spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Inauguračné zhromaždenie pri príležitosti založenia Ženskej OSN typu Ábela

Inauguračné zhromaždenie pri príležitosti založenia Ženskej OSN typu Ábela PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
21.12.2012
____________________
Inauguračné zhromaždenie pri príležitosti založenia Ženskej OSN typu Ábela
(Prejav pani Hak Ča Han Munovej zo 16. júla 2012, Svetové mierové centrum Čong Šim, Kórea)

Vážení hostia zo 194 krajín sveta, drahé predstaviteľky medzinárodnej Federácie žien za svetový mier (WFWP International)!

Zároveň by som chcela čo najsrdečnejšie pozdraviť aj predstaviteľky iných ženských a mierových organizácií, ako aj členky WFWP zo 194 krajín z celého sveta, ktoré prišli sem do Svetového mierového centra Čong Šim v Kórei, aby sa zúčastnili tohto historického zakladajúceho zhromaždenia Ženskej OSN typu Ábela.

Od samého začiatku nášho verejného pôsobenia sme spolu s manželom, reverendom Munom, obhajovali vôľu neba a proklamovali víziu mierového sveta, ktorý Boh pôvodne plánoval v čase stvorenia. Prišli sme sem dnes krátko po našom náročnom a prozreteľnostne významnom pobyte v Amerike, aby sme založili túto Ženskú OSN typu Ábela, ktorej poslaním je uskutočniť na zemi, v súlade s Božou prozreteľnosťou, večný mierový svet zbavený vojen a konfliktov.

Ako sme s manželom reverendom Munom už predtým prehlásili, „Kórea je domovinou Boha.“ Preto sa toto zakladajúce zhromaždenie Ženskej OSN typu Ábela, ktorá bude hrať vedúcu prozreteľnostnú úlohu pri vytváraní nového mierového sveta, musí uskutočniť tu v Kórei podľa Božej vôle.

Drahé predstaviteľky ženských organizácií z celého sveta!

Ako dobre viete, II. svetová vojna spôsobila veľké utrpenie celému ľudstvu. Preto sa jeho predstavitelia rozhodli založiť Spojené národy, čo bolo v súlade s Božou vôľou i so všeobecnou túžbou po mieri. V júni 1945 sa zástupcovia 45 krajín sveta zhromaždili v americkom meste San Francisco a prijali Chartu Spojených národov. Dnešná OSN je so svojimi 193 členskými štátmi jedinou organizáciou na svete, ktorej cieľom je zachovanie svetového mieru.

Vážení predstavitelia mierových organizácií z celého sveta!

Aká je však dnešná realita? V priebehu ostatných 60 rokov OSN nedokázala zabrániť mnohým vojnám, vrátane kórejskej vojny. Studená vojna sa skončila, no stále sme svedkami mnohých vojen rôznych rozmerov, ktoré sú vo svete vyvolávané konfliktmi medzi bohatými a chudobnými, medzi rasami a medzi rôznymi náboženstvami. OSN nedokáže spĺňať svoje pôvodné poslanie udržať svetový mier v súlade s jej pôvodným ideálom.

Keďže OSN sa formovala ako výsledok kompromisu medzi Amerikou a Sovietskym zväzom počas studenej vojny, bola hneď od svojho zrodu hendikepovaná obmedzenými možnosťami uskutočniť svetový mier, ktorý presahuje sféry záujmov jednotlivých krajín. Preto môžem prehlásiť, že OSN z pohľadu Božej vôle zaujíma postavenie Kaina. To je aj dôvodom, prečo tak naliehavo presadzujeme obnovu OSN ako absolútne nevyhnutného predpokladu pre nastolenie večného mieru vo svete, ako to Boh zamýšľal v čase jeho stvorenia. Aby sme to dosiahli, predložili sme už valnému zhromaždeniu oficiálny návrh na obnovu OSN prostredníctvom Filipín, ako jedného z jej členských štátov. Navrhujeme v ňom vytvoriť v rámci OSN Medzináboženskú a medzinárodnú mierovú radu. Táto rada, ako organizácia v postavení Ábela, bude hornou snemovňou, zatiaľ čo súčasná OSN, ktorá sa stala arénou súperiacich členských štátov, bude dolnou snemovňou.

Vážení predstavitelia mierových organizácií!

OSN doteraz nedokázala povýšiť svoje pôsobenie nad úroveň, kde len vyvažuje rôznorodé záujmy jednotlivých členských krajín. Preto sa dnes zasadzujeme o nový systém ženského mierového hnutia založeného na mimovládnej organizácii (Non Governmental Organization, NGO), ktorý musí nahradiť súčasný mužsky orientovaný systém vládnej organizácie (Governmental Organization, GO), aby sme tým odstránili tieto jej obmedzenia a konečne dosiahli trvalý mier vo svete. No keďže takéto ženské mierové hnutie sa dá uskutočniť iba na základe globálnej spolupráce presahujúcej úroveň jednej NGO, je potrebné ustanoviť Ženskú OSN typu Ábela.

Keď sa obzrieme späť, môžeme konštatovať, že dnešné historické ustanovujúce zhromaždenie Ženskej OSN typu Ábela sa začalo založením Federácie žien za svetový mier, ktorá bola vytvorená ako centrálna organizácia ženského mierového hnutia podľa Božej vôle. WFWP bola založená v apríli 1992 na olympijskom štadióne v Soule, na ktorom sa zišli predstaviteľky zo 70 krajín sveta a 150 000 vedúcich kórejských žien. Za uplynulých dvadsať rokov od svojho založenia sa Federácia žien neustále angažuje vo svetovom mierovom hnutí vytvárajúc v ňom sieť organizácií zameraných na ženy v 160 krajinách celého sveta.

Podobne ani cieľom Federácie žien nebolo stať sa len ďalšou ženskou organizáciou. Jej cieľom bolo vytvoriť globálne mierové hnutie nového typu, ktoré by malo v srdci prozreteľnostný zámer - uskutočniť Boží ideálny svet. Toto hnutie sa líšilo od agresívnych a politicky motivovaných ženských hnutí, ktoré sa snažili dosiahnuť svoje ciele vyvolávaním konfliktov.

Za uplynulých dvadsať rokov Federácia žien, ktorá začala svoju činnosť s týmto prozreteľnostným zámerom, zaznamenala pozoruhodný rast, keď organizovala a riadila veľa podporných a výchovno-vzdelávacích programov po celom svete zameraných na pozdvihnutie celkovej životnej úrovne žien a vytváranie rodín založených na pravej láske.

Reverend Mun i ja sme ako spoluzakladatelia Federácie žien zakladali po jej ustanovení jednotlivé pobočky WFWP po celom svete. Mierové hnutie sa rozšírilo s pomocou 1 600 japonských dobrovoľníčok, ktoré boli vyslané do 160 krajín sveta. Aj dnes stále pokračuje v zmierovaní národov a realizuje rozmanité dobrovoľnícke a výchovno-vzdelávacie programy po celom svete, ktoré prekračujú rasové, náboženské, jazykové bariéry, aj hranice krajín. Toto všetko sa deje v súlade s posolstvom, ktoré reverend Mun vyjadril vo svojom príhovore pri založení Federácie žien: „Musíme si definovať, čo to je byť pravou matkou a pravou manželkou, a to tak, že budeme srdcom spojení s Pravou matkou a nasledovať jej príklad, lebo ona je víťaznou predstaviteľkou všetkých žien na svete. Musíme vytvárať ideálne rodiny pomocou hnutia pravej lásky. Okrem toho musíme viesť toto hnutie, aby sme uskutočňovali pravú lásku tak, že budeme žiť pre druhých v každej sfére života spoločnosti, a takto dosiahli mier vo svete.

V septembri 1993 som bola pozvaná do sídla OSN, kde som predniesla osobitné posolstvo. Po tomto vystúpení a troch rokoch medzinárodných humanitárnych aktivít WFWP získala uznanie Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC/UN) ako NGO so všeobecným konzultatívnym štatútom.

