spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Nové odstránenie bariér a svetový mier

Nové odstránenie bariér a svetový mier PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Nové odstránenie bariér a svetový mier
(Prejav reverenda Son Mjong Muna počas inauguračného zhromaždenia Medzináboženskej a medzinárodnej mierovej rady, New York, 3. októbra 2003)

Vážení hostia, počas minulých 50-tich rokov, keď ľudstvo zažívalo mnohé utrpenia a vojny ako lokálne, tak i medzinárodne, vkladalo svoju dôveru do OSN ako do jedinej inštitúcie, ktorá by sa mohla zaoberať týmito záležitosťami na globálnej úrovni. Avšak svet, v ktorom v súčasnosti žijeme, sa dostal do bodu, keď OSN v takej podobe, v akej v súčasnosti existuje, nemôže úspešne zvládnuť túto obrovskú úlohu. Podobne USA, aj keď sa stali jedinou svetovou superveľmocou, nemajú schopnosť riešiť krízy, ktorým v súčasnosti čelíme. Musíme konštatovať, že politická, ekonomická a vojenská moc samotná nemôže spĺňať rozhodujúce požiadavky súčasnosti.

Rád by som dnes využil túto vzácnu príležitosť nato, aby som hovoril na tému „Nové odstránenie bariér a svetový mier“ a odovzdal vám odkaz z neba týkajúci sa súčasnej doby. Toto je naozaj radostná, historická a prozreteľnostná deklarácia uskutočnená pred stovkami miliárd ľudí žijúcich na zemi a v duchovnom svete.

V súčasnosti bariéry na každej úrovni spôsobujú rozdelenie a konflikt. Ak odstránime všetky bariéry v tomto svete, nevyhnutne sa vytvorí svet mieru. Musíme rozpoznať to, kto je pôvodcom týchto bariér. Určite to nie je Boh. Je to Satan, ktorý ako prvý vytvoril bariéry. Kdekoľvek existuje nejaká bariéra, vždy je za ňou Satan a jeho nasledovníci. Toto je dôsledkom Pádu, kedy prví ľudskí predkovia zmenili svoju rodovú líniu a dobro a zlo sa začalo od seba rozchádzať. Keď sa pozrieme na rozdelenie medzi Východom a Západom, vidíme, že rozdielne kultúrne oblasti viedli k antagonizmu na ich hraniciach a že je tam utáborené zlo. Bol to Satan, nie Boh, ktorý vytvoril bariéry vytváraním rôznych nástrah a vtiahnutím ľudí do rasovej diskriminácie a kultúr, histórií a tradícii plných zla. Boh túži po svete dobra a jednoty, teda svete jednoty, v ktorom bude celé ľudstvo žiť ako jedna veľká rodina. V takom svete niet miesta pre bariéry. Vo svete bez bariér nebudú existovať žiadni nepriatelia. Koncept „nepriateľa“ znamená existenciu bariér.

Keď milujeme svojich nepriateľov a zjednotíme sa s nimi, bariéry existujúce medzi nami sa zrútia. Preto Božou stratégiou a taktikou vždy bolo „Miluj svojho nepriateľa.“ Neexistuje lepšia stratégia pre mier ako je táto. Počas histórie tento úžasný fakt unikal ľudskému chápaniu a preto musí byť pochopený v súčasnej dobe.

Dnes vám jasne hovorím, že Božou stratégiou a taktikou pre ľudské spasenie je milovať svojho nepriateľa. Vy a členovia Cirkvi zjednotenia, ktorí ste ma nasledovali až doteraz, ste ako predstaviteľmi histórie, tak i súčasného sveta, ktorý teraz pozná úžasné tajomstvo nebies. Teraz je našou zodpovednosťou zdediť tento princíp, konať podľa neho a stať sa pravými ľuďmi. Ak naplníte tieto veci, určite sa stanete kľúčovými činiteľmi pri vytváraní sveta mieru.

Vážení hostia, kedy a kde sa vytvárajú bariéry? Bariéry sa najprv vytvárajú v nás samotných. Vytvárajú sa v miestach, kde naše srdce a telo nájdu niečo nepríjemné a kde zistíme, že naše slová a skutky sú nepríjemné. Keď v reagovaní na našich päť zmyslov sú naša myseľ a telo v disharmónii, vytvoria sa všetky možné bariéry. Prosím, pouvažujte nad všetkými možnými bariérami ako veľkými, tak i malými, ktorých sú naše životy plné.

Ak ste rozhodnutí konať podľa princípu „Nemať nepriateľov“ a „Nevytvárať bariéry“, možno príde čas, kedy si budete musieť vybrať jedno z vašich očí. To preto, lebo existujú dva typy očí. Ak máte jedno oko, ktoré vám hovorí „to je pekné a toto je tiež pekné“ a páči sa mu všetko, čo vidí, dobré i zlé, vytvorí sa potom v tom oku obrovská bariéra medzi tým, ako vidí svet to oko a ako vidí svet Boh. To isté platí i pre uši. Na jednej strane sa nám páči počúvať slová dobra a pravdy, no na druhej strane taktiež počúvame zlé slová tohto sveta a prispôsobujeme sa im. Keď tak robíme, tak vytvárame bariéry v našich ušiach.

Keď som založil Cirkev zjednotenia, nezakázal som jej členom počúvať populárne piesne, aj keď mnohí kresťania odsudzovali takúto hudbu. Pointa nie je v tom, či je muzika populárna alebo klasická, ale či osoba, ktorá spieva nejakú pieseň, je schopná správne podať jej obsah. Dobro a zlo nie je určené žánrom. Podstatné je to, či spievanie nejakej piesne odstráni existujúcu bariéru alebo vytvorí ďalšiu. Ak je človek schopný vybudovať most lásky, ktorý poteší Boha, tak nie je podstatné, akú pieseň spieva, či je to populárna pieseň alebo pieseň spievaná v nejakom exotickom jazyku.

Z tohto pohľadu tá skutočnosť, že bariéry, ktoré existujú vo vašom okolí, sú výsledkom vnímania prostredníctvom vašich piatich zmyslov, ako aj všetko to, čo vám bolo dané prostredníctvom tradície, znamená, že to nie je výsledkom vašej voľby, keď patríte do Satanovej oblasti. Povedané inými slovami, ak by neexistovali v našich životoch žiadne bariéry, nachádzali by sme sa na Božej strane. Prosím, zapamätajte si, že Satan je kráľ, ktorý použil akýkoľvek možný prostriedok nato, aby v našich životoch vytvoril bariéry a že Boh je kráľ, ktorý nenávidí bariéry viac, než čokoľvek iné.

Ako viete, Kórejský polostrov, kde som sa narodil, je stále rozdelený na sever a juh pozdĺž 38. rovnobežky. Tí, ktorí súhlasia s týmto rozdelením pozdĺž 38. rovnobežky, sú na Satanovej strane, zatiaľ čo tí, ktorí dávajú svoje životy zato, aby odstránili toto rozdelenie, sa stanú šampiónmi, ktorí najviac potešia Boha. Ak by bolo všetkých 70 miliónov Kórejcov rozhodnutých odstrániť toto rozdelenie aj za cenu svojho života, potom by sa zjednotenie Kórejského polostrova uskutočnilo automaticky. Avšak to nebude jednoduchou záležitosťou.

Kdekoľvek existuje takáto „38. rovnobežka“, je Satan vlastníkom a kdekoľvek je „38. rovnobežka“ odstránená, je Boh vlastníkom. Z tohto dôvodu členovia Cirkvi zjednotenia, ktorí ma nasledovali, uskutočňovali reformné hnutie, aby odstránili všetky ľudské „38. rovnobežky“, teda všetky bariéry.

Keď nastane ten deň, kedy každý bude pre svoje deti naliehavo cítiť nutnosť zmiešaných manželstiev, to znamená vybrať si svoje nevesty a zaťov zo znepriatelených národností, potom všetko pod nebom bude automaticky zjednotené. Vážení hostia, tento odkaz z neba je dnes mojím darom pre vás. Dovoľte mi, aby som vám opäť pripomenul nasledovné: kdekoľvek existuje bariéra, tak tam nájdete žiť Satanových príbuzných; kdekoľvek žijú ľudia v harmónii a mieri bez „38. rovnobežky“, môžete si byť istí, že tam nájdete Božích príbuzných, teda pravých ľudí dobra, ktorí zdedili Božiu rodovú líniu.

Vážení hostia, veľmi intenzívne sa usilujem o realizovanie projektov otvorenia nového sveta turizmu a hobby priemyslu. Na svete existuje mnoho miest, kam by ľudia radi išli, aby tam žili a uskutočňovali svoje voľnočasové aktivity. Tieto oblasti, či už sa nachádzajú v blízkosti medzinárodných hraníc alebo v púšti, by mali byť vlastnené v mieri a spoločne celým ľudstvom prostredníctvom novej medzinárodnej a medzináboženskej organizácie, ktorá by bola v rovnakom postavení ako OSN. Aby sa zrealizovala táto globálna úloha, každému, kto ma nasleduje, som už navrhol, aby sme zozbierali tzv. „Total Living Offering Fund“ (Fond úplnej celoživotnej obete). Tento celý fond bude daný pod správu Medzináboženskej a medzinárodnej mierovej rady, ktorá bude na úrovni novej medzinárodnej organizácie podobnej OSN.

Z Biblie vidíme, že počas veku Starého zákona zvieratá, ktoré predstavovali celé stvorenie, boli obetované namiesto ľudí. Boli rozdelené na dve časti a nechala sa vytiecť ich krv. Ľavá časť predstavovala Satanovu stranu, zatiaľ čo pravá časť bola na strane neba. Toto znázorňuje to, ako sa počas histórie uskutočňoval boj o vlastnícke právo. Potom Ježiš, Boží jednorodený a prvorodený syn, prišiel na zem a prelial svoju krv. Nakoniec Ježišovo telo získal Satan, zatiaľ čo sa jeho srdce vrátilo k Bohu do duchovného sveta. Následkom ľudskej neviery bol Ježiš na kríži taktiež rozdelený vo dvoje.

Potom, ako odišiel do duchovného sveta, Ježiš povedal, že opäť príde, pretože musí obnoviť svoje substanciálne telo. Jeho smrť bola hroznou tragédiou. Myseľ a telo Ježiša, Božieho jednorodeného syna, boli oddelené a následkom toho duchovný a fyzický svet zostal oddelený. Na začiatku histórie sa muži a ženy od seba oddelili práve tak, ako myseľ a telo, a Ježiš to prišiel všetko zjednotiť. Aby sa tak stalo, získal právo vlastníctva nad duchovným svetom, ale musí prísť na zem ešte raz, aby taktiež získal právo vlastníctva na zemou a všetko zjednotil. Čo urobí, keď opäť príde? Ožení sa, vytvorí pravú rodovú líniu a tým vytvorí pravú rodinu.

Satan, ktorý získal fyzické telo Ježiša, Božieho jednorodeného syna, mal naďalej vlastníctvo nad pozemským svetom, zatiaľ čo Boh vlastnil nebeský svet. Ježiš potom, ako odišiel do duchovného sveta, strávil 2000 rokov pripravovaním cesty. Zatiaľ čo pracoval v duchovnom svete, aby sústredil svet mysle na cieľ zjednotenia, pracoval v pozemskom svete vytváraním základu pre kresťanstvo. Avšak kresťanstvo sa rozdelilo na katolicizmus a protestantizmus, pričom boli v pozíciách zápasiacich bratov Kaina a Ábela. Títo odporcovia súperia až doteraz. Ten prvorodený v pozícii Kaina sa dostal na Satanovu stranu a ten druhorodený v pozícii Ábela sa dostal na stranu neba. Podľa tohto princípu sa história rozvíjala prostredníctvom neustáleho zápasenia, keď ľudia prijímali názory a koncepty, ktoré viedli k vytváraniu stále narastajúceho počtu bariér. Táto situácia sa musí vyriešiť.

Pán, ktorý opäť príde, vytvorí nebeské kráľovstvo a zjednotenú krajinu na zemi, ktorá naplní ideál biblického národa Izrael. Taktiež prinesie nový model manželstva, ktoré po prvýkrát vytvorí jednotu medzi nebom a zemou a medzi mužom a ženou, ktorí navzájom medzi sebou zápasili po tisícky rokov. Toto je to, o čom kresťanstvo hovorí ako o „Baránkovej svadbe“.

Z historického hľadiska bolo obdobie tesne po druhej svetovej vojne vynikajúcou príležitosťou pre zjednotenie nebeského a pozemského sveta v centre s kresťanstvom. Kresťanská kultúrna oblasť sa nachádzala v takej pozícii, akoby zjednotila celý svet. Bola to najlepšia príležitosť pre Ježiša, ktorý sa stal víťazným najvyšším predstaviteľom, aby sa vrátil na zem spoločne s Duchom Svätým v centre so zjednotenou kresťanskou kultúrnou oblasťou na zemi. Potom by on ako ženích a Duch Svätý ako nevesta iniciovali nové manželstvo, ktoré by vyriešilo všetky problémy ľudstva. Všetko v Božom stvorení by sa stalo mierovým nebeským kráľovstvom. Toto nie je neurčité alebo nejasné tvrdenie.

Keď sa pozeráte na Boží ideál stvorenia, kto mal byť prvým zosobášeným párom vôbec? Mali to byť Adam a Eva. Nanešťastie, Adam a Eva padli a toto viedlo k tomu, že ľudstvo sa stalo zotročeným tisíckami, dokonca desiatkami tisíc bariér. No keď sa udejú nasledovné tri udalosti - bariéry, ktoré začali u Evy, sú odstránené; je obnovený stav Adama a Evy pred Pádom; a oni sú zosobášení - toto bude potom uvítané nielen našimi predkami, ale taktiež Bohom. Keď sa vytvorí takýto svet, tak bude Božím kráľovstvom na zemi.

Toto sa však počas ľudskej histórie nikdy nestalo. Až doteraz boli ľudia otrokmi spútanými a mučenými nespočetnými bariérami. Stonajúc v agónii žili svoje životy. Ak nájdeme odpoveď na otázku, ako odstrániť všetky bariéry, bude to taktiež prvý krok smerom k mieru medzi ľuďmi. Až doteraz ľudstvo žilo v nepoznaní tejto skutočnosti. Teraz, po prvýkrát v histórii, som na tejto zemi s potenciálom Pravého rodiča. Učím odpoveď na túto otázku a udeľujem sväté požehnanie manželstva v Božej prítomnosti všetkým dobrým mužom a ženám, aby to všetci videli. Dokonca aj keby vo svete existovalo milión bariér, nie je to pre mňa problém. Môžu byť ľahko odstránené. Ako sa to môže udiať? Je to možné prostredníctvom pravej lásky. Pokiaľ človek nepozná Boha na 100 percent a nenachádza sa v rovnakej pozícii ako Boh, je nemožné vyriešiť takúto situáciu.

V duchovnom svete existuje peklo a nebo. Ak prirovnáme nebo ku dňu, tak peklo je ako noc. Ako môže človek, ktorý nezažil aj deň aj noc, mať vládu nad hranicou medzi nebom a peklom? To nie je možné. Jedine človek, ktorý pozná podstatu, môže mať vládu. Jedine človek, ktorý s istotou pozná podstatu pekla, môže odstrániť temnotu.

Boh je všemohúci a vševediaci, takže je schopný odstrániť temnotu. Problémom je však to, či poznáme Boha. Ako dobre poznáte Boha? Má rad peniaze? Má rád moc? Alebo sa zaujíma jedine o poznanie? Ak by bol Boh takýto, nemohli by sme si byť istí konečným oslobodením ľudstva.

Jedine ak úplne poznáme Boha, tak môžeme Satana nadobro vykázať a úplne vyriešiť otázku bariér. Potrebujeme vedieť, čím Boh disponuje, čo môže byť použité na vyriešenie odvekého problému bariér. To je dôležité. Ak je Boh vlastníkom univerza, nemalo by existovať nejaké susedstvo a krajina, v ktorej žije tento vlastník? Ak chceme spoznať Boha, tak sa musíme nachádzať vo vzájomnom vzťahu k Bohu a ísť hľadať túto krajinu, v ktorej sa môžeme stať členmi kráľovskej rodiny.

Celé prostredie je porozdeľované rôznymi bariérami, takže jedine odstránením týchto bariér môžeme vytvoriť svet, ktorý bude tešiť Boha. Keď sa tak stane, tak celé stvorenie bude chcieť patriť do Božej priamej vlády. Bude chcieť byť oslobodené od vlády zla, ktoré prinieslo prenasledovanie, agóniu a bezpočetné bariéry.

Vážení hostia, najdôležitejšie je to, aby sme s istotou poznali Boha a duchovný svet. Keď sa tak stane, tak bez ohľadu na čas alebo miesto budete vedieť, ako sa adaptovať a jednať v každej situácii.

Boh naisto žije v nebeskom svete. Ako je potom možné, že svet, v ktorom žijeme, je rozdelený tisíckami, dokonca desiatkami tisíc bariér? Stal sa tak nezmyselným svetom nielen preto, že niet nikoho, kto by správne poznal Boha a nebeský svet, ale taktiež niet nikoho, kto by poznal tradíciu nebeského sveta. Keď budeme s istotou poznať tento obsah, objaví sa oblasť oslobodenia v duchovnom a pozemskom svete. Jediné, čo potrebujeme, je stať sa pravou osobou, ktorá pozná všetky tajomstvá nebeského sveta a je schopná zastaviť Satana. Potom budeme vedieť, ako žiť v kultúre a tradícii, ktorá spôsobí, že budeme s nebeským zákonom ako jedno telo. Takáto osoba je pravou osobou, ktorá stelesnila „pravú lásku, ktorá žije pre iných“. To nie je osoba, ktorá hľadá sebeckú lásku z dôvodu svojho vlastného prospechu, ale je to pravá osoba, ktorá umožní svojmu partnerovi, aby sa stal vlastníkom pravej lásky. Pravá osoba obetuje všetko pre účel svojho partnera a umožní svojmu partnerovi, aby žil v oblasti pravej lásky. Takáto pravá osoba sa stáva dedičom nebeského sveta a je ochraňovaná a milovaná nebeským svetom. Satan nemôže napadnúť takéhoto dediča nebeského sveta.

Keď prekonáme pocit hnevu zo strany toho, komu bolo ublížené a namiesto toho žijeme pre nášho nepriateľa s pravou láskou, potom môžeme vládnuť nepriateľovmu svetu a Satan automaticky odíde. Nepriateľov svet vás bude rešpektovať a nasledovať. Ak žijete pre tých okolo vás a dávate im pravú lásku vo väčšej miere než vašim vlastným deťom alebo rodičom, Satan automaticky odíde. Boh potom príde namiesto neho a vynahradí vám to tisíckrát alebo desiatky tisíckrát.

Čo som povedal, že je tajomstvom toho, aby Satan odišiel? V prítomnosti pravej osoby, ktorá je rozhodnutá žiť pre iných v pravej láske, zomrieť pre iných a milovať iných, Satan, bez ohľadu nato, ako môže byť rozhodnutý, nebude mať inej možnosti, než zanechať svoje bariéry a utiecť. Avšak ešte predtým, než utečie, bude musieť odstrániť tieto bariéry. Čo sa stane potom? Pretože Satan odišiel, začne sa proces večného života, ktorý všetkých tých ľudí, ktorí boli poslaní priamo do pekla, otočí o 180 stupňov a bude ich viesť k nebeskému kráľovstvu. Potom bude udelené požehnanie večného života. Keď sa stanete pravou osobou, ktorá s istotou pozná Boha, duchovný svet a praktizuje „pravú lásku pre iných“, čo je tradičnou filozofiou nebeského sveta, budete po prvýkrát kvalifikovaní nato, aby ste Boha mohli nazvať svojím „Otcom“. Je to jedine v tejto pozícii, keď sa uskutoční prepojenie v rodovej línii rodiča a dieťaťa a je to jedine prostredníctvom tejto nebeskej rodovej línie, že je s vami logika a tradícia večného života pevne a nerozdeliteľne spojená.

Večný život je hlavným atribútom pravej lásky. Keď Boh tvoril univerzum, robil tak so štandardom absolútnej viery, absolútnej lásky a absolútneho nasledovania. Prosím, pochopte, že Boh dáva svoju pravú lásku po celú večnosť bez ohľadu nato, ako sa svet môže zmeniť alebo či zanikne. Preto je nemožné, aby nebolo nič, čo nie je objektom Božej vlády alebo nenasleduje Boha ako absolútneho, jedinečného, nemenného a večného vlastníka. Keď sa ľudia, ktorí boli stvorení tak, aby mali večný život, stanú Božími synmi a dcérami a budú zjednotení s Bohom, Jeho kráľovstvo sa stane naším kráľovstvom a Boh sa stane pre každého z nás osobným Bohom. Keď sme počas každého dňa zjednotení s Bohom, tradičným vlastníkom nebeského sveta, pričom niet pochybností o tom, že sme Jeho synmi alebo dcérami, potom bude prirodzené, že sa budeme tešiť večnému životu a nesmrteľnosti. Z tohto dôvodu je pravdivé paradoxné tvrdenie, „Tí, ktorí obetujú svoje životy pre nebo, budú žiť a tí, ktorí žijú pre seba, zomrú.“

Ak chceme odstrániť bariéry, musíme sa najskôr zaoberať bariérami v OSN. Musíme taktiež odstrániť náboženské bariéry, etnické bariéry a bariéry medzi peklom a nebom. Bariéry boli pôvodne vytvorené falošnými rodičmi, takže nikto okrem Pravých rodičov ich nemôže odstrániť. Ani Boh to nemôže urobiť, pretože ich nevytvoril. A Satan to istotne nebude chcieť urobiť. Kto môže ukončiť konflikt medzi Satanom a Bohom, ktorý sa vinie celou históriou? Pretože to je niečo, čo spáchal falošný rodič, jedine osoba, ktorá prichádza ako pravý rodič ľudstva, to môže napraviť.

Vážení hostia, ktorí sa zaujímate o dianie vo svete a prechovávate nádej pre mier medzi ľuďmi: v tejto dobe, ktorá je konečným obdobím zberu ovocia v ľudskej histórii, ma nebo poslalo na zem ako spasiteľa, mesiáša, vracajúceho sa Pána a Pravého rodiča ľudstva. Prijal som príkaz z neba vo veku 16-tich rokov a odvtedy som ho nasledoval. Môj vyše 80-ročný život bol sústredený iba na jednu vec - vytvoriť Božie kráľovstvo na zemi a v nebi podľa vôle, ktorú Boh prechovával od počiatku vekov. Zažil som všetky spôsoby prenasledovania, ktoré sú také nepredstaviteľné, že šesť miliárd ľudí žijúcich na zemi v tejto dobe by ich neznieslo, aj keby sa vo svojich srdciach zjednotili. No i uprostred toho som si udržal štandard absolútnej viery, absolútnej lásky a absolútneho nasledovania voči Bohu a všetko som prostredníctvom odškodnenia obnovil v prospech ľudstva. Satanova moc bola zo zeme úplne vykorenená.

Teraz sa ľudstvu otvára nový svet. Založil som Federáciu ostrovných krajín, Federáciu polostrovných krajín a Federáciu kontinentálnych krajín v duchovnom a pozemskom svete. A nielen to, aj keď ste si toho nie vedomí, ľudstvo sa nachádza v treťom roku Čonilguku (Božie kráľovstvo). Nielenže bola stratená oblasť prvého Izraela obnovená, ale som taktiež zavŕšil pred Bohom a kozmom deklaráciu začiatku „Národa štvrtého Izraela“. V duchovnom svete predstavitelia piatich veľkých náboženstiev a 120 miliárd nových požehnaných rodín vytvorili jednotu založenú na mojom absolútnom štandarde a stoja na čele snahy vybudovania sveta mieru.

Teraz je vašou misiou vštepiť si do pamäti význam mojej dnešnej deklarácie týkajúcej sa témy „Nové odstránenie bariér a svetový mier“, vrátiť sa do svojich komunít a byť tými prvými, ktorí praktizujú pravú lásku vo svojej rodine, spoločnosti, krajine a svete pre účel budovania nebeského kráľovstva na zemi a v nebi. Verím, že venujete všetko svoje úsilie pre Medzináboženskú a medzinárodnú mierovú radu, ktorú sme tu dnes spoločne vytvorili ako organizáciu na úrovni akoby novej OSN typu Ábela.

Dúfam, že každý z vás bude odhodlaný žiť pre účel oslobodenia pravej lásky a že Božie požehnanie bude s vami, keď sa vrátite domov. Ďakujem vám.

____________________
Zmenené ( 28.12.2011 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer