spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Obdobie 2001-2012

Obdobie 2001-2012 PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
20.10.2005
____________________
Mun Son Mjong - obdobie 2001-2012

13. januára 2001 sa v Soule, Kórea, uskutočnil obrad korunovácie Božieho kraľovania. Po tomto obrade bol prehlásený začiatok Národa kozmického mieru a jednoty (Čonilguk). Od 26. do 30. januára sa v New Yorku, USA, konal 7. WCSF. V rámci tohto festivalu sa 27. januára celosvetovo uskutočnila druhá časť požehnania manželstva 400 miliónov párov. Od 25. februára do 17. apríla sa konalo turné reverenda Muna po USA spoločne s duchovnými z ACLC pod názvom „Vytrváme!“ s hlavnou témou „Obnova rodiny, obnova spoločnosti a obnova národa a sveta“. Počas turné zazneli prejavy s názvom „Cesta pre Ameriku a ľudstvo v novom miléniu“ a „Hľadanie pôvodu univerza“. 15. mája reverend Mun na pôde kongresu USA predniesol prejav s názvom „Obrad korunovácie Božieho kraľovania završuje víťazstvo neba a zeme“. 27. mája sa v New Yorku, USA, uskutočnilo požehnanie manželstva duchovných, na ktorom sa zosobášil arcibiskup Milingo so svojou nevestou z Kórey, 43-ročnou lekárkou Mariou Song. Okrem neho sa na obrade zúčastnilo ďalších 59 párov, mnohí z nich významní náboženskí predstavitelia. 30. júna syn Hjon Džin začal svetové turné s názvom „Služba mieru“, ktoré trvalo do 8. augusta 2002. Od 29. októbra do 6. novembra sa konalo turné reverenda Muna po Kórei s názvom „Kozmický mier a zjednotenie“. Zároveň v Japonsku prebiehalo podobné turné pani Munovej. Od 26. novembra do 15. decembra sa konalo turné pani Munovej po USA s názvom „Vytrváme v jednote!, Nová nádej pre mier v Amerike a vo svete“, na ktorom zaznel prejav s názvom „Národ a svet mieru, po ktorom túži Boh a ľudstvo“.

Od 14. do 17. februára 2002 sa v Soule, Kórea, konal 8. Svetový festival kultúry a športu (WCSF). V rámci tohto festivalu sa 16. februára celosvetovo uskutočnila tretia časť požehnania manželstva 400 miliónov párov. Okrem požehnania udeleného manželmi Munovcami páry prijali požehnanie aj od predstaviteľov rôznych vierovyznaní. Od 3. do 20. apríla sa v USA konalo turné duchovných z ACLC s názvom „Sme za rodinu a spasenie národa“. 27. apríla sa celosvetovo s centrom vo Washingtone, D.C., uskutočnilo požehnanie manželstva 144 000 párov rôznych duchovných. 12. júna bol s podporou futbalistu Pelého iniciovaný futbalový turnaj Peace Cup (Pohár mieru) za účelom presadzovania mieru prostredníctvom konania priateľských futbalových turnajov. 3. júla sa celosvetovo s centrom v New Yorku uskutočnilo požehnanie manželstva 1,8 milióna párov dospelých detí duchovných z rôznych náboženstiev a denominácií. 4. júla bol v médiách USA a následne po celom svete publikovaný materiál pod názvom Posolstvá z duchovného sveta (www.duchovnysvet.sk). V lete z iniciatívy mladých nadšencov - dobrovoľníkov vznikol v USA projekt „Služba mieru“ (Service For Peace - SFP), ktorého ťažiskom je myšlienka slúženia a pomoci ľuďom. 7. septembra sa za účasti protestujúcich z celej Európy uskutočnila pred Ministerstvom vnútra v Berlíne demonštrácia za náboženskú slobodu s cieľom zrušenia zákazu vstupu do schengenského priestoru pre manželov Munovcov, ktorý vydalo v roku 1995 Nemecko z dôvodu možného ohrozenia verejného poriadku z ich strany. Tento zákaz bol zrušený v roku 2007. 14. septembra sa celosvetovo s centrom v New Yorku uskutočnilo požehnanie manželstva 21 miliónov párov rôznych duchovných a členov ich kongregácie. Po turné v auguste v Japonsku sa od 16. do 30. septembra uskutočnilo turné pani Munovej po USA s prejavom s názvom „Pôvodcom mieru je Boh“. 7. decembra sa vo Washingtone, D.C. uskutočnilo požehnanie manželstva 1200 párov.

Na Veľký piatok (18.4.2003) desiatky duchovných v USA sňali zo svojich chrámov kríže, symbol Ježišovho a Božieho utrpenia, a nahradili ho korunou. Tým sa začalo hnutie výmeny kríža za korunu. 18. mája kresťanskí duchovní z ACLC za účelom zmierenia židov, kresťanov a moslimov spoločne s rabínmi uskutočnili obrad pochovania kríža neďaleko Golgoty na mieste zvanom Hrnčiarovo pole. V ten istý deň, počas konferencie v Jeruzaleme s názvom „Konferencia zmierenia a harmónie medzi židmi a kresťanmi“ predstavitelia židovstva a kresťanstva podpísali Jeruzalemskú deklaráciu, ktorou kresťanskí predstavitelia vyjadrili ľútosť za vnímanie ukrižovania ako Božej vôle a židovskí predstavitelia oľutovali skutok ukrižovania Ježiša ich predkami. Od 10. do 13. júla sa v Kórei konal 9. WCSF. V rámci tohto festivalu sa 13. júla celosvetovo uskutočnila štvrtá časť požehnania manželstva 400 miliónov párov. V tom istom období sa konal 1. ročník Medzináboženského mierového športového festivalu (Interreligious Peace Sports Festival - IPSF) s témou „Vytvorenie mierového sveta prostredníctvom športu“. Od 15. do 22. júla sa v Kórei konal 1. ročník futbalového turnaja Peace Cup (Pohár mieru). 22. septembra, po spoločnom mierovom pochode v Jeruzaleme, 400 predstaviteľov židovstva, kresťanstva a islamu podpísalo Jeruzalemskú mierovú rezolúciu na znak zmierenia medzi potomkami „Abrahámových detí“ a ukončenia násilia na Blízkom Východe. 3. októbra bola v New York City, USA, založená Medzináboženská a medzinárodná mierová rada (Interreligious and International Peace Council - IIPC), ktorá sa tiež označuje ako „Mierová OSN“. 22. decembra sa v Jeruzaleme za účasti približne 20 000 ľudí z celého sveta uskutočnilo mierové zhromaždenie s názvom „Od srdca k srdcu za mier na Blízkom Východe a vo svete“. Počas neho židovskí predstavitelia symbolicky odovzdali Ježišovi korunu kráľa kráľov - kráľa mieru, čím vyjadrili oľutovanie za zlyhanie ich predkov prijať Ježiša.

23. marca 2004 bolo manželom Munovcom v priestoroch Senátu USA za ich životné dielo udelené ocenenie „Koruna mieru“. Okrem nich toto ocenenie dostali desiatky občianskych, náboženských a politických osobností za ich prínos pre mier. Pri tejto príležitosti reverend Mun predniesol prejav „Vyhlásenie veku kráľovstva mieru“. Podobné ocenenie im bolo udelené 20. augusta v priestoroch Kórejského národného zhromaždenia. 4. júla bola v Tokiu, Japonsko, založená Federácia za mier a jednotu (Federation for Peace and Unity) s cieľom zjednotiť Severokórejčanov a Juhokórejčanov žijúcich v Japonsku. 8. novembra sa v Soule, Kórea, uskutočnilo prvé Mierové a zjednotiteľské zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia týchto oboch skupín. Na tomto zhromaždení reverend Mun predniesol prejav o potrebe harmónie a zjednotenia. Od 23. do 27. júla sa v Kórei konal 10. Svetový festival kultúry a športu (WCSF) s hlavnou témou „Vytvorenie nového sveta kultúry srdca“. V rámci neho sa 26. júla celosvetovo uskutočnila piata časť požehnania manželstva 400 miliónov párov. 20. augusta sa v Soule, Kórea, uskutočnilo Požehnanie pre registráciu v Čonilguku. Následne sa táto udalosť od 21. do 30. augusta konala lokálne po celom svete. 23. septembra bola založená Federácia mongolského ľudu za svetový mier (Mongolian Peoples' Federation for World Peace). 9. až 10. októbra sa v USA uskutočnil prvý Svetový pohár kráľa mieru v bojových umeniach (World Martial Arts Peace King Cup). Od 26. do 30. októbra sa konalo turné reverenda Muna po USA s prejavom “Božia prozreteľnosť vytvorenia sveta presahujúceho náboženstvá a národy na základe absolútnych hodnôt pravej lásky”. Od 25. novembra do 12. decembra syn Hjon Džin uskutočnil v Kórei a Japonsku turné s názvom „Vlastník stvorenia kultúry srdca“. 17. decembra bola založená Medzináboženská a medzinárodná federácia mierového kráľovstva pre Čonilguk (Interreligious and International Peace Kingdom Federation for Cheon Il Guk). 26. decembra sa v USA uskutočnilo požehnanie manželstva druhej generácie požehnaných rodín z celého sveta.

9. februára 2005 sa v Kórei uskutočnilo požehnanie manželstva druhej generácie požehnaných rodín z celého sveta. 14. februára boli v Kórei manželia Munovci v deň ich narodením korunovaní za Kráľa a Kráľovnú mieru pre kozmickú jednotu. Od 25. do 28. júna sa konalo turné reverenda Muna po USA s prejavom „Božie mierové kráľovstvo je našou večnou domovinou”. Od 21. júla do 2. augusta sa v Čonane, Kórea, konal 11. WCSF s hlavnou témou „Čistota, rodina, harmónia a vytvorenie novej kultúry“. V rámci neho sa 1. augusta celosvetovo uskutočnila šiesta časť požehnania manželstva 400 miliónov párov. 12. septembra bola v New Yorku založená Univerzálna mierová federácia (Universal Peace Federation - UPF). Táto udalosť bola začiatkom celosvetového inauguračného turné reverenda Muna po 120 krajinách sveta, ktoré trvalo do 23. decembra. Na tomto 1. svetovom mierovom turné zaznel prejav „Božia ideálna rodina - model svetového mieru“. Na Slovensku sa inauguračné zhromaždenie UPF uskutočnilo 31. októbra v Bratislave v SND. 29. decembra sa v Kórei uskutočnilo „Medzinárodné a medzikultúrne požehnanie manželstva za svetový mier“.

Od 28. do 31. marca 2006 sa v Soule, Kórea, uskutočnil prvý samit Ženy za mier, ktorého témou bolo „Vytvorenie kultúry srdca a sveta trvalého mieru“. Od 28. apríla do 30. augusta sa uskutočnilo 2. svetové mierové turné po 180 krajinách sveta, na ktorom pani Munová predniesla prejav s názvom „Boží model ideálnej rodiny a národa a kráľovstvo mieru“. Na turné ju sprevádzali jej deti, ktoré taktiež predniesli prejav. Na Slovensku sa podujatie uskutočnilo 4. júla v Bratislave v SND, na ktorom jej syn Kuk Džin Mun predniesol prejav s názvom „Božia ideálna rodina a ideálne kráľovstvo mieru“. 13. júna bol otvorený Pôvodný palác Božieho kráľovstva. V tento deň sa taktiež uskutočnil obrad korunovácie Pravých rodičov za Kráľa a Kráľovnú mieru v nebi a na zemi. V auguste začala svoju činnosť Univerzálna mierová televízia (uptv.org). Od 31. augusta do 14. októbra sa uskutočnilo 3. svetové mierové turné, na ktorom deti a hlavne vnúčatá manželov Munovcov na 12 miestach každej zo 40 krajín predniesli prejav s názvom „Božia ideálna rodina a ideálne kráľovstvo mieru“. Na Slovensku sa podujatie uskutočnilo 13. septembra v Bratislave, Dunajskej Lužnej a Nitre. 12. septembra udelila venezuelská univerzita Universidad Santa María, Caracas, reverendovi Munovi čestný doktorát za jeho životné dielo pre mier, vzdelávanie, ľudské práva a náboženskú slobodu. Od 21. októbra do 20. decembra sa uskutočnilo 4. svetové mierové turné, počas ktorého 120 duchovných z USA navštívilo 120 krajín a v rôznych cirkvách a náboženských spoločnostiach prednieslo prejav s názvom „Božia ideálna rodina a ideálne kráľovstvo mieru“. Na Slovensku sa podujatie uskutočnilo 2. novembra dokopy na piatich miestach v Bratislave, Dunajskej Lužnej a Nitre. Po skončení turné bol pod názvom Mierové posolstvá vydaný zborník prejavov, ktoré zazneli počas jednotlivých turné. Tieto posolstvá boli odovzdávané v rámci jednotlivých krajín širšej verejnosti. Od 28. októbra do 4. novembra sa konal 1. ročník futbalového turnaja Peace Queen Cup (Pohár mieru žien).

Od 20. do 31. januára 2007 Hjon Džin Nim uskutočnil turné po USA s názvom „Výzva k činom: Božie kráľovstvo je teraz na dosah!“ Vo februári bola vydaná kniha s názvom Kráľ mieru: Eseje o živote a diele reverenda Muna, ktorá predstavuje súbor 144 esejí o reverendovi Munovi, ktoré napísali svetoví predstavitelia, vedci, náboženskí predstavitelia a iné osobnosti z celého sveta. 22. februára sa v Kórei uskutočnil obrad medzikultúrneho požehnania manželstva, na ktorom sa zúčastnilo vyše 500 reprezentatívnych párov z celého sveta. 15. mája sa vo Washingtone, USA, uskutočnila 1. Medzinárodná konferencia o vedení spoločnosti (International Leadership Conference), ktorá sa sústreďuje na aplikáciu princípov etického rozvoja spoločnosti. Od 21. mája do 8. júna sa konalo turné pani Munovej po 50 mestách USA s témou „Jedna rodina pod Bohom“, počas ktorého spoločne s jej synom a jeho manželkou, a jej nevestou predniesli prejav s názvom „Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle: Spojené štáty a budúce smerovanie OSN a sveta“. 4. júna bol pre manželov Munovcov zrušený zákaz vstupu do Nemecka, ktorý vydalo v roku 1995 z dôvodu možného ohrozenia verejného poriadku z ich strany. Následne bol pre nich 28. júla zrušený zákaz vstupu do schengenského priestoru, pretože tento zákaz bol neoprávnený. Od 4. do 11. júla sa v Čonane, Kórea, konal 12. Svetový festival kultúry a športu (WCSF) s hlavnou témou „Éra začiatku novej univerzálnej civilizácie mieru“. V rámci neho sa 5. júla celosvetovo uskutočnila siedma časť požehnania manželstva 400 miliónov párov. Okrem požehnania udeleného manželmi Munovcami páry prijali požehnanie aj od predstaviteľov rôznych vierovyznaní. Počas WCSF sa uskutočnil 1. Globálny festival mieru (Global Peace Festival). Hlavnou témou týchto festivalov je „Jedna rodina pod Bohom.“ V lete bolo v Pchjongjangu, Severná Kórea, otvorené Svetové mierové centrum. Od 11. do 21. novembra sa konalo turné pani Munovej po 12 mestách USA s témou „Jedna rodina pod Bohom: Samit mieru“, na ktorom predniesla prejav „Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle: Spojené štáty a budúce smerovanie OSN a sveta“.

17. marca 2008 zomrel syn Hjo Džin. 11. apríla sa s Soulskom olympijskom parku (Kórea) uskutočnilo Zhromaždenie konečného vyhlásenia pre oslobodenie Božej domoviny. 18. apríla bol v Kórei za prezidenta Federácie rodín (FFWP ) za svetový mier vymenovaný reverend Mun Hjong Džin, ktorý prebral štafetu po Dr. Kwak Čong Hwan. Zároveň sa reverend Mun Hjong Džin ujal postu prezidenta kórejskej FFWP, ktorý dovtedy zastával Dr. Hwang Son Džo. 17. mája sa vo Washingtone, DC, uskutočnilo medzináboženské požehnanie manželstva s témou „Svetový mier prostredníctvom ideálnych rodín“, na ktorom sa taktiež zúčastnili páry duchovných z rôznych denominácií. 19. júla v Kórei, oblasť Gapjong, havarovala helikoptéra s manželmi Munovcami a 14 členmi rodiny a spolupracovníkmi. Napriek zvyčajným tragickým koncom havárií helikoptér všetci v helikoptére nehodu prežili s drobnými zraneniami a stihli ju opustiť pred jej následným výbuchom. 28. októbra sa v Kórei začalo s výstavbou multifunkčného kultúrneho komplexu s názvom Svetové mierové centrum Čong Šim (bolo dokončené v roku 2012). 22. novembra sa v Londýne uskutočnil európsky Globálny festival mieru (Global Peace Festival - GPF). V tento deň zároveň vo všetkých európskych krajinách prebiehali lokálne stretnutia, počas ktorých účastníci okrem iného mohli v priamom prenose prostredníctvom internetu sledovať udalosť z Londýna. Bol to jeden z niekoľkých takýchto festivalov organizovaných počas roku po celom svete.

15. januára 2009 sa v Kórei a následne 31. januára v New Yorku, USA, uskutočnila Korunovácia pre autoritu a oslobodenie Boha, Kráľa kráľov. 31. januára sa v New York City, USA, uskutočnilo medzináboženské a medzikultúrne požehnanie manželstva s témou „Oslava života a lásky“, na ktorom sa taktiež zúčastnili páry z rôzneho náboženského a kultúrneho prostredia. Od 28. februára do 25. apríla sa v súvislosti s Medzinárodným rokom zmierenia vyhláseným OSN konalo po celom svete podujatie Globálne mierové turné 2009 (Global Peace Tour 2009) s témou „Nová vízia pre mier v 21. storočí“. V marci bola známym a prestížnym juhokórejským nakladateľstvom Džim Jong Sa vydaná autobiografia reverenda Muna pod názvom „Svetoobčan milujúci mier“. V slovenčine táto kniha vyšla v roku 2011 pod názvom „Hľadanie strateného mieru“. 12. apríla sa v New Yorku, USA, spustil program výchovy, vzdelávania a praktizovania lásky s názvom „Pastorácia milovaním života“, ktorého cieľom je, aby ľudia zažili, pochopili a zdedili pravú lásku Boha a stali sa generáciou mieru. 19. apríla sa v Kórei uskutočnil prvý Pohár mieru v loptových hrách (Wongu Peace Cup). Jedná sa o turnaj v športoch, v ktorých sa prevažne používa lopta. 1. júna sa v kongresovom centre COEX v Soule, Kórea, uskutočnilo slávnostné zhromaždenie v súvislosti s vydaním autobiografie reverenda Muna. Pri tejto príležitosti reverend Mun predniesol prejav s názvom „Svet pravého mieru a mierové ustanovenie OSN typu pravého rodiča“. Po tom, ako bol v roku 2007 pre manželov Munovcov zrušený zákaz vstupu do schengenského priestoru z dôvodu jeho neoprávnenosti, pricestovali 17. júla do Európy na otvorenie 4. ročníka futbalového turnaja Peace Cup (Pohár mieru), ktorý sa konal od 24. júla do 2. augusta v Španielsku. Taktiež po dlhých rokoch navštívili ďalšie krajiny západnej Európy. 1. augusta reverend Mun predniesol v Seville, Španielsko, prejav s názvom „Vytváranie sveta pravého mieru prostredníctvom turnajov v loptových hrách“. 14. októbra sa uskutočnilo celosvetové požehnanie manželstva okolo stodesaťtisíc snúbeneckých a manželských párov. Hlavná udalosť sa udiala v Kórei v areáli univerzity Son Mun (Sun Moon university), kde sa zhromaždilo približne 11 tisíc párov. Ďalšie páry z celého sveta sa obradu zúčastnili simultánne prostredníctvom internetu. Počas obradu zazneli požehnania od predstaviteľov judaizmu, budhizmu, konfucianizmu, kresťanstva, islamu a iných vierovyznaní. 16. novembra sa v Kórei uskutočnilo požehnanie manželstva druhej generácie požehnaných rodín z celého sveta.

14. februára 2010 (1. januára podľa lunárneho kalendára) s príchodom veku mieru reverend Mun vyhlásil nebeský kalendár, ktorý je založený na lunárnom kalendárnom systéme používanom v Ázii, pričom rok 2010 je rokom 1. 17. februára sa v Kórei uskutočnilo celosvetové požehnanie manželstva desaťtisícov snúbeneckých a manželských párov. 19. februára reverend Mun pri príležitosti svojich 90. narodenín predstavil skompletizovanú verziu ôsmich kníh učenia od Boha označované ako Slovo. 18. marca sa v sídle OSN v New Yorku, USA, uskutočnilo podujatie „Pocta odkazu mieru“, na ktorom si uctili pamiatku vedúceho misie OSN Hédiho Annabiho a ostatných, ktorí zahynuli počas zemetrasenia na Haiti. Toto podujatie bolo začiatkom podobných stretnutí, na ktorých si ľudia po celom svete uctili pamiatku tých, ktorí významne prispeli k vytváraniu mieru vo svojej krajine alebo regióne. 29. apríla manželia Munovci oslávili 50. výročie svojej svadby. 9. mája v Las Vegas, USA, reverend Mun predniesol prejav s názvom „Založenie OSN typu Ábela a dovŕšenie Božieho kráľovstva Čonilguk v Kórei“. 8. júla v Kórei, 24. júla v USA a 23. augusta v Izraeli sa uskutočnili Zhromaždenia pre vyhlásenie Slova, ktoré pevne ustanovuje pravých rodičov neba, zeme a ľudstva. 10. októbra sa v Kórei uskutočnilo celosvetové požehnanie manželstva desaťtisícov snúbeneckých a manželských párov. 18. novembra sa v Kórei s revendom Munom stretla štátna delegácia Šalamúnových ostrovov. V tento istý deň sa začalo v nepálskej štátnej televízii vysielanie učenia reverenda Muna. 22. novembra v New Yorku, 27. novembra v Las Vegas a 4. decembra v Soule sa konali zhromaždenia s názvom Éra univerzálneho mieru: Božia prozreteľnosť a OSN typu Ábela.

Od 24. apríla do 21. mája 2011 sa uskutočnilo svetové prednáškové turné manželov Munovcov, na ktorom reverend Mun predniesol prejav s názvom „Vytvorenie sveta univerzálneho mieru v čase globálnej krízy“. Turné začalo v Kórei a skončilo v USA, pričom jeho ťažiskom bola Európa. Počas turné pani Munová prehovorila v parlamente Veľkej Británie a reverend Mun v Ženeve predniesol prejav v budove OSN. V spojitosti s turné bolo vystúpenie kórejského tanečného súboru Little Angels, ktorý v roku 60. výročia vypuknutia kórejskej vojny ako prejav vďaky prezentoval svoj program v tých krajinách sveta, ktoré v konflikte pomáhali Južnej Kórei. 17. júla v Abuji, Nigéria, na konferencii na tému „K ére univerzálneho mieru v Afrike a vo svete“ vystúpil reverend Mun s prejavom, ktorý zaznel počas jeho nedávneho svetového turné. Pri tejto príležitosti sa reverend Mun s manželkou stretol s prezidentom Nigérie Goodluckom Jonathanom. Od 10. do 24. septembra 172 duchovných z USA podniklo turné po Južnej Kórei, na ktorom predniesli prejav o Božom kráľovstve a dôležitosti úlohy Kórey pri jeho budovaní.

Od 8. do 15 januára 2012 sa v Kórei uskutočnilo turné reverenda Muna na tému „Podpora pravých rodičov neba, zeme a ľudstva pre účel zjednotenia Kórey a svetového mieru“. 7. marca sa v Soule, Kórea, uskutočnilo zhromaždenie na tému „Silná Kórea“, na ktorom reverend Mun predniesol prejav s názvom „Prozreteľnostný pohľad na éru pacifickej oblasti vo svetle Božej vôle: Spojené štáty a budúce smerovanie OSN a sveta“. 24. marca sa vo Svetovom mierovom centre Čong Šim, Kórea, uskutočnilo celosvetové požehnanie manželstva na tému „Obrad požehnania v ére otvorenia brán víťazstva, oslobodenia a dovŕšenia pravých rodičov neba, zeme a ľudstva“. 16. júla bola vo Svetovom mierovom centre Čong Šim, Kórea, založená Ženská OSN typu Ábela. Na tomto zakladajúcom zhromaždení sa účastníkom prihovorila pani Munová a taktiež reverend Mun. 3. septembra o 1:54 hod. kórejského času (2. septembra 18:54 SELČ) zomrel v Kórei vo veku 92 rokov reverend Mun na následky ťažkého zápalu pľúc a s tým spojených komplikácií. 7. septembra najmladší syn reverenda Muna Hjong Džin prevzal vo Svetovom mierovom centre v Pchjongjangu od delegácie severokórejského vodcu Kim Čong-una jeho vyjadrenie sústrasti a vence. Neskôr na pôde severokórejského parlamentu prevzal Národnú zjednotiteľskú cenu, ktorú Prezídium Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR udelilo reverendovi Munovi. 15. septembra sa konala rozlúčková slávnosť vo Svetovom mierovom centre Čong Šim. Následne sa konala pohrebná slávnosť pri Paláci mieru (Čon Džong Gung). V diele, ktoré začal reverend Mun, pokračuje jeho manželka.

Najnovšie udalosti však môžete sledovať napríklad na stránke http://www.familyfed.org (je to síce v angličtine, ale bohato dokumentované fotografiami).
____________________
Zmenené ( 27.07.2020 )
Hodnotenie čitateľov: / 4
SlabéVynikajúce < Pred.
spacer
Neprehliadnite
3.2.2023, 0:00:00- 23:59:00
Zakladajúci deň Božieho sveta
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
január 2023
P U S Š P S N
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
február 2023
P U S Š P S N
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962