spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Praví rodičia a vek Splneného zákona

Praví rodičia a vek Splneného zákona PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
31.12.2007
____________________
Praví rodičia a vek Splneného zákona
7. septembra 1993 vystúpila pani Hak Ča Han Mun, prezidentka medzinárodnej Federácie žien za svetový mier a manželka zakladateľa Cirkvi zjednotenia, pred zástupcami 97 krajín v budove OSN v New Yorku. Uviedol ju Stojan Ganev, vyslanec Bulharska a predseda Valného zhromaždenia OSN. Vo svojom prejave vyslovila nádej v mierový svet. Pred asi 500 poslucháčmi vyjadrila Božiu nádej pre ľudstvo slovami: "Spojme sa, na základe pochopenia, že toto je Božia vízia pre ľudstvo ... aby sme priniesli mier a zmierenie do každého kúta sveta."

Toto vystúpenie bolo vyvrcholením a ukončením prednáškového turné po 50 štátoch USA. Pani Mun v priebehu tohto turné predniesla svoje posolstvo k státisícom poslucháčov pod titulom "Praví rodičia a vek Splneného zákona." Všade bola vítaná senátormi, poslancami, význačnými duchovnými a inými osobnosťami.

Len o niekoľko dní neskôr zahájila pani Mun svetové turné, v priebehu ktorého navštívila Japonsko, Kóreu a nakoniec aj Európu. Prinášame Vám znenie prejavu, ktorý zaznel počas tohto turné.


---

Vážení hostia, dámy a páni!

Chcela by som vám úprimne poďakovať za srdečné privítanie vo vašej krásnej krajine. Ako členovia svetového spoločenstva máme zodpovednosť priviesť tento svet do budúceho tisícročia. Prísľub mierovej a prosperujúcej budúcnosti priamo závisí od spoločných krokov, ktoré dnes podnikneme.

Ako všetci vieme, náš dnešný svet nie je svetom mieru a šťastia, ale svetom konfliktov a zúfalstva. Sme svedkami rozpadu našich rodín a morálneho úpadku našej spoločnosti.

Diskutujeme neprestajne o týchto problémoch, a predsa nenachádzame ich riešenie. Prečo? Je to preto, lebo skutočné riešenie musí zahŕňať Boha a zaoberať sa koreňom daného problému, nielen jeho symptómami. Aby sme našli tento koreň, musíme najprv poznať Boží účel stvorenia a uvedomiť si, že dnes stojíme pred najrozhodujúcejším bodom obratu v dejinách Božej prozreteľnosti.

V tomto rozhodujúcom období dejín Boh požiadal môjho manžela, reverenda Son Mjong Muna, aby priniesol nové zjavenie ľuďom celého sveta. Podporujem ho v tomto diele a minulý rok som absolvovala veľké turné po 12 krajinách, na ktorom som prednášala o úlohe žien a rodín pri vytváraní skutočného mieru vo svete.

Tento rok som navštívila všetkých 50 štátov USA a hovorila som na tému "Praví rodičia a vek Splneného zákona". V júli som touto témou vystúpila vo Washingtone pred členmi amerického kongresu. O niekoľko týždňov neskôr som túto reč predniesla predstaviteľom krajín svetového spoločenstva v OSN. Odvtedy som ju predniesla 27-krát v 25 japonských mestách a v japonskom parlamente, ako aj na 40 významných univerzitách v Kórei.

Rada by som využila dnešnú príležitosť a odovzdala vám toto dôležité posolstvo.

Boží pôvodný ideál
Božím ideálom pri stvorení prvých ľudských predkov Adama a Evy bolo, aby sa zdokonalili prostredníctvom pravej lásky a aby potom ako Praví rodičia vytvorili dobrú rodinu pravej lásky, pravého života a pravej rodovej línie. Takáto dobrá rodina môže vzniknúť vtedy, ak je medzi členmi rodiny jednota mysle a srdca pred Bohom.

Keď Boh stvoril Adama a Evu, svojho prvého syna a dcéru, chcel, aby boli lepší, ako On sám. Podľa tradičného myslenia je to absurdné. Ale, prosím, zamyslite sa na chvíľu nad tým. Keď sa ako rodičia pozeráme do tvárí svojich detí, želáme im nekonečné množstvo lásky a nádeje. Chceme, aby vyrástli a dosiahli veci, o ktorých sme my iba snívali.

Podobne aj Boh chce dávať svojim deťom bez obmedzenia. Boh nie je spokojný, keď dáva iba 100 percent. Boh túži dať tisíckrát viac, ako má. Povahou Božej lásky je dať všetko a potom zabudnúť, čo dal. Na rozdiel od tých, ktorí kalkulujú s tým, čo dávajú, a myslia si sa, že už dali dosť, pre Boha dosť nie je nikdy dosť.

Okrem toho Božím účelom stvorenia bolo, aby mal objekt lásky. Tým, že stvoril rodičov a detí, manželov manželky a všetky veci na tomto svete vo vzájomne sa dopĺňajúcich pároch, chcel, aby sa pravá láska vyjadrila v Jeho stvorení. Podobne rodičia majú žiť pre svoje deti a deti pre svojich rodičov. Manželia majú žiť pre svoje manželky a manželky pre svojich manželov. Všetky bytia v stvorení majú žiť pre druhých a dávať druhým.

Keby sa Boží ideál pravej lásky uskutočnil v Adamovej rodine, táto rodina by sa stala počiatkom Nebeského kráľovstva. V priebehu celých ďalších dejín by sa mohla rozšírila na rod, národ a svet. Bol by to svet pravej lásky - Kráľovstvo neba na zemi. Súčasne by sa Nebeské kráľovstvo rozšírilo aj v duchovnom svete.

Nesprávny začiatok ľudských dejín
Ak by sa Boží pôvodný ideál uskutočnil, nepotrebovali by sme na záchranu ľudstva ani Mesiáša, ani Božiu prozreteľnosť. Adamova rodina, i keď to bola iba jedna rodina, bola by centrom rodu, národa a sveta. Bola by vzorom pre všetky budúce rodiny. Bola by modelom pre uskutočnenie Božieho ideálneho sveta.

V dôsledku pádu ľudských predkov musel Boh začať dielo spásy. Dejiny spásy sa museli opakovane predlžovať cez komplikované a bolestné udalosti čias Starého a Nového zákona a vrcholia v dnešnom období Splneného zákona.

Boží ideál pravej rodiny a Nebeského kráľovstva, ktorý chcel Boh uskutočniť prostredníctvom Adamovej rodiny, bol zničený, lebo Adam a Eva odpadli od Boha. V dôsledku pádu je súčasný svet vzdialený od dobrého sveta Božieho ideálu. V skutočnosti dnešný svet je "falošným" svetom, pretože je zaplavený egocentrickou láskou.

Udialo sa tak preto, lebo Adam a Eva sa stali falošnými rodičmi na základe falošnej, egocentrickej lásky so Satanom. Rozmnožili zlo, a nie dobro, čím vytvorili falošnú rodinu a odovzdali svojim potomkom falošný život a falošnú rodovú líniu. Takto vznikli falošné rody, falošné národy a falošný svet.

Vzor pre zmierenie
Preto cieľom Božej prozreteľnosti spásy je obnoviť muža a ženu, reprezentujúcich Adama a Evu, ako Pravých rodičov upriamených na Božiu pravú lásku tak, aby sa mohla vytvoriť pravá rodina. Z nich by nakoniec vzišiel pravý rod, pravý národ a pravý svet, ako to Boh pôvodne plánoval. Inými slovami, musí byť stvorené semeno, z ktorého môže rásť Božia pravá láska, pravý život a pravá rodová línia.

Moji drahí priatelia, nepozastavili ste sa niekedy nad tým, ako môže svet plný zla a skazenosti pochádzať od Boha lásky a dobra?

Ak budete pozorne čítať Bibliu, pochopíte, že pád človeka spôsobil stratu celej Adamovej rodiny. Po prvé, pádom Adama a Evy sa stratila pozícia rodičov. Po druhé, stratila sa pozícia detí, keď Kain zabil Ábela. Stratil sa tak Boží vzor pre ideálnu rodinu a dokonalý svet.

Preto Boh v snahe obnoviť pôvodnú rodinu pracuje opačným spôsobom, aby znovu získal nárok na pozície Kaina a Ábela a potom na pozície Pravej matky a Pravého otca. Tento model zmierenia Kaina a Ábela ako základ pre obnovenie Pravých rodičov používal Boh počas dejín obnovenia ako svoj stály vzorec.

Rozdelenie padlého ľudstva na strany Kaina a Ábela sa v dejinách objavuje znovu a znovu. Boh najskôr rozdelil padlé ľudstvo na dve "bratské" strany - na Kaina, symbolizujúceho Satana, a na Ábela, symbolizujúceho Boha, aby odstránil nenávisť pochádzajúcu z pádu.

Boh používal metódu, že pripustil, aby bol Ábel napadnutý a obetovaný ako prvý. Práve na tomto základe mohol Ábel objať Kaina a znovu získať požehnanie dané staršiemu synovi. Napríklad Satan vždy najkrutejšie prenasleduje náboženstvo, ktoré najviac pomáha splniť účel spásy. Napriek tomu, že na svojej ceste naráža na neustále odmietanie, pokračuje vo svojom obetavom úsilí zachrániť hriešny svet. Podobne i dobrí ľudia stoja vždy v pozícii, v ktorej sú napadnutí a obetovaní ako prví.

Keď sa pozrieme kdekoľvek v našom padlom svete, ľahko môžeme zbadať zápasy medzi dobrom a zlom, podobné zápasu medzi Ábelom a Kainom. Tieto zápasy sa začínajú konfliktom medzi mysľou a telom v každom jednotlivcovi. Myseľ, ktorá reprezentuje stranu Ábela, zápasí, aby zvíťazila nad telom, ktoré reprezentuje stranu Kaina. Zápas vnútri jednotlivcov sa rozširuje na rodinu, národ a svet.

V dôsledku toho bolo ľudstvo vždy rozdelené na dva proti sebe stojace tábory - jeden dobrý alebo podobný Ábelovi a druhý zlý alebo podobný Kainovi - zápasiace na každej úrovni. Božím zámerom však vždy bolo. aby sa obe strany obnovili, a nie aby jedna strana zvíťazila nad druhou a zničila ju.

Príkladom tohto rozdelenia je zlodej na pravej strane Ježišovho kríža, ktorý predstavoval Ábela, a zlodej na ľavej strane, ktorý reprezentoval Kaina. Teda kľúčom k Božiemu dielu spásy je vždy zjednotenie takto rozdelených strán prostredníctvom Jeho ideálu, aby sa vytvoril základ, na ktorom by znovu získal nárok na Pravú matku a Pravého otca.

Dámy a páni, ak rodina nie je upriamená na Boží ideál lásky, vznikne konflikt medzi členmi tejto rodiny. Bez Božej lásky ako absolútneho centra sa rodina nakoniec rozpadne. Aj národ vytvorený takýmito rodinami napokon upadne. Pretože nezákonná, egocentrická láska narušila prvú rodinu, sebectvo a chamtivosť ovládli postupne ľudské dejiny od jednotlivca po rodinu, spoločnosť, národ a svet. Preto sa Božie dielo obnovenia začína na individuálnej úrovni. Satan to vie, a tak aj on zameriava svoje úsilie na individuálnu úroveň.

Nie je to náhoda, že egocentrický individualizmus sa stal dominantným spôsobom života v týchto posledných dňoch. Ľudia pociťujú narastajúce odcudzenie vo vzťahu k svojim blížnym a majú malý zmysel pre zodpovednosť za blaho svojej krajiny, spoločnosti, či dokonca za svoje vlastné rodiny.

Zvyšujúca sa rozvodovosť naznačuje, že manželia a manželky cítia malú zodpovednosť za svoje manželstva; rodičia nepreberajú riadnu zodpovednosť za svoje deti; a jednotlivci zbavení akéhokoľvek zmyslu pre ľudskú dôstojnosť nie sú schopní prevziať zodpovednosť ani sami za seba.

Amerika aj ďalšie krajiny vo svete boli svedkami takýchto javov počnúc hnutím mládeže v šesťdesiatych rokoch. Idealistická mládež odmietla materializmus, ktorý ju obklopoval, a hľadala lásku a mier, ale postupne sa aj ona zriekla morálky a zodpovednosti. Mnohí mladí ľudia sklamaní, že nenašli pravú lásku, ktorú hľadali, sa uchýlili k samovražde, drogám a voľnému sexu.

Boha z toho všetkého najviac trápi voľný sex. Svet voľného sexu je v absolútnom protiklade s vôľou Boha a ideálom rodiny. Láska vzniká, ak je podnietená nepoškvrneným citom, ale voľnému sexu úplne chýba čistota a pravdivý cit.

Koľkých z nás zasiahla krutosť nevery a rozvodu? Kde je Boh vo všetkých tých dobrodružstvách jednej noci? A čo hrôza, ktorú prežívajú deti sexuálne zneužité svojím rodičom? Stojí voľný sex za to, keď jeho cenou je zničený život dieťaťa?

Tam, kde je homosexualita, voľný sex, drogy a alkoholizmus, je svet pravej lásky naozaj veľmi vzdialený. V dnešnom svete Satan otvorene nahovára ľudí: "Pi! Užívaj drogy! Teš sa zo sexu!" Spôsob života ľudí, ktorí konajú Božiu vôľu, sa však od tohto životného štýlu líši o 180 stupňov. Tých, ktorí si zvolili duchovnú cestu sebaobetovania, všetci ostatní v celých dejinách kruto odmietali a prenasledovali.

Napríklad iba Božia láska a požehnanie umožňujú, že Hnutie zjednotenia stále napreduje aj napriek celosvetovej opozícii. Skutočnosť, že vo vojnou rozdelenej Kórei sme boli úplne neznámi a za púhych 38 rokov sme sa stali celosvetovým náboženským hnutím, svedčí o neustálom Božom vedení a podpore.

Nájdu sa takí, čo i naďalej odmietajú Hnutie zjednotenia a šíria o ňom nezmyselné chýry, alebo sa snažia zabrániť tomu, aby iní počúvali naše učenie. Znovu vidíme, že Satan vždy útočí na to, čo je Bohu najvzácnejšie. A predsa tí, čo idú proti Božej vôli, nikdy neuspejú. Potvrdzuje sa ako pravdivý princíp, že ľudia na Božej strane, ktorí vydržia nespravodlivé prenasledovanie, získajú nakoniec právo vziať si späť požehnanie. Stratégia Boha je taká, že sa nechá udrieť ako prvý, a potom si vezme naspäť to, čo Mu právom patrí.

Obnovenie pravej lásky
Dámy a páni, Písmo nás učí, že Eva prvá neposlúchla Boha a nadviazala vzťah so Satanom. V dôsledku pádu nielen Eva, ale aj Adam a ich synovia Kain a Ábel zdedili Satanovu rodovú líniu založenú na sebectve a falošnej láske. Ako potomkovia tohto prvého páru, ktorí sa skompromitoval so Satanom, sme všetci zdedili satanskú rodovú líniu. Preto Ježiš povedal v Jánovi 8,44: "Vy ste z otca diabla."

Starý zákon opisuje proces odškodnenia za ublíženie podľa zásady "oko za oko a zub za zub". V Božom princípe hovoríme o náhrade za nesprávne konanie ako o "platení odškodnenia". Aby padlá Eva mohla napraviť svoje nesprávne konanie, bolo potrebné, aby prevzala na seba celú zodpovednosť. Mala zmeniť svoje konanie počas pádu a každý stupeň pádu duchovne i fyzicky odškodniť.

Božou vôľou bolo, aby Eva pomáhala svojmu mladšiemu synovi Ábelovi zjednotiť sa s vôľou Boha. Z knihy Genesis vieme, že Boh prijal Ábelovu obeť. Ale to nebolo všetko, čo sa od Ábela očakávalo. Prostredníctvom Ábelovej lásky mal Kain uznať Ábela ako Bohom vyvolenú osobu a zjednotiť sa s ním, a Eva im mala pomôcť túto jednotu dosiahnuť.

Keby sa boli Kain a Ábel zjednotili, vyriešil by sa druhý z dvoch problémov pádu. Jednota medzi Kainom a Ábelom nasmerovaná na Evu by vytvorila základ pre obnovenie celej Adamovej rodiny. Vidíme, že v dejinách Prozreteľnosti si Boh povolával zvláštne ženy, ktoré mali za úlohu nahradiť padlú Evu a pomôcť zjednotiť pozície Kaina a Ábela.

Modelový sled udalostí
Jednou z týchto zvláštnych žien je Rebeka, Izákova manželka. Rebeka ako matka Jákoba a Ezaua mala v Izákovej rodine rovnakú pozíciu ako Eva v Adamovej rodine. Na rozdiel od Evy však Rebeka pochopila Božiu prozreteľnosť a pomohla svojmu druhému synovi Jákobovi, ktorý reprezentoval Ábelovu pozíciu, získať požehnanie určené pre prvého syna Ezaua.

Keď požehnanie prešlo na mladšieho brata, chcel Ezau zabiť Jákoba, tak ako Kain zabil Ábela. Ale s Rebekinou pomocou sa títo bratia nakoniec zmierili a vrúcne objali, namiesto toho, aby sa uchýlili k násiliu.

Toto zmierenie bolo pre Boha veľkým víťazstvom. A predsa to víťazstvo nebolo úplné, pretože zmierenie predstavovalo iba symbolické očistenie Božej rodovej línie. Substanciálne očistenie Jeho rodovej línie sa muselo uskutočniť v lone. Preto sa odohral Tamarin paradoxný príbeh.

Keď pochopíme, že Támar, podobne ako Rebeka, bola v pozícii padlej Evy, budeme môcť pochopiť aj to, prečo Ježiš pochádzal z jej rodovej línie, z Júdovho kmeňa.

Som presvedčená, že mnohí z vás čítali príbeh o narodení jej dvojčiat. Támar počala s Júdom, svojím svokrom, dvojčatá Fáresa a Záracha. Biblia nám hovorí, že títo dvaja synovia zápasili dokonca už v lone o pozíciu prvorodeného.

Keď Támar, rodila, objavila sa Zárachova ruka prvá a pôrodná baba mu priviazala okolo zápästia červenú niť. Potom Zárachova ruka zmizla znovu v lone a Fáres, mladší, sa narodil ako starší! Takto sa pozície Kaina a Ábela obnovili dokonca pred narodením. Od tohto bodu sa izraelský národ stal vyvoleným národom pre prijatie Mesiáša.

Z hľadiska konvenčnej morálky sú príbehy Rebeky a Támar prinajmenšom sporné. Prečo ich Boh požehnal, bolo až dodnes teologickou záhadou. Teraz však chápeme, že Boh potreboval znovu získať od Satana svoju rodovú líniu, aby sa mohol narodiť Ježiš. Očistená rodová línia pravej lásky sa stala bodom, z ktorého sa začal rozrastať izraelský národ. Slovo Izrael znamená víťazstvo. Ich víťazstvom bolo očistenie Božej rodovej línie.

Cesta Márie riskujúcej život
Júdova rodová línia sa generáciami rozvíjala a rozšírila sa na úroveň kmeňa, spoločnosti a národa. Z tej istej rodovej línie sa o 2000 rokov neskôr narodila v Izraeli Mária.

Máriinou zodpovednosťou bolo zjednotiť postavy typu Kaina a Ábela na rodinnej, rodovej a národnej úrovni pomocou primeraného odškodnenia a obnovenia pozície staršieho syna. Mária odpovedala na Božie zavolanie a počala Ježiša, hoci v očiach ostatných zradila svojich rodičov i Jozefa, s ktorým bola zasnúbená.

V tom čase bolo zvykom ukameňovať na smrť každú ženu, ktorá otehotnela mimo manželstva. Ale Jozef, ktorý stál v symbolickej pozícii Adama, odvážne bránil svoju snúbenicu a odmietol ju opustiť.

Na základe Máriinej viery a zásluh Rebeky a Támar si Satan nemohol robiť nároky na Ježiša v Máriinom lone. Ježiš sa narodil v pozícii pravého syna v úplnej a priamej Božej rodovej línii. Je prvým pravým synom Boha po očistení padlej rodovej línie.

Preto je Ježiš najsvätejším zo všetkých svätých a predkom Božej pravej rodovej línie. Jeho narodenie predstavovalo ukončenie veku Starého zákona na národnej úrovni a úsvit veku Nového zákona na celosvetovej úrovni.

Mária stála v pozícii, v ktorej mala obnoviť padlú Evu a vybudovať jednotu medzi Ježišom, ktorý bol v pozícii Ábela, a jeho starším bratrancom Jánom Krstiteľom, ktorý bol v pozícii Kaina. Táto jednota bola nevyhnutným predpokladom, aby izraelský národ spoznal v Ježišovi Mesiáša.

