spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 18 - 02/2012 arrow Zásada siedma: Na zmysel a princípy orientovaný rodinný systém (časť druhá)

Zásada siedma: Na zmysel a princípy orientovaný rodinný systém (časť druhá) PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
21.12.2012
____________________
Zásady šťastného rodinného života

Zásada siedma: Na zmysel a princípy orientovaný rodinný systém (časť druhá „Vedenie, sprevádzanie a poskytovanie rád“)

V predchádzajúcom čísle sme venovali pozornosť prvej kvalite rodinného systému zameraného na hľadanie zmyslu a vyššie princípy, ktorej podstatou je spôsobilosť rodičov „byť pozitívnym vzorom“ pre ich deti ako aj širšie okolie. Uvedená kvalita predstavuje pomyselný koreň rodiny. Druhú významnú kvalitu možno prirovnať ku kmeňu stromu a predstavuje vzťah úcty a ohľaduplnosti, ktorého podstatou je spôsobilosť sprevádzať druhého človeka jeho rastom a poskytovať mu rady a seba ako spoločníka.

Múdry človek nie je len nositeľom vedomostí a spôsobilosti ich využiť vo svoj prospech, múdry človek je ten, ktorý dokáže zjednotiť svoje poznanie, skúsenosti a charakterové kvality pre rast druhých a vytvorí priestor pre dávanie a prijímanie lásky a energie medzi sebou a inými ľuďmi. Rodič by mal mať takýto druh múdrosti alebo k nemu smerovať.

Múdry rodič nepoúča, nehodnotí, nevystatuje sa svojimi vedomosťami nad ostatnými členmi rodiny, ale buduje hlboké vzťahy s deťmi, manželkou a ostatnými tým, že im dáva seba ako bytosť, ktorá je tu pre nich za akýchkoľvek okolností, ktorá to myslí a cíti s nimi úprimne, ktorá je tu pre nich absolútne bezpodmienečne. Byť radcom neznamená dávať rady a poúčať, znamená to poskytovať múdrosť, samého seba a citovo sa investovať v prospech ostatných členov rodiny. Byť radcom znamená snažiť sa o rozvoj kvalít toho druhého.

Iste budete súhlasiť, že hlboká, úprimná a skutočná starostlivosť podnecuje ľudí k tomu, aby sa stali otvorenými, prístupnými pre vedenie, učenie a rozvoj, pretože takáto starostlivosť a sprevádzanie vytvára pre kvalitný vzťah nevyhnutný a kľúčový cit dôvery. Ak žijete podľa hlavnej zákonitosti lásky - neustále vkladáte na „citové účty“ druhých, pretože ich milujete bezpodmienečne, pre ich ľudskú hodnotu, pre ich správanie a iné príčiny - podporujete kľúčový princíp života, princíp dávania bez podmienok, princíp podporujúci a rozvíjajúci vaše srdce, vašu úctu, vašu zodpovednosť a budujúci dôveru medzi vami a ostatnými členmi rodiny.

Ak ste rodičom, je dôležité uvedomiť si, či má váš vzťah k deťom takúto podobu múdreho radcu. Ste pre nich prvým, kľúčovým radcom? Ste pre vaše deti najdôležitejším zdrojom fyzickej a duševnej istoty, pocitu milovanosti? Alebo ich skôr zanedbávate, preferujete svoje záujmy nad ich rozvojom a poučovaním u nich rozvíjate neistotu? Ak spôsob, akým napĺňate svoje poslanie radcu, má zásadný vplyv na pozitívne sebaocenenie dieťaťa a na vašu možnosť byť „prijatý“ dieťaťom k tomu, aby ste ho sprevádzali jeho rozvojom, potom ste tým správnym múdrym radcom.

Majte na mysli, že rozhodujúce je to, či ste múdrym radcom práve v tých chvíľach, keď vaše dieťa skúša vašu trpezlivosť najviac, keď je jeho správanie viac či menej problematické. Práve vtedy potrebuje dieťa vašu bezpodmienečnú lásku, vaše empatické počúvanie, odovzdanie sa, potvrdenie a obetovanie sa najviac. Empaticky počúvať znamená porozumieť tomu druhému v hĺbke svojho bytia; odovzdanie sa znamená spôsobilosť s láskou a na báze hlbokej dôvery dieťaťa odovzdať mu vaše presvedčenie, poznanie, múdrosť a lásku; potvrdenie predstavuje spôsobilosť uvedomiť si, uznať, oceniť hodnotu toho druhého a povzbudiť ho, obetovanie sa znamená absolútne slúženie a starostlivosť aj za okolností, keď vás druhý (alebo jeho správanie) zraňuje. Tieto kvality sú kvalitami múdreho radcu.

spracovala doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.


Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 21.12.2012 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer