spacer
Federcia rodn za mier a jednotu vo svete

Federcia rodn za mier a jednotu vo svete
Rodina nrodov ijcich v mieri me vznikn jedine z nrodov rodn ijcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERCIA RODN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINRODN ZDRUENIE RODN USILUJCE SA O ZREALIZOVANIE IDELU PRAVEJ LSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VETKCH UD.
spacer
Hlavn menu
Federcia rodn (FFWPU)
Ochrana osobnch dajov
Kontakt
O Federcii rodn
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Poehnanie manelstva
Dohodnut manelstv
Bo Princp
Mierov posolstv
tyri vek oblasti srdca
Vznam manelstva
Manelstvo, rodina a spolonos
Rodina, manelstvo a rodiovstvo
Zsady astnho rodinnho ivota
Prav spolonos
Historick rodiny
Jeiovo poatie
Homosexualita
Homosexuln styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
ivotopis
mrtie reverenda Muna
Hadanie stratenho mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Vern manelia
Rodina a spolonos
Mier sa zana mnou
Duchovn svet
Krea

 
Federcia rodn (FFWPU) arrow ivotopis

ivotopis
Zhromadenie za mierov zjednotenie Krejskho polostrova PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.06.2018
____________________
Zhromadenie za mierové zjednotenie Krejského polostrova

11. novembra 2017 sa na tadine majstrovstiev sveta vo futbale v Soule za asti pribline 80 000 ud z Krey a z inch krajn sveta uskutonilo zhromadenie s témou „Nech sa Krea stane svetlom mieru“.

____________________
Zmenen ( 25.02.2019 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 0Mier sa zana mnou PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.06.2018
____________________
Mier sa zana mnou

(Prejav Dr. Hak a Han Munovej poas festivalu mieru a rodiny 29. aprla 2018 vo Wiener Stadthalle, Viede, Raksko)
____________________
Zmenen ( 25.02.2019 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 0Festival mieru a rodiny - Mier sa zana mnou PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.06.2018
____________________
Festival mieru a rodiny - Mier sa zana mnou

Po podobnej udalosti na tto tému z vlaajieho roku v Madison Square Garden, USA, sa 29. aprla 2018 v mestskej hale vo Viedni zilo na festivale mieru a rodiny pribline 10 000 ud prevane z Eurpy, ale taktie z Blzkeho vchodu, severnej Afriky, USA, Japonska a Krey, aby podporili silie o vytvorenie kultry mieru zaloenej na rodine.

____________________
Zmenen ( 25.02.2019 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 0Mier sa zana mnou PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
29.05.2018
____________________

 

 MIER SA ZANA MNOU

 rozvja sa v manelstve a rodine, a prejavuje sa v spolonosti.
Bez mieru v sebe nie je mier v manelstve,
bez mieru v manelstve nie je ani v rodine.
A bez mieru v rodine nie je ani v spolonosti.
Rodina je zkladom mieru, lsky a astia.
 

 Mier sa zana mnou

V doch 28.4.-30.4.2018 sa vo Viedni, Raksko, uskutonili podujatia na eurpskej rovni svisiace s iniciatvou „Mier sa zana mnou“, ktoré spoluorganizovali tieto organizcie: Federcia ien (WFWP), Federcia rodn (FFWP) a Univerzlna mierov federcia (UPF) 

28.4.2018 - Medzinrodné zhromadenie mldee a inaugurcia Mldee a tudentov za mier v Eurpe 

28. a 29. aprla 2018 - Medzinrodn konferencia spoloenskch predstaviteov a inaugurcia Medzinboenskej asocicie za mier a rozvoj v Eurpe a na Blzkom vchode

29.4.2018 - Slvnostné stretnutie Federcie ien

29.4.2018 - Festival mieru a rodiny - Mier sa zana mnou

30.4.2018 - Pietny obrad v bvalom koncentranom tbore Mauthausen

____________________
Zmenen ( 24.09.2020 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 10Ochrana osobnch dajov PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
21.05.2018
____________________

Ochrana osobnch dajov

Obianske zdruenie Federcia rodn za mier a jednotu vo svete (FFWPU) venuje pozornos zabezpeeniu ochrany osobnch dajov.

V svislosti s prvnou pravou zkona . 18/2018 o ochrane osobnch dajov, inného od 25. mja 2018, a s nariadenm E . 2016/679 o GDPR njdete na tejto strnke informcie o pouvan osobnch dajov, ktoré FFWPU zskava a zhromauje.

FFWPU so sdlom na adrese Nmestie Martina Benku 6302/8, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, Slovensk republika, je poda nariadenia E o GDPR a zkona o ochrane osobnch dajov vo vzahu k zskanm osobnm dajom v pozcii prevdzkovatea, pretoe priamo zskava osobné daje od fyzickch osôb a tie alej spracva na urit el. FFWPU pri spracvan osobnch dajov db na to, aby osobné daje boli spracvane len zkonnm spôsobom a tak, aby nedolo k porueniu zkladnch prv dotknutej osoby, ie kadej fyzickej osoby, ktorej osobné daje FFWPU spracva. FFWPU zskava osobné daje vdy len na konkrétne uren, vslovne uveden a oprvnen el.

Dokumenty:
Informcie o spracvan a ochrane osobnch dajov


____________________
Zmenen ( 14.01.2023 )
Hodnotenie itateov: / 6<< Zaiatok < Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alej > Koniec >>

Vsledky 73 - 81 z 404
spacer
Neprehliadnite
iadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lsky

Jei sa narodil, aby vytvoril svet lsky, nie aby bol ukriovan. Jeho tba sa konene napa. Nech je tento odkaz lsky inpirciou pre kadho z ns.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
november 2023
P U S P S N
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
december 2023
P U S P S N
272829301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Najnovie
Najtanejie


spacer