Ján bol starší. Mal veľa nasledovníkov a všetci si ho vážili. Ako Ježiš vysvetlil svojim učeníkom, Jánova misia bola naplnením starozákonného proroctva, že sa vráti prorok Eliáš, aby "vyrovnal cestu Pánovi".

Ale splnil si Ján svoju úlohu v Božej prozreteľnosti? Lukášovo evanjelium nám vraví, že Ján prišiel "v duchu a moci Eliášovej". Ján však poprel, že je Eliáš, a pochyboval o tom, že Ježiš je Mesiáš, hoci dostal jasné zjavenie pri rieke Jordán, keď krstil Ježiša.

Ján bol všeobecne uznávanou náboženskou osobnosťou, kým na Ježiša sa pozerali ako na nemanželského syna chudobného tesára. Bez Jánovej podpory židovský národ nebol schopný uveriť v Ježiša, ani ho nasledovať. A tak sa Ježiš musel podujať na ťažkú cestu a zvestovať o sebe sám. Ján Krstiteľ mal Ježišovi pomôcť stať sa náboženským vodcom Izraela. Ak by si Ján splnil svoju úlohu, potom by sa judaizmus ako náboženstvo v pozícii Ábela a izraelský národ v pozícii Kaina mohli zjednotiť v centre s Ježišom.

Táto jednota Kaina a Ábela by položila základ pre svadbu Baránka. Ježiš by bol Pravým otcom ľudstva a jeho nevesta by bola Pravou matkou ľudstva.

Za menej ako sedem rokov by sa jeho učenie rýchlo rozšírilo na celosvetovú úroveň a skôr, než by dosiahol 40 rokov, by získal na svoju stranu Áziu a Rím. Ježiš a jeho nevesta by nakoniec ako Praví rodičia dosiahli individuálne nebeské kráľovstvo, rodinné nebeské kráľovstvo, rodové nebeské kráľovstvo a národné nebeské kráľovstvo.

Nesplnený sen
Tento vznešený osud sa však nenaplnil. Boli to práve veriaci ľudia, ktorí odmietli Ježišove slová a žiadali jeho ukrižovanie.

Konfrontovaný s nevierou Izraela sa Ježiš rozhodol dať svoj život, aby dosiahol pre ľudstvo duchovné spasenie. Vedel však, že Kristus bude musieť prísť znovu, aby okrem duchovného spasenia priniesol aj fyzické alebo pozemské spasenie.

Preto sa myseľ môže približovať k Bohu cez Ježiša, kým telo je naďalej pokúšané zlom. Dokonca i svätý Pavol si zúfal nad rozporom medzi túžbami tela a túžbami ducha. Mnohí veľkí kresťanskí evanjelisti tiež trpeli týmto rozporom. Na úsvite veku Splneného zákona je rozhodujúcou úlohou dosiahnuť aj fyzické, aj duchovné spasenie.

Ako dôsledok Ježišovej smrti na kríži sa objavil konflikt medzi ľavým a pravým krídlom, symbolizovaný dvoma zlodejmi, ktorí s ním zomreli. Je to podobné ako rozdelenie na Kaina a Ábela, ktoré si vynútil pád. Rovnako sa objavil islam a kresťanstvo a začali medzi sebou bojovať. Pretože takéto rozdelenie nastalo v dôsledku ukrižovania Ježiša, Kristus v čase Druhého príchodu bude pracovať na tom, aby sa dosiahla jednota medzi oddelenými stranami Kaina a Ábela.

Nevyhnutnosť jednoty
Aby Boh mohol pripraviť Druhý príchod, musel byť vytvorený základ úspešného zmierenia Kaina a Ábela na svetovej úrovni. Táto Prozreteľnosť sa uskutočnila prostredníctvom udalostí súvisiacich s II. svetovou vojnou. Spojenecké krajiny Veľká Británia, Amerika a Francúzsko reprezentovali kresťanstvo a boli v pozícii Ábela. Krajiny Osi - Nemecko, Japonsko a Taliansko boli pod vplyvom nacionalistického militarizmu a stáli v pozícii Kaina. Táto vojna predstavovala rozšírenie konfliktu medzi Kainom a Ábelom na svetovú úroveň.

Ihneď po víťazstve Spojencov sa dosiahol veľký pokrok pri vytváraní sveta mieru v centre s kresťanstvom. Veľká Británia bola v pozícii Evy na svetovej úrovni, Amerika predstavovala Ábela a Francúzsko Kaina. Takto stáli tieto spojenecké národy zjednotené v pozícii, v ktorej boli pripravené prijať Pána Druhého príchodu.

Napriek celej tejto príprave sa Božia prozreteľnosť v tom čase nenaplnila. Boží zástupca prišiel, aby priniesol Jeho slovo, ale stretol sa s obrovským prenasledovaním a s takmer všeobecným nepochopením. Bolo to obdobne s Ježišovou situáciou pred 2000 rokmi. Ako v Ježišovom čase očakávali Izraeliti Druhý príchod Eliáša na ohnivom voze zostupujúcom z neba, tak aj kresťania si predstavovali, že pri Druhom príchode sám Ježiš zostúpi na oblaku z oblohy.

V Zjavení odhaľuje Ježiš apoštolovi Jánovi, že príde znovu a bude mať nové meno. To naznačovalo, že Ježiš príde znovu prostredníctvom iného človeka, práce tak, ako to urobil predtým Eliáš.

V tomto kritickom čase po II. svetovej vojne Boh dal pokyn môjmu manželovi, aby priniesol kresťanom v Kórei nové posolstvo pravdy. Kórejskí kresťanskí vodcovia však odmietli možnosť, že by on, nenápadný mladý muž, bol vyvolený, aby priniesol toto nové posolstvo. Neboli schopní uveriť, že sa Pán Druhého príchodu narodí na zemi ako človek, tak ako tomu nemohli uveriť Židia v Ježišovom čase.

Keby sa kresťanské cirkvi zjednotili s mojím manželom, mohlo byť už Nebeské kráľovstvo založené na zemi aj v duchovnej oblasti. Počas sedemročného obdobia, od roku 1945 do roku 1952, označujúceho koniec II. svetovej vojny a koniec veku Nového zákona, mohol sa celý svet zjednotiť v súlade s prozreteľnosťou Boha.

Tŕnistá cesta
Namiesto toho, aby sa s ním títo náboženskí vodcovia zjednotili, začali žiarliť na rastúci počet jeho nasledovníkov. Slepo išli proti môjmu manželovi bez toho, aby ho vypočuli. Dokonca rozširovali o ňom lži. Chýry o sexuálnej zvrátenosti a chamtivosti, ktoré sú v úplnom protiklade s jeho učením, ho mali morálne zničiť a pošpiniť jeho povesť.

Boh rozšíril kresťanstvo a založil mocný kresťanský štát Ameriku, aby pripravil cestu pre Druhý príchod. Či si to kňazi v Kórei uvedomovali alebo nie, predstavovali celé kresťanstvo. Pretože sa po II. svetovej vojne Amerika a svetové kresťanstvo nezjednotili s mojím manželom, začala upadať ich sila a morálna autorita.

Po II. svetovej vojne stál americký národ a kresťanské náboženstvo na víťaznom základe jednoty Kaina a Ábela. Dozrel čas, aby mohol byť prijatý Pán Druhého príchodu. Táto príležitosť sa však nenaplnila a celý svet sa postavil proti dielu môjho manžela. Bol vyhnaný na púšť. Zatlačili ho až na dno a odvtedy vystupuje stále nahor.

Takto sa začala studená vojna. Počnúc Kórejskou vojnou sa svet znovu rozdelil na svetové sféry Kaina a Ábela, tak ako to bolo počas II. svetovej vojny. Komunizmus popierajúci Boha, rovnako ako zlodej naľavo popieral Ježiša, predstavoval svet typu Kaina. Kresťanské demokracie, ktoré uznávali existenciu Boha, predstavovali zlodeja napravo a svet typu Ábela.

Dnes sú dvomi najvýznamnejšími predstaviteľmi Kaina a Ábela prezident Kim Ir-sen, otec typu Kaina v Severnej Kórei, a reverend Son Mjong Mun, otec Ábelovho typu v Južnej Kórei. Nasledujúc Božiu vôľu mali títo dvaja otcovia vytvoriť základ pre svetový mier tým, že by dosiahli znovuzjednotenie Kórey. Pri Druhom príchode práve Mesiáš zjednotí tieto dva nepriateľské bloky na svetovej úrovni. Preto sme zmobilizovali naše hnutie, aby pomohlo urovnať konflikty medzi pravým krídlom, ktoré reprezentuje slobodný svet, a ľavým krídlom, ktoré reprezentuje komunizmus. Pracovali sme tiež v mene kresťanstva a judaizmu ako sprostredkovatelia zmieru vo vzťahoch s našimi moslimskými bratmi a sestrami.

Počas 40-ročného obdobia studenej vojny bojoval môj manžel za to, aby sa odstránili bariéry na individuálnej, rodinnej, rodovej, národnej, celosvetovej a kozmickej úrovni a znovu sa vybudoval stratený 4000-ročný základ pre prijatie Mesiáša. Pretože môj manžel nemôže žiť tak dlho, vedel, že bude musieť odškodniť celé dejiny za púhych 40 rokov.

V období štyroch desaťročí obnovil 4000-ročné dejiny pred Ježišom a 6000-ročné biblické dejiny od začiatku stvorenia. Keď zaplatil toto odškodnenie, studená vojna sa skončila vytvorením jednoty Kainovho a Ábelovho bloku. Hnutie zjednotenia zavŕšilo toto úsilie na Olympiáde v Soule v roku 1988, keď prišlo do Kórey 160 národov sveta.

Celé desaťročia bol môj manžel úplne nepochopený. Tri roky ho väznili v komunistickom koncentračnom tábore. Spolu bol šesťkrát neoprávnene uväznený za to, že konal Božie dielo. Okrem toho si masmédia robili z neho posmech a predstavovali ho ako netvora, ktorý vymýva mozgy mladým ľuďom pre svoj vlastný prospech.

Môže niekto nesúhlasiť, ak poviem, že reverend Mun je najprenasledovanejším náboženským vodcom na svete? Bolí ma srdce, keď myslím na to, ako môj manžel trpel. Ale on ma vždy utešoval a uisťoval ma, že Boh hlboko súcití s tými, čo sú prenasledovaní za to, že konajú Jeho dielo.

Môj manžel a ja sme odhodlane kráčali cestou odškodnenia alebo zaplatenia, aby sme obnovili zlyhania minulosti, zahrňujúc obdobie Starého aj Nového zákona. Kóreu môžeme porovnať s vekom Starého zákona, kým Ameriku, ktorá predstavuje zväčša kresťanskú civilizáciu, môžeme porovnať s vekom Nového zákona.

Prvých 20 rokov kráčal môj manžel cestou odškodnenia veku Starého zákona v centre s kórejským národom a Cirkvou zjednotenia, ktoré reprezentovali izraelský národ a judaizmus. Na základe tohto úsilia sme v roku 1960 uskutočnili Svätú svadbu Pravých rodičov na národnej úrovni.

Potom sme spolu s manželom prišli v roku 1971 do Ameriky. Počas ďaľších 20 rokov v Spojených štátoch sme kráčali cestou odškodnenia, aby sme naplnili vek Nového zákona a začali vek Splneného zákona. Takto sme vytvorili rodinu Pravých rodičov - pôvod pravej lásky, pravého života a pravej rodovej línie založenej na Bohu.

Čo ponúka Cirkev zjednotenia?
Pravda, ktorú Boh zjavil môjmu manželovi, je obsiahnutá v Božom princípe. Keď sa pozeráme na dejiny ľudstva a príbehy vo svätých písmach z prozreteľnostného hľadiska, Boží princíp nám dáva odpovede na otázky, ktoré zostávali nevyriešené celé tisícročia. Ľudia, ktorí s úprimným záujmom študovali jeho obsah, zistili, že je to skutočný dar od Boha, ktorý nám poskytuje jedinečné riešenia problémov, pred ktorými dnes stojí naša spoločnosť.

Dokonca i v bývalých komunistických krajinách našli vládni predstavitelia a tisíce mladých ľudí prameň pre obnovu svojho života v našom učení známom ako "bohizmus" /Godism/ alebo "ideológia stredu" /Head-wing ideology/. Oslobodení od útlaku komunistickej ideológie hľadajú konečne duchovnú pravdu, aby mohli viesť svoje krajiny.

Jestvuje veľa iných svedectiev o sile Božieho princípu, ktorý dáva nádej a nový život mladým ľuďom. V auguste 1992 sme uskutočnili v Kórei svadobný obrad pre 30 000 párov, ktoré zasvätili svoje životy jeden druhému, Bohu a svetu. Vo väčšine dnešných rodín rodičia nie sú schopní úspešne viesť svoje deti, zvlášť v takých intímnych záležitostiach, ako je láska a manželstvo. Napriek tomu sme s manželom zhromaždili mladých ľudí zo 131 rôznych národov a uskutočnili sme ich najhlbšie sny o láske historickým spôsobom.

Bol to skutočne veľký zázrak modernej doby. V budúcnosti, keď ľudia spoznajú hodnotu a kvalitu týchto vzácnych rodín, milióny ľudí budú túžiť po takýchto manželstvách. Cez ne môže Boh obnoviť rodinu, ktorú Satan zničil. Práve takéto obnovené, na Boha upriamené rodiny sú stavebnými kameňmi ideálneho národa a sveta.

Rozhodujúca úloha žien
Drahí moji priatelia, keď Ježiš učil o príchode Mesiáša, povedal podobenstvo o pannách, ktoré očakávali príchod ženícha. To naznačuje obnovenie pôvodných pozícií muža ženy, obnoveného Adama a Evy, do ríše pravej rovnosti.

Keď kresťanstvo nebolo schopné privítať svojho ženícha po prvý raz, musela sa Božia prozreteľnosť predĺžiť o 40 rokov až do roku 1992. V tomto rozhodujúcom bode v dejinách obnovenia musí žena v pozícii Pravej matky pripraviť svet, aby prijal Pravého otca. Preto sme s manželom v apríli 1992 založili Federáciu žien za svetový mier. V tom istom roku som so srdcom Pravej matky navštívila Kóreu, Veľkú Britániu, Ameriku, Francúzsko, Japonsko, Nemecko a Taliansko, ako aj Rusko, Čínu a Oceániu.

Zhromaždila som ženy týchto krajín, aby vytvorili národné pobočky Federácie žien za svetový mier. Pomocou týchto udalostí sa národy, ktoré boli od čias II. svetovej vojny a studenej vojny rozdelené na svetovej úrovni na krajiny typu Kaina a Ábela, zjednotili, aby prijali Pravú matku a znovu pripravili základ pre privítanie Pravého otca.

Na tomto základe, ktorý sa vytvoril na celosvetovej úrovni, môžeme spolu s manželom stáť ako prví Praví rodičia. Ako Praví rodičia ohlasujeme vek Splneného zákona.

V tomto rozhodujúcom historickom čase je potrebné na celosvetovej úrovni uplatňovať princíp, že myseľ a telo človeka sa musia zjednotiť v centre s Bohom. Aby sme to podporili, založili sme dve organizácie pracujúce pre svetový mier.

Medzináboženská federácia za svetový mier predstavuje svetovú myseľ a uskutočňuje vnútorné poslanie zjednocovať všetky svetové náboženstva na základe Božej lásky. Federácia za svetový mier reprezentuje zasa svetové telo a vykonáva vonkajšie poslanie budovať ideálnu spoločnosť s predstaviteľmi v oblasti politiky, ekonómie, masmédií, spoločenských a prírodných vied i umenia.

Dovŕšenie rodinného základu
Keď uvažujeme o vertikálnom rozmere lásky, Adam a Eva mali mať s Bohom priamy vzťah, a to tak, že by si rozvinuli v sebe štyri typy lásky: detskú lásku, súrodeneckú lásku, manželskú lásku a rodičovskú lásku. Preto mali Adam a Eva pôvodne rásť cez štyri oblasti srdca upriamení na Božiu pravú lásku ako pravé deti, praví súrodenci, milujúci manželia a dokonalí rodičia. Takto mali vytvoriť dokonalú rodinu.

Adam a Eva sa mali stať dokonalým vzorom pre všetkých členov svojej rodiny. Ich deti by sa pozerali na nich ako na ideálne vzory. Stali by sa súrodencami, ktorí by sa navzájom milovali tak, ako rodičia milovali ich. Stali by sa manželským párom odrážajúcim manželský vzťah svojich rodičov. Napokon s narodením detí by vytvorili ďalšiu dokonalú rodinu totožnú s rodinou svojich rodičov.

Tak by mali všetky rodiny pochádzajúce z tých istých na Boha orientovaných predkov - Adama a Evy - rovnakú Božiu hodnotu. Vytvorením ideálnych, nezničiteľných rodín, ktoré napĺňajú vertikálnu a horizontálnu jednotu medzi rodičmi a deťmi, bratmi a sestrami, manželmi a manželkami, vybudujeme nakoniec večný základ pre Božie kráľovstvo na zemi i v nebi.

V každej dokonalej rodine budú starí rodiča v pozícii kráľa a kráľovnej, reprezentujúc Boha a dobrých predkov. Rodičia budú v pozícii kráľa a kráľovnej, predstavujúc súčasné ľudstvo, a deti budú v pozícii princov a princezien, predstavujúc všetkých budúcich potomkov. Keď sa všetky tri generácie zjednotia, minulosť, súčasnosť a budúcnosť budú žiť spolu v harmónii.

Dámy a páni, mám veľkú česť oznámiť vám, že sa vytvorila prvá dokonalá Pravá rodina. Môj manžel a ja spolu s našimi 13 deťmi a 20 vnúčatami sme sa absolútne oddali službe Bohu a ľudstvu.

S tromi generáciami v jednej rodine sme dosiahli na rodinnej úrovni hlavný koreň /starí rodičia/, hlavný kmeň /rodičia/ a hlavný výhonok /deti/ "Stromu života", o ktorom sa hovorí v Biblii.

Je našou úprimnou nádejou, že sa symbolicky naštepíte na tento strom a spojíte sa s nami v našom úsilí vytvoriť ideálny národ a svet. To označuje začiatok veku Splneného zákona.

Rozšírenie mesiášskeho ideálu
Dámy a páni, s úsvitom veku Splneného zákona prišiel čas, aby každá rodina prevzala na seba mesiášske poslanie a pomohla dokončiť dielo spásy na celom svete. Po obnovení vašej rodiny bude ďalej potrebné obnoviť váš kmeň, národ a svet. My nazývame tento proces "kmeňové mesiášstvo".

Vo veku Splneného zákona bude úloha matky rozhodujúca. Musí zjednotiť svoje deti s manželom a spojiť celú rodinu s Pravými rodičmi. Vyslali sme už do sveta tisíce misionárov s poslaním kmeňového mesiáša. Čoskoro sa dosiahne pôvodný ideál rodiny na celom svete.

Keď svet vstúpi do veku Splneného zákona, budeme znovu žiť s Bohom. Uvedomujúc si to, musíme dosiahnuť jednotu našej mysle a tela, jednota manželov a manželiek i rodičov a deti. Potom môžeme vytvoriť ideálne rodiny upriamené na Božiu lásku.

Pomocou takýchto rodín zmiznú príznaky našej upadajúcej spoločnosti. Ako sebavedomé deti Boha nedáme sa viac zotročovať pokušeniami alkoholu a drog. A keď pochopíme svätosť lásky medzi manželom a manželkou, získame morálnu silu odolávať nevere a promiskuite. Napokon budeme spoločne pracovať, aby sme odstránili vo svete vojnu, rasové predsudky a hlad.

Na tomto základe budeme môcť uskutočniť svet pravého šťastia, slobody a mieru. V takomto svete budeme vo svojom srdci úprimne cítiť účasť s potrebami iných a národy sveta budú prirodzene spolupracovať, aby sa zachoval mier a spravodlivosť.

Pochopiac, že toto je Božia vízia pre ľudstvo, spojme sa teda - všetky národy ako jeden - pod vládou Boha, aby sme priniesli mier a zmierenie do všetkých kútov sveta.

Vážení hostia, dámy a páni, dúfam, že vy všetci, čo ste sa tu zhromaždili, prijmete toto posolstvo s otvoreným srdcom a mysľou. Úprimne sa modlím, aby sme podporovaním vôle Boha dosiahli všetci Jeho požehnanie.

Nech Boh žehná vás, vaše rodiny a vašu krajinu! Ďakujem vám veľmi pekne.

Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962