spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 10 - 02/2008 arrow Historické rodiny - Udalostné paralely

Historické rodiny - Udalostné paralely PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
31.12.2008
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Udalostné paralely - pokračovanie
V nasledujúcich udalostných paralelách uvedieme ukončenie vývoja národného a svetového základu pre mesiáša.

4. Rozdelené kráľovstvo sever-juh - Rozdelené kráľovstvo východ-západ
Tým, že kráľ Šalamún prepadol mnohoženstvu a modloslužobníctvu, zlyhal vo vytvorení základu pre mesiáša, a kráľovstvo sa po jeho smrti rozpadlo na severné kráľovstvo Izrael a na južné kráľovstvo Júdeu. Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.

Karol Veľký nepanoval v súlade s Božou vôľou a neskôr sa kresťanské kráľovstvo pre spory medzi jeho vnukmi rozpadlo na tri časti: na východofranskú ríšu na čele s Ľudovítom Nemcom, na západofranskú ríšu na čele s Karolom Lysým a na prostredné kráľovstvo pod vedením Lothara. No toto sa čoskoro dostalo pod správu východofranskej ríše, a tak sa hovorí o rozdelení na východofranskú ríšu čiže Svätú rímsku ríšu a na západofranskú ríšu čiže Francúzske kráľovstvo. Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.

5. Zajatie židov - Zajatie pápežov
Ako Izrael, tak i Judea prepadli neviere a modloslužobníctvu, čím stratili Božiu ochranu. Mnohí proroci nabádali ľudí k pokániu, no nestalo sa tak. Izrael trpel zo strany Asýrčanov a časom zanikol. Júdea sa dostala pod nadvládu Babylonu. Nastal odsun židov, čím začalo tzv. babylonské zajatie. Po dobytí Babylonu Peržanmi dekrétom kráľa Kýra boli židia slobodní a začali sa vracať späť. Toto obdobie trvalo približne 210 rokov.

Po rozdelení kresťanského kráľovstva postupne narastal konflikt medzi pápežmi a kráľmi. Následkom križiackych výprav cirkev stratila autoritu a vplyv, kým vplyv kráľov narastal. Pápež Bonifác VIII. sa dostal do sporu s francúzskym kráľom Filipom IV., ktorý viedol až k pápežovmu uväzneniu. V roku 1309 pápež Klement V., ktorého zvolenie za pápeža zaranžoval Filip IV., preniesol sídlo pápežov z Ríma do Avignonu. V roku 1377 pápež Gregor XI. vrátil pápežský úrad do Ríma. To viedlo k obdobiu chaosu, keď sa až traja pápeži zároveň vyhlasovali za právoplatných pápežov. Proti skazenosti pápežstva a cirkvi vystupovali mnohí so snahou očistenia cirkvi, no tieto snahy boli potlačované. Toto obdobie trvalo približne 210 rokov.

6. Príprava na príchod mesiáša - Príprava na druhý príchod mesiáša
Židia po návrate z Babylonu znovu vystavali chrám a na naliehanie proroka Malachiáša ľutovali svoje hriechy. Život sústredili na Zákon, čím sa začalo obdobie prípravy na príchod mesiáša. Počas tohto obdobia vo svete vznikli kultúry, ktoré by po príchode mesiáša prijali mesiášovo učenie a vytvorilo by sa Božie kráľovstvo. Učenie Budhu, Sokrata, Konfucia, Laotzeho a iných malo pripraviť ľudí na učenie mesiáša, ktoré musí mať v sebe schopnosť obsiahnuť všetky kultúry a transformovať ich do kultúry Božieho kráľovstva. Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.

Avignonské zajatie pápežov a skazenosť cirkvi viedli k obrodnému hnutiu, ktoré vyvrcholilo reformáciou cirkvi a šírením evanjelia do celého sveta, čím sa začal vytvárať svetový základ pre druhý príchod mesiáša. Keďže z dôvodu ukrižovania Ježiša ostala misia vytvorenia Božieho kráľovstva nenaplnená, učenie Pána druhého príchodu musí mať schopnosť prekonať rozdiely kultúr v čase Ježiša, ktoré sa odvtedy od seba viac a viac vzďaľovali, ale aj reagovať na nové kultúry. Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.

Ako je možné z tohto porovnania vidieť, aj keď sa tieto udalosti odohrávali na rôznych miestach, v rôznych obdobiach a za účasti rôznych ľudí, existuje medzi nimi úžasná časová a udalostná zhoda. Preto jedine od nás závisí, či urobíme tie isté chyby, aké sa stali v Ježišovej dobe, a Pán druhého príchodu bude prenasledovaný, alebo sa z nich poučíme a s pomocou Pána druhého príchodu vytvoríme Božie kráľovstvo.

____________________
Zmenené ( 02.01.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer