým sa nepáči, aby im niekto niečo prikazoval, s radosťou budú nasledovať, ak bude prikazovať láska. Manžel s radosťou reaguje na manželkine pokyny, pretože ju chce potešiť a urobiť šťastnou. Manželka cíti to isté voči manželovi, keď ju o niečo žiada. Mali by sme sa taktiež snažiť dosiahnuť takú lásku, aby sme vyvolali radostnú poslušnosť aj vo vzťahu rodičia a deti. Sila lásky je v tom, že dokáže vládnuť spôsobom vyvolávajúcim radosť.

Piaty význam súvisí s prirodzeným rešpektom. Ak si niekoho vážime a rešpektujeme, správame sa k nemu úctivo a pozorne v každom ohľade. Preto by sme mali rešpektovať svojich rodičov a starých rodičov, ktorí žijú pravou láskou a dosiahli stav kráľovského majestátu. A taktiež by sme sa mali usilovať o to, aby sme boli hodní takého istého rešpektu od našich detí a vnúčat.

Šiesty význam súvisí s vládou lásky. Mnohí svetskí králi konali verejnoprospešné projekty, iní premrhali bohatstvo svojej krajiny. Preto akýkoľvek majetok vlastníme, jeho hodnota je daná kvalitou našej lásky. Náš dom by mal byť palácom lásky. Dokonca i chatrč chudobného človeka môže byť palácom, ak tam prebýva Božia láska. No ak chýba láska, tak dokonca i ten najskvostnejší zámok je prázdny a chladný ako hrobka.

Prejdúc Štyrmi veľkými oblasťami srdca a stelesniac pravú lásku každý z nás môže získať autoritu a vznešenosť kráľa.


Tri generácie kráľovského majestátu v kráľovskej rodine
Rodina, to nie sú iba rodičia a deti. To je prelínanie sa prítomnosti s minulosťou a budúcnosťou.

Koncept kráľovského majestátu zahrňuje aj tradíciu pravej lásky odovzdávanú z generácie na generáciu. Po dosiahnutí kráľovského majestátu praví rodičia vedú ďalšiu generáciu k nasledovaniu cesty pravej lásky prostredníctvom štyroch veľkých oblastí srdca. Keď táto tradícia prejde tromi generáciami v rodine - starí rodičia, rodičia a deti - kráľovský majestát bude v takejto rodine bezpečne ukotvený. Takáto rodina sa nazýva kráľovskou rodinou pravej lásky.

Kráľovský majestát starých rodičov
Starí rodičia sú kráľmi a kráľovnami predstavujúci minulosť, duchovný svet a Boha. Ustanovili tradíciu lásky a to slúži ako základ ich autority pre nasledujúce generácie. Tým, že sú predstaviteľmi duchovného sveta, všetci naši predkovia sú prostredníctvom nich vážení.

Starí rodičia majú osobitnú hodnotu, na základe ktorej môžu učiť iných, hlavne svoje vnúčatá. Všetky deti potrebujú svojich starých rodičov, aby dostávali ich lásku a múdrosť. Na druhej strane starí rodičia nachádzajú veľkú radosť v milovaní svojich vnúčat. Byť prínosom pre rodinu, či už staraním sa o deti, je možnosťou, ako môžu naďalej prežívať radosť z dávania. Ich autorita ich oprávňuje mať ocenenie a podporu všetkých členov rodiny.

Kráľovský majestát rodičov
Rodičia sú kráľmi a kráľovnami predstavujúci súčasnosť. Svojou láskou a učením noriem kultivovaných prostredníctvom štyroch veľkých oblastí srdca vedú svoju rodinu, vychovávajú svoje deti a vytvárajú atmosféru jej duchovného života. Sú zodpovední za materiálnu prosperitu rodiny zabezpečujúc tak svoje deti a zostarnutých rodičov.

Na druhej strane si rodičia obetovaním sa pre prosperitu svojej komunity, krajiny a sveta získavajú rešpekt v spoločnosti a takto získaný rešpekt verejnosti zvyšuje ich autoritu a vážnosť v rodine.

Deti ako princovia a princezné
Deti predstavujú budúcnosť. Jedného dňa sa stanú rodičmi a vezmú zodpovednosť za svoje rodiny a život v spoločnosti. Prechádzajú štyrmi veľkými oblasťami srdca, aby dosiahli kráľovský majestát lásky. V určitom zmysle sú princmi a princeznami pripravovanými na prevzatie kráľovského majestátu v budúcnosti.

Mali by sme ich preto viesť k tomu, aby mali čo najvyšší štandard správania a dobrý charakter. A tým najdôležitejším spôsobom je samotný príklad rodičov. Bez ohľadu nato, čo rodičia hovoria, deti sa učia z toho, čo rodičia robia. Deti odrážajú srdce a spôsob života rodičov, takže všetci to môžu vidieť.

Deti potrebujú správnu výchovu týkajúcu sa zásad a hodnôt. Toto je ich právo a žiadny rodič by nemal byť ľahostajný voči naplneniu tejto potreby. Ako deti preukazujú detskú oddanosť milovaním svojich rodičov a súrodencov, ich rodičia majú reagovať chválou a povzbudzovaním. Toto v dieťati upevňuje pocit sebaúcty. Taktiež názory dieťaťa by mali byť brané vážne. Dieťaťu by mala byť daná určitá miera slobody, aby mohlo prežívať následky svojho konania.

Do našich detí vkladáme dôveru, pretože budú pokračovať v budovaní Božieho kráľovstva na tom základe, ktorý položíme. Taktiež dúfame a očakávame, že nás naše deti prevýšia. No deti majú svoju slobodnú vôľu a svoju mieru zodpovednosti a preto nič nie je zaručené. Preto by sme ako rodičia mali urobiť maximum, aby sme im odovzdali tradíciu pravej lásky a nasmerovali ich na cestu pravej lásky.


Ríša kráľovskej rodiny
Ako už bolo spomínané, kráľovská rodina pravej lásky sa vytvorí vtedy, keď bude ustanovená pevná tradícia prostredníctvom Troch kráľovských majestátov. To znamená, že tri po sebe idúce generácie prejdú Štyrmi veľkými oblasťami srdca, aby dosiahli kráľovský majestát pravej lásky. Každá generácia odovzdá tradíciu pravej lásky ďalšej generácii. Rodina je úplná v troch generáciách a základ Božieho kráľovstva je v takejto rodine.

Pôvodne tri generácie - Boh, Adam a Eva, a ich budúce deti - mali vytvoriť Božiu rodinu, základný kameň Božieho kráľovstva. Keby Adam a Eva nepadli, stali by sa pravými rodičmi a každý na zemi by bol ich priamym potomkom. Celé ľudstvo by bolo súčasťou jediného kráľovského rodu. Avšak Adam a Eva padli a stali sa falošnými rodičmi, čím namiesto tradície Božej kráľovskej rodiny vytvorili tradíciu satanovej rodiny. Celé ľudstvo ako ich potomkovia sa stalo súčasťou satanovej línie. Po dlhom čase, keď sa vytvorili správne podmienky, Božia kráľovská rodina začala Ježišom, ktorý však tým, že mu nebolo umožnené oženiť sa a stať sa pravým rodičom, nemohol takúto rodinu vytvoriť.

Božia kráľovská rodina na zemi sa preto začne rodinou navráteného mesiáša. Mesiáš, to sú Praví rodičia a ich rodina sa nazýva Pravá rodina. Vytvorí sa vtedy, keď sa narodia vnúčatá Pravých rodičov a bude absolútne stabilná vtedy, keď táto tretia generácia dosiahne zrelosť. Pravá rodina je počiatkom Božej kráľovskej rodiny na zemi. Ako však všetci ľudia môžu byť súčasťou tejto rodiny? Spôsobom prisobášenia to nie je reálne.

Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je naštepiť sa do Božej rodovej línie prostredníctvom požehnania manželstva udeleného Pravými rodičmi. Stať sa požehnaným párom znamená nielen stať sa súčasťou Božej kráľovskej rodiny, ale taktiež začiatok vytvárania svojej vlastnej pravej rodiny. Každá rodina môže byť akoby malou kráľovskou rodinou a všetky takéto rodiny spoločne vytvárajú veľkú Božiu kráľovskú rodinu.

Stať sa súčasťou Božej kráľovskej rodiny však taktiež znamená aktívnu zmenu nás samotných, pretože dovtedy bol satan naším falošným otcom a padlé návyky, postoje a spôsob života sa samé od seba nestratia. Preto keď vstúpime do oblasti Božej kráľovskej rodiny, mali by sme zanechať padlý spôsob života a učiť sa žiť životom pravej lásky.

Pokiaľ budú existovať ľudia mimo ríše Božej kráľovskej rodiny, stále budú pod vplyvom satana. Keď všetky rodiny budú žiť životom pravej lásky, celá populácia na zemi a všetky krajiny budú patriť do ríše Božej kráľovskej rodiny. Keď i ten posledný človek bude do nej patriť, bude to znamenať koniec ríše satanovej kráľovskej rodiny. To bude zároveň znamenať úplné oslobodenie Božieho srdca. Bude to taktiež znamenať koniec satana, ktorý už viacej nebude mať žiadnu bázu, cez ktorú by ovplyvňoval ľudstvo.

Toto je teda cesta, ako sa môže zmeniť svet vo svojom samotnom jadre. Na základe štandardu založeného na posvätnosti manželstva a rodiny sa objavia rodiny, ktoré žijú pravou láskou a svojím obetavým životom pre spoločnosť sú príkladom ostatným ľuďom. Čím viac rodín prijme požehnanie do manželstva a žije životom pravej lásky, tým väčšmi sa ríša Božej kráľovskej rodiny rozširuje, až nakoniec obsiahne celú zem. Aj keď to môže vyzerať ako utópia vytvoriť Božie kráľovstvo, nič nie je nemožné, keď sa to robí v duchu pravej lásky a nakoniec to prinesie svoje ovocie.

____________________
Zmenené ( 02.01.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 9Aktivity PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.09.2005
____________________
Aktivity Federácie rodín

Od svojho založenia v roku 1996 sa Federácia rodín prostredníctvom svojich aktivít snaží o napĺňanie svojho cieľa, ktorým je posilnenie rodiny ako morálneho centra spoločnosti, pretože prosperita spoločnosti je na nej závislá. Z uskutočnených aktivít priblížime aspoň tie najdôležitejšie.

Celoslovenská iniciatíva za manželskú vernosť a rodičovskú zodpovednosť
Táto iniciatíva odštartovala celosvetovo v roku 1997 s cieľom pozdvihnúť povedomie o dôležitosti rodiny pre život, vernosti manželov pre rodinu, a predmanželskej sexuálnej zdržanlivosti pre manželstvo. Členovia FFWP a iní aktivisti navštevovali domácnosti alebo sa organizovali informačné stánky, aby každý mohol podporiť túto iniciatívu.

Celoeurópsky festival požehnania manželstva
Tento festival bol súčasťou celosvetového vyvrcholenia iniciatívy za manželskú vernosť a rodičovskú zodpovednosť. Bratislava bola jediným mestom v Európe a jedným z 12-tich miest sveta, kde sa 13. júna 1998 uskutočnila pridružená časť festivalu. Jadrom festivalu bol obrad požehnania manželstva.

Ťažiskom aktivít Federácie rodín je požehnanie manželstva, cez ktoré muž a žena prijímajú Božie požehnanie manželstva prostredníctvom manželov Munovcov alebo už požehnaných manželských párov. Aby Boh mohol byť prítomný v manželstve a následne v rodine, požehnanie manželstva vytvára základ Jeho aktívnej prítomnosti.

Dr. Hak Ča Han Munová na Slovensku
Bola to prvá návšteva jedného z manželov Munovcov na Slovensku. Bratislava sa 20. mája 1999 v rámci 80 miest svetového turné Dr. Munovej s prejavom „Cesta života pre celé ľudstvo“ stala jedným zo 6 miest v Európe tohto turné. Súčasťou tohto turné bola inaugurácia Medzináboženskej a medzinárodnej federácie za svetový mier (IIFWP) v jednotlivých krajinách sveta.

Výzva Federácie rodín určená NR SR týkajúca sa návrhu zákona o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia
V januári 2002 Federácia rodín poslala výzvu NR SR v súvislosti s prejednávaným návrhom zákona o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia. Federácia rodín nemá výhrady voči osobám sexuálne inak orientovaným, ale chcela zaujať jasné stanovisko k základným normám rodiny v našej spoločnosti. Úryvok z výzvy: „Podľa Listiny základných práv a slobôd je rodičovstvo a rodina pod ochranou zákona. Je to tak preto, lebo rodina je jedinečná tým, že sa v nej rodia deti, a že v nej získavajú základné vzorce správania sa muža a ženy. Navrhovaný zákon však chce postaviť spolužitie osôb rovnakého pohlavia na roveň manželstva, ktoré je základom rodiny, napriek tomu, že takéto spolužitie nemôže naplniť tie isté kvality a zodpovednosti. Predkladaný návrh zákona preto v rodinnom práve nemá miesto. Spolužitie osôb rovnakého pohlavia by sa malo riešiť na inom základe.“ Bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa tak poslanci rozhodli, navrhovaný zákon neprešiel.

Svetové turné reverenda Son Mjong Muna
V čase zasadania 60. Valného zhromaždenia OSN sa za účasti vyslancov mieru zo 128 krajín uskutočnila inaugurácia Univerzálnej mierovej federácie (UPF) iniciovaná reverendom Munom. Jej poslaním je vytvoriť modelovú OSN, ktorá upriami svoje mierové úsilie na Boha a bude sa zasadzovať o dobro všetkých ľudí.

Po založení UPF sa 85-ročný reverend Mun vydal s manželkou na turné, počas ktorého navštívi 100 miest v 67 krajinách s posolstvom „Božia ideálna rodina – model svetového mieru”. V ňom vyjadruje presvedčenie, že práve v rodine sa učíme tomu, ako žiť spolu v harmónii a mieri, čo je tá najprirodzenejšia cesta ako odstrániť rasové, národnostné a náboženské bariéry a vytvoriť jednu celosvetovú rodinu. Počas turné sa konajú inaugurácie národných pobočiek UPF.

Turné začalo v septembri v USA, pokračovalo v Kórei, Japonsku, Číne, v strednej Ázii. V Európe prebehlo v 15 krajinách. Pokračuje v Afrike, na Blízkom východe, v Južnej Amerike, východnej Ázii a Oceánii. Záver bude v Kanade v decembri. Na Slovensku sa uskutočnilo 31. októbra 2005 v Slovenskom národnom divadle.

____________________
Zmenené ( 31.03.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 12Stanovy PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.09.2005
____________________

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Family Federation for World Peace and Unification

  

Stanovy

             Na prahu nového tisícročia ľudstvo prechádza obdobím historickej premeny. Avšak pri konfrontácii s bolestnou skutočnosťou, ktorú vytvárajú problémy, ktorým čelí naša spoločnosť, si uvedomujeme potrebu zamerať sa na posilnenie rodín, od ktorých závisí prosperita našej spoločnosti ako celku i istota, že náš národ bude pripravený na výzvy i príležitosti, ktoré nám prinesie 21. storočie.

 

            Pre posilnenie a podporenie všetkých iniciatív sledujúcich vytváranie a rozvoj dobrých a zdravých rodín sme založili toto občianske združenie.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

1.  Názov združenia je Federácia rodín za mier a jednotu vo svete v slovenskom jazyku, Family Federation for World Peace and Unification v anglickom jazyku. Oficiálna skratka názvu je FFWPU.

2.  Sídlom združenia je Námestie Martina Benku 6302/8, 811 07 Bratislava - Staré Mesto.

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

1.  FFWPU je dobrovoľná mimovládna organizácia združujúca ľudí bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, rasy či národnosti. Jej cieľom je posilnenie rodiny ako morálneho centra spoločnosti, pretože prosperita spoločnosti je od nej závislá.

2.  Pre dosiahnutie tohto cieľa bude najmä:

a)  spolupracovať s odborníkmi so zámerom rozvíjať a prehĺbiť poznanie a pochopenie manželstva, rodiny a ich vzťahu a prínosu pre rozvoj jednotlivca a spoločnosti,

b)  organizovať a podporovať výchovné programy a poradenstvo pre mládež a manželské páry so zameraním na význam rodiny, rodičovskej zodpovednosti a ich dopadu na spoločnosť,

c)  podporovať výchovné semináre o prevencii pohlavných ochorení s dôrazom na hodnoty povzbudzujúce k morálnemu životu, sexuálnej abstinencii pred manželstvom a vernosti v manželstve,

d) organizovať a podporovať kultúrne programy, projekty spolupráce a pomoci medzi rodinami,

e)  spolupracovať s organizáciami podobného zamerania s cieľom dosiahnuť zmierenie a spoluprácu medzi rôznymi národmi, rasami a kultúrami,

f)  vydávať a propagovať literatúru a rôzne iné materiály podporujúce cieľ federácie.

 

Článok 3

Členstvo

1.  Členom federácie sa môžu stať fyzické osoby staršie než 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom federácie. Členom sa môže stať aj cudzí štátny príslušník starší než 18 rokov, ktorý súhlasí so stanovami a cieľom federácie.

2.  O prijatí za člena federácie rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo federácie.

3.  Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4.  Členstvo zaniká:

a)  vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z federácie predsedníctvu,

b)  vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom federácie.

  

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1.  Člen má právo najmä:

a)  podieľať sa na činnosti federácie,

b)  voliť a byť volený do orgánov federácie,

c)  obracať sa na orgány federácie s podnetmi a sťažnosťami,

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov federácie.

2.  Člen má povinnosť najmä:

a)  dodržiavať stanovy federácie,

b)  plniť uznesenia orgánov federácie,

c)  aktívne sa podieľať na činnosti federácie.

  

Článok 5

Orgány federácie

1.  Orgánmi federácie sú:

a)  valné zhromaždenie,

b)  predsedníctvo.

  

Článok 6

Valné zhromaždenie

1.  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom federácie a tvoria ho všetci členovia federácie. Právnické osoby zastupuje štatutár alebo poverená osoba.

2.  Valné zhromaždenie najmä:

a)  schvaľuje stanovy federácie, ich zmeny a doplnky

b)  volí o odvoláva členov predsedníctva,

c)  schvaľuje plán činnosti i správu o činnosti,

d) schvaľuje správu o hospodárení,

e)  rozhoduje o zrušení federácie.

3.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov federácie.

  

Článok 7

Predsedníctvo

1.  Predsedníctvo je výkonným orgánom federácie, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť federácie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2.  Predsedníctvo má troch členov - jedného predsedu, ktorý je prezidentom a štatutárnym zástupcom federácie a zastupuje ju navonok, a dvoch podpredsedov, ktorí sú videprezidentmi. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby.

3.  Predsedníctvo najmä:

a)  riadi a zabezpečuje činnosť federácie,

b)  vypracováva plán činnosti i správu o činnosti, a správu o hospodárení,

c)  rozhoduje o zrušení federácie, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení federácie.

 

Článok 8

Hospodárenie federácie

1.  Federácia hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:

a)  dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

b)  príjmy z činností pri napĺňaní cieľa federácie.

3.  Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

  

Článok 9

Zrušenie federácie

1.  Federácia sa zrušuje dobrovoľným rozpustením.

2.  Pri rozpustení predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky pohľadávky federácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

  

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

2.  Federácia vznikla dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.


____________________
Zmenené ( 13.02.2023 )
Hodnotenie čitateľov: / 7<< Začiatok < Späť 41 42 43 44 45 Ďalej > Koniec >>

Výsledky 397 - 403 z 403
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
september 2023
P U S Š P S N
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
október 2023
P U S Š P S N
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962