spacer
Federcia rodn za mier a jednotu vo svete

Federcia rodn za mier a jednotu vo svete
Rodina nrodov ijcich v mieri me vznikn jedine z nrodov rodn ijcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERCIA RODN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINRODN ZDRUENIE RODN USILUJCE SA O ZREALIZOVANIE IDELU PRAVEJ LSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VETKCH UD.
spacer
Hlavn menu
Federcia rodn (FFWPU)
Ochrana osobnch dajov
Kontakt
O Federcii rodn
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Poehnanie manelstva
Dohodnut manelstv
Bo Princp
Mierov posolstv
tyri vek oblasti srdca
Vznam manelstva
Manelstvo, rodina a spolonos
Rodina, manelstvo a rodiovstvo
Zsady astnho rodinnho ivota
Prav spolonos
Historick rodiny
Jeiovo poatie
Homosexualita
Homosexuln styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
ivotopis
mrtie reverenda Muna
Hadanie stratenho mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Vern manelia
Rodina a spolonos
Mier sa zana mnou
Duchovn svet
Krea

 
Federcia rodn (FFWPU) arrow ivotopis

ivotopis
Festival mieru a rodiny v Zimbabwe s poehnanm manelstva PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.12.2018
____________________
Festival mieru a rodiny v Zimbabwe s poehnanm manelstva

Po druhom festivale kultry a hudby „Mier sa zana mnou“ v USA odcestovala Dr. Hak a Han Munov do Zimbabwe, aby 21.11.2018 prehovorila na Nrodnom portovom tadine v Harare a udelila poehnanie manelstva tisckam prov. Po prlete 19.11.2018 ju na letisku privtala ministerka obrany Oppah Muchinguri Kashiri a 20.11.2018 sa stretla s prezidentom Zimbabwe Emmersonom Mnangagwom v prezidentskom palci.

____________________
Zmenen ( 25.02.2019 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 1Udalosti PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.12.2018
____________________
Udalosti

ieste vroie songhwa reverenda Muna
27. augusta 2018 sa v Krei vo Svetovom mierovom centre ongim uskutonilo spomienkové stretnutie pri prleitosti iesteho vroia songhwa (odchodu) spoluzakladatea Federcie rodn reverenda Son Mjong Muna do duchovného sveta. Po muzikli zo ivota manelov Munovcov a piesni zaspievanej ich vnatami sa skonila spomienkov as, po ktorej zaala slvnos poehnania manelstva.

____________________
Zmenen ( 25.02.2019 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 1Druh festival kultry a hudby Mier sa zana mnou v USA PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.12.2018
____________________
Druh festival kultry a hudby Mier sa zana mnou v USA

Po vlaajom spenom festivale Mier sa zana mnou v Madison Square Garden, New York, USA, sa 12. novembra 2018 v Nassau Veterans Memorial Coliseum v New Yorku uskutonil al festival v tomto duchu. Zastnilo sa na om viac ne 15 000 ud z vye 200 vierovyznan, aby vyzvali na ozdravenie nielen americkej spolonosti. Udalos bola spoluorganizovan Federciou rodn (FFWP) a Konferenciou predstaviteov amerického duchovenstva (ACLC).

____________________
Zmenen ( 25.02.2019 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 1Prbeh lsky PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
28.12.2018
____________________

 

Prbeh lsky

Aby si prav lska nala cestu do srdca kadého loveka.

 Prbeh lsky

____________________
Zmenen ( 24.09.2020 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 550. vroie Hnutia zjednotenia PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
15.10.2018
____________________

 50. vroie Hnutia zjednotenia

 50. vroie Hnutia zjednotenia

6. oktbra 2018 sa v Dunajskej Lunej uskutonilo slvnostné stretnutie pri prleitosti 50. vroia zaiatku Hnutia zjednotenia v bvalom eskoslovensku, v ktorom zapustilo korene ako v prvej krajine bvalého Vchodného bloku. Emilie Steberl, ktorej rodina nemeckej nrodnosti ijca na Slovensku sa musela po 2. svetovej vysahova z eskoslovenska, prila 30. oktbra 1968 spä na Slovensko tudova sloveninu, aby priniesla v akej dobe bezndeje po vstupe vojsk Varavskej zmluvy ndej a vziu vytvorenia sveta v centre s Bohom. Aj ke bola tto snaha prvch lenov vtedajm reimom potlaen, zklad pretrval a do pdu reimu a postupne sa rozvjal, o bolo zjavné aj asou det prvch i neskorch lenov na stretnut.

Okrem spomienok prvch lenov a pozdravnch prhovorov zo zahraniia prehovoril aj historik ubomr Morbacher, ktor priblil represvny postoj vtedajieho reimu k aktivitm prvch lenov, z ktorch niektor boli odsden na niekokoroné tresty nepodmieneného odatia slobody za rozvracanie republiky. Okrem toho t, ktor boli v tej dobe tudentmi Univerzity Komenského, boli vylen zo tdia. Preto bolo pre tch z nich, ktor sa zastnili na stretnut, silnm zitkom vypou si obsah listu od rektora Univerzity Komenského, v ktorom sa ospravedlnil za skutky svojich predchodcov. 

 Zaiatok Hnutia zjednotenia a innos prvch lenov s o to vznamnejie, e nelo vslovne o protikomunistick innos, ale v prvom rade o vytvorenie spolonosti v centre s Bohom, o ostva vsostne aktulne i v dnenej dobe. 

Viac na https://is.gd/50rokovHZ.

Krtke video o tejto udalosti: https://player.vimeo.com/video/294877791#t=19m42s

____________________
Zmenen ( 17.11.2019 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 9<< Zaiatok < Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alej > Koniec >>

Vsledky 64 - 72 z 404
spacer
Neprehliadnite
iadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lsky

Jei sa narodil, aby vytvoril svet lsky, nie aby bol ukriovan. Jeho tba sa konene napa. Nech je tento odkaz lsky inpirciou pre kadho z ns.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
november 2023
P U S P S N
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
december 2023
P U S P S N
272829301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Najnovie
Najtanejie


spacer