Naša WFWP Konferencia žien za mier na Blízkom východe, ktorá sa koná každoročne od roku 1997, vzbudzuje veľký záujem a účasť ženských predstaviteliek z asi dvadsiatich krajín Blízkeho východu. V súčasnosti rozšírila svoje pôsobenie a rozvíja konkrétnejšie aktivity v tejto oblasti, čo vám s radosťou oznamujem.

Koncom júna tohto roku WFWP sponzorovala 16. výročnú blízkovýchodnú konferenciu, ktorú usporiadala spoločne so sídlom OSN v Ženeve, na tému „Deti postihnuté konfliktom a nešťastím: prevencia, ochrana, ozdravovanie a posilňovanie.“ Príspevky prednášajúcich, ktorí reprezentovali organizácie pôsobiace pri OSN a boli odborníkmi v mnohých oblastiach súvisiacich s danou témou, spolu s aktívnou účasťou početných vyslancov a poradcov OSN, ako aj zástupcov medzinárodných mimovládnych organizácií, posilňujú vo mne pocit, že takéto stretnutia majú potenciál ponúknuť reálne riešenia, ako liečiť náš svet, ak po prijatých záveroch nasledujú konkrétne činy.

Federácia žien sa neangažuje len v aktívnom úsilí pomáhať všetkým, ktorých postihli prírodné katastrofy a hlad, ale pomáha tiež konkrétne deťom a ženám v Severnej Kórei. Tieto aktivity boli veľmi úspešné.

Chcem vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým tým, ktorí pomáhali Federácii žien zotrvať na vytýčenej ceste.

Federácia žien však musí teraz postúpiť ešte ďalej. Musí prejsť na ďalší stupeň, aby kráčala cestou vytvárania mierového sveta tak, že spojí svoje sily s inými mimovládnymi organizáciami a ženskými predstaviteľkami na celom svete. Založenie Ženskej OSN typu Ábela, ktorá presiahne úroveň ženskej NGO a spojí vlády celého sveta, je absolútne nevyhnutné, a je to tiež príkaz Boha, ktorý musíme poslúchnuť.

A tak s plnou vážnosťou vyhlasujem založenie Ženskej OSN typu Ábela, ktorá bude pomáhať všetkým ženám na celom svete uskutočniť toto historické poslanie a rozšíriť priestor pre pôsobenie ženských hnutí na celý svet.

Drahé predstaviteľky ženských mierových hnutí!

Ktorou cestou sa musí ľudstvo v dnešnom svete uberať? Problémy, pred ktorými dnes ľudstvo stojí, môžeme vyriešiť len pomocou ideálov pravej lásky zameranej na Boha a ideálu jednej Božej rodiny, ku ktorým sme spolu s manželom, reverendom Munom, ako Praví Rodičia, viedli ľudí po celý náš život od chvíle, keď sme dostali toto učenie z neba. Pretože iba tento ideál jednej Božej rodiny je tou jedinou cestou, ktorá privedie ľudstvo do sveta trvalého mieru a šťastia.

Žijeme vo veku, keď sa ľudstvo ocitlo na dejinnej križovatke. Žijeme vo veku kozmickej revolúcie, keď sa musí pevne ustanoviť ideálne nebo, po ktorom Boh túžil od chvíle stvorenia, spojením duchovného a fyzického sveta. Už sa to nemôže ďalej odkladať. Nebo už vyhlásilo 13. január 2013 ako Zakladajúci deň.

Preto ľudstvo musí teraz pokorne poslúchnuť tento príkaz neba. Musíme nasledovať vedenie Pravých Rodičov, ktorí uskutočňujú nebeskú prozreteľnosť ako substanciálne stelesnenie Boha, Kráľa mieru, a prežiť čas, ktorý nám do Zakladajúceho dňa ostáva, so silným odhodlaním.

Drahé predstaviteľky ženských organizácií!

Smer, ktorým musí ľudstvo kráčať, je stanovený. Teraz, keď nám nebo cez Pravých Rodičov určilo Deň D, z akého dôvodu by sme mali váhať? Zostáva nám už len necelý rok. Nebesá požehnajú vaše úsilie pri vytváraní mierového sveta v spojitosti so Ženskou OSN typu Ábela.

Chcela by som však znovu zdôrazniť, že prioritou Ženskej OSN typu Ábela by malo byť hnutie pravých rodín žijúcich pre dobro druhých založené na pravej láske a uskutočňované spolu s výchovou k pravým hodnotám. Vojny a konflikty vznikajú zo sebeckých motívov, z túžby vziať si násilím územie, majetok, ľudí alebo čokoľvek iné, čo nám nepatrí. Na druhej strane, mier dosiahneme, keď sa obetujeme pre druhých, teda, keď dávame motivovaní pravou, nesebeckou láskou.

Tých vedúcich predstaviteľov, ktorí sa odvrátia od týchto nových skutočností vo svete alebo ich nedokážu postrehnúť, zmietnu nadchádzajúce zmeny ako cunami. Verím, že nastáva čas, aby sme odvážne postúpili o krok dopredu a prijali nové príležitosti a hodnoty.

Drahé predstaviteľky ženských organizácií!

Ženy tu nie sú preto, aby mužom pomáhali alebo sa nechali od nich ochraňovať. V skutočnosti sú nezávislými, samostatnými osobnosťami, ktoré, ako reprezentantky ženského aspektu Božej povahy, majú mužov urobiť celistvejšími a mužnejšími. Podľa ideálu pravej lásky sú ženy pre mužov vzácnymi partnerkami v láske. Z hľadiska hodnoty sú muži a ženy absolútne rovnocenné bytosti.

Muži a ženy, ktorí sa zjednotili pravou láskou pôvodného ideálu, sa delia o rovnaké postavenie. Majú tiež právo byť spolu kdekoľvek sa nachádzajú. Okrem toho majú právo na dedičstvo, kde majetok každého z nich patrí obidvom rovnako.

Teda muži a ženy, ktorých spojila do jedného celku pôvodná pravá láska v duchu Božieho ideálu pravej lásky, boli stvorení tak, aby sa stali úplne rovnocennými bytosťami upriamenými na pravú lásku, a spolu sa delia nielen o rovnaké postavenie a právo účasti, ale aj o všetko, čo vlastnia.

Preto sa muži a ženy nepotrebujú vzájomne konfrontovať alebo na seba útočiť, lebo nie je potrebné, aby napodobňovali vlastnosti, povahu alebo rolu toho druhého, a nemusia si ich ani závidieť či násilím privlastňovať. Naopak, keď budú dávať to, čo majú, tomu druhému s pravou láskou, a tak sa vzájomne dopĺňať, môžu sa zjednotiť do vyššieho celku a vzájomne si patriť. V 21. storočí by mali ženy zohrávať dôležitú úlohu vo svetových dejinách spoločne s mužmi, ako jedno z kolies lokomotívy, ktorá ťahá dopredu a urýchľuje výstavbu mierového sveta. Zanechávame za sebou storočie ovládané silou a technológiami a budujeme storočie lásky a kultúry mieru, ktorého ústrednou osou budú ženy, pričom ich úloha v ňom bude dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

Úprimne vás žiadam, aby ste kráčali cestou pravej matky, pravej manželky, pravej dcéry a pravej ženy vo vedúcej pozícii, ktoré vytvoria zjednotený svet, kde prekvitá sloboda, mier a šťastie v tom najpravejšom zmysle slova!

Kráčajme teda všetky cestou pravej matky, pravej manželky, pravej dcéry a pravej ženy vo vedúcej pozícii, ktoré dokážu vytvoriť zjednotený svet oplývajúci pravou slobodou, mierom a šťastím!

Ďakujem.

____________________
Zmenené ( 21.12.2012 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer