spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 16 - 02/2011 arrow Zásada šiesta: Vzájomná závislá obnova v rodine ako predpoklad zlepšovania jej kvality

Zásada šiesta: Vzájomná závislá obnova v rodine ako predpoklad zlepšovania jej kvality PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2011
____________________
Zásady šťastného rodinného života

Zásada šiesta: Vzájomná závislá obnova v rodine ako predpoklad zlepšovania jej kvality

Rodina a vzťahy v rodine sú živým „organizmom“, ktorý vyžaduje nepretržitú investíciu, aby mohol kvalitatívne rásť a postupovať na kvalitatívne vyššiu úroveň. Aj na individuálnej rovine, ak sa človek nestará o svoje telo, o svoju dušu, o svoj sociálny život, tak jeho zdravie vo všetkých aspektoch (fyzické, psychické, sociálne a duchovné) bude upadať a postupne, krok za krokom, sa rozpadávať. Podobne aj rodina je takýmto organizmom, kde jednotlivé systémy jeho tela a duše sú vyjadrené jeho členmi, a vyžaduje si vzájomnú obnovu, ktorá môže mať charakter nezávislosti alebo vzájomnej závislosti vo všetkých jej štyroch oblastiach: fyzickej, psychickej, duchovnej a sociálnej.

Každodennou nezávislou obnovou vo všetkých štyroch oblastiach človek prispieva k budovaniu individuálnych možností:
1. rozvíja a obnovuje telo cvičením, zdravou životosprávou, osobnou hygienou a pod.,
2. rozvíja a obnovuje svoju psychiku tým, že číta, prijíma informácie, spracováva ich premýšľaním, rozvíja svoje nadanie, osvojuje si nové vedomosti, zručnosti, prežíva a riadi svoje emócie a city, vytvára tvorivé predstavy a pod.,
3. rozvíja a obnovuje svoj duchovný rozmer tým, že medituje, zaoberá sa vyššími existenciálnymi aspektmi svojho bytia, číta duchovnú literatúru, rozvíja svoj charakter a pod.,
4. rozvíja a obnovuje svoj sociálny profil osobnosti tým, že investuje energiu do budovania sociálnych vzťahov, do služby iným, bezpodmienečne prijíma druhých (prijíma ich bez kladenia podmienok), je empatický, dokáže empaticky počúvať a je schopný vytvárať synergiu.
Všetky tieto činnosti spojené s osobnou nezávislou obnovou majú pôvod vo vnútri človeka, sú stimulované len vnútornými pohnútkami, ktoré nevychádzajú z porovnávania sa s inými ľuďmi.

Každú osobnú obnovovaciu aktivitu možno robiť spoločne, čo prispieva k posilneniu vzájomných väzieb medzi členmi rodiny a zvyšuje intimitu medzi členmi rodiny. Tak, ako individuálny člen rodiny realizuje svoju obnovu a je k nej motivovaný, aj obnova rodiny je spojená s investíciou do uvedených štyroch oblastí:
1. fyzickej, v rámci ktorej členovia rodiny sa spoločne venujú športovým aktivitám, aktívne trávia spolu voľný čas, vyjadrujú svoj vklad a očakávania v oblasti finančných či fyzických prínosov do rodinného života,
2. psychickej, spojenej so spoločným uspokojovaním psychických potrieb jej členov, diskutovaním o problémoch, hľadaním spoločných riešení situácií a problémov, a pod.,
3. duchovnej, spojenej s existenciálnym a duchovným smerovaním, vytyčovaním spoločných cieľov a spôsobov ich napĺňania, spoločným čítaním duchovnej literatúry a diskutovaním o nej, a pod.,
4. spoločenskej, vyjadrenej vzájomným oceňovaním, vyjadrovaním bezpodmienečnej lásky, pomoci, budovaním dôvery a intimity, spojenej so spoločným trávením voľného času a pod.

Všetky uvedené oblasti investície do rodiny spájame so vzájomnou závislou obnovou rodiny, lebo jej realizácia si vyžaduje vzájomnosť v rozhodovaní a vo vlastnej investícii, nie je regulovaná len smerom zvnútra, ale je riadená aj smerom zvonka, od ostatných členov rodiny. Individuálna nezávislá obnova prispieva k individuálnemu rastu, avšak nie je zárukou obnovy rodiny, práve naopak, môže aj brzdiť rozvoj rodiny. Naopak vzájomná závislá obnova rodiny je cestou, kedy rodina aktívne vytvára tradíciu rodiny, posilňuje vzťahy a väzby medzi jej členmi a prináša uspokojenie pre všetkých jej členov.

spracovala doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.


Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 28.12.2011 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer