spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 6 - 02/2006 arrow Historické rodiny

Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Mojžišova rodina
Po tom, ako sa prostredníctvom Abraháma, Izáka a Jákoba po prvýkrát vytvoril základ pre mesiáša na rodinnej úrovni, Boh prostredníctvom Jákobovej rodiny rozvíjal tento základ na národnú úroveň. V období hladu sa Jákobova rodina presídlila z Kanaánu do Egypta, kde jeho syn Jozef zastával významné postavenie. Časom sa z nich stala početná komunita, ktorú 400 rokov využívali ako otrokov, čím odškodňovala zlyhanie Abraháma pri obetovaní zvierat.

Mojžiš aj napriek tomu, že bol 40 rokov vychovávaný na faraónovom dvore, vďaka svojej matke, ktorá mu robila dojku, nezabudol na svoj pôvod. Preukázal to tým, že bránil jedného z Izraelitov pred bitkou Egypťana, ktorého nakoniec zabil. Izraeliti si mali uvedomiť, že Mojžiš je na ich strane a mali sa s ním zjednotiť. Na tomto základe jednoty by ich mohol Boh pod vedením Mojžiša za krátky čas vyviesť z Egypta do Kanaánu. Avšak Izraeliti zradili Mojžiša a preto pred faraónom utiekol do kraja Madián. Takto sa prvý pokus vytvorenia základu pre mesiáša nenaplnil.

Po 40-tich rokoch Boh povolal Mojžiša, aby vyviedol Izraelitov z Egypta. Mojžiš svojimi činmi preukázal, že je človekom poslaný Bohom a Izraeliti sa s ním zjednotili a začali ho nasledovať. Avšak nato, aby sa vytvoril základ pre mesiáša, Izraeliti mali počas celého putovania do Kanaánu Mojžišovi dôverovať a nasledovať ho. No po krátkom putovaní, keď sa Mojžiš na hore Sinaj pripravoval, aby obdržal od Boha dve kamenné tabule s desiatimi prikázaniami a inštrukcie o arche zmluvy a svätostánku, Izraeliti sa na čele s Mojžišovým bratom Áronom obrátili Bohu chrbtom a začali uctievať zlaté teľa. Mojžiš po príchode v hneve hodil tabule o zem a rozbil ich. Preto na príkaz Boha Mojžiš vytesal náhradné tabule a tí Izraeliti, ktorí si zachovali vieru, podľa inštrukcií vytvorili archu zmluvy a svätostánok. Zachovávaním Božích prikázaní a uctievaním svätostánku si mali Izraeliti udržiavať vieru v Boha, aby sa vytvoril základ pre mesiáša. Avšak viera Izraelitov kolísala až do takej miery, že už pred vstupom do Kanaánu po 40-dňovom prieskume desiati z dvanástich prieskumníkov priniesli správy plné neprávd a Izraeliti sa chceli vrátiť do Egypta. Týmto aj druhý pokus vytvorenia základu pre mesiáša bol neúspešný a púť Izraelitov sa predĺžila na 40 rokov - za každý deň prieskumu jeden rok putovania púšťou.

Počas týchto rokov tá generácia Izraelitov, ktorá odišla z Egypta a nedokázala si udržať vieru v Boha a jednotu s Mojžišom, vymrela, a ostala tu druhá generácia, ktorá už nebola priamo spojená s Egyptom a bola odhodlaná dôjsť do Kanaánu. No i napriek tomu sa často sťažovali a potom, ako Mojžiš v hneve nad nimi následkom svojej chyby, keď dvakrát udrel na skalu, aby z nej vyviedol vodu, nemohol vstúpiť do Kanaánu, bol jeho misiou poverený Józue. Józue a Kálef boli tými prieskumníkmi, ktorí pred 40-timi rokmi priniesli z prieskumu pravdivé správy, a boli jedinými z prvej generácie, ktorí sa dostali do Kanaánu. Ani Mojžiš, ani jeho brat Áron a ani ich sestra Miriam sa nedostali do Kanaánu. Druhá generácia Izraelitov sa zjednotila s Józuom a úspešne vkročila do Kanaánu a ovládla ho. Takto sa tretí pokus vytvorenia základu pre mesiáša na národnej úrovni úspešne naplnil, a Izraeliti si mali zachovávať vieru v Boha, aby potom, keď príde mesiáš, ho nasledovali. Avšak Izraeliti vo svojej viere kolísali a vytvorenie podmienok na príchod mesiáša sa neustále predlžovalo.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer