spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 3 - 11/2005

Rodina a spoločnosť 3, Ročník 1 - Číslo 3 - November 2005
Editoriál PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Editoriál

Liek na AIDS realitou

Po prečítaní tohto titulku mnohí pravdepodobne povedia - „Konečne!“. No sklamem ich, pretože nemám na mysli farmaceutikum, ktoré veda napriek úpornému snaženiu nenachádza. Mám na mysli iný liek, ktorý dokáže zastaviť šírenie tejto pandémie.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Význam manželstva PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Význam manželstva

Pre niektorých ľudí je rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy (ďalej ako manželstvo) zmyslom existencie a najvhodnejším prostredím harmonického rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Pre iných je nemanželské spolužitie alebo slobodné rodičovstvo rovnocennou, ak nie preferovanejšou alternatívou spôsobu života. Avšak nielen životná skúsenosť, ale aj odborné výskumy potvrdzujú nenahraditeľný význam manželstva pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť.

Rozsiahla štúdia týkajúca sa manželstva priniesla pre niekoho samozrejmé, pre iných neprijateľné závery. Stručné zhrnutie štúdie je nasledovné: manželstvo je dôležitým spoločenským dobrom spojeným s neskutočne širokým spektrom prospešných dôsledkov pre deti, manželov, rodinu a spoločnosť. Postupne Vám priblížime výsledky tejto štúdie.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Adamova rodina
Ako bolo spomínané v úvode tejto témy, Adam a Eva mali dodržať Božie slovo (nemali mať sexuálny vzťah pred manželstvom) a vytvoriť tak rodinu v centre s Bohom. Namiesto toho však na navádzanie Lucifera smilnili a vytvorili rodinu v centre s ním ako satanom. Keďže účel stvorenia je absolútny a dôvod, prečo Boh stvoril kozmos a človeka bol, aby sa vytvorilo Božie kráľovstvo na zemi a v duchovnom svete, Boh už v rodine Adama a Evy pracoval na tom, aby sa odčinil skutok, ktorí spáchali a aby sa ľudia mohli „oddeliť“ od satana a vytvoriť rodinu v centre s Ním.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Detská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a prvou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť detskej lásky. Každé dieťa má právo vyrastať v láskyplnom prostredí. Takéto prostredie je najideálnejšie vytvárané láskou rodičov. V tomto prostredí sa v dieťati rozvíja nielen jeho srdce, ale aj jeho duchovná povaha, aby odzrkadľovala Božiu povahu. Pre dieťa najlepšie zabezpečuje podmienky na uvedomenie si svojej identity a na jeho harmonický vývoj.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Zakladatelia FFWP PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame životopis zakladateľov Federácie rodín. Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko a druhé dve slová tvoria meno, napríklad v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné priezvisko, deti dostávajú priezvisko po otcovi.

Mun Son Mjong - obdobie 1920-1945

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Božia ideálna rodina – model svetového mieru - prejav zakladateľov PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Božia ideálna rodina – model svetového mieru
(Rev. Dr. Son Mjong Mun - prejav z inaugurácie Univerzálnej mierovej federácie na Slovensku, 31. októbra 2005, Slovenské národné divadlo, výňatky z prejavu)

Organizácia spojených národov významným spôsobom prispieva k mieru vo svete. No účastníci osláv 60. výročia jej založenia, pochádzajúci zo samotných štruktúr OSN, ako aj mimo nich, sa všeobecne zhodujú na tom, že táto organizácia ešte len hľadá cestu, ako naplniť svoje pôvodné poslanie. OSN má už takmer 200 členských štátov, no ich zastupiteľské orgány väčšinou reprezentujú, či dokonca presadzujú len vlastné záujmy. To je aj podstatnou príčinou, prečo nie sú schopné úspešne riešiť súčasné konflikty a dosiahnuť trvalý mier vo svete.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Vy sa pýtate, my odpovedáme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Prečo býva Federácia rodín označovaná za sektu?

Takto býva označovaná nielen Federácia rodín a zvyčajne je to v zmysle niečoho nebezpečného, aj keď pôvod slova sekta znamená, že sa niečo oddelilo od niečoho iného. Ani v jednom, ani v druhom to nie je prípad Federácie rodín.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Udalosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Udalosti

Svetové turné reverenda Son Mjong Muna

V čase zasadania 60. Valného zhromaždenia OSN sa za účasti vyslancov mieru zo 128 krajín uskutočnila inaugurácia Univerzálnej mierovej federácie (UPF) iniciovaná reverendom Munom. Jej poslaním je vytvoriť modelovú OSN, ktorá upriami svoje mierové úsilie na Boha a bude sa zasadzovať o dobro všetkých ľudí.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Predstavujeme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Predstavujeme

Homosexualita - fakty verzus mýty
Dňa 8. februára 1994 Európsky parlament v Štrasburgu prijal rezolúciu potvrdzujúcu rovnosť práv pre homosexuálov. Homosexuálom sú postupne priznávané rôzne práva, zvlášť právo na sobáš a adopciu detí.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1spacer


spacer