spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle

Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2011
____________________
Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle:
Spojené štáty a budúce smerovanie OSN a sveta

(Prejav reverenda Son Mjong Muna v roku 2007 pri rôznych príležitostiach)

Vážení Vyslanci mieru z celého sveta, predstavitelia zo Spojených štátov, Japonska a Kórey, ktorí ste prišli zďaleka poctiť svojou prítomnosťou túto vzácnu udalosť, dámy a páni! Spolu so svojou manželkou Hak-ča Han Mun a svojou rodinou vás všetkých srdečne vítam.

Dámy a páni, moje srdce je preplnené emóciami, keď tu dnes stojím pred vami. Nie je to preto, že sa po celom svete v tomto čase uskutočňujú oslavy „misu“ na počesť mojich 88-mych narodenín. Ani preto, že som zdravý ako mladý muž a plný nádeje, že sa dožijem viac než 100 rokov!

Dôvodom mojej vážnosti je, že na začiatku tohto roku som rok 2007 (siedmy rok Čonilguk) vyhlásil za jubilejný rok Božej prozreteľnosti, jubilejný rok aký Boh a ľudstvo nikdy nezažili v celej niekoľko tisíc rokov dlhej histórii. Nebesá štedro požehnali tento svätý rok.

Božie srdce bolo celú históriu naplnené bôľom, pretože Satan uväznil ľudstvo pod vládou zla v okovách „Éry pred príchodom Neba“. Tento čas napokon dospel k svojmu koncu a od tohto roku môžu byť brány revolučnej Éry po príchode Neba naširoko otvorené a môžu nás uvádzať do éry novej vlády dobra, v ktorej bude ľudstvo môcť slúžiť Bohu a žiť s Ním ako s centrálnou postavou.

Nebeská prozreteľnosť sa rozvíja neobyčajnými cestami aj bez vášho vedomia. Desiatky tisíc Vyslancov mieru v 185 krajinách sveta sa už zoznámili s mojím učením. Na osobitné Božie zavolanie odpovedajú vo dne v noci svojou usilovnou prácou. Preto chcem aj vám dnes sprostredkovať posolstvo Nebies, ktoré má názov „Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle: Spojené štáty a budúce smerovanie OSN a sveta“. Je to deklarácia Božieho plánu pre Jeho prozreteľnosť a smer, ktorým sa má ľudstvo uberať.

Napredovanie dejín ľudstva

Dámy a páni, ak pozorne študujete napredovanie dejín, bezpochyby v nich objavíte Boží plán a budete vnímať Jeho prítomnosť, pretože neúnavne pracoval v ich pozadí.

Pozrime sa na dejiny civilizácie, ktoré začali okolo štyroch z najväčších svetových riek. Dobre poznáme egyptskú civilizáciu rozvíjajúcu sa v okolo Nílu, civilizáciu Mezopotámie medzi riekami Eufrat a Tigris, indickú civilizáciu okolo rieky Indus a ranú čínsku civilizáciu na Žltej rieke. Civilizácia sa časom presunula do oblasti Stredozemného mora. Tu sa rozvíjali stredozemské polostrovné civilizácie v Grécku a v Ríme.

Dejiny napredovali ďalej, až sa objavila európska kontinentálna civilizácia. Tá sa neskôr stala živnou pôdou pre ostrovnú civilizáciu Veľkej Británie, ktorá zakvitla v atlantickej oblasti. Britské impérium, ktoré ovládalo sedem morí a svoju moc uplatňovalo ako „ríša, nad ktorou slnko nezapadá“, odovzdalo svoju veľkolepú kultúru Severnej Amerike. Poznáme tieto historické fakty.

Civilizácia dorazila na severoamerický kontinent a čoskoro sa odela do brnenia demokracie, ktorá mala svoje korene v kresťanstve. Táto civilizácia pozdvihla zástavu náboženskej slobody a úcty k rovnakým ľudským právam vo svojom boji proti komunizmu, ktorý sa snažil vytvoriť ateistickú vládu zla. Prostredníctvom víťazstva v I., II. svetovej vojne a v tretej - studenej - vojne dosiahla víťazstvo nad totalitarizmom a komunizmom.

Toto víťazstvo však neznamená jednoducho, že Amerika je veľká. A ani napredovanie ľudskej civilizácie sa tam nezastavilo. Víťazstvo sa dostavilo preto, lebo v súlade so svojím prozreteľnostným plánom Boh vybral Spojené štáty americké a pripravil ich ako Druhý Izrael. Američanov pozdvihol a vytrénoval prostredníctvom kresťanstva. Boh pracoval cez Ameriku na tom, aby svoju prozreteľnosť priviedol do dnešného stavu naplnenia.

Dámy a páni, rozvoj civilizácie sa stáva dôležitým práve v dnešnej dobe. Civilizácia naplnila vo svojom putovaní okolo sveta úplný okruh, a teraz dorazila do pacifickej oblasti. Dejiny ľudstva dospeli k časovému bodu v prozreteľnosti, kedy majú dosiahnuť svoje naplnenie prostredníctvom pacifickej oblasti.

Teraz už prozreteľnosť nedokáže zastaviť žiadna sila. Aj keď sa počas cesty prostredníctvom odškodnenia pod nadvládou zla v Ére pred príchodom Neba striedali víťazstvá a prehry, nič nemohlo zabrániť objaveniu sa éry pacifickej oblasti. Tu sa nachádza osobitný dôvod pre to, že Nebesá prehlásili tento rok za rok jubilejný.

Naše poslanie v Ére pacifickej oblasti

Dámy a páni! Príchod Éry pacifickej oblasti má viacero významov. Aký by bol podľa vás svet, keby mohol Ježiš počas svojho života úplne naplniť svoju mesiánsku misiu? Ježiš prišiel ako Spasiteľ a Mesiáš, aby spasil ľudstvo. Neprišiel spasiť len ľud Izraela, malej krajiny v zákutí Stredozemného mora.

V tom čase bol centrom civilizácie Rím, ktorý bol uprostred Stredozemného mora. Túžbou Nebies bolo, aby Ježiš učil Rím a zmenil ho. Potom ho mal viesť, aby mohol priniesť spásu celému ľudstvu prostredníctvom vynikajúcej rímskej civilizácie. Ježiš bol však odsúdený na hroznú smrť na kríži, ako všetci veľmi dobre vieme z Biblie.

Po tisícoch rokov prípravy Boh mohol napokon poslať na zem Ježiša ako svojho jediného syna. Nedokážeme pochopiť, čo Boh cítil v srdci, keď úzkostlivo sledoval každý Ježišov skutok.

Ježišova smrť bola tragédiou, ktorá Bohu zlomila srdce. Spôsobila mu muky ešte väčšie než tie, ktoré prežíval, keď v dôsledku Pádu v záhrade Eden stratil Adama a Evu, ktorých stvoril ako prvých predkov ľudstva. Boh kráčal na pozadí dejín počas dve tisíc rokov od kríža cestou utrpenia, ktoré sa vymyká ľudskej predstave.

Prostredníctvom tejto cesty pripravil Spojené štáty americké, aby mohli slúžiť ako krajina Druhého Izraela. Úlohou Spojených štátov ako kresťanskej krajiny, v ktorej je zastúpený katolicizmus, protestantizmus, ako aj pravoslávny svet, je čo najskôr priniesť do kresťanstva harmóniu a jednotu, a v 21. storočí naplniť zodpovednosť, ktorú v Ježišovom čase nenaplnila Rímska ríša.

Amerika v rámci Božej prozreteľnosti nesie na svojich pleciach zodpovednosť priniesť harmóniu a jednotu všetkých šesť a pol miliardy ľudí a urýchliť vytvorenie ideálneho mierového sveta. Toto nie sú jednoducho len slová Rev. Muna. Je to príkaz Nebies.

Ako teda môžeme zjednotiť kresťanstvo? Boh už zjavil riešenie cezo mňa, Rev. Muna, Pravého rodiča ľudstva. Boh mi dal najvyšší príkaz žiť životom pravej lásky, úplne pochopiť realitu duchovného sveta, do ktorého odchádzame po smrti, a vytvoriť modelovú ideálnu rodinu - pravú rodinu.

Akou láskou je teda pravá láska? A akou rodinou je pravá rodina?

Pravá láska a Pravá rodina

Dámy a páni! Božia absolútna pravá láska nenasýti túžbu po tom, aby môj partner existoval kvôli mne. Podstatou pravej lásky je skôr dávať, žiť pre iných a pre dobro celku. Pravá láska dáva, zabudne že dala, a dáva ďalej bez prestania. Pravá láska dáva s radosťou. Nachádzame ju v šťastnom a milujúcom srdci matky, ktorá nežne drží svoje dieťatko v náručí a dáva mu piť zo svojich pŕs. Pravá láska je obetavá láska, akú vidíme u oddaného dieťaťa, pre ktoré je najväčším uspokojením celým telom a dušou pomáhať svojim rodičom.

Keď sme spojení putom pravej lásky, môžeme ostať spolu naveky a zároveň neustále zväčšovať radosť zo vzájomnej prítomnosti. Pravá láska dokáže pritiahnuť k našim nohám všetky veci univerza, dokonca aj Boh príde, aby žil s nami. Nič sa nevyrovná hodnote pravej lásky. Má moc odstrániť národnostné, rasové aj náboženské bariéry vytvorené padlými ľuďmi.

Pravú lásku môžeme charakterizovať ako dokonalú, jedinečnú, nemennú a večnú, a tak každý, kto žije v duchu Božej pravej lásky, bude žiť s Bohom, bude sa s Ním deliť o šťastie, aj o právo zúčastňovať sa ako rovnocenný partner na Jeho diele. Preto je život pre druhých, teda život pravej lásky, nevyhnutným predpokladom pre vstup do Nebeského kráľovstva.

Pre ľudstvo je teraz naširoko otvorená cesta k vytvoreniu pravých rodín. Rodina tvorí pre ľudí vzor ako žiť pre dobro iných. Teplé prostredie jednoty založené na láske a úcte medzi rodičmi a deťmi, na vzájomnej vernosti a láske manželov, a na dôvere a vzájomnej spoľahlivosti medzi súrodencami, sú manifestáciou modelovej ideálnej rodiny.

To znamená, že máte vytvoriť pravú rodinu, v ktorej kmeň pravej lásky vyrastá z koreňa pravej lásky a prináša ovocie pravej lásky. Takýmto spôsobom majú tri generácie starých rodičov, rodičov a detí spolu žiť ako jedna rodina a slúžiť večnému Bohu. Boh túži vidieť takéto rodiny. Vašou zodpovednosťou ako kmeňových mesiášov a Vyslancov mieru je snažiť sa vytvoriť takéto rodiny - rodiny kráľovstva Boha.

Mali by ste vytvoriť rodiny, po ktorých sa bude Bohu cnieť, kam sa vždy bude chcieť vrátiť. Mali by ste vytvoriť rodiny, ktoré bude môcť kedykoľvek navštíviť, ako rodič navštevujúci svoje deti. Takýto život je skutočnou službou Bohu.

V takejto rodine je Boh vertikálnym subjektovým partnerom vášho svedomia. Keď vaše svedomie nasleduje Boha ako svojho vertikálneho subjektového partnera, potom je vertikálnym subjektom pre vaše telo. Takto uvádza vašu myseľ a telo do harmonickej jednoty. Tu dosahujú dokonalosť rodičovská láska, manželská láska, detská láska a súrodenecká láska - v krátkosti štyri oblasti lásky alebo štyri oblasti srdca.

Len v takejto rodine môžu byť hore a dolu, vpredu a vzadu, vpravo a vľavo spojené v jedno a vytvoriť tak sférický pohyb. To nás vedie k odvekému modelu Božej ideálnej rodiny, ktorá sa rozrastá na ideálne národy a Božie mierové kráľovstvo. Kiežby bol svet naplnený takýmito pravými rodinami! Bol by to usporiadaný svet, v ktorom by ľudia viedli nebeský spôsob života a riadili by sa nebeskými zákonmi, a vôbec by tam neboli potrební obhajcovia, žalobcovia ani sudcovia.

Budúcnosť ľudstva má svoje korene v budúcnosti pacifickej oblasti

Zo šesť a pol miliardy obyvateľov sveta je takmer 5 miliárd vašimi susedmi, príbuznými a bratmi a sestrami, ktorí patria do pacifickej oblasti. Inými slovami, mnohí z nás zdieľame rovnaké korene ako sféra ľudí mongolského pôvodu. Neexistuje nič, čo by sme nemohli urobiť, ak prijmeme požehnanie do manželstva a žijeme spolu upriamení na Boží ideál mieru! Budúcnosť ľudstva je v našich rukách.

Božia prozreteľnosť sa teraz rozšírila zo severoamerického kontinentu a zakvitla ako ostrovná civilizácia na japonskom súostroví, ktoré je v podobnej pozícii ako bola predtým Veľká Británia. Blíži sa k naplneniu svojho osudu prostredníctvom realizácie na Kórejskom polostrove, domovine Pravých rodičov, ktorí sa objavili na zemi ako Spasiteľ ľudstva a navrátený Mesiáš.

Kórejský polostrov, ktorý je v podobnej pozícii ako Rím za čias Ježiša, je vnímaný ako oblasť konfliktu prekračujúceho sféry náboženstva a politiky, ktoré majú misiu vyriešiť problémy sveta. Z geopolitického hľadiska sa kórejský polostrov javí ako aréna najintenzívnejšej konfrontácie napriek pokračujúcemu úsiliu o zabezpečenie svetového mieru.

Princípy obnovenia prostredníctvom odškodnenia vyžadujú, aby civilizácia priniesla svoje ovocie v pacifickej oblasti, a to na Kórejskom polostrove. Našťastie boli počas kórejskej vojny na polostrov mobilizované sily OSN vedené Spojenými štátmi. Avšak neobnovili domovinu Božej túžby tak ako mali podľa Božej vôle. Svoju prácu zanechali nedokončenú. V dôsledku toho sa objavil konflikt a boj, ktorý bol neskôr nazvaný studená vojna. Počas tohto obdobia boli ľudia zbavení svojho majetku a vyhnaní zo svojich domovov. Tento stav ich viedol k tomu, že začali hľadať Boha.

Pre vyriešenie tejto situácie som založil Univerzálnu mierovú federáciu (UPF) a neskôr som zorganizoval mierové jednotky a mierové poriadkové sily, ktoré majú vo svojich radoch ženy z Božej strany, ktoré prijali požehnanie do manželstva, a ktoré milujú mier a sú ochotné slúžiť a obetovať sa pre prácu Univerzálnej mierovej federácie. Ujal som sa vedenia pri výchove tých, ktorí spolupracujú s týmito organizáciami. Budú to tieto mierové organizácie stojace v prednej línii budovania sveta mieru v centre s Bohom, ktoré uskutočnia ideálny svet mieru, po akom túži Boh.

Asi o tom nebudete vedieť, ale pomáhal som pri šesťstranných rozhovoroch, ktoré teraz prebiehajú v záujme vyriešenia nukleárnej krízy na Kórejskom polostrove a zmierenia medzi demokratickými a komunistickými krajinami. Ponúkam riešenie založené na princípoch mieru a harmónie, ktoré majú svoje korene v novej ideológii, ktorá má v centre nebeského Otca.

Akú konkrétnu úlohu majú v týchto napätých časoch hrať Amerika a OSN? Havaj v Pacifiku a Norfolk v Atlantiku premosťujú Východ a Západ, spájajú Sever a Juh, a reprezentujú Atlantický a Tichý oceán a všetky veľké oceány sveta.

S podporou a ochranou amerického kontinentu by mal Kórejský polostrov poskytnúť ochranu pacifickej oblasti prostredníctvom zjednotenia všetkých ostrovných krajín Pacifiku. Hovorím to preto, lebo budúcnosť ľudstva leží v zachovaní pacifickej oblasti v centre s Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi.

Od začiatku 70-tych rokov som 33 najlepších rokov svojho života investoval v Spojených štátoch v prospech mieru, pretože som veľmi dobre poznal plány nebies pre túto oblasť. V kritickom okamihu svojej cesty do Severnej Kórey v roku 1991 na stretnutie s Kim Ir-senom za účelom ukončenia obdobia studenej vojny som sa najskôr zastavil na Havaji, aby som sa tu pomodlil.

Na tomto víťaznom základe som sa mohol teraz vrátiť do Kórey, kde môžem pracovať na zavŕšení prozreteľnosti vytvorenia Božej domoviny. Tohto roku, teda v jubilejnom roku prozreteľnosti, som sa cestou do Ameriky opäť najskôr zastavil na Havaji.

Dámy a páni, žiadam vás, aby ste dôkladne analyzovali súčasný stav sveta. Hoci už skončili dni komunizmu, aj dnes mocné krajiny ako Čína a Rusko neustále vyhľadávajú príležitosti agresívne presadzovať svoje záujmy voči slabým a malým ostrovným krajinám. Bez ohľadu na to, o ktorú krajinu by išlo, žiadna malá ostrovná krajina sa nedokáže sama ubrániť pred mocnými susednými štátmi a ich hospodárskymi, politickými a dokonca vojenskými ambíciami. Tieto krajiny sú také mocné, že ak by chceli, mohli by ovládnuť ktorúkoľvek z malých krajín behom jedného dňa, a to aj bez preliatia krvi.

