spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Význam manželstva

Vznik PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
10.09.2005
____________________
Vznik Federácie rodín vo svete a na Slovensku

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete (FFWPU) bola založená na prelome júla a augusta 1996 vo Washingtone D.C. Na Slovensku bola založená 13. decembra 1996 v Bratislave.

Federácia rodín pôsobí takmer v každej krajine. Každá národná organizácia je nezávislá, avšak prepojená s ostatnými organizáciami spoločným cieľom. Podľa potrieb a záujmov v jednotlivých krajinách, národné organizácie vytvárajú vhodné programy zahrňujúce sociálnu pomoc a vzdelávacie projekty. Miestne organizácie umožňujú priamu účasť rodín pri riešení problémov v okolí. Rodiny, navzájom si pomáhajúc, prehlbujú svoj rodinný život a stávajú sa príkladom vo svojom okolí a v národe.

Na medzinárodnej úrovni Federácia rodín spolupracuje s rôznymi medzinárodnými organizáciami a OSN).

Vyhlásenie zhromaždenia Federácie rodín za mier a jednotu vo svete

My, terajšie a bývalé hlavy štátov a vlád, premiéri, predstavitelia monarchií, vrcholní predstavitelia z celého sveta, veľvyslanci a delegáti Inauguračného zhromaždenia Federácie rodín za mier a jednotu vo svete, ktorí sme sa zišli vo Washingtone, potvrdzujeme svoju jednotu a odhodlanie ochraňovať, strážiť, oživovať a živiť naše rodiny v záujme vytvorenia novej nádeje a budúcnosti pre naše spoločenstvá, národy a celý svet.

Na prahu nového tisícročia ľudstvo prechádza obdobím historickej premeny. Avšak pri konfrontácii s bolestnou skutočnosťou, ktorú vytvárajú problémy, ktorým čelí naša spoločnosť, si uvedomujeme potrebu zamerať sa na posilnenie rodín, od ktorých závisí prosperita našej spoločnosti ako celku i istota, že naše národy budú pripravené na výzvy i príležitosti, ktoré nám prinesie 21. storočie.

Potvrdzujeme preto:

1) že našou konečnou zodpovednosťou je budovať svetový mier; globálny mier však má svoj počiatok v rodine. Harmónia, mier a šťastie v rodine začínajú vzťahom k Stvoriteľovi, ktorý je vzťahom detí k Rodičovi. Svetový mier je preto možné dosiahnuť obnovením vzťahu medzi každou rodinou a Stvoriteľom,

2) že manželstvo medzi mužom a ženou má byť svätou a posvätnou inštitúciou, má byť vytvorené na základe čistoty, vernosti a nezištnosti, upriamené na pravú lásku Stvoriteľa. Najväčšia deštrukcia rodín, a tým aj spoločnosti, sa objavuje vtedy, keď sa tieto princípy porušujú,

3) že vzťahy medzi všetkými ľuďmi majú byť vzťahmi medzi bratmi a sestrami, ktorých centrom je Stvoriteľ - neviditeľný rodič. Medziľudské vzťahy sa budú rozvíjať prirodzene a harmonicky, bez priestoru pre nepriateľstvo, ak budú rodiny navzájom pevne spojené,

4) že bezpodmienečná, nezištná, pravá láska je cestou ako praktizovať jednotu a harmóniu v rodine, spoločenstve, národe a vo svete. Zdanlivo neriešiteľné problémy, ktoré dnes trápia svet, sa môžu touto cestou vyriešiť,

5) že je najvyššou nutnosťou učiť mládež o ideále pravej rodiny, pretože deti dneška budú rodičmi zajtrajška. V príprave na pravé manželstvo a ideálny rodinný život je už od útleho detstva potrebné vyučovať o ideáloch pravej lásky a rodičovského srdca,

6) že my sami, ako vrcholní predstavitelia, budeme po návrate do svojich krajín plne podporovať a povzbudzovať výchovu k pravým rodinným hodnotám vo vlastnej spoločnosti i na celom svete, ako nevyhnutný základ pre dosiahnutie skutočného a trvalého mieru vo svete,

7) že my, účastníci svetového Inauguračného zhromaždenia Federácie rodín za mier a jednotu vo svete, chceme tiež vyjadriť reverendovi Son Mjong Munovi a jeho manželke, zakladateľom tejto historickej a významnej organizácie, svoju úprimnú vďaku za ich inšpiráciu a veľkorysú podporu pri uskutočnení tohto významného zhromaždenia. Plne ich podporujeme a povzbudzujeme v úsilí nasledovať ich ideály a víziu pri vytvorení globálnej organizácie pre rozvoj rodiny a tým aj rozvoj celého ľudstva v 21. storočí.

30. júl - 1. august 1996
Washington, D.C.

____________________
Zmenené ( 22.09.2023 )
Hodnotenie čitateľov: / 13
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer