spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 16 - 02/2011 arrow Kongruencia alebo zostať sám sebou ako predpoklad zdravých vzťahov v rodine

Kongruencia alebo zostať sám sebou ako predpoklad zdravých vzťahov v rodine PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2011
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Kongruencia alebo zostať sám sebou ako predpoklad zdravých vzťahov v rodine
Kongruencia je termín, ktorý je známy skôr v matematike a vyjadruje napríklad zhodnosť geometrických útvarov, či v jazykovede a vyjadruje zhodu v osobe, čísle a páde. Psychológia používa tento pojem na označenie presného súladu medzi prežívaním, uvedomovaním, komunikáciou a správaním človeka. Človek, ktorý je kongruentný, dokáže bez vnútornej tenzie komunikovať otvorene o obsahu vlastného prežívania, o svojich myšlienkach, prežívaných stavoch, jeho správanie je plne v súlade s jeho prežívaním. V literatúre, ako aj bežnom jazyku, sa stretávame pri vyjadrení kongruencie človeka aj s takými pojmami ako sú rýdzosť, pravosť, otvorenosť či transparentnosť.

Ak osobnú kongruenciu človeka vsadíme do interakčného rámca, teda predpokladáme minimálne dvoch ľudí vo vzájomnom sociálnom kontakte, schopnosť a ochotu oboch prijímať komunikáciu od toho druhého, tak potom platí, že čím väčšia kongruencia je medzi prežívaním, uvedomovaním, komunikáciou a správaním na strane jednotlivca, tým viac bude výsledný vzájomný vzťah takýchto kongruentných ľudí obsahovať tendenciu recipročne komunikovať s čoraz väčšou kongruenciou, tendenciu vzájomne presne porozumieť obsahu komunikácie, zlepšené sociálne priblíženie sa oboch strán sociálnej interakcie ako aj vzájomnú spokojnosť vo vzťahu a pravdepodobnosť významného sociálneho zblíženia sa s perspektívou túžby či potreby po ďalšom stretnutí sa v kongruencii. Naopak, čím väčšia je inkongruencia medzi osobným prežívaním, uvedomovaním, komunikáciou a správaním v sociálnom vzťahu (človek si nasadzuje akúsi masku), tým viac prichádza k nepresnostiam a skresleniam vo vzájomnom porozumení si až ku vzájomnej nespokojnosti vo vzťahu, zvýšeniu nedôvery a vzdialeniu sa. Byť sám sebou vo vzťahu predpokladá schopnosť púšťať skúsenosti organizmu do vedomia, bez potreby skresľovania či popierania.

Efektívne väzby v rodine nie sú možné, ak nie je podporovaná kongruencia jej členov a teda nie je stimulovaná ani vzájomná dôvera. Kongruencia uľahčuje dôveru, sebavyjadrenie, sebaobjavovanie a medziľudské objavovanie. Kongruencia na strane počúvajúceho umožňuje druhej osobe, aby bola otvorenejšia a kongruentný človek povzbudzuje do rovnakého správania iných ľudí, čiže funguje v úlohe modelu. Možno konštatovať, že práve kongruentný človek v rodine je bázou pre to, aby sa rozvinula jeho schopnosť nepodmieneného pozitívneho prijatia a empatického porozumenia. Kongruencia vedie člena rodiny k súladu: k súladu so sebou samým, k súladu s ostatnými členmi rodiny, ako aj k súladu so širším prostredím, v ktorom rodina funguje.

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.


Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 28.12.2011 )
Hodnotenie čitateľov: / 2
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962