Mier pre ľudstvo môže byť zabezpečený len vtedy, keď budú mier a bezpečnosť zachované v pacifickej oblasti. Ako som už spomenul, malé ostrovné krajiny samé nedokážu zastaviť nesmierne cunami mocných krajín, ktoré sa tlačia do tejto oblasti.

Nadišiel preto čas, aby sa všetky malé ostrovné krajiny pacifickej oblasti zjednotili a vytvorili domovinu novej civilizácie. Malé ostrovné krajiny roztrúsené v severnom i južnom Pacifiku, na oboch stranách rovníka, rovnako aj Japonsko, Taiwan, Filipíny, Indonézia, Šalamúnove ostrovy, Austrália, Nový Zéland a ostatné krajiny, by sa mali zjednotiť a vytvoriť jednu úniu pre zachovanie mieru v celej pacifickej civilizácii. To zabezpečí mier a stabilitu pre všetkých ľudí.

Hovorím, že je našou zodpovednosťou ochrániť oceánsku oblasť, ktorá je záchranným lanom, na ktorom závisí budúcnosť ľudstva, od ničenia životného prostredia a konfliktov zhoršujúcich sa zo dňa na deň, a uchovať prírodné zdroje pre mier v budúcnosti.

Práca Pravých rodičov pre mier

Vážení hostia, víťazne som prekonal cestu nevyjadriteľného utrpenia. Nežil som pre osobnú slávu či pohodlie. Aj keď som šiel tŕnistou cestou, vznášal sa medzi životom a smrťou, dostal som pečať Nebies a plné vedomie o tom, aká je vôľa Boha. Preto som sa pevne držal príkazu Nebies priniesť ľudstvu spásu. Vrátil som sa ako vták Fénix a pokračoval som vo svojom horlivom životnom diele.

Mnohí predstavitelia náboženstiev, vedy, politiky a iných oblastí tu v Amerike i po celom svete ma uznali ako majstra vo ôsmich oblastiach duchovného poznania a disciplíny.

Prvá má do činenia s poznaním Boha. Boh bol až doteraz známy len ako vševediaca a všemocná bytosť. Ľudia si myslia, že Boh sedí na svojom tróne cti a slávy ako absolútny majster, ktorý nemá nič do činenia so stvoreným svetom všetkých vecí.

Avšak odvtedy, odkedy som sa po prvýkrát vydal na cestu naplnenia Božieho prozreteľnostného volania, som spoznal, že vzťah medzi Bohom a ľuďmi je vzťahom rodiča a dieťaťa. Spoznal som, že Boh sa stal Rodičom bolesti, žiaľu a náreku od chvíle, kedy stratil svoje prvé deti, Adama a Evu.

Po celý život som robil to najlepšie, čo som mohol, aby som zbavil Boha bolesti a žiaľu a priniesol Jeho srdcu oslobodenie a úplnú slobodu. Napokon som mohol obnoviť Jeho trón slávy a moci, a ponúknuť Mu ho prostredníctvom korunovačného obradu, ktorý som uskutočnil 13. januára 2001.

Druhá oblasť má do činenia s existenciou Satana. Ľudia počas celých dejín nepoznali identitu diabla, Satana, ktorý zapríčinil Pád človeka, čo viedlo ku všetkým formám zla.

Štrnásť rokov som cez mnohé zraňujúce duchovné boje intenzívne pracoval na odhalení všetkých tajomstiev duchovného sveta. Napokon som odhalil skutočnú identitu Satana, pôvodcu všetkého zla. V ďalšom kroku som odhalil aj Satanovu stratégiu a taktiku pre rozmnožovanie jeho moci.

Po odhalení Satanovej stratégie ako znečistiť pokrvnú líniu človeka prostredníctvom Pádu som sa úplne oddal obnoveniu pôvodnej Božej pokrvnej línie. Nebeská stratégia, ktorá sa pre tento účel vytvorila a teraz je široko známa po celom svete, je hnutie požehnania medzikultúrnych a medzinárodných manželstiev.

Tretia oblasť sa týka pochopenia situácie človeka. Odkiaľ sme, my ľudské bytosti, ako máme žiť a kam máme ísť? Prečo naše telo a myseľ bojujú, a prečo trpíme týmto konfliktom? Aký význam má život a smrť? Skutočne existuje svet po smrti? Ak áno, ako máme potom žiť na zemi?

Odpovede na tieto a iné otázky sú podrobne rozobrané v Princípoch stvorenia, ktoré mi zjavil Boh.

Mám intuitívnu schopnosť nazrieť do srdca mužov a žien a predpovedať ich osud. Preto mnohí mladí ľudia z celého sveta prichádzajú ku mne v nádeji, že im nájdem ideálneho manželského partnera.

Štvrtá oblasť sa týka poznania a pochopenia duchovného sveta. Duchovný svet, svet posmrtný, je svetom reálne existujúcim, do ktorého musia všetci ľudia odísť ako do oblasti pokračovania svojho pozemského života. Ľudský život je nepretržitý tok od počatia a života v lone až po večný život, ktorý nastupuje, keď fyzická smrť ukončí náš pozemský život.

Mali by sme jasne pochopiť, že nespočetné množstvo svätcov a mudrcov, ktorí žili na zemi počas celej histórie, teraz skutočne žije v duchovnom svete. Podporujú Božiu prozreteľnosť na zemi ako znovuzrodené absolútne dobré duchovné bytosti po tom, čo prijali od Pravých rodičov požehnanie do manželstva.

Každý okamih nášho pozemského života je zaznamenaný v duchovnom svete presne tak, ako sa odohral. V deň, keď odídeme do duchovného sveta, sa tento záznam stane základom pre súd. Preto by mali všetci ľudia žiť životom pravej lásky a obetovať sa pre vyšší účel.

Piata oblasť sa týka poznania Ježiša. Pochopil som hroznú tragédiu Ježišovho ukrižovania. Prišiel ako Boží syn, Spasiteľ a Mesiáš, avšak bol odmietnutý, stavali sa proti nemu, a to dokonca i tí ľudia, ktorých Boh pripravil. Božou vôľou bolo, aby Ježiš, ako druhý Adam, naplnil model ideálnej rodiny upriamenej na Boha a celé ľudstvo na seba naštepil.

Kresťanstvo sa stalo základom západnej civilizácie prostredníctvom Ríma, a neskôr aj jadrom civilizácií Atlantického a Tichého oceána. Vždy stálo v pozícii nevesty, ktorá má prijať Pána pri Druhom príchode. Preto predovšetkým kresťanstvo musí obsiahnuť žiaľom naplnené srdce Ježiša, ktorý bol dohnaný až na kríž a preto nemohol naplno rozvinúť Božiu vôľu týkajúcu sa jeho misie.

Moje učenie jasne vysvetľuje pravdu o Ježišovej misii, hranicu spásy prostredníctvom kríža, a dôvod a účel, prečo sa má Ježiš vrátiť.

Šiesta oblasť je v poznaní jadra obsahu Biblie a iných náboženských písiem. Sú to knihy tajného zjavenia, ktoré umožňuje návrat k Bohu ľuďom uväzneným v nevedomosti po Páde prvých predkov.

Mnohé dôležité veci sú v písme zaznamenané v metaforách a symboloch. Význam týchto metafor a symbolov má byť plne zjavený len Mesiášom, ktorého pošle Nebo. Preto bol Ježiš schopný odhaliť jadro obsahu a hlboký význam Starého zákona.

Rovnakým spôsobom sú teraz prostredníctvom môjho učenia odhaľované Božie tajomstvá týkajúce sa Jeho prozreteľnosti spásy, ktoré sú skryté v Biblii. Biblia je kniha zjavení, ktorá skrýva tajomstvá Božieho ideálu stvorenia, Pádu a cesty obnovenia. Boží Princíp, ktorý mi Boh zjavil, zrozumiteľne odpovedá na všetky otázky, ktoré sa objavujú v písmach rôznych náboženstiev.

Siedma oblasť je v poznaní a pochopení cieľa ľudských dejín. Dejiny nie sú len záznamom udalostí odohrávajúcich sa nejakou zhodou okolností. Plynú jasne určitým smerom a majú jasný účel. Je to história prozreteľnosti pre obnovenie ľudí prostredníctvom odškodnenia a história obnovenia pre ich spásu.

Pretože som dokázal preniknúť do podstaty pôvodu dejín a ich smeru, mohol som úspešne predpovedať náhly koniec komunizmu a dialektického materializmu v prejave na konferencii Akadémie profesorov za svetový mier v Ženevu v roku 1985, v čase, keď Sovietsky zväz bol ešte stále na vrchole moci.

Dnes prehlasujem, že pre všetky náboženstvá a národy nadišiel čas, aby odstránili všetky bariéry. Takto bude môcť prísť éra jedného sveta pod Bohom, ktorá potrvá večne.

Boh riadi dejiny. S pomocou priazne nebies, upriamení na OSN typu Ábela, urobíme teraz rýchly pokrok smerom k svetu prekračujúcemu náboženstvá a národy, k Božiemu kráľovstvu na zemi, ktoré v kórejčine nazývame Čonilguk.

Ôsma oblasť sa týka pravých rodinných hodnôt. Božím ideálom stvorenia je vytvorenie pravých rodín nasmerovaných na Boha. Cieľ Jeho prozreteľnosti spásy je obnovenie ideálu pravej rodiny - ideálu, ktorý Adam vo svojej rodine nedokázal uskutočniť. Takýmto spôsobom sa má vytvoriť základ pre kráľovstvo neba na zemi i v nebi.

Hnutie požehnania manželstva, ktoré vediem, nie je obyčajným svadobným obradom. Je to posvätný rituál, ktorým sa vymaže pôvodný hriech a ľudia sa ním naštepia do pravej línie Boha.

Pravé rodiny sú prameňom a základom pravej lásky, pravého života a pravej línie. Prostredníctvom pravých rodín môže byť vybudovaný pravý národ, pravý svet a pravé kráľovstvo. Rodiny upriamené na Pravých rodičov sa môžu stať základom pre dokonalé vzťahy vo vnútri Štyroch oblastí srdca a Troch kráľovských majestátov, a základom pre kráľovstvo neba.

12. septembra 2005 som založil Univerzálnu mierovú federáciu. Potom som spolu so svojou manželkou Dr. Hak-ča Han Mun, našimi deťmi a vnúčatami uskutočnil tri svetové prednáškové turné s cieľom vytvorenia „Jednej rodiny pod Bohom“ pomocou stratégie hlásania Božieho slova a udeľovania Požehnania manželstva. Týmto spôsobom sme ako tri generácie úspešne naplnili ideál Požehnania manželstva v jednej rodine.

Neskoršie sa na cestu do 190 krajín vydalo 120 predstaviteľov amerického kresťanstva, 1200 náboženských predstaviteľov a 12 000 Vyslancov mieru z celého sveta. Reprezentujúc svoju krajinu niesli do sveta Mierové posolstvá Pravých rodičov a odovzdávali ďalej Požehnanie manželstva. Toto turné pomohlo šíriť pravé rodinné hodnoty ako univerzálne hodnoty celého ľudstva v čase, keď vytvárame novú civilizáciu upriamenú na Boha.

Ako som už spomenul vyššie, stal som sa známym ako šampión vo všetkých týchto ôsmich oblastiach. K tomu, aby mohlo byť čokoľvek naplnené, je potrebná podpora celého ľudstva. S Božou milosťou čoskoro dosiahneme víťazstvo!

Na základe víťazstva dosiahnutého takouto krvou, potom a slzami a s uznaním od kresťanstva, judaizmu a islamu som v Jeruzaleme v roku 2003 nechal prehlásiť Ježiša za kráľa kráľov pred nebom a zemou. Následne som bol v roku 2004 uznaný za kráľa mieru na slávnostiach konaných v Senáte Spojených štátov a v Kórejskom národnom zhromaždení. A potom v júni 2006 sme uskutočnili Korunovačný obrad Pravých rodičov ako Kráľa a Kráľovnej mieru na nebi i na zemi.

Dámy a páni, 12. septembra 2005 som pred celým nebom a zemou prehlásil založenie Univerzálnej mierovej federácie (UPF), ktorá privedie Božiu prozreteľnosť k rozkvetu. UPF môže teraz slúžiť ako náprotivok „Ábelovho typu“ voči OSN v tejto Ére po príchode neba.

Obnoví „Kainov typ“ OSN a povedie milióny Vyslancov mieru z celého sveta, ktorí prijali moje učenie pozostávajúce z Božích princípov pravej lásky a ideálu pravej rodiny, a celkom určite naplnia nebeskú vôľu vytvorenia „Jednej rodiny pod Bohom“.

Požehnanie medzinárodných a medzikultúrnych manželstiev

Dámy a páni, Univerzálna mierová federácia bude predvojom v uskutočnení veľkej revolúcie obnovenia pôvodnej línie ľudstva späť do stavu, v akom bola pred pádom Adama. Udeje sa tak prostredníctvom požehnania medzinárodných a medzikultúrnych manželstiev, ktoré sa uskutočňuje na medzináboženskej a medzinárodnej úrovni. Niekto sa tomu môže smiať a tvrdiť, že je to nemožné. Avšak, kde je vôľa, tam je aj cesta, obzvlášť, ak je to vôľa Boha.

Čo si myslíte, čo sa podľa vás stane, ak ľudia zo Spojených štátov a z Ruska budú vstupovať do manželstiev naprieč národnostným hraniciam prostredníctvom požehnania medzinárodných a medzikultúrnych manželstiev podľa učenia Rev. Muna, ktorý koná v Božom zastúpení? Tieto dve krajiny budú patriť do jednej rodiny pod Bohom - večným, absolútnym Pánom celého stvorenia. Ako by potom mohol niekto prechovávať nepriateľstvo, nehovoriac už o nasmerovaní zbraní, na krajinu, ktorá je domovinou miliónov vnúčat z ich vlastnej pokrvnej línie?

Vážení hostia, vy, ktorých povolal Boh! Posvätná úloha vybudovania kráľovstva neba - svätej vlády mieru na zemi - sa s nadšením uskutočňuje vo všetkých kútoch sveta pomocou obnovovania našej ideálnej domoviny. Je to nádej Boha, že všetkých šesť a pol miliardy ľudí sa dostane do línie pravého kmeňa. Práve v tejto chvíli sa na 12 000 miestach v 185 krajinách sveta ľudia snažia, aby naplnili svoju zodpovednosť pri uskutočňovaní mierových zhromaždení a Požehnaní manželstva.

Nadchádzajúca kultúra žien

Dámy a páni! Dnes ste prišli na naozaj významnú udalosť. Nenechajte si ujsť šancu nechať sa unášať prúdom nebeskej priazne, ktorý bude plynúť týmto dôležitým a svätým jubilejným rokom. Prevezmite vedúcu pozíciu v ochrane a rozvoji oblasti oceánov, ktoré pokrývajú 75 percent povrchu zeme. Kde inde nájdete pokladnicu prírodných zdrojov, ktoré sľubujú oživiť zem ohrozenú najrôznejším znečisťovaním a vyčerpaním prírodných zásob?

Začala sa éra oceánov, ktorá je časom veľkých zmien na nebi i na zemi. Nová kultúra mieru, ktorá prekračuje národy, oceány a kontinenty, začne v pacifickej oblasti. Ženy celého sveta by mali spolupracovať, upriamené na Pravú matku, aby privodili zrod tohto nového veku svätej civilizácie mieru.

Rodiny vašich dobrých predkov v nebi sú teraz požehnávané. Miliardy ich prišli dnes sem na zem, a počúvajú toto posolstvo spolu s vami. Prišli, pretože aj oni sa musia zdokonaliť cez vás, svojich potomkov, a postúpiť tak do pozície pravých rodičov, pravých učiteľov a pravých pánov a vlastníkov.

Ďalej sa musia zjednotiť srdcom i telom s Pravým rodičom, kráľom kráľov. Ako ľudia stojaci v pôvodnej pozícii pred Pádom si musia absolútne zachovať štandard Pravých rodičov, aktívne pôsobiť pri uskutočňovaní ich diela, a byť mobilizovaní pre vybudovanie kráľovstva neba na zemi i v nebi prostredníctvom života služby a oddanosti. Nezabudnite, prosím, že takýmto spôsobom sa duchovný a fyzický svet zjednotia do jednej živej entity, ktorá sa bude pohybovať a dýchať spoločne.

Mám dnes na vás ešte jednu zvláštnu prosbu. Zahĺbte sa, prosím, do obsahu mojich mierových posolstiev do takej miery, že ich budete prakticky poznať naspamäť, a urobte ich svojimi životnými pravidlami. Tieto mierové posolstvá sú súhrnom môjho učenia, ktoré môžete nájsť vo viac než tisíc zväzkoch príhovorov Pravých rodičov. Boh bude stáť na čele. Duchovný a fyzický svet sa zjednotia, aby vás ochraňovali a pomáhali vám pri budovaní ideálneho sveta mieru, po ktorom túži Boh, a v ktorom sa budete môcť tešiť večnému oslobodeniu a úplnej slobode.

Ešte raz chcem vyjadriť prianie, aby ste si vryli do sŕdc slová, ktoré som vám dnes predniesol, a využili ich pri výchove vašich detí, mládeže a ľudí vašej krajiny.

Adžu!

Nech Božie požehnanie sprevádza vaše rodiny, vaše krajiny, pacifickú oblasť a mierovú OSN!

Ďakujem veľmi pekne.

____________________
Zmenené ( 28.12.2011 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962