spacer
Federcia rodn za mier a jednotu vo svete

Federcia rodn za mier a jednotu vo svete
Rodina nrodov ijcich v mieri me vznikn jedine z nrodov rodn ijcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERCIA RODN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINRODN ZDRUENIE RODN USILUJCE SA O ZREALIZOVANIE IDELU PRAVEJ LSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VETKCH UD.
spacer
Hlavn menu
Federcia rodn (FFWPU)
Ochrana osobnch dajov
Kontakt
O Federcii rodn
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Poehnanie manelstva
Dohodnut manelstv
Bo Princp
Mierov posolstv
tyri vek oblasti srdca
Vznam manelstva
Manelstvo, rodina a spolonos
Rodina, manelstvo a rodiovstvo
Zsady astnho rodinnho ivota
Prav spolonos
Historick rodiny
Jeiovo poatie
Homosexualita
Homosexuln styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
ivotopis
mrtie reverenda Muna
Hadanie stratenho mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Vern manelia
Rodina a spolonos
Mier sa zana mnou
Duchovn svet
Krea

 
Federcia rodn (FFWPU) arrow ivotopis

ivotopis
Zhromadenie ndeje - Rally of Hope 9.8.2020 PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
10.08.2020
____________________

Zhromadenie ndeje - Rally of Hope

- Medzinrodn rada najvych predstaviteov za mier (International Summit Council for Peace - ISCP) -

 Zhromadenie ndeje - Rally of Hope

V nedeu 9. augusta 2020 sa uskutonilo prvé celosvetové podujatie pre vytvorenie mierového sveta s nzvom Zhromadenie ndeje, ktoré organizovali Univerzlna mierov federcia a Federcia rodn. Podujatie bolo vysielané zo Svetového mierového centra ongim v Krei, kde bolo z dôvodu opatren svisiacich s prevenciou pred renm koronavrusu prtomnch iba niekoko desiatok divkov, no tiscky divkov z celého sveta boli sasou online obecenstva. Bolo to prvé a doteraz najväie online zhromadenie za mier vo svete s pouitm technolgie rozrenej reality, ktoré sa zaalo o 10. hod. krejského asu (3.00 hod. SE) a trvalo dve hodiny. Podujatie sledovalo naivo vo vetkch asovch psmach viac ne sto milinov divkov a bol to vnimon zitok. Program a prspevky renkov hovoria samé za seba. 

____________________
Zmenen ( 14.05.2021 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 11Editoril - Vnimon rok 2020 PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.06.2020
____________________
Editoril

Vnimon rok 2020

Zrejme pre mnohch je vnimonm u len zo samotnej selnej podoby. No pre koronavrus SARS-CoV-2 spôsobujci ochorenie Covid-19 sa stal pre cel svet smutne vnimonm rokom s dopadom na takmer vetky aspekty nho ivota. Aj ke tento vrus nie je smrtiacim, ako to ri bulvr, lebo neumrie kad, kto ho dostane, faktom je, e ohrozuje zdravie a môe vies ku smrti. A strach zo smrti bva spaom neracionlneho myslenia a konania, o môe spôsobi viac utrpenia ako samotn vrus. Nedopusme preto, aby ns tento strach pripravil o udsk dôstojnos a zniil medziudské vzahy.

____________________
Zmenen ( 17.09.2020 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 1Svetov samit 2020 PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.06.2020
____________________
Svetov samit 2020

V doch 3. a 8. februra 2020 sa na medzinrodnom vstavisku KINTEX nealeko Soulu, Krea, uskutonil doteraz najvä svetov samit svojho druhu (worldsummit.or.kr). Zastnilo sa na om viac ne 6000 delegtov zo 170 krajn sveta vrtane bvalch a sasnch hlv ttov, premiérov a poslancov parlamentov, nboenskch predstaviteov, vedcov, nositeov Nobelovch cien, urnalistov, podnikateov a predstaviteov enskch a mldenckych organizci. Program bol vemi bohat a zameran na zvldnutie kritickch vziev sasnosti od klimatickch zmien a po rieenie konfliktov s cieom vytvori trval mier vo svete. Samit sa niesol v duchu troch zkladnch princpov nevyhnutnch pre dosiahnutie tohto ciea: vzjomn zvislos, spolon prosperita a univerzlne hodnoty. Na samite bola prijat univerzlna mierov deklarcia, v ktorej sa uvdza, e globlna komunita obanov milujcich mier vytvra v mierovej spoluprci zaloenej na pravej lske nebesk zjednoten svet (is.gd/WS2020Resolution).

____________________
Zmenen ( 27.11.2021 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 4Odkaz lsky a mieru PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.06.2020
____________________
Odkaz lsky a mieru

Na 30. janura 2020 pripadlo 100. vroie narodenia reverenda Dr. Son Mjong Muna a 77. vroie narodenia jeho manelky Dr. Hak a Han (obaja naroden 6.1. poda lunrneho kalendra), zakladateov nielen Federcie rodn. Okrem toho na 8. aprla pripadlo 60. vroie ich svadby (16.3. poda lunrneho kalendra).

____________________
Zmenen ( 17.09.2020 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 1Matka mieru PDF Tla E-mail
Vloil Administrator   
30.06.2020
____________________
Matka mieru
Zotrie im z o kad slzu

Ke v roku 2009 prestne juhokrejské vydavatestvo Kim Jong Sa vydalo knihu o ivote reverenda Son Mjong Muna pod nzvom „Svetooban milujci mier“ (is.gd/kjsplc), zanedlho sa stala v krajine bestsellerom (viac v sle 11) a v prekladoch sa rozrila do celého sveta. V slovenine tto kniha vyla v roku 2011 pod nzvom „Hadanie strateného mieru" (is.gd/hladanie).

____________________
Zmenen ( 17.09.2020 )
ta cel lnok ...
Hodnotenie itateov: / 5<< Zaiatok < Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alej > Koniec >>

Vsledky 37 - 45 z 404
spacer
Neprehliadnite
iadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lsky

Jei sa narodil, aby vytvoril svet lsky, nie aby bol ukriovan. Jeho tba sa konene napa. Nech je tento odkaz lsky inpirciou pre kadho z ns.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
november 2023
P U S P S N
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
december 2023
P U S P S N
272829301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Najnovie
Najtanejie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962