spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 10 - 02/2008 arrow Predstavujeme - Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

Predstavujeme - Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
31.12.2008
____________________
Predstavujeme

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo
Názov nášho občianskeho hnutia je súčasne i naším programom. Od vzniku v roku 1997 sme volili priority a programy zamerané na posilnenie výkonu funkcií prirodzenej rodiny v konkrétnych pomeroch na Slovensku. Všeobecným cieľom našej činnosti je podpora pre manželstvo a rodinu.

Priority a ciele:
1. Podpora výchovného prostredia v rodinách
Dobrá príprava budúcich i súčasných rodičov na výchovu podporuje vzájomnú komunikáciu rodičov a stabilitu ich vzťahu, je darom pre ich deti a aj pre spoločnosť. Rodičovská výchova v čase nárastu moci masmédií je náročnou úlohou. Výchovné pôsobenie rodičov na deti, najmä dospievajúce, má priveľa partnerov, veľmi silných a aj protichodne pôsobiacich, ktorým nie je ľahké konkurovať: vplyv vrstovníckych skupín, elektronických médií, najmä internetu, vplyv individualisticky orientovanej spoločenskej klímy a konzumistických a hedonistických ponúk. V danom kultúrnom prostredí rodičia potrebujú odbornú pomoc pre zdokonaľovanie sa v umení komunikácie s deťmi a v ich výchove ku kultúrnym a duchovným hodnotám. Podporu výchovného pôsobenia rodičov považujeme za podstatnú súčasť rodinnej politiky na všetkých úrovniach jej realizácie.

2. Príprava detí a mládeže na manželstvo a rodičovstvo - pre budovanie ich zdravých rodín
Je to formovanie spôsobilosti detí a mládeže dozrievať k zodpovednej láske prostredníctvom pravdivej a zdravej výchovy ku vzťahom k ľuďom všeobecne a osobitne k partnerským vzťahom. Naše chápanie výchovy k sexuálnemu zdraviu, k poznaniu, prijatiu a prežívaniu sexuality v slobode a zodpovednosti ako nástroja lásky je v súlade s poznatkami vied o človeku, s prirodzenou morálkou, s kresťanským odkazom i s dokumentmi SZO a OSN.

3. Zabezpečenie práva rodičov na výchovu detí podľa vlastného svedomia
Milujúca autorita a jej príklad, ktorý poskytujú rodičia v usporiadanej rodine, je prirodzeným prostredím a účinným prostriedkom k tomu, aby si deti a mládež osvojili umenie prijať a ovládať svoju sexualitu ako nástroj lásky. Príklad rodičov je najlepšou školou k zodpovednosti za vlastný život a k solidárnej otvorenosti voči druhým ľuďom. Tieto vlastnosti sú najlepšou "výbavou" pre ich budúce rodiny. Spolupráca medzi rodičmi a školou musí byť na partnerskom základe a musí rešpektovať práva rodičov na výchovu detí podľa ich vlastného svedomia.

Čo považujeme za dôležité pre realizáciu zodpovedného rodičovstva:
1/ V rámci rodinnej politiky štátu i samosprávnych orgánov podporiť výchovné pôsobenie a zručnosti rodičov. 2/ V rodinách a v školách v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu/výchovy k sexuálnemu zdraviu klásť dôraz na výchovu ku vzťahom - všeobecne, osobitne k partnerským vzťahom. 3/ Rozširovať prácu s dysfunkčnými a neúplnými rodinami, kde je ohrozená výchova detí. 4/ Podporovať úctu vo verejnosti k výchovnej práci rodičov, k materstvu a k otcovstvu.

Viac informácií na http://www.family-sk.sk .

Terézia Lenczová,
predsedníčka SSRZR


____________________
Zmenené ( 02.01.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce < Pred.
spacer


